Propisi - Električna energija

 1. Zakon o tržištu električne energije
  (Narodne novine, br. 111/21, 83/23) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije
  (Narodne novine, br. 71/23)
 3. Upute za provedbu Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (DOCX, PDF)
 4. Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 100/22)
 5. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 20/22)
 6. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 19/24)
 7. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 138/21)
 8. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 27/24)
 9. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije
  (Narodne novine, br. 94/07, 38/12)
 10. Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  (Narodne novine, br. 28/23)
 11. Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
  (Narodne novine, br. 31/23, 24/24)
 12. Uredba o sustavu jamstva podrijetla energije
  (Narodne novine, br. 28/23)
 13. Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 34/15)
 14. Pravila o korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
  (HOPS, 10/2016)
 15. Pravila nestandardnih usluga HOPS-a i Cjenik nestandardnih usluga HOPS-a
  (HOPS, 3/2015, HOPS, 1/2019)
 16. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 104/15)
 17. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 84/22)
 18. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 104/15, 84/16) – neslužbeni pročišćeni tekst
 19. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 84/22)
 20. Pravila organiziranja tržišta električne energije
  (Narodne novine, br. 107/19, 36/20)
 21. Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 133/14, 127/19)
 22. Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
  (HOPS, 11/2019)
 23. Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
  (HOPS, 12/2023)
 24. Pravila o nefrekvencijskim pomoćnim uslugama za prijenosni sustav
  (HOPS, 12/2023)
 25. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
  (Narodne novine, br. 51/17, 31/18, 104/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 26. Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu
  (Narodne novine, br. 84/22)
 27. Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (Narodne novine, br. 52/06)
 28. Mrežna pravila distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 74/18, 52/20)
 29. Mrežna pravila prijenosnog sustava
  (Narodne novine, br. 10/24)
 30. Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora
  (Narodne novine, br. 84/22)
 31. Pravila za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača
  (HEP-ODS, 10/2016)
 32. Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu
  (Narodne novine, br. 7/18)
 33. Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
  (Narodne novine, br. 84/13, 101/13, 72/15)
 34. Pravila nestandardnih usluga ODS-a i Cjenik nestandardnih usluga ODS-a
  (HEP-ODS, 12/2023, HEP-ODS, 12/2023)
 35. Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije
  (HROTE 12.07.2019.)
 36. Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja
  (HEP-ODS, 12/2020)
 37. Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
  (Narodne novine, br. 137/14)
 38. Odluka o određivanju nadležnog tijela za sigurnost opskrbe električnom energijom
  (Narodne novine, br. 34/21)
 39. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
  (Narodne novine, br. 95/15, 31/22, 28/24)
 40. Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad
  (Narodne novine, br. 31/22)
 41. Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije
  (HERA, 2/2017)
 42. Pravilnik o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom
  (Narodne novine, br. 84/22)
 43. Odluka o referentnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na niskom naponu i referentnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s člankom 64. stavkom 2. i 3. Pravilnika o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom ("Narodne novine", broj 84/22)
 44. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova
  (Narodne novine, br. 85/22)
 45. Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu
  (HEP-ODS, 7/2023)
 46. Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu
  (HOPS, 7/2023)
 47. Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  (Narodne novine, br. 70/23)
 48. Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača koji su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije za 2024. godinu
  (Narodne novine, br. 158/23)
 49. Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
  (Narodne novine, br. 87/19)
 50. Pravila prodaje električne energije
  (HROTE 12/2018)
 51. Pravila vođenja EKO bilančne grupe
  (HROTE 12/2018)
 52. Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
  (Narodne novine, br. 31/23)
 53. Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  (Narodne novine, br. 57/20)
 54. Pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava, uključujući spojne vodove
  (HOPS, 4/2021)
 55. Uredba o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanja energetskog odobrenja
  (Narodne novine, br. 70/23)

Arhiva...