Rješenja o statusu povlaštenog proizvođača

Arhiva...

  1. BIOEL d.o.o., Maslenjača, za postrojenje BPE BIOEL – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
  2. BIO SNAGA d.o.o., Darda, za postrojenje Kogeneracija na drvenu biomasu "Darda 1" – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
  3. ASTEK 15 d.o.o, Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - MARINA – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja