Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom

23. lipnja 2023. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 16. sjednici održanoj 20. lipnja 2023. donijelo je Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom.

O Prijedlogu izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom je prethodno provedeno javno savjetovanje u trajanju od 26. svibnja do 11. lipnja 2023.

Tijekom javnog savjetovanja pristigla su četiri anonimna očitovanja te očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javnog savjetovanja (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženje o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju

Popratni dokument uz Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Opći uvjeti opskrbe plinom – neslužbeni pročišćeni tekst


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

26. svibnja 2023. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 26. svibnja do 11. lipnja 2023.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 11. lipnja 2023. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "savjetovanje-2023-05"
    • obrazac imenujte "savjetovanje-2023-05 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke