Rješenja o statusu povlaštenog proizvođača

Arhiva...

 1. BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za postrojenje BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 2. VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec, za postrojenje Bio postrojenje Donji Miholjac – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 3. VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec, za postrojenje Bio postrojenje Viljevo – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 4. BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za postrojenje Bioplinska elektrana Orehovec – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 5. EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK d.o.o., Glina, za postrojenje MHE Fajerov mlin na rijeci Glini – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 6. PANONSKA BIOMASA d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase "Panonska biomasa" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 7. BIONARDO GUNJA d.o.o., Gunja, za postrojenje Bioplinska elektrana Gunja (1000 kW) – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 8. Rješenje o odbijanju zahtjeva trgovačkog društva OBZOR d.o.o., Osijek, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/17-15/07, urbroj: 371-01/17-12 od 22. prosinca 2017., umjesto nositelja projekta SOLITUDO d.o.o., Osijek
 9. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva PROENERGO d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/60, urbroj: 371-01/15-07 od 14. prosinca 2015., umjesto nositelja projekta IGS BIOMASA d.o.o., Korenica
 10. HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d. – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu
 11. BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Crnac, za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 12. BIOPLIN-MAKS d.o.o., Zagreb, za postrojenje BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 13. LIKA ENERGO EKO d.o.o., Udbina, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 14. AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o., Sesvete, za postrojenje Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 15. SENSE ESCO ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Šibenik – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 16. SENSE ESCO BELIŠĆE 2 d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 2 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 17. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Kogeneracija Tomašanci 1MW+1MW – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu
 18. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu
 19. SLK PROJEKT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hercegovac – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 20. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Đale – Rješenje
 21. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Jaruga – Rješenje
 22. DAR PRIRODE d.o.o., Vukovar, za postrojenje BIOPLINSKO POSTROJENJE – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 23. MATVEJ d.o.o., Zagreb, za postrojenje Elektrana na bioplin "MATVEJ" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 24. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Sklope – Rješenje
 25. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Peruća – Rješenje
 26. BIOEL d.o.o., Maslenjača, za postrojenje BPE BIOEL – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 27. Clip Bio Plus d.o.o., Črnec Biškupečki, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Clip Bio Plus – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 28. BIOPLIN GUDOVAC d.o.o., Gudovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gudovac – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 29. BIOPLIN-MAKS d.o.o., Zagreb, za postrojenje BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 30. DAR PRIRODE d.o.o., Vukovar, za postrojenje BIOPLINSKO POSTROJENJE – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 31. BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Crnac, za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 32. MIAGRO ENERGO d.o.o., Našice, za postrojenje Bioplin Kućanci – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 33. BIOENERGIJA KLISA d.o.o., Osijek, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Klisa – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 34. TERMOPLIN d.d., Varaždin, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu
 35. BE-TO KARLOVAC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Elektrana na biomasu – Rješenje
 36. DIN ENERGO d.o.o., Novoselec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu DIN Energo – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 37. AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o., Sesvete, za postrojenje Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 38. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80 MWt u TETO Zagreb – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 39. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na krutu biomasu BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 40. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 41. BE-TO BRINJE d.o.o., Slavonski Brod, za postrojenje Projekt proizvodnje energije iz biomase na području općine Brinje – Rješenje o produženju prethodnog rješenja
 42. Eco-biogas d.o.o., Pisarovina, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Pisarovina 1200 kWel – Rješenje
 43. BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC d.o.o., Šopot, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Benkovac – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 44. ENERGANA CERNA d.o.o., Cerna, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Cerna 1 MW – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 45. SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 46. VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o., Vrbovsko, za postrojenje Projekt VRBOVSKO 1900 kWe – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 47. BIOENERGETIKA d.o.o., Slavonski Brod – Rješenje
 48. ĐAKOVO HRAST d.o.o., Đakovo, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja biomase – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 49. SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Požega, za postrojenje "Projekt SPIN VALIS 1525 kW" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 50. CARPE DIEM d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "Antunovac 1" – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje rješenja
 51. MIAGRO ENERGO d.o.o., Našice, za postrojenje Bioplin Kućanci – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 52. Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Orlovnjak – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 53. MICO d.o.o., Brijest.o.o., za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hrastin – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 54. SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d.o.o., Malinska, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 55. SAVA d.o.o., Stara Gradiška, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 56. OSILOVAC d.o.o., Feričanci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 kW – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 57. MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o., Žakanje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MWe MAKSIM TRADE ENERGIJA-ŽAKANJE – Rješenje
 58. ENERGY 9 d.o.o., Slatina, za proizvodno postrojenje ENERGY 9 – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 59. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 60. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana 2 – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 61. KIRCEK ENERGY d.o.o., Ljubeščica, za proizvodno postrojenje ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 62. NTC GAJ d.o.o., Lipik, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Gaj" – Rješenje
 63. C.E.M.P. d.o.o., Donji Stupnik, za postrojenje Vjetroelektrana Krš Pađene – Rješenje
 64. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje Gradec – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 65. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje Popovac – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 66. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje Mitrovac – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 67. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje VINKA – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 68. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak 2 – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 69. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 70. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BE-TO BRINJE d.o.o., Slavonski Brod, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/02, urbroj: 371-01/15-04 od 26. veljače 2015., umjesto nositelja projekta DEPOD PROJEKTI d.o.o., Zagreb
 71. PANA ENERGY d.o.o., Čakovec, za proizvodno postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Pana 1 – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 72. BRANA DAR d.o.o., Daruvar, za proizvodno postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Brana 1" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 73. ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Voćin, za proizvodno postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 74. ENERGIJA INVEST d.o.o., Grubišno Polje, za proizvodno postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Invest" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 75. BRANA d.o.o., Virovitica, za proizvodno postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 76. SLAVONIJA OIE d.o.o., Slavonski Brod, za proizvodno postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 77. DRVNI CENTAR GLINA d.o.o., Glina, za proizvodno postrojenje BE-TO DRVNI CENTAR – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 78. BE-TO GLINA d.o.o., Glina, za proizvodno postrojenje Bioelektrana-toplana Glina – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 79. VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o., Zagreb, za postrojenje vjetroelektrana "Kom-Orjak-Greda" – Rješenje
 80. C.E.M.P. d.o.o., Donji Stupnik, za postrojenje vjetroelektrana Krš Pađene-Proširenje – Rješenje
 81. Rješenje o odobrenju zahtjeva Nevena Bradića, Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/13-31/0024, urbroj: 371-01/13-04, od 15. srpnja 2013., umjesto Dušanke Bradić, Zagreb
 82. Rješenje o odobrenju zahtjeva Ante Dulčića, Split, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/49, urbroj: 371-01/12-05, od 12. srpnja 2012., umjesto trgovačkog društva "EkoKon - ekonomski konzalting", Split
 83. UNI VIRIDAS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 84. MATVEJ d.o.o., Zagreb, za postrojenje Elektrana na bioplin "MATVEJ" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu
 85. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/8-31/04, urbroj: 371-01/10-08, od 29. srpnja 2010., umjesto trgovačkog društva Sladorana d.d., Županja
 86. GREEN ENERGY PROJECTS d.o.o., Virovitica, za postrojenje Green energy projects 5000kW – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 87. ENERGIJA VIROVITICA d.o.o., Virovitica, za postrojenje Energana Virovitica – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 88. AGER ALPHA d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase "Alpha" – Rješenje
 89. DAR PRIRODE d.o.o., Vukovar, za postrojenje BIOPLINSKO POSTROJENJE – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu