Energetska infrastruktura - Plin - Arhiva

HERA je na temelju članka 11. stavka 1. točke 11. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i članka 27. stavka 1. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13, 14/14 i 16/17), na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017., donijela Odluku o davanju odobrenja na Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2018.-2027. energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb, klasa: 003-08/17-04/03, urbroj: 371-01-17-01..

Nadalje, HERA sukladno članku 27. stavku 5. Zakona o tržištu plina, a na temelju odobrenog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2018.-2027. objavljuje na internetskoj stranici podatke o glavnoj transportnoj infrastrukturi koju treba izgraditi ili proširiti u regulatornom razdoblju, s desetogodišnjom projekcijom razvoja transportnog sustava, a koje podatke možete pronaći ovdje:


HERA je na temelju članka 11. stavka 1. točke 11. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i članka 27. stavka 1. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13, 14/14 i 16/17), na 9. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2017., donijela Odluku o odobrenju Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2017.-2026. energetskom subjektu PLINACRO d.o.o., Zagreb, Klasa: 310-05/16-02/180, Urbroj: 371-01/17-13.

Nadalje, HERA sukladno članku 27. stavku 5. Zakona o tržištu plina, a na temelju odobrenog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2017.-2026. objavljuje na internetskoj stranici podatke o glavnoj transportnoj infrastrukturi koju treba izgraditi ili proširiti u regulatornom razdoblju, s desetogodišnjom projekcijom razvoja transportnog sustava, a koje podatke možete pronaći ovdje:


HERA je na temelju članka 11. stavka 1. točke 11. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i članka 27. stavka 1. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14), na 14. sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. lipnja 2015., donijela Odluku o odobrenju Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2015.-2024. energetskom subjektu PLINACRO d.o.o., Zagreb, Klasa: 310-05/14-02/213, Urbroj: 371-01/15-07.

Nadalje, HERA sukladno članku 27. stavku 5. Zakona o tržištu plina, a na temelju odobrenog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2015.-2024. objavljuje na internetskoj stranici podatke o glavnoj transportnoj infrastrukturi koju treba izgraditi ili proširiti u regulatornom razdoblju, s desetogodišnjom projekcijom razvoja transportnog sustava, a koje podatke možete pronaći ovdje:


HERA je na temelju članka 11. stavka 1. točke 11. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i članka 27. stavka 1. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14), na 17. sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. srpnja 2014., donijela Odluku o odobrenju Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2014.-2023. energetskom subjektu PLINACRO d.o.o., Zagreb, Klasa: 310-05/13-02/73, Urbroj: 371-01/14-10.

Nadalje, HERA sukladno članku 27. stavku 5. Zakona o tržištu plina, a na temelju odobrenog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2014.-2023. objavljuje na internetskoj stranici podatke o glavnoj transportnoj infrastrukturi koju treba izgraditi ili proširiti u regulatornom razdoblju, s desetogodišnjom projekcijom razvoja transportnog sustava, a koje podatke možete pronaći ovdje: