Propisi - Električna energija

 1. Zakon o tržištu električne energije
  (Narodne novine, br. 111/21)
 2. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 20/22)
 3. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 27/22, 30/22)
 4. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 138/21)
 5. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 138/21)
 6. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije
  (Narodne novine, br. 94/07, 38/12)
 7. Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
  (Narodne novine, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15)
 8. Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
  (Narodne novine, br. 87/17, 57/20)
 9. Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 84/13, 20/14, 108/15, 55/19)
 10. Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 34/15)
 11. Pravila o korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
  (HOPS, 10/2016)
 12. Pravila nestandardnih usluga HOPS-a i Cjenik nestandardnih usluga HOPS-a
  (HOPS, 3/2015, HOPS, 1/2019)
 13. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 104/15)
 14. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 104/15, 84/16) – neslužbeni pročišćeni tekst
 15. Pravila organiziranja tržišta električne energije
  (Narodne novine, br. 107/19, 36/20)
 16. Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 133/14, 127/19)
 17. Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
  (HOPS, 11/2019)
 18. Metodologija za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga
  (HOPS, 9/2020)
 19. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
  (Narodne novine, br. 51/17, 31/18, 104/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 20. Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (Narodne novine, br. 52/06)
 21. Mrežna pravila distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 74/18, 52/20)
 22. Mrežna pravila prijenosnog sustava
  (Narodne novine, br. 67/17, 128/20)
 23. Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
  (Narodne novine, br. 56/15, 33/17) – neslužbeni pročišćeni tekst
 24. Pravila za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača
  (HEP-ODS, 10/2016)
 25. Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu
  (Narodne novine, br. 7/18)
 26. Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 85/15, 49/20)
 27. Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 104/20, 80/21)
 28. Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
  (Narodne novine, br. 84/13, 101/13, 72/15)
 29. Pravila nestandardnih usluga ODS-a
  (HEP-ODS, 6/2018)
 30. Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije
  (HROTE 12.07.2019.)
 31. Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja
  (HEP-ODS, 12/2020)
 32. Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
  (Narodne novine, br. 137/14)
 33. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
  (Narodne novine, br. 95/15, 31/22)
 34. Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad
  (Narodne novine, br. 31/22)
 35. Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije
  (HERA, 2/2017)
 36. Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom
  (Narodne novine, br. 37/17, 47/17, 31/18, 16/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 37. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova
  (Narodne novine, br. 43/17)
 38. Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu
  (HEP-ODS, 3/2021)
 39. Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu
  (HOPS, 4/2018)
 40. Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  (Narodne novine, br. 116/18, 60/20)
 41. Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije
  (Narodne novine, br. 147/21)
 42. Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
  (Narodne novine, br. 87/19)
 43. Pravila prodaje električne energije
  (HROTE 12/2018)
 44. Pravila vođenja EKO bilančne grupe
  (HROTE 12/2018)
 45. Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
  (Narodne novine, br. 57/20)
 46. Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  (Narodne novine, br. 57/20)
 47. Pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava, uključujući spojne vodove
  (HOPS, 4/2021)

Arhiva...