Propisi - Električna energija

 1. Zakon o tržištu električne energije
  (Narodne novine, br. 111/21)
 2. Uredba o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije
  (Narodne novine, br. 156/22)
 3. Upute za provedbu Uredbe o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije
 4. Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 100/22)
 5. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 20/22)
 6. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 146/22)
 7. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 138/21)
 8. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 138/21)
 9. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije
  (Narodne novine, br. 94/07, 38/12)
 10. Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
  (Narodne novine, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15)
 11. Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
  (Narodne novine, br. 87/17, 57/20)
 12. Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 84/13, 20/14, 108/15, 55/19)
 13. Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 34/15)
 14. Pravila o korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
  (HOPS, 10/2016)
 15. Pravila nestandardnih usluga HOPS-a i Cjenik nestandardnih usluga HOPS-a
  (HOPS, 3/2015, HOPS, 1/2019)
 16. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 104/15)
 17. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 84/22)
 18. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 104/15, 84/16) – neslužbeni pročišćeni tekst
 19. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 84/22)
 20. Pravila organiziranja tržišta električne energije
  (Narodne novine, br. 107/19, 36/20)
 21. Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 133/14, 127/19)
 22. Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
  (HOPS, 11/2019)
 23. Metodologija za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga
  (HOPS, 9/2020)
 24. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
  (Narodne novine, br. 51/17, 31/18, 104/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 25. Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu
  (Narodne novine, br. 84/22)
 26. Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (Narodne novine, br. 52/06)
 27. Mrežna pravila distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 74/18, 52/20)
 28. Mrežna pravila prijenosnog sustava
  (Narodne novine, br. 67/17, 128/20)
 29. Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora
  (Narodne novine, br. 84/22)
 30. Pravila za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača
  (HEP-ODS, 10/2016)
 31. Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu
  (Narodne novine, br. 7/18)
 32. Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
  (Narodne novine, br. 84/13, 101/13, 72/15)
 33. Pravila nestandardnih usluga ODS-a
  (HEP-ODS, 6/2018)
 34. Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije
  (HROTE 12.07.2019.)
 35. Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja
  (HEP-ODS, 12/2020)
 36. Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
  (Narodne novine, br. 137/14)
 37. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
  (Narodne novine, br. 95/15, 31/22)
 38. Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad
  (Narodne novine, br. 31/22)
 39. Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije
  (HERA, 2/2017)
 40. Pravilnik o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom
  (Narodne novine, br. 84/22)
 41. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova
  (Narodne novine, br. 85/22)
 42. Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu
  (HEP-ODS, 3/2021)
 43. Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu
  (HOPS, 4/2018)
 44. Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  (Narodne novine, br. 116/18, 60/20)
 45. Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije za 2023. godinu
  (Narodne novine, br. 156/22)
 46. Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
  (Narodne novine, br. 87/19)
 47. Pravila prodaje električne energije
  (HROTE 12/2018)
 48. Pravila vođenja EKO bilančne grupe
  (HROTE 12/2018)
 49. Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
  (Narodne novine, br. 57/20)
 50. Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  (Narodne novine, br. 57/20)
 51. Pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava, uključujući spojne vodove
  (HOPS, 4/2021)

Arhiva...