REMIT - novosti

(Napomena: Ukoliko se želite prijaviti na primanje ovih novosti, pošaljite e-mail poruku na adresu nakon čega ćete primiti upute za aktivaciju prijave.)


19. srpnja 2019. - ACER je objavio vijest da je dopunio neke svoje dokumente o primjeni REMIT-a (Guidance 4th Edition, Manual of Procedures i FAQs) u cilju detaljnijeg pojašnjenja objavljivanja povlaštenih informacija. Ujedno je pokrenuta javna rasprava o definiciji povlaštenih informacija.


17. travnja 2019. - CEER je na stranici PUBLICATIONS & PRESS / CEER PAPERS / Cross-Sectoral / 2019 objavio bilješku pod naslovom CEER Note on Accepted Market Practices in the Energy Sector koja kaže da na temelju prikupljenih podataka od regulatornih tijela na području EU i EEA trenutačno niti u jednoj zemlji ne postoje, niti da postoji plan za definiranje pravila za prihvatljivo ponašanje trgovaca u energetskom sektoru.


9. siječnja 2019. - ACER je na stranici ACER Staff Letters objavio otvoreno pismo u kojem se pojašnjavaju posljedice izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije u pogledu primjene REMIT-a.


20. srpnja 2018. - ACER je objavio 12. izdanje dokumenta REMIT Quarterly u kojem je posebna pažnja posvećena slučajevima objave lažne informacije i definiranju nedozvoljenog ponašanja prilikom prekozonskog trgovanja tzv. "capacity hoarding".


21. studenoga 2017. - ACER je objavio i 10. izdanje dokumenta REMIT Quarterly.


6. srpnja 2017. - U lipnju 2017. ACER je na stranici Guidance on REMIT application objavio dva dokumenta koji imaju za cilj bolje predstaviti potencijalne slučajeve manipulacije tržištem: Guidance on the application of REMIT - 4th edition i Guidance Note 1/2017 – Wash Trades.


31. svibnja 2017. - Na stranici REMIT Documents objavljeno je 4. izdanje dokumenta Manual of Procedures (MoP) on data reporting i 4. izdanje dokumenta FAQs on REMIT fundamental data and inside information.


13. travnja 2017. - ACER je objavio REMIT izvješće za 4. kvartal 2016. godine i 1. kvartal 2017. godine.


17. veljače 2017. - Na stranici REMIT Reporting Guidance ACER je objavio javno pismo vezano za kvalitetu dostavljenih podataka o transakcijama (engl. Open Letter on REMIT transaction reporting data quality) u kojem obavještava o problemima u pogledu kvalitete dostavljenih transakcija te poziva tržišne sudionike, RRM-ove i organizirana tržišta na suradnju.


17. studenoga 2016. - ACER od 1. siječnja 2017. planira prikupljati povlaštene informacije s platformi za objavu povlaštenih informacija putem tehnologije web feeds te je shodno tome na stranici REMIT Documents objavio sljedeće dokumente:

  • REMIT Guidance on the implementation of web feeds for Inside Information Platforms, version 1.0
  • FAQs on REMIT fundamental data and inside information, 3rd edition

16. rujna 2016. - Na stranici REMIT Documents objavljeno je 18. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 18th Edition).


19. kolovoza 2016. - ACER poziva svu zainteresiranu javnost na radionicu na kojoj će ACER predstaviti dosadašnje rezultate nadzora tržišta, a koja će se održati 21. rujna 2016. u Ljubljani.


23. lipnja 2016. - Na stranici Guidance on REMIT application objavljeno je 4. izdanje dokumenta ACER Guidance on REMIT.


16. lipnja 2016. - Na stranici REMIT Documents objavljeno je 17. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 17th Edition).


9. svibnja 2016. - U slučaju da sudionik na tržištu želi poništiti proces svoje registracije kao subjekta ovlaštenog za dostavu podataka (engl. Registering Reporting Mechanism – RRM) pri ACER-u, treba ispuniti obrazac RRM registration termination form, dostupan na stranici REMIT Reporting Guidance, te ga poslati ACER-u.


4. svibnja 2016. - Na stranici REMIT Documents objavljeno je 16. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 16th Edition).


11. travnja 2016. - Na stranici REMIT Documents ACER je nedavno objavio:

  • 15. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 15th Edition)
  • 4. izdanje dokumenta FAQs on transaction reporting
  • 1. izdanje dokumenta FAQs on REMIT fundamental data and inside information
  • verzija 2.1 dokumenta Transaction Reporting User Manual (TRUM)

7. travnja 2016. - Od danas svi sudionici na veleprodajnim tržištima električne energije i prirodnog plina trebali bi početi dostavljati podatke o nestandardnim ugovorima za opskrbu električnom energijom ili prirodnim plinom.


18. veljače 2016. - Na stranici REMIT Documents objavljeno je 14. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 14th Edition) i 3. izdanje dokumenta FAQs on transaction reporting.

Posebnu pozornost treba posvetiti informaciji da će ACER početi sustavno prikupljati povlaštene informacije putem tehnologije web feeds od 1. siječnja 2017.


05. veljače 2016. - ACER poziva svu zainteresiranu javnost na 11. javnu radionicu o implementaciji REMIT-a koja će se održati 16. veljače 2016. u Ljubljani. Glavna tema bit će dostava podataka o transakcijama ACER-u.


20. siječnja 2016. - Na stranici REMIT Documents objavljeno je 13. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 13th Edition) u kojem je, između ostaloga, ACER detaljnije pojasnio uvjete i način registracije RRM-ova.

ACER je objavio i 4. izdanje dokumenta REMIT Quarterly.


04. siječnja 2016. - HERA je ažurirala dokument Najčešća pitanja i odgovori o REMIT-u uzevši u obzir najznačajnije odredbe Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1348/2014.


17. prosinca 2015. - Na stranici REMIT Documents objavljeno je 12. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 12th Edition) u kojem je, između ostaloga, ACER detaljnije pojasnio ulogu i odgovornosti RRM-a, kao i definiciju radnog dana (engl. working day) povezanog s dostavom podataka u ARIS.


17. prosinca 2015. - Hrvatska burza električne energije d.o.o. (engl. Croatian Power Exchange Ltd. – CROPEX) je objavljena na popisu organiziranih tržišta u smislu REMIT-a kao prvo hrvatsko organizirano tržište na tom popisu.


23. studenoga 2015. - Na stranici REMIT Documents objavljeno je 11. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 11th Edition) u kojem je, između ostaloga, ACER detaljnije pojasnio definicije ugovora unutar grupe (engl. intragroup contract) i konsolidacije u cijelosti (engl. consolidation on a full basis).

Osim toga, na istoj stranici objavljeno je 2. izdanje dokumenta FAQs on transaction reporting.


9. listopada 2015. - U sklopu priprema za početak dostave podataka u informacijski sustav ARIS, ACER je objavio 10. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 10th Edition) koji se može naći na stranici REMIT Documents.

Na istoj stranici može se naći i poseban dokument s pitanjima i odgovorima posvećenim isključivo tematici dostave podataka: FAQs on transaction reporting.

Osim toga na dorađena je stranica o dostavi podataka u ARIS: REMIT Reporting User Package.


7. listopada 2015. - Od danas je počela dostava podataka u ACER-ov informacijski sustav ARIS o pojedinostima veleprodajnih energetskih proizvoda koji su izvršeni na organiziranim tržištima, uključujući usklađene i neusklađene naloge. Više ...


10. rujna 2015. - ACER je objavio Godišnje izvješće o radu za 2014. godinu vezano za implementaciju REMIT-a.


1. rujna 2015. - ACER poziva svu zainteresiranu javnost na 10. javnu radionicu o implementaciji REMIT-a koja će se održati 8. rujna 2015. u Ljubljani.


18. kolovoza 2015. - ACER je izradio 8. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 8th Edition), a koji se zajedno s ostalim korisnim dokumentima nalazi na stranici REMIT portala. U ovome izdanju, između ostaloga, ACER sugerira koji proizvođači električne energije ili prirodnog plina se mogu smatrati sudionicima na tržištu u smislu REMIT-a u slučaju posjedovanja jednog ili više proizvodnih postrojenja.

ACER je također prvi put predstavio svoje viđenje izračuna kapaciteta potrošnje krajnjih kupaca na temelju kojeg bi krajnji kupac mogao zaključiti da li se može smatrati sudionikom na tržištu u smislu REMIT-a.


24. srpnja 2015. - ACER je objavio vijest da je do sada uspješno registrirano 5 subjekata odgovornih za dostavu podataka (engl. Registered Reporting Mechanisms -RRMs). Također, ACER poziva zainteresiranu javnost na radionicu koja će se održati u Ljubljani 8. rujna 2015. godine.


17. srpnja 2015. - ACER je izradio 7. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 7th Edition), a koji se zajedno s ostalim korisnim dokumentima nalazi na stranici REMIT portala. U ovome izdanju, između ostaloga, ACER savjetuje kako pravilno unijeti podatke za registraciju sudionika na tržištu ukoliko krajnji upravljač ne posjeduje PDV ID broj, te kada treba unijeti relevantan BIC kod.


4. srpnja 2015. - ACER je objavio 2. izdanje dokumenta REMIT Quarterly koji se odnosi na drugi kvartal 2015. Ovo izdanje prezentira trenutačno stanje registracije RRM-ova, definiranje jedinstvene sheme za objavu povlaštenih informacija, kao i informacije o ažuriranju ACER-ovih dokumenata vezanih za dostavu podataka u ARIS.


3. lipnja 2015. - ACER je izradio 6. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 6th Edition), a koji se zajedno s ostalim korisnim dokumentima nalazi na stranici REMIT portala. Ovo izdanje je značajno jer je predstavljeno ACER-ovo tumačenje pojma "jedinica potrošnje", engl. "consumption unit", koja je povezana s definiranjem statusa operatora distribucijskog sustava u smislu REMIT-a. Osim toga, dani su odgovori na mnogobrojna pitanja vezana za registraciju u CEREMP, te registraciju RRM-ova.


2. lipnja 2015. - ACER je objavio da od 27. svibnja do 26. lipnja 2015. provodi javnu raspravu na temu zajedničke sheme objave povlaštenih informacija.


7. svibnja 2015. - Na REMIT portalu unutar ARIS Applications je dodan novi odjeljak vezan za dostavu podataka (transakcija i temeljnih podataka) u ARIS. Dodatno, ACER je objavio da se pitanja isključivo vezana za izvješćivanje o transakcijama (supply and derivatives contract) mogu poslati na specijalizirani e-mail , dok se sva ostala pitanja i dalje mogu slati na e-mail .


6. svibnja 2015. - ACER je izradio 5. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 5th Edition), a koji se zajedno s ostalim korisnim dokumentima nalazi na stranici REMIT portala. Ovo zadnje izdanje je prošireno pitanjima i odgovorima vezanim za registriranje Subjekta ovlaštenog za dostavu podataka (RRM).


10. travnja 2015. - HERA je na internetskoj stranici objavila 2. izdanje Korisničkih priručnika za registriranje sudionika na tržištu u CEREMP i to na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nova verzija Priručnika detaljnije objašnjava popunjavanje sekcija vezanih za definiranje poslovne povezanosti (odjeljak 3.1 u Priručniku) i odabir subjekta ovlaštenog za dostavu podataka ACER-u (odjeljak 2.3.1.5).

U hrvatskoj verziji Priručnika također su detaljnije pojašnjeni rokovi registracije sudionika na tržištu u CEREMP (odjeljak 1.5). Sudionik na tržištu koji ne trguje na organiziranim tržištima može se registrirati do trenutka kada mora početi dostavljati podatke u ACER, a to je 7. travnja 2016. godine. U smislu REMIT-a neorganizirana tržišta su tržišta električne energije i prirodnog plina unutar Republike Hrvatske.


2. travnja 2015. - ACER je izradio prvo izdanje dokumenta REMIT Quarterly. Izdanja će se objavljivati svako tromjesečje te će pružiti pomoć sudionicima na tržištu glede implementacije REMIT-a, kao i ažurirana mišljenja ACER-a na tumačenje određenih odredbi REMIT-a.


27. ožujka 2015. - ACER je javio da će obavijesti o nedostupnosti CEREMP-a i ostalih web-aplikacija u sustavu ARIS (ACER REMIT Information System) ubuduće objavljivati isključivo na svojoj stranici ARIS system info. Razdoblja planirane nedostupnosti, npr. zbog nadogradnje aplikacije na novu verziju, obično će biti petkom.


23. ožujka 2015. - ACER je stranici REMIT portala objavio po prvi puta Europski registar sudionika na tržištu, kao i listu standardnih ugovora! Za detaljnije informacije pogledajte internetsku stranicu ACER-a.


17. ožujka 2015. - ACER je izradio 4. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 4th Edition), te će ubuduće svaki mjesec ažurirati ovaj dokument koji se zajedno s ostalim korisnim dokumentima nalazi na stranici REMIT portala.


26. veljače 2015. - ACER je najavio da u petak 27. veljače aplikacija CEREMP može biti nedostupna više sati zbog nadogradnje aplikacije na novu verziju.


25. veljače 2015. - HERA je omogućila registraciju sudionika na tržištu u CEREMP! Link za pristup CEREMP-u se nalazi na stranici posvećenoj registraciji u smislu REMIT-a.


13. veljače 2015. - ACER je izradio 3. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 3rd Edition), te će ubuduće svaki mjesec ažurirati ovaj dokument koji se zajedno s ostalim korisnim dokumentima nalazi na stranici REMIT portala.


28. siječnja 2015. - ACER je izradio 2. izdanje dokumenta Pitanja i odgovori o REMIT-u (Q&As on REMIT, 2nd Edition), koji se zajedno s ostalim korisnim dokumentima nalazi na stranici REMIT portala.


21. siječnja 2015. - HERA je na svojoj internetskoj stranici dodala novu stranicu posvećenu opisu registracije sudionika na tržištu u CEREMP pri HERA-i, na kojoj se mogu naći korisnički priručnici za registraciju u CEREMP na hrvatskom i engleskom jeziku.

HERA će uskoro omogućiti početak registracije, a o čemu će svi relevantni sudionici na tržištu biti pravodobno obaviješteni.


20. siječnja 2015. - HERA je na svojoj internetskoj stranici dodala novu stranicu posvećenu prijavi sumnjivih transakcija, iznimki i odgoda koje se mogu izvršiti putem elektroničkih obrazaca na ACER-ovim internetskim stranicama. Za svaku vrstu prijave postoje upute koje pojašnjavaju kako pravilno podnijeti prijavu (gumb "How to").

Bilo koja fizička ili pravna osoba može prijaviti sumnjivu transakciju, dok prijavu iznimke zabrane trgovanja na temelju povlaštenih informacija i prijavu naknadne objave povlaštenih informacija mogu izvršiti samo sudionici na tržištu.


15. siječnja 2015. - ACER je izradio internetsku stranicu REMIT portal na kojoj se nalazi lista organiziranih tržišta, lista standardnih ugovora, lista platformi za objavljivanje povlaštenih informacija te ostali korisni podaci. Putem ove stranice će se registrirati subjekti odgovorni za dostavu podataka (engl. Registered Reporting Mechanism – RRM).


23. prosinca 2014. - Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) je objavila da je Europska komisija 17. prosinca 2014. donijela Provedbenu uredbu o izvješćivanju o podacima u skladu s REMIT-om (engl. Implementing Acts on data collection under REMIT). Dokument će stupiti na snagu 20 dana nakon objave u službenom listu Europske unije, a što će biti početkom 2015. godine. Vidi više.


25. studenoga 2014. - Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) je objavila da do 11. prosinca 2014. traje javna rasprava oko određivanja orijentacijske liste organiziranih tržišta koju ACER mora objaviti u skladu s odredbama REMIT-a. Vidi više.