Rješenja o statusu povlaštenog proizvođača

Arhiva...

 1. ENERGETSKI PARK KORLAT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana Korlat – Rješenje
 2. Clip Bio Plus d.o.o., Črnec Biškupečki, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Clip Bio Plus – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 3. KIRNEK d.o.o., Vraždin, za postrojenje SE "Kirnek 1" – Rješenje
 4. ĐAKOVO HRAST d.o.o., Đakovo, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 5. MIAGRO ENERGO d.o.o., Našice, za postrojenje Bioplin Kućanci – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 6. SLAVONIJA OIE d.o.o., Slavonski Brod, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 7. MICO d.o.o., Brijest, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hrastin – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 8. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 9. AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o., Sesvete, za postrojenje Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 10. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2020. godinu
 11. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Kogeneracija Tomašanci 1 MW + 1 MW – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2020. godinu
 12. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 13. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak 2 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 14. Termoplin d.d., Varaždin, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN – Rješenje o ukidanju Rješenja
 15. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na krutu biomasu BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 16. HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d. – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2020. godinu
 17. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2020. godinu
 18. BE-TO BRINJE d.o.o., Zagreb, za postrojenje Projekt proizvodnje energije iz biomase na području općine Brinje – Rješenje
 19. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva Geo Power Energy Development d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034-02/18-15/06, urbroj: 371-06-19-15 od 8. veljače 2019., umjesto trgovačkog društva GEOEN d.o.o., Zagreb
 20. ENERGANA CERNA d.o.o., Cerna, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Cerna 1 MW – Rješenje
 21. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje OVČARA – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2019. godinu
 22. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje OVČARA – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 23. SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Požega, za postrojenje Projekt SPIN VALIS 1525 kWe – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 24. ENERGY 9 d.o.o., Slatina, za postrojenje ENERGY 9 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 25. A&A BIOENERGY VIRO d.o.o., Darda, za postrojenje Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 26. ENERGIJA INVEST d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "ENERGIJA INVEST" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 27. ENERGO d.o.o., Rijeka, za postrojenje Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2020. godinu
 28. ENERGO d.o.o., Rijeka, za postrojenje Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2019. godinu
 29. SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d.o.o., Malinska, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare - ZRK – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 30. ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Voćin, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 31. BRANA DAR d.o.o., Daruvar, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Brana 1" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 32. BRANA d.o.o., Virovitica, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 33. UNI VIRIDAS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 34. Biomasa Vukovar d.o.o., Vukovar, za postrojenje ENNA Biomasa Vukovar – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 35. BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar, za postrojenje BIOENERGANA BJELOVAR I – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 36. ENERGANA ŽUPANJA d.o.o., Županja, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Županja – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 37. ENERGANA BENKOVAC d.o.o., Šopot, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Benkovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 38. KIRCEK ENERGY d.o.o., Ljubeščica, za postrojenje ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 39. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80 MWt u TETO Zagreb – Rješenje o odbacivanju zahtjeva
 40. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Kraljevac – Rješenje
 41. LIKA ENERGO EKO d.o.o., Udbina, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO – Rješenje o izmjeni Rješenja
 42. EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK d.o.o., Glina, za postrojenje MHE Fajerov mlin na rijeci Glini – Rješenje
 43. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje VINKA – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 44. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Popovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 45. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Mitrovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 46. SAVA d.o.o., Stara Gradiška, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 47. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva CEP Belišće 1 d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/16-31/25, urbroj: 371-01/16-05 od 16. prosinca 2016., umjesto trgovačkog društva SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagreb
 48. RENETEH OGULIN d.o.o., Ogulin, za postrojenje Kogeneracija Ogulin – Rješenje
 49. DIN ENERGO d.o.o., Novoselec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu DIN Energo – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 50. ENTRAF d.o.o., Belajske Poljice, za postrojenje MTE Logorište – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 51. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/73, urbroj: 371-01/12-05, od 16. studenoga 2012., umjesto trgovačkog društva AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb
 52. Termoplin d.d., Varaždin, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2020. godinu
 53. DRVNI CENTAR GLINA d.o.o., Glina, za postrojenje BE-TO DRVNI CENTAR – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 54. BE-TO GLINA, d.o.o., Glina, za postrojenje Bioelektrana-toplana Glina – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 55. PROENERGO d.o.o., Zagreb, za postrojenje IGS kogeneracijsko energetsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MW – Rješenje produženju Prethodnog rješenja