Rješenja o statusu povlaštenog proizvođača

Arhiva...

 1. SLAVONIJA OIE d.o.o., Slavonski Brod, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 2. MIAGRO ENERGO d.o.o., Našice, za postrojenje Bioplin Kućanci – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 3. ENERGANA ŽUPANJA d.o.o., Županja, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Županja – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 4. Rješenje o odbijanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva VJETROELEKTRANA RUDINE trgovačkog društva VJETROELEKTRANA RUDINE d.o.o., Zagreb
 5. CEP Vrpolje d.o.o., Zagreb, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 6. Clip Bio Plus d.o.o., Črnec Biškupečki, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Clip Bio Plus – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 7. BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Crnac, za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 8. Energija Gradec d.o.o., Sesvete, za postrojenje Bioplinsko postrojenje OVČARA – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 9. Energija Gradec d.o.o., Sesvete, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gradec – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 10. Energija Gradec d.o.o., Sesvete, za postrojenje Bioplinsko postrojenje VINKA – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 11. Energija Gradec d.o.o., Sesvete, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Mitrovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 12. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 13. VJETROELEKTRANA CRNO BRDO d.o.o., Šibenik, za postrojenje Vjetroelektrana Crno brdo – Rješenje
 14. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Siščani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana 2 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 15. SOLEKTRA d.o.o., Čakovec, za postrojenje SE Solektra XI – Rješenje
 16. SOLEKTRA d.o.o., Čakovec, za postrojenje SE Solektra X – Rješenje
 17. SOLEKTRA d.o.o., Čakovec, za postrojenje SE Solektra VI – Rješenje
 18. SOLEKTRA d.o.o., Čakovec, za postrojenje SE Solektra V – Rješenje
 19. SOLEKTRA d.o.o., Čakovec, za postrojenje SE Solektra IV – Rješenje
 20. Energija Gradec d.o.o., Sesvete, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Popovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 21. CEP Belišće 2 d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 2 – Rješenje
 22. Rješenje o odobrenju zahtjeva Denisa Barešića, Karlovac, vlasnika obrta MEŽNAR građevinske usluge, Denis Barešić, Belaj 27 a, za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, Klasa: UPI 034-02/16-31/02, Urbroj: 371-01/16-14, od 15. srpnja 2016. umjesto trgovačkog društva NAJAM ZA VAS d.o.o., Zagreb
 23. ENERGO d. o. o., Rijeka, za postrojenje Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2022. godinu
 24. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na krutu biomasu BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 25. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva SCHNEIDER nekretnine d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I 034-02/12-31/38, Urbroj: 371-01/12-03, od 1. lipnja 2012. umjesto trgovačkog društva PETROKOV d.o.o., Zagreb
 26. SAVA d.o.o., Stara Gradiška, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 27. BE-TO BRINJE d.o.o., Brinje, za postrojenje Projekt proizvodnje energije iz biomase na području općine Brinje – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 28. SLK PROJEKT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hercegovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 29. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva SE BERKOPIĆ d.o.o., Čakovec, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034-02/21-18/17, urbroj: 371-06-21-10 od 29. prosinca 2021. umjesto trgovačkog društva BERKO d.o.o., Čakovec
 30. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 31. ĐAKOVO HRAST d.o.o., Đakovo, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 32. BE-TO KARLOVAC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Elektrana na biomasu BE-TO Karlovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 33. DRVNI CENTAR GLINA d.o.o., Glina, za postrojenje BE-TO DRVNI CENTAR – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 34. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva SE PAULA I JURAJ d.o.o., Čakovec, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/14-31/34, urbroj: 371-01/14-03 od 11. prosinca 2014. izmijenjenog Rješenjem, klasa: UPI 034-02/14-31/34, urbroj: 371-01/16-06 od 22. veljače 2016. umjesto trgovačkog društva BERKO d.o.o., Čakovec
 35. BERA SOLAR d.o.o., Čakovec, za postrojenje SE "Bera Kotoriba" – Rješenje
 36. BE-TO GLINA, d.o.o., Glina, za postrojenje Bioelektrana-toplana Glina – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 37. ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o., Šopot, za postrojenje EG1 kogeneracijsko energetsko postrojenje na drvnu biomasu 5 MW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 38. EKO KOTOR d.o.o., Kotoriba, za postrojenje Bioelektrana-energana na bioplin EKO KOTOR 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 39. EKO KOTOR d.o.o., Kotoriba, za postrojenje Bioelektrana-energana na bioplin EKO KOTOR 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 40. SOLIDA LOVREČAN d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Lovrečan 1 – Rješenje
 41. SOLIDA LOVREČAN d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Lovrečan 2 – Rješenje
 42. SOLIDA LOVREČAN d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Lovrečan 3 – Rješenje
 43. SOLIDA LOVREČAN d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Lovrečan 4 – Rješenje
 44. SELAN d.o.o., Senj, za postrojenje vjetroelektrana "Vrataruša, 42 MW", Senj – Rješenje
 45. SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Požega, za postrojenje Projekt SPIN VALIS 1525 kWe – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 46. PANA ENERGY d.o.o., Čakovec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Pana 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 47. A&A BIOENERGY VIRO d.o.o., Virovitica, za postrojenje Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 48. ENERGY 9 d.o.o., Slatina, za postrojenje ENERGY 9 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 49. UNI VIRIDAS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 50. MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o., Žakanje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MWe MAKSIM TRADE ENERGIJA - ŽAKANJE – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 51. ENERGANA BENKOVAC d.o.o., Šopot, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Benkovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 52. KIRCEK ENERGY d.o.o., za postrojenje ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 53. BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o., za postrojenje BIOENERGANA BJELOVAR I – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 54. Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWel – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 55. MICO d.o.o., Brijest, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hrastin – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu
 56. CEP Belišće 1 d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 57. VELIKA POPINA d.o.o., Zagreb, za postrojenje "Vjetroelektrana ZD6 (1. faza)" – Rješenje
 58. ASTEK 15 d.o.o, Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - MARINA – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 59. BIO SNAGA d.o.o., Darda, za postrojenje Kogeneracija na drvenu biomasu "Darda 1" – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 60. BIOEL d.o.o., Maslenjača, za postrojenje BPE BIOEL – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu