Propisi - Regulacija

 1. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
  (Narodne novine, br. 120/12, 68/18) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Statut Hrvatske energetske regulatorne agencije (2013.); Izmjene i dopune Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije od 29. travnja 2019.pročišćeni tekst
 3. Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
  (Narodne novine, br. 44/22)
  • Obrazac ZDOED – Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
  • Obrazac ZDOED-I – Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti za projekt od zajedničkog interesa
  • Obrazac ZDOED-II – Zahtjev za izdavanje dozvole aktivnom trgovcu i/ili opskrbljivaču električnom energijom i/ili plinom iz države članice Europske unije
  • Obrazac ZPDOED-produženje – Zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
  • Obrazac ZPDOED-produženje-I – Zahtjev za produženje dozvole aktivnom trgovcu i/ili opskrbljivaču električnom energijom i/ili plinom iz države članice Europske unije
  • Obrazac ZPDOED-prijenos – Zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti za pravnu osobu
 4. Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
  (Narodne novine, br. 38/22)
 5. Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
  (Narodne novine, br. 111/18, 106/22)

Arhiva...