Savjetovanje o Prijedlogu izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

21. siječnja 2020. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 3. sjednici održanoj 4. veljače 2020. donijelo je Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. O Prijedlogu izmjena Metodologije prethodno je provedena javna rasprava u trajanju od 21. siječnja do 2. veljače 2020. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja navedenih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju

Popratni dokument uz Izmjene Metodologije


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

21. siječnja 2020. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 21. siječnja do 2. veljače 2020. godine.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 2. veljače 2020. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "savjetovanje-2020-01"
    • obrazac imenujte "savjetovanje-2020-01 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke