REMIT

Uredba Europske unije br. 1227/2011 o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (engl. Regulation on wholesale energy market integrity and transparency) (dalje: REMIT) definira pravila za aktivne sudionike na veleprodajnim tržištima električne energije i prirodnog plina. REMIT zabranjuje trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipulaciju tržištem. S ciljem utvrđivanja i sprečavanja navedenih aktivnosti, Agencija za suradnju energetskih regulatora (engl. The Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) će ustanoviti sustav za nadzor tržišta unutar EU-a koji će biti praćen s implementacijom istražnih ovlasti i ovlasti za sankcioniranje povreda REMIT-a u pojedinim zemljama članicama EU-a.

REMIT također nadopunjuje i obuhvaća nadzor financijskih tržišta, budući da se energetskim proizvodima može trgovati i u obliku financijskih instrumenata. Sredinom 2014. godine Europska komisija će donijeti provedbene akte kojima će u potpunosti definirati koji tržišni sudionici će se morati registrirati i dostavljati podatke kao i format podataka o transakcijama.

Ukoliko se tržišni sudionik na kojeg se odnosi obveza registracije iz REMIT-a pravovremeno ne registrira, neće moći sudjelovati na tržištima električne energije i prirodnog plina unutar EU-a.

Korisni linkovi:

Upite vezane za REMIT možete poslati na e-mail adresu .