Ostala rješenja - Arhiva

2021.

 1. Plinacro d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju certifikata

2019.

 1. HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o., Zagreb – Rješenje o davanju odobrenja za produljenje statusa nominiranog operatora tržišta električne energije

2016.

 1. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb – Rješenje o izdavanju certifikata

2015.

 1. HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o., Zagreb – Rješenje o određivanju nominiranog operatora tržišta električne energije
 2. KAMEN SIRAČ d.d., Sirač – Rješenje o zahtjevu za ukidanje rješenja o određivanju zatvorenog distribucijskog sustava
 3. Rješenje o zahtjevu Zagrebačke županije za davanje mišljenja o ispunjavanju kriterija ponuđača za dobivanje koncesije izraženih u ponudama za dobivanje koncesije za distribuciju plina na području Grada Velike Gorice

2014.

 1. ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura, d.o.o., Slavonski Brod – Rješenje o određivanju zatvorenog distribucijskog sustava

2013.

 1. KAMEN SIRAČ d.d., Sirač – Rješenje o određivanju zatvorenog distribucijskog sustava
 2. TLM-TVP d.o.o., Šibenik, i TLM-TPP d.o.o., Šibenik – Dopunsko rješenje

2012.

 1. Rješenje o stjecanju statusa privremenog povlaštenog kupca električne energije poduzetnika sa sjedištem izvan Republike Hrvatske trgovačkog društva ALUMINIJ d.d., Baćevići bb, Mostar, s utvrđivanjem cijene električne energije trgovačkom društvu ALUMINIJ d.d., Baćevići bb, Mostar
 2. HEP - Opskrba d.o.o., Zagreb – Rješenje o utvrđivanju cijene električne energije trgovačkom društvu Aluminij d.d., Baćevići bb, Mostar te stavljanju izvan snage točke 2. Rješenja HERA-e klasa: 307-01/11-01/02, urbroj: 371-06/12-42, od 6. ožujka 2012.
 3. HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, i CMC Sisak d.o.o., Sisak – Rješenje o suglasnosti
 4. TLM-TVP d.o.o., Šibenik, i TLM-TPP d.o.o., Šibenik – Rješenje o stjecanju statusa privremenog povlaštenog kupca električne energije poduzetnika sa sjedištem izvan Republike Hrvatske trgovačkog društva Aluminij d.d., Mostar

2011.

 1. TLM-TVP d.o.o., Šibenik, i TLM-TPP d.o.o. za proizvodnju prešanih proizvoda, Šibenik – Rješenje o stjecanju statusa privremenog povlaštenog kupca električne energije poduzetnika sa sjedištem izvan Republike Hrvatske trgovačkog društva Aluminij d.d., Mostar

2010.

 1. HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, i TELE2 d.o.o., Zagreb – Rješenje o suglasnosti

2006.

 1. Rješenje - Odbija se žalba Stjepana Brglesa

2004.

 1. Rješenje o imenovanju člana Savjeta pri Vijeću za regulaciju
 2. Rješenje o imenovanju članova Savjeta

2003.

 1. Rješenje na prigovor potrošača na obračun potroška električne energije
 2. Rješenje o osnivanju Savjeta pri Vijeću za regulaciju

2002.

 1. Rješenje VRED-a po zahtjevu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
 2. Rješenje VRED-a po zahtjevu za priključak poslovnog prostora na plinsku distributivnu mrežu