Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12. i 68/18.), a u svezi s člankom 64. stavkom 5. i člankom 112. stavkom 1. točkom 1. podtočkom 4. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 111/21.), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. veljače 2022. godine donijela Metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 20/22). O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 27. siječnja do 10. veljače 2022. godine.

Tijekom javne rasprave pristiglo je očitovanje HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. i jedno anonimno očitovanje.

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

27. siječnja 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 27. siječnja 2022. do 10. veljače 2022. godine.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 10. veljače 2022. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2022-01"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2022-01 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke