REMIT - registracija sudionika na tržištu

U skladu s REMIT-om, svi sudionici na tržištu aktivni na veleprodajnim tržištima električne energije i/ili prirodnog plina u Europskoj uniji moraju se registrirati kod regulatornog tijela jedne zemlje članice EU-a. Pri HERA-i se moraju registrirati sudionici na tržištu koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i oni sudionici na tržištu koji imaju poslovni nastan izvan EU-a, a aktivni su na veleprodajnim tržištima unutar Republike Hrvatske. (Pogledajte Najčešća pitanja i odgovore o REMIT-u)

Registracija sudionika na tržištu pri HERA-i obavlja se putem aplikacije Središnji europski registar sudionika na tržištu energije (engl. Centralised European Register of Energy Market Participants, dalje: CEREMP), koju je izradio ACER. Aplikacija podržava hrvatski i engleski jezik. Podaci potrebni za registraciju određeni su ACER-ovom odlukom 01/2012.

  • Korisnički priručnik za registriranje sudionika na tržištu u CEREMP na hrvatskom jeziku [PDF] [DOCX]
  • Korisnički priručnik za registriranje sudionika na tržištu u CEREMP na engleskom jeziku (CEREMP Registration User Manual for Market Participants) [PDF]

Osim elektroničkog dijela registracije, HERA će zatražiti od sudionika na tržištu dostavu određene dokumentacije u tiskanom obliku, što je opisano u hrvatskoj verziji Korisničkog priručnika.

Od 25. veljače 2015. HERA je omogućila registraciju sudionika na tržištu u CEREMP kojem možete pristupiti putem sljedećih poveznica:

ACER-ove obavijesti o razdobljima nedostupnosti CEREMP-a možete naći na stranici ARIS system info.

Na radionici o provođenju REMIT-a u Republici Hrvatskoj koja je održana 13. veljače 2015. prezentirane su sljedeće teme: