Savjetovanje o Prijedlogu Uputa za provedbu Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije - subjektima koji prodaju/preprodaju električnu energiju

10. lipnja 2024. - Na 17. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 6. lipnja 2024. donesene su Upute za provedbu Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije - subjektima koji prodaju/preprodaju električnu energiju (DOCX, PDF).

O Prijedlogu Uputa prethodno je provedena javna rasprava u trajanju 20. do 26. studenoga 2023.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

  • DANSKE COMMODITIES A/S,
  • Obnovljivi izvori energije Hrvatske gospodarsko interesno udruženje
  • dva anonimna subjekta.

Rezultati javnog savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

20. studenoga 2023. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Uputama za provedbu Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije - subjektima koji prodaju/preprodaju električnu energiju koje će trajati od 20. do 26. studenoga 2023. godine.

Pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 26. studenoga 2023. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "savjetovanje-2023-07"
    • obrazac imenujte "savjetovanje-2023-07 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke