Rješenja o statusu povlaštenog proizvođača

Arhiva...

 1. ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o., Šopot, za postrojenje EG1 kogeneracijsko energetsko postrojenje na drvnu biomasu 5 MW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 2. BE-TO GLINA, d.o.o., Glina, za postrojenje Bioelektrana-toplana Glina – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 3. BERA SOLAR d.o.o., Čakovec, za postrojenje SE "Bera Kotoriba" – Rješenje
 4. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva SE PAULA I JURAJ d.o.o., Čakovec, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/14-31/34, urbroj: 371-01/14-03 od 11. prosinca 2014. izmijenjenog Rješenjem, klasa: UPI 034-02/14-31/34, urbroj: 371-01/16-06 od 22. veljače 2016. umjesto trgovačkog društva BERKO d.o.o., Čakovec
 5. SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Požega, za postrojenje Projekt SPIN VALIS 1525 kWe – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 6. SELAN d.o.o., Senj, za postrojenje vjetroelektrana "Vrataruša, 42 MW", Senj – Rješenje
 7. SOLIDA LOVREČAN d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Lovrečan 4 – Rješenje
 8. SOLIDA LOVREČAN d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Lovrečan 3 – Rješenje
 9. SOLIDA LOVREČAN d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Lovrečan 2 – Rješenje
 10. SOLIDA LOVREČAN d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Lovrečan 1 – Rješenje
 11. EKO KOTOR d.o.o., Kotoriba, za postrojenje Bioelektrana-energana na bioplin EKO KOTOR 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 12. EKO KOTOR d.o.o., Kotoriba, za postrojenje Bioelektrana-energana na bioplin EKO KOTOR 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 13. ENERGY 9 d.o.o., Slatina, za postrojenje ENERGY 9 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 14. A&A BIOENERGY VIRO d.o.o., Virovitica, za postrojenje Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 15. PANA ENERGY d.o.o., Čakovec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Pana 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 16. UNI VIRIDAS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 17. MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o., Žakanje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MWe MAKSIM TRADE ENERGIJA - ŽAKANJE – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 18. ENERGANA BENKOVAC d.o.o., Šopot, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Benkovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 19. Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWel – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 20. BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o., za postrojenje BIOENERGANA BJELOVAR I – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 21. KIRCEK ENERGY d.o.o., za postrojenje ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 22. MICO d.o.o., Brijest, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hrastin – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 23. CEP Belišće 1 d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 24. VELIKA POPINA d.o.o., Zagreb, za postrojenje "Vjetroelektrana ZD6 (1. faza)" – Rješenje
 25. BIOEL d.o.o., Maslenjača, za postrojenje BPE BIOEL – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 26. BIO SNAGA d.o.o., Darda, za postrojenje Kogeneracija na drvenu biomasu "Darda 1" – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 27. ASTEK 15 d.o.o, Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - MARINA – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja