Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije

28. listopada 2022. - Na 24. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 14. srpnja 2022. donesena je Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije. O Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 6. lipnja do 20. lipnja 2022. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

  • HEP d.d., HEP-Proizvodnja d.o.o.,
  • Hrvatska burza električne energije d.o.o.,
  • jedan anonimni subjekt

Osim iznad navedenih zaprimljen je i podnesak ENCRO-a d.o.o. nakon isteka zadanoga roka.

Rezultati javnog savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

6. lipnja 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije koje će trajati od 6. lipnja do 20. lipnja 2022. godine.

Pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 20. lipnja 2022. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "savjetovanje-2022-08"
    • obrazac imenujte "savjetovanje-2022-08 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke