Zaštita osobnih podataka

Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA) važno je zaštititi sigurnost i privatnost vaših osobnih podataka, stoga posluje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), skraćeno GDPR (General Data Protection Regulation).

Osnovna namjena GDPR-a je zaštita vas kao pojedinca u pogledu obrade vaših osobnih podataka.

Sukladno GDPR-u i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, HERA poštuje vašu privatnost u izvršavanju svojih javnih ovlasti, kao i prilikom vašeg korištenja naše internetske stranice. Svaka obrada osobnih podataka temelji se na pravnoj osnovi, a zahtjevi za dodatnom obradom vaših osobnih podataka provodit će se isključivo uz vašu privolu.

Sve upite vezane za zaštitu osobnih podatka možete uputiti na adresu službenika za zaštitu podataka HERA-e: .

Pravila privatnosti HERA-e možete pronaći ovdje.