Rješenja o statusu povlaštenog proizvođača

Arhiva...

  1. PROENERGO d.o.o., Zagreb, za postrojenje IGS kogeneracijsko energetsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MW – Rješenje produženju Prethodnog rješenja
  2. BE-TO GLINA, d.o.o., Glina, za postrojenje Bioelektrana-toplana Glina – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu
  3. DRVNI CENTAR GLINA d.o.o., Glina, za postrojenje BE-TO DRVNI CENTAR – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu
  4. Termoplin d.d., Varaždin, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije za 2020. godinu
  5. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/73, urbroj: 371-01/12-05, od 16. studenoga 2012., umjesto trgovačkog društva AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb
  6. ENTRAF d.o.o., Belajske Poljice, za postrojenje MTE Logorište – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu
  7. DIN ENERGO d.o.o., Novoselec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu DIN Energo – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
  8. RENETEH OGULIN d.o.o., Ogulin, za postrojenje Kogeneracija Ogulin – Rješenje