Propisi - Regulacija

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12, 68/18) – neslužbeni pročišćeni tekst

  1. Statut Hrvatske energetske regulatorne agencije (2013.); Izmjene i dopune Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije od 29. travnja 2019.pročišćeni tekst
  2. Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
    (Narodne novine, br. 88/15, 114/15, 66/18) – neslužbeni pročišćeni tekst
  3. Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
    (Narodne novine, br. 155/08, 50/09, 103/09, 21/12)
  4. Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
    (Narodne novine, br. 111/18)

Arhiva...