Propisi - Električna energija

 1. Zakon o tržištu električne energije
  (Narodne novine, br. 111/21, 83/23) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije
  (Narodne novine, br. 71/23)
 3. Upute za provedbu Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (DOCX, PDF)
 4. Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 100/22)
 5. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 20/22)
 6. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 101/23)
 7. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 143/23) - stupa na snagu 1. siječnja 2024.
 8. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 138/21)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 138/21)
 10. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije
  (Narodne novine, br. 94/07, 38/12)
 11. Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  (Narodne novine, br. 28/23)
 12. Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
  (Narodne novine, br. 31/23)
 13. Uredba o sustavu jamstva podrijetla energije
  (Narodne novine, br. 28/23)
 14. Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 34/15)
 15. Pravila o korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
  (HOPS, 10/2016)
 16. Pravila nestandardnih usluga HOPS-a i Cjenik nestandardnih usluga HOPS-a
  (HOPS, 3/2015, HOPS, 1/2019)
 17. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 104/15)
 18. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 84/22)
 19. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 104/15, 84/16) – neslužbeni pročišćeni tekst
 20. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 84/22)
 21. Pravila organiziranja tržišta električne energije
  (Narodne novine, br. 107/19, 36/20)
 22. Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 133/14, 127/19)
 23. Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
  (HOPS, 11/2019)
 24. Metodologija za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga
  (HOPS, 9/2020)
 25. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
  (Narodne novine, br. 51/17, 31/18, 104/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 26. Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu
  (Narodne novine, br. 84/22)
 27. Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (Narodne novine, br. 52/06)
 28. Mrežna pravila distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 74/18, 52/20)
 29. Mrežna pravila prijenosnog sustava
  (Narodne novine, br. 67/17, 128/20)
 30. Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora
  (Narodne novine, br. 84/22)
 31. Pravila za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača
  (HEP-ODS, 10/2016)
 32. Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu
  (Narodne novine, br. 7/18)
 33. Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
  (Narodne novine, br. 84/13, 101/13, 72/15)
 34. Pravila nestandardnih usluga ODS-a
  (HEP-ODS, 6/2018)
 35. Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije
  (HROTE 12.07.2019.)
 36. Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja
  (HEP-ODS, 12/2020)
 37. Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
  (Narodne novine, br. 137/14)
 38. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
  (Narodne novine, br. 95/15, 31/22)
 39. Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad
  (Narodne novine, br. 31/22)
 40. Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije
  (HERA, 2/2017)
 41. Pravilnik o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom
  (Narodne novine, br. 84/22)
 42. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova
  (Narodne novine, br. 85/22)
 43. Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu
  (HEP-ODS, 7/2023)
 44. Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu
  (HOPS, 7/2023)
 45. Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  (Narodne novine, br. 70/23)
 46. Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije za 2023. godinu
  (Narodne novine, br. 156/22)
 47. Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
  (Narodne novine, br. 87/19)
 48. Pravila prodaje električne energije
  (HROTE 12/2018)
 49. Pravila vođenja EKO bilančne grupe
  (HROTE 12/2018)
 50. Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
  (Narodne novine, br. 31/23)
 51. Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  (Narodne novine, br. 57/20)
 52. Pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava, uključujući spojne vodove
  (HOPS, 4/2021)
 53. Uredba o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanja energetskog odobrenja
  (Narodne novine, br. 70/23)

Arhiva...