Energetski zakoni

 1. Zakon o energiji
  (Narodne novine, br. 120/12, 14/14, 102/15, 68/18 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Zakon o tržištu električne energije
  (Narodne novine, br. 111/21, 83/23) – neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Zakon o tržištu plina
  (Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 4. Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 57/18, 83/23) – neslužbeni pročišćeni tekst
 5. Zakon o tržištu toplinske energije
  (Narodne novine, br. 80/13, 14/14) – neslužbeni pročišćeni tekst
 6. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
  (Narodne novine, br. 19/14, 73/17, 96/19) – neslužbeni pročišćeni tekst
 7. Zakon o biogorivima za prijevoz
  (Narodne novine, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18, 52/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 8. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
  (Narodne novine, br. 120/12, 68/18) – neslužbeni pročišćeni tekst
 9. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
  (Narodne novine, br. 138/21, 83/23) – neslužbeni pročišćeni tekst
 10. Zakon o energetskoj učinkovitosti
  (Narodne novine, br. 127/14, 116/18, 25/20, 41/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 11. Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije
  (Narodne novine, br. 71/23)

Ostali energetski propisi

 1. Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
  (Narodne novine, br. 120/16, 63/22)
 2. Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
  (Narodne novine, br. 25/20)
 3. Pravilnik o energetskoj bilanci
  (Narodne novine, br. 33/03)
 4. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
  (Narodne novine, br. 95/15, 31/22)
 5. Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti
  (Narodne novine, br. 41/19)
 6. Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
  (Narodne novine, br. 98/21, 30/22, 96/23)
 7. Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije
  (Narodne novine, br. 31/23, 74/23, 107/23, 122/23, 32/24)

Arhiva...