Energetska infrastruktura - Plin

HERA je na temelju članka 11. stavka 1. točke 11. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12 i 68/18) i članka 28. stavka 1. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 18/18 i 23/20), na 28. sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. prosinca 2020., donijela Odluku o davanju odobrenja na Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2021.-2030. energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb, klasa: 003-08/20-01/4, urbroj: 371-04-20-16.

Nadalje, u skladu s člankom 28. stavkom 6. Zakona o tržištu plina, HERA na temelju odobrenog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2021.-2030. objavljuje na internetskoj stranici podatke o glavnoj transportnoj infrastrukturi koju treba izgraditi ili proširiti u regulatornom razdoblju, s desetogodišnjom projekcijom razvoja transportnog sustava, a koje podatke možete pronaći ovdje:


Koordinirana Odluka o prekograničnoj raspodjeli troškova (CBCA) za LNG terminal na otoku Krku

Promotor projekta LNG Hrvatska d.o.o. podnio je 9. srpnja 2016. hrvatskoj regulatornoj agenciji za energetiku (Hrvatska eneregtska regulatorna agencija, HERA) i mađarskoj regulatornoj agenciji za energetiku (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, MEKH) Investicijski zahtjev i Prijedlog za prekograničnu raspodjelu troškova (Cross Border Cost Allocation, CBCA) za investicijski projekt LNG terminala na otoku Krku u Hrvatskoj. Hrvatska i mađarska energetska regulatorna agencija su identificirane u Projektno-specifičnoj analizi troškova i koristi (Project-Specific Cost Benefit Analysis, PS-CBA) kao regulatorne agencije koje su predmetno najznačajnije, uzevši u obzir da investicijski projekt prema rezultatima PS-CBA omogućava značajne neto pozitivne učinke za Hrvatsku i Mađarsku.

S obzirom da su, prema rezultatima podnesenog Investicijskog zahtjeva, rezultirajuće neto koristi od Investicijskog projekta za Hrvatsku kao zemlju domaćina veće od troškova ulaganja u investicijski projekt, obostrano je dogovoreno da nije potrebno alocirati financijske naknade Mađarskoj za troškove koji se odnose na LNG terminal sukladno Investicijskom zahtjevu.

Stoga su, temeljem članka 12. Uredbe (EU) br 347/2013 te uzimajući u obzir ACER-ovu Preporuku br. 5/2015, HERA i MEKH usvojili sljedeću koordiniranu Odluku o prekograničnoj raspodjeli troškova (CBCA) za LNG terminal na otoku Krku u Hrvatskoj:

Coordinated Cross-Border Cost Allocation Decision (CBCA) for LNG Terminal on island Krk

Project promoter LNG Croatia LLC submitted on 9 July 2016 the Investment Request and the Cross Border Cost Allocation (CBCA) for the investment project of LNG Terminal on the island of Krk in Croatia, to Croatian NRA (HERA) and Hungarian NRA (MEKH). These NRAs have been identified by Project-Specific Cost Benefit Analysis (PS-CBA) as being concerned NRAs since it has been determined by the PS-CBA that the investment project provides significant net positive impact for Croatia and Hungary.

Taking into account that, according to the outcome of the submitted Investment Request, the resulting net benefits of the investment project for Croatia as the hosting country are higher than the costs of the investment project, it has been mutually agreed that there are no compensations required and that no costs concerning LNG Terminal are to be allocated to Hungary based on this Investment Request.

Therefore, pursuant to Article 12 of the Regulation (EU) No 347/2013 and taking into account ACER Recommendation No 5/2015, HERA and MEKH have adopted the following Coordinated Cross-Border Cost Allocation Decision (CBCA) for LNG Terminal on island of Krk in Croatia:


Koordinirana Odluka o prekograničnoj raspodjeli troškova (CBCA) za plinovod Omišalj-Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica (1. Faza)

Promotor projekta Plinacro d.o.o. podnio je 14. listopada 2016. hrvatskoj regulatornoj agenciji za energetiku (Hrvatska energetska regulatorna agencija, HERA) i mađarskoj regulatornoj agenciji za energetiku (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, MEKH) Investicijski zahtjev i Prijedlog za prekograničnu raspodjelu troškova (Cross-Border Cost Allocation, CBCA) za investicijski projekt plinovoda Omišalj-Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica (1. Faza) u Hrvatskoj. Hrvatska i mađarska energetska regulatorna agencija su identificirane u analizi troškova i koristi specifičnoj za projekt (Project-Specific Cost Benefit Analysis, PS-CBA) kao regulatorne agencije koje su predmetno najznačajnije, uzevši u obzir da investicijski projekt prema rezultatima PS-CBA omogućava značajne neto pozitivne učinke za Hrvatsku i Mađarsku.

S obzirom da su, prema rezultatima podnesenog Investicijskog zahtjeva, rezultirajuće neto koristi od investicijskog projekta za Hrvatsku kao zemlju domaćina veće od troškova ulaganja u investicijski projekt, obostrano je dogovoreno da nije potrebno alocirati financijske naknade Mađarskoj za troškove koji se odnose na LNG evakuacijski plinovod Omišalj-Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica (1. Faza).

Stoga su, temeljem članka 12. Uredbe (EU) br 347/2013 te uzimajući u obzir ACER-ove Smjernice br. 5/2015, HERA i MEKH usvojili sljedeću koordiniranu Odluku o prekograničnoj raspodjeli troškova (CBCA) za plinovod Omišalj-Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica (1. Faza):

Coordinated Cross-Border Cost Allocation Decision (CBCA) for the gas pipeline Omišalj-Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica - Phase I

Project promoter Plinacro Ltd. submitted on 14 October 2016 the Investment Request and the Cross-Border Cost Allocation (CBCA) for the investment project for the gas pipeline Omišalj-Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica - Phase I to Croatian NRA (HERA) and Hungarian NRA (MEKH). These NRAs have been identified by Project-Specific Cost Benefit Analysis (PS-CBA) as being concerned NRAs since it has been determined by the PS-CBA that the investment project provides significant net positive impact for Croatia and Hungary.

Taking into account that, according to the outcome of the submitted Investment Request, the resulting net benefits of the investment project for Croatia as the hosting country are higher than the costs of the investment project, it has been mutually agreed that there are no compensations required and that no costs concerning LNG evacuation gas pipeline Omišalj-Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica - Phase I are to be allocated to Hungary based on this Investment Request.

Therefore, pursuant to Article 12 of the Regulation (EU) No 347/2013 and taking into account ACER Recommendation No 5/2015, HERA and MEKH have adopted the following Coordinated Cross-Border Cost Allocation Decision (CBCA) for the gas pipeline Omišalj-Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica - Phase I:


Arhiva...