Energetski zakoni

 1. Zakon o energiji
  (Narodne novine, br. 120/12, 14/14, 102/15) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Zakon o tržištu električne energije
  (Narodne novine, br. 22/13, 102/15) – neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Zakon o tržištu plina
  (Narodne novine, br. 28/13, 14/14, 16/17) – neslužbeni pročišćeni tekst
 4. Zakon o tržištu toplinske energije
  (Narodne novine, br. 80/13, 14/14) – neslužbeni pročišćeni tekst
 5. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
  (Narodne novine, br. 19/14, 73/17)
 6. Zakon o biogorivima za prijevoz
  (Narodne novine, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14)
 7. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
  (Narodne novine, br. 120/12)
 8. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
  (Narodne novine, br. 100/15, 123/16)
 9. Zakon o energetskoj učinkovitosti
  (Narodne novine, br. 127/14)

Ostali energetski propisi

 1. Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske
  (Narodne novine, br. 130/09)
 2. Pravilnik o energetskoj bilanci
  (Narodne novine, br. 33/03)
 3. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
  (Narodne novine, br. 95/15)
 4. Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
  (Narodne novine, br. 120/16)

Arhiva...

Copyright © 2005-2017 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –