Energetski zakoni

 1. Zakon o energiji
  (Narodne novine, br. 120/12, 14/14, 102/15, 68/18 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Zakon o tržištu električne energije
  (Narodne novine, br. 111/21)
 3. Zakon o tržištu plina
  (Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 4. Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 57/18)
 5. Zakon o tržištu toplinske energije
  (Narodne novine, br. 80/13, 14/14) – neslužbeni pročišćeni tekst
 6. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
  (Narodne novine, br. 19/14, 73/17, 96/19) – neslužbeni pročišćeni tekst
 7. Zakon o biogorivima za prijevoz
  (Narodne novine, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18, 52/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 8. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
  (Narodne novine, br. 120/12, 68/18) – neslužbeni pročišćeni tekst
 9. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
  (Narodne novine, br. 138/21)
 10. Zakon o energetskoj učinkovitosti
  (Narodne novine, br. 127/14, 116/18, 25/20, 41/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 11. Uredba o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije
  (Narodne novine, br. 156/22)

Ostali energetski propisi

 1. Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
  (Narodne novine, br. 120/16)
 2. Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
  (Narodne novine, br. 25/20)
 3. Pravilnik o energetskoj bilanci
  (Narodne novine, br. 33/03)
 4. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
  (Narodne novine, br. 95/15, 31/22)
 5. Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti
  (Narodne novine, br. 41/19)
 6. Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
  (Narodne novine, br. 98/21)
 7. Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije
  (Narodne novine, br. 104/22, 106/22, 121/22, 156/22)
 8. Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije
  (Narodne novine, br. 31/23) - stupa na snagu 1. travnja 2023.

Arhiva...