Rješenja o statusu povlaštenog proizvođača - Arhiva

2022.

 1. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Kogeneracija Tomašanci 1 MW + 1 MW – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2021. godinu
 2. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2021. godinu
 3. ENERGO d.o.o., Rijeka, za postrojenje Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2021. godinu
 4. VJETROELEKTRANA LJUBAČ d.o.o., Šibenik, za postrojenje Vjetroelektrana Ljubač II – Rješenje
 5. VJETROELEKTRANA LJUBAČ d.o.o., Šibenik, za postrojenje Vjetroelektrana Ljubač – Rješenje
 6. BIOPLIN-MAKS d.o.o., Zagreb, za postrojenje BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 7. BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Gregurovec, za postrojenje BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 8. BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za postrojenje Bioplinska elektrana Orehovec – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 9. VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec, za postrojenje Bio postrojenje Viljevo – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 10. VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec, za postrojenje Bio postrojenje Donji Miholjac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 11. PMA GAJ d.o.o., Lipik, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Gaj" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 12. BIOPLIN GUDOVAC d.o.o., Gudovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gudovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 13. CEP Vrpolje d.o.o., Zagreb, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 14. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana 2 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 15. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 16. BIOINTEGRA d.o.o., Medinci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Slatina" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 17. VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o., Vrbovsko, za postrojenje Projekt VRBOVSKO 1900 kWe – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 18. Apex bioplin d.o.o., Vukovar, za postrojenje BIOPLINSKO POSTROJENJE – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 19. AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o., Sesvete, za postrojenje Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 20. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva NOVPROS d.o.o., Osijek, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/16-31/04, urbroj: 371-01/16-04, od 17. svibnja 2016., umjesto trgovačkog društva Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac
 21. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva NOVPROS d.o.o., Osijek, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/18-15/13, urbroj: 371-01-18-4, od 28. kolovoza 2018., umjesto trgovačkog društva BIOENERGIJA KLISA d.o.o., Osijek
 22. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva NOVPROS d.o.o., Osijek, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/17, urbroj: 371-01/12-02, od 16. travnja 2012., umjesto trgovačkog društva FARMA MUZNIH KRAVA MALA BRANJEVINA d.o.o., Osijek
 23. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva NOVPROS d.o.o., Osijek, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/46, urbroj: 371-01/12-02, od 21. lipnja 2012., umjesto trgovačkog društva NOVI AGRAR d.o.o., Osijek
 24. SOLIDA CERJE d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Mrazovica 2 – Rješenje
 25. SOLIDA CERJE d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Mrazovica 3 – Rješenje
 26. VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o., Vrbovsko, za postrojenje Projekt VRBOVSKO 1900 kWe – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 27. VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o., Vrbovsko, za postrojenje Projekt VRBOVSKO 1900 kWe – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 28. KLASA d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava VII – Rješenje
 29. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak 2 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 30. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 kW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 31. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 32. BIOENERGIJA KLISA d.o.o., Osijek, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Klisa – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 33. BIOPLIN PROIZVODNJA d.o.o., Gregurovec, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Slatina" 1 MW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 34. NIZA d.o.o., Niza, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Niza – Rješenje
 35. WHITEFIELD ENERGY d. o. o., Bjelopolje, za postrojenje Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu
 36. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva CMREČNJAK d.o.o., Sveti Urban, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/14-31/33, urbroj: 371-01/14-02 od 11. prosinca 2014., umjesto Rajko Cmrečnjak, vlasnik obrta VINOGRADARSTVO – PODRUMARSTVO "CMREČNJAK", RAJKO CMREČNJAK, SVETI URBAN 273, Štrigova
 37. WHITEFIELD ENERGY d. o. o., Bjelopolje, za postrojenje Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 38. WHITEFIELD ENERGY d. o. o., Bjelopolje, za postrojenje Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 39. WHITEFIELD ENERGY d. o. o., Bjelopolje, za postrojenje Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2019. godinu
 40. WHITEFIELD ENERGY d. o. o., Bjelopolje, za postrojenje Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2018. godinu
 41. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 42. ENERGIJA VIROVITICA d.o.o., Županja, za postrojenje Energana Virovitica – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 43. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva SVJEĆARSTVO DOBOŠIĆ d.o.o., Lopatinec, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I 034-02/12-31/25, urbroj: 371-01/17-02, od 7. svibnja 2012., umjesto Ivana Dobošića, vlasnika obrta SVJEĆARSTVO "DOBOŠIĆ", IVAN DOBOŠIĆ, LOPATINEC, IVANA GORANA KOVAČIĆA 43, Lopatinec
 44. ENERGANA GOSPIĆ 1 d. o. o., Šopot, za postrojenje EG1 kogeneracijsko energetsko postrojenje na drvnu biomasu 5 MW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 45. AGER ALPHA d.o.o., Našice, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase "Alpha" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 46. ENERGANA BENKOVAC d.o.o., Šopot, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Benkovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 47. Biomasa Vukovar d.o.o., Vukovar, za postrojenje ENNA Biomasa Vukovar – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 48. SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Požega, za postrojenje Projekt SPIN VALIS 1525 kWe – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 49. SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d.o.o., Malinska, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare - ZRK – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 50. ENERGANA ŽUPANJA d.o.o., Županja, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Županja – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 51. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje VINKA – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 52. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gradec – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 53. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Popovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 54. MATVEJ d.o.o., Zagreb, za postrojenje Elektrana na bioplin "MATVEJ" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 55. BRANA DAR d.o.o., Daruvar, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Brana 1" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 56. ENERGIJA INVEST d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "ENERGIJA INVEST" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 57. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2021. godinu
 58. Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Orlovnjak – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 59. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Mitrovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 60. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje OVČARA – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 61. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na krutu biomasu BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 62. ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Voćin, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 63. BRANA d.o.o., Virovitica, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 64. BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar, za postrojenje BIOENERGANA BJELOVAR I – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 65. Clip Bio Plus d.o.o., Črnec Biškupečki, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Clip Bio Plus – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 66. MIAGRO ENERGO d.o.o., Našice, za postrojenje Bioplin Kućanci – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 67. HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d. – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2021. godinu
 68. BE-TO KARLOVAC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Elektrana na biomasu BE-TO Karlovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 69. PANA ENERGY d.o.o., Čakovec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Pana 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 70. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje CHE Fužine – Rješenje
 71. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje HE Zeleni vir – Rješenje
 72. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje RHE Lepenica – Rješenje
 73. Rješenje o odbijanju zahtjeva trgovačkog društva Synergy Karlovac d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Djelomičnog rješenja o stjecanju povlaštenog proizvođača električne energije za I fazu gradnje proizvodnog postrojenja naziva MTE Logorište, klasa: UP/I-034-02/18-15/24, urbroj: 371-06-19-17 od 8. ožujka 2019.
 74. Rješenje o odbijanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW trgovačko društva UNI VIRIDAS d.o.o.
 75. MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o., Žakanje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MWe MAKSIM TRADE ENERGIJA - ŽAKANJE – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 76. ĐAKOVO HRAST d.o.o., Đakovo, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 77. ENERGY 9 d.o.o., Slatina, za postrojenje ENERGY 9 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 78. A&A BIOENERGY VIRO, Virovitica, za postrojenje Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 79. SAVA d.o.o., Stara Gradiška, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 80. UNI VIRIDAS d.o.o., Zagreb, za postrojenje "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 81. DRVNI CENTAR GLINA d.o.o., Glina, za postrojenje BE-TO DRVNI CENTAR – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 82. KIRCEK ENERGY d.o.o., Ljubešćica, za postrojenje ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 83. BE-TO GLINA, d.o.o., Glina, za postrojenje Bioelektrana-toplana Glina – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 84. SLAVONIJA OIE d.o.o., Slavnoski Brod, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 85. Rješenje o odbijanju prijedloga društva BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Republika Turska, za odgodu izvršnosti Rješenja, klasa: UP/I-034-02/18-15/06, urbroj: 371-06-21-61 od 23. srpnja 2021. i za obnovu upravnog postupka pokrenutog na zahtjev društva Geo Power Energy Development d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034-02/18-15/06, urbroj: 371-06-19-15 od 8. veljače 2019.
 86. Rješenje o odbijanju prijedloga društva BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Republika Turska, za odgodu izvršnosti Rješenja, klasa: UP/I-034-02/21-03/29, urbroj: 371-06-21-41 od 23. srpnja 2021. i za obnovu upravnog postupka pokrenutog na zahtjev društva Geo Power Energy Development d.o.o., Zagreb, za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije
 87. Rješenje o odbijanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Bioelektrana-energana na bioplin EKO KOTOR 1 trgovačkog društva EKO KOTOR d.o.o., Kotoriba
 88. Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija Nard-Valpovo povlaštenog proizvođača SOLITUDO d.o.o. u stečaju, Osijek
 89. DIN ENERGO d.o.o., Novoselec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu DIN Energo – Rješenje
 90. SOLITUDO d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracija Nard-Valpovo – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 91. BIOPLIN PROIZVODNJA d.d., Gregurovec, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Slatina" 1 MW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 92. SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 93. Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWel – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 94. MICO d.o.o., Brijest, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hrastin – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2021. godinu
 95. SOLITUDO d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracija Nard-Valpovo – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2018. godinu
 96. SOLITUDO d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracija Nard-Valpovo – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2019. godinu
 97. SOLITUDO d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracija Nard-Valpovo – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu

2021.

 1. BERKO d.o.o., Čakovec, za postrojenje SE "BERKO MIHALJEVEC" – Rješenje
 2. BIOPLIN-MAKS d.o.o., Zagreb, za postrojenje BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 3. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gradec – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 4. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 5. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana 2 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 6. BIOEL d.o.o., Maslenjača, za postrojenje BPE BIOEL – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 7. BIOPLIN GUDOVAC d.o.o., Gudovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gudovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 8. MATVEJ d.o.o., Zagreb, za postrojenje Elektrana na bioplin "MATVEJ" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 9. CEP Šibenik d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Šibenik – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 10. CEP Belišće 2 d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 2 – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 11. BIOENERGIJA KLISA d.o.o., Osijek, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Klisa – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 12. Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Orlovnjak – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 13. VJETROELEKTRANA ORLICE d.o.o., Dubrovnik, za postrojenje Vjetroelektrana Orlice – Rješenje
 14. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje ABM HE Kraljevac – Rješenje
 15. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva KONZUM plus d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/13-31/03, urbroj: 371-01/13-04 od 4. ožujka 2013, umjesto trgovačkog društva KONZUM, trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb
 16. VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec, za postrojenje Bio postrojenje Viljevo – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 17. VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec, za postrojenje Bio postrojenje Donji Miholjac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 18. BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za postrojenje Bioplinska elektrana Orehovec – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 19. BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za postrojenje BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 20. Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWel – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 21. SLK PROJEKT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hercegovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 22. BIOINTEGRA d.o.o, Medinci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Slatina" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 23. BIOINTEGRA d.o.o, Medinci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Slatina" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2019. godinu
 24. BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o, Crnac, za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 25. PANA ENERGY d.o.., Čakovec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Pana 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 26. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, za postrojenje Faza 14.3 Proširenje plinskog postrojenja s dodatnim generatorom 4 – Rješenje
 27. Rješenje o odobrenju zahtjeva Nevena Bradića, vlasnika obrta SE BRADIĆ, Rovinj, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/13-31/0024, urbroj: 371-01/13-04, od 15. srpnja 2013., umjesto Nevena Bradić, Zagreb
 28. BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Crnac, za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 – Rješenje o izmjeni rješenja
 29. OSILOVAC d.o.o, Feričanci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 kW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 30. Apex bioplin d.o.o., Vukovar, za postrojenje BIOPLINSKO POSTROJENJE – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 31. BIONARDO GUNJA d.o.o., Gunja, za postrojenje Bioplinska elektrana Gunja (1000 kW) – Rješenje
 32. PANONSKA BIOMASA d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase "Panonska biomasa" – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje rješenja
 33. MIAGRO ENERGO d.o.o., Našice, za postrojenje Bioplin Kućanci – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 34. ĐAKOVO HRAST d.o.o., Đakovo, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 35. KIRNEK d.o.o., Vraždin, za postrojenje SE "Kirnek 1" – Rješenje
 36. Clip Bio Plus d.o.o., Črnec Biškupečki, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Clip Bio Plus – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 37. ENERGETSKI PARK KORLAT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana Korlat – Rješenje
 38. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak 2 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 39. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 40. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Kogeneracija Tomašanci 1 MW + 1 MW – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2020. godinu
 41. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2020. godinu
 42. AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o., Sesvete, za postrojenje Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 43. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 44. MICO d.o.o., Brijest, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hrastin – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 45. SLAVONIJA OIE d.o.o., Slavonski Brod, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 46. Termoplin d.d., Varaždin, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN – Rješenje o ukidanju Rješenja
 47. ENERGANA CERNA d.o.o., Cerna, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Cerna 1 MW – Rješenje
 48. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva Geo Power Energy Development d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034-02/18-15/06, urbroj: 371-06-19-15 od 8. veljače 2019., umjesto trgovačkog društva GEOEN d.o.o., Zagreb
 49. BE-TO BRINJE d.o.o., Zagreb, za postrojenje Projekt proizvodnje energije iz biomase na području općine Brinje – Rješenje
 50. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2020. godinu
 51. HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d. – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2020. godinu
 52. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na krutu biomasu BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 53. ENERGO d.o.o., Rijeka, za postrojenje Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2019. godinu
 54. ENERGO d.o.o., Rijeka, za postrojenje Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2020. godinu
 55. ENERGIJA INVEST d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "ENERGIJA INVEST" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 56. A&A BIOENERGY VIRO d.o.o., Darda, za postrojenje Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 57. ENERGY 9 d.o.o., Slatina, za postrojenje ENERGY 9 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 58. SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Požega, za postrojenje Projekt SPIN VALIS 1525 kWe – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 59. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje OVČARA – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 60. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje OVČARA – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2019. godinu
 61. SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d.o.o., Malinska, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare - ZRK – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 62. ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Voćin, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 63. BRANA DAR d.o.o., Daruvar, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Brana 1" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 64. BRANA d.o.o., Virovitica, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana" – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 65. UNI VIRIDAS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 66. Biomasa Vukovar d.o.o., Vukovar, za postrojenje ENNA Biomasa Vukovar – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 67. BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar, za postrojenje BIOENERGANA BJELOVAR I – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 68. ENERGANA ŽUPANJA d.o.o., Županja, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Županja – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 69. ENERGANA BENKOVAC d.o.o., Šopot, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Benkovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 70. KIRCEK ENERGY d.o.o., Ljubeščica, za postrojenje ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 71. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80 MWt u TETO Zagreb – Rješenje o odbacivanju zahtjeva
 72. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Kraljevac – Rješenje
 73. LIKA ENERGO EKO d.o.o., Udbina, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO – Rješenje o izmjeni Rješenja
 74. EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK d.o.o., Glina, za postrojenje MHE Fajerov mlin na rijeci Glini – Rješenje
 75. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje VINKA – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 76. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Popovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 77. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Mitrovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 78. SAVA d.o.o., Stara Gradiška, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 79. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva CEP Belišće 1 d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/16-31/25, urbroj: 371-01/16-05 od 16. prosinca 2016., umjesto trgovačkog društva SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagreb
 80. RENETEH OGULIN d.o.o., Ogulin, za postrojenje Kogeneracija Ogulin – Rješenje
 81. DIN ENERGO d.o.o., Novoselec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu DIN Energo – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 82. ENTRAF d.o.o., Belajske Poljice, za postrojenje MTE Logorište – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 83. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/73, urbroj: 371-01/12-05, od 16. studenoga 2012., umjesto trgovačkog društva AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb
 84. Termoplin d.d., Varaždin, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN – Rješenje o određivanju uštede primarne energije za 2020. godinu
 85. DRVNI CENTAR GLINA d.o.o., Glina, za postrojenje BE-TO DRVNI CENTAR – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 86. BE-TO GLINA, d.o.o., Glina, za postrojenje Bioelektrana-toplana Glina – Rješenje o određivanju ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2020. godinu
 87. PROENERGO d.o.o., Zagreb, za postrojenje IGS kogeneracijsko energetsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MW – Rješenje produženju Prethodnog rješenja

2020.

 1. ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o., Šopot, za postrojenje EG1 kogeneracijsko energetsko postrojenje na drvnu biomasu 5 MW – Rješenje
 2. ENERGIJA VIROVITICA d.o.o., Virovitica, za postrojenje Energana Virovitica – Rješenje produženju Prethodnog rješenja
 3. Rješenje o odbijanju zahtjeva trgovačkog društva OBZOR d.o.o., Osijek, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/17-15/07, urbroj: 371-01/17-12 od 22. prosinca 2017., umjesto nositelja projekta SOLITUDO d.o.o., Osijek
 4. BIONARDO GUNJA d.o.o., Gunja, za postrojenje Bioplinska elektrana Gunja (1000 kW) – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 5. PANONSKA BIOMASA d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase "Panonska biomasa" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 6. EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK d.o.o., Glina, za postrojenje MHE Fajerov mlin na rijeci Glini – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 7. BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za postrojenje Bioplinska elektrana Orehovec – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 8. VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec, za postrojenje Bio postrojenje Viljevo – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 9. VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec, za postrojenje Bio postrojenje Donji Miholjac – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 10. BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za postrojenje BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 11. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva PROENERGO d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/60, urbroj: 371-01/15-07 od 14. prosinca 2015., umjesto nositelja projekta IGS BIOMASA d.o.o., Korenica
 12. AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o., Sesvete, za postrojenje Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 13. LIKA ENERGO EKO d.o.o., Udbina, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 14. BIOPLIN-MAKS d.o.o., Zagreb, za postrojenje BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 15. BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Crnac, za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 16. HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d. – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu
 17. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Jaruga – Rješenje
 18. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Đale – Rješenje
 19. SLK PROJEKT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hercegovac – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 20. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu
 21. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Kogeneracija Tomašanci 1MW+1MW – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu
 22. SENSE ESCO BELIŠĆE 2 d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 2 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 23. SENSE ESCO ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Šibenik – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 24. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Peruća – Rješenje
 25. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Sklope – Rješenje
 26. MATVEJ d.o.o., Zagreb, za postrojenje Elektrana na bioplin "MATVEJ" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 27. DAR PRIRODE d.o.o., Vukovar, za postrojenje BIOPLINSKO POSTROJENJE – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 28. Clip Bio Plus d.o.o., Črnec Biškupečki, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Clip Bio Plus – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 29. BIOEL d.o.o., Maslenjača, za postrojenje BPE BIOEL – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 30. MIAGRO ENERGO d.o.o., Našice, za postrojenje Bioplin Kućanci – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 31. BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Crnac, za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 32. DAR PRIRODE d.o.o., Vukovar, za postrojenje BIOPLINSKO POSTROJENJE – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 33. BIOPLIN-MAKS d.o.o., Zagreb, za postrojenje BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 34. BIOPLIN GUDOVAC d.o.o., Gudovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gudovac – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 35. DIN ENERGO d.o.o., Novoselec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu DIN Energo – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 36. BE-TO KARLOVAC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Elektrana na biomasu – Rješenje
 37. TERMOPLIN d.d., Varaždin, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu
 38. BIOENERGIJA KLISA d.o.o., Osijek, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Klisa – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 39. BE-TO BRINJE d.o.o., Slavonski Brod, za postrojenje Projekt proizvodnje energije iz biomase na području općine Brinje – Rješenje o produženju prethodnog rješenja
 40. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 41. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na krutu biomasu BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 42. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80 MWt u TETO Zagreb – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 43. AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o., Sesvete, za postrojenje Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 44. Eco-biogas d.o.o., Pisarovina, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Pisarovina 1200 kWel – Rješenje
 45. BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC d.o.o., Šopot, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Benkovac – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 46. ENERGANA CERNA d.o.o., Cerna, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Cerna 1 MW – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 47. SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 48. VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o., Vrbovsko, za postrojenje Projekt VRBOVSKO 1900 kWe – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 49. BIOENERGETIKA d.o.o., Slavonski Brod – Rješenje
 50. ĐAKOVO HRAST d.o.o., Đakovo, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja biomase – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 51. SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Požega, za postrojenje "Projekt SPIN VALIS 1525 kW" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 52. MICO d.o.o., Brijest.o.o., za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hrastin – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 53. Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Orlovnjak – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 54. MIAGRO ENERGO d.o.o., Našice, za postrojenje Bioplin Kućanci – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 55. CARPE DIEM d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "Antunovac 1" – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje rješenja
 56. OSILOVAC d.o.o., Feričanci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 kW – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 57. SAVA d.o.o., Stara Gradiška, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 58. SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d.o.o., Malinska, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 59. SLAVONIJA OIE d.o.o., Slavonski Brod, za proizvodno postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 60. DRVNI CENTAR GLINA d.o.o., Glina, za proizvodno postrojenje BE-TO DRVNI CENTAR – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 61. BE-TO GLINA d.o.o., Glina, za proizvodno postrojenje Bioelektrana-toplana Glina – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 62. MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o., Žakanje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MWe MAKSIM TRADE ENERGIJA-ŽAKANJE – Rješenje
 63. ENERGY 9 d.o.o., Slatina, za proizvodno postrojenje ENERGY 9 – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 64. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 65. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana 2 – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 66. KIRCEK ENERGY d.o.o., Ljubeščica, za proizvodno postrojenje ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 67. NTC GAJ d.o.o., Lipik, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Gaj" – Rješenje
 68. C.E.M.P. d.o.o., Donji Stupnik, za postrojenje Vjetroelektrana Krš Pađene – Rješenje
 69. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 70. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak 2 – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 71. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje VINKA – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 72. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje Mitrovac – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 73. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje Popovac – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 74. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za proizvodno postrojenje Bioplinsko postrojenje Gradec – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 75. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BE-TO BRINJE d.o.o., Slavonski Brod, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/02, urbroj: 371-01/15-04 od 26. veljače 2015., umjesto nositelja projekta DEPOD PROJEKTI d.o.o., Zagreb
 76. PANA ENERGY d.o.o., Čakovec, za proizvodno postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Pana 1 – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 77. BRANA DAR d.o.o., Daruvar, za proizvodno postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Brana 1" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 78. ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Voćin, za proizvodno postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 79. ENERGIJA INVEST d.o.o., Grubišno Polje, za proizvodno postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Invest" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 80. BRANA d.o.o., Virovitica, za proizvodno postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 81. MATVEJ d.o.o., Zagreb, za postrojenje Elektrana na bioplin "MATVEJ" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu
 82. UNI VIRIDAS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu
 83. Rješenje o odobrenju zahtjeva Ante Dulčića, Split, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/49, urbroj: 371-01/12-05, od 12. srpnja 2012., umjesto trgovačkog društva "EkoKon - ekonomski konzalting", Split
 84. Rješenje o odobrenju zahtjeva Nevena Bradića, Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/13-31/0024, urbroj: 371-01/13-04, od 15. srpnja 2013., umjesto Dušanke Bradić, Zagreb
 85. C.E.M.P. d.o.o., Donji Stupnik, za postrojenje vjetroelektrana Krš Pađene-Proširenje – Rješenje
 86. VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o., Zagreb, za postrojenje vjetroelektrana "Kom-Orjak-Greda" – Rješenje
 87. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/8-31/04, urbroj: 371-01/10-08, od 29. srpnja 2010., umjesto trgovačkog društva Sladorana d.d., Županja
 88. GREEN ENERGY PROJECTS d.o.o., Virovitica, za postrojenje Green energy projects 5000kW – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 89. ENERGIJA VIROVITICA d.o.o., Virovitica, za postrojenje Energana Virovitica – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 90. AGER ALPHA d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase "Alpha" – Rješenje
 91. DAR PRIRODE d.o.o., Vukovar, za postrojenje BIOPLINSKO POSTROJENJE – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu

2019.

 1. Rješenje o odobrenju zahtjeva Marije Vincetić, Čakovec, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/07-31/01, urbroj: 371-01/10-07 od 30. kolovoza 2010.
 2. C.E.M.P. d.o.o., Donji Stupnik, za postrojenje Vjetroelektrana Pađene – Rješenje
 3. C.E.M.P. d.o.o., Donji Stupnik, za postrojenje vjetroelektrana Krš Pađene-Proširenje – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 4. C.E.M.P. d.o.o., Donji Stupnik, za postrojenje Vjetroelektrana Krš Pađene – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 5. VJETROPARK JASENICE d.o.o., Udbina, za postrojenje Vjetropark Jasenice – Rješenje
 6. DRAGOMIR GABRIĆ d.o.o., Zagreb, za postrojenje Rekonstrukcija stare vodenice u malu hidroelektranu "Crljenac" – Rješenje
 7. SLK PROJEKT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hercegovac – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu
 8. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije za 2018. godinu
 9. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Kogeneracija Tomašanci 1 MW + 1 MW – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije za 2018. godinu
 10. A&A BIOENERGY VIRO d.o.o, Darda, za postrojenje Kogeneracija na biomasu 3MW Virovitica – Rješenje
 11. BIO DVA d.o.o., Fužine, za postrojenje Kogeneracijska bioenergana Fužine – Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu postupka za produženje Prethodnog rješenja
 12. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva DIN ENERGO d.o.o., Novoselec, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/68, urbroj: 371-01/15-02 od 9. prosinca 2015., umjesto nositelja projekta DRVNA INDUSTRIJA NOVOSELEC d.o.o., Novoselec
 13. SUNČANA ELEKTRANA POREČ d.o.o., Plomin, za postrojenje "Fotonaponska elektrana Sabadin" – Rješenje o izmjeni rješenja
 14. ENERGO d.o.o., Rijeka, za postrojenje Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije za 2018. godinu
 15. AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o., Sesvete, za postrojenje Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu
 16. BIOINTEGRA d.o.o., Mihanovića 23, Medinci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Slatina" – Rješenje o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu
 17. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 18. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana 2 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 19. NTC KRAKA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Kraka – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 20. NTC BJELOVAR d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Kapelica" – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 21. ASTEK 16 d.o.o., Osijek, za postrojenje "Izgradnja elektrane na biomasu - BENDIX 1" – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje rješenja
 22. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 23. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak 2 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 24. BIOPLIN-MAKS d.o.o., Zagreb, za postrojenje BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 25. PREMIUM d.o.o., Karlovac, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu sa proizvodnjom peleta i mogućnošću suspaljivanja mulja – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 26. BIOEL d.o.o., Maslenjača, za postrojenje BPE BIOEL – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 27. VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o., Vrbovsko, za postrojenje Projekt VRBOVSKO 1900 kWe – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 28. SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d.o.o., Malinska, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare - ZRK – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 29. BIOPLIN GUDOVAC d.o.o., Gudovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gudovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 30. BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Crnac, za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 31. SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 32. OSILOVAC d.o.o., Feričanci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 kW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 33. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 34. Rješenje o obnavljanju postupka prijenosa prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije s trgovačkog društva SOLITUDO d.o.o. na trgovačko društvo OBZOR d.o.o.
 35. LUMISS d.o.o., Dubrovnik, za postrojenje Sunčana elektrana Atlantska plovidba – Rješenje o izmjeni rješenja
 36. SENSE ESCO ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Šibenik – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 37. DYNAMIS d.o.o., Zaprešić, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu 5,00 MW – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 38. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje VINKA – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 39. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje OVČARA – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 40. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Popovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 41. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Mitrovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 42. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gradec – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 43. SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o., Županja, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d. – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 44. TERMOPLIN d.d., Varaždin, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 45. BIOMASS TO ENERGY ŽUPANJA d.o.o., Vrbovsko, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Županja – Rješenje
 46. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva PREIS ENERGY d.o.o., Jalkovec, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/14-31/21, urbroj: 371-01/14-03, od 31. listopada 2014., umjesto trgovačkog društva CESTICA SUN j.d.o.o., Jalkovec
 47. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva PREIS ENERGY d.o.o., Jalkovec, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/14-31/22, urbroj: 371-01/14-03, od 31. listopada 2014., umjesto trgovačkog društva CESTICA SUN j.d.o.o., Jalkovec
 48. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva OBZOR d.o.o., Osijek, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/17-15/07, urbroj: 371-01/17-12, od 22. prosinca 2017., umjesto trgovačkog društva SOLITUDO d.o.o., Osijek
 49. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ITRS energija d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/96, urbroj: 371-01/13-04, od 4. ožujka 2013., umjesto trgovačkog društva ITRS d.o.o., Zagreb
 50. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ITRS energija d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/97, urbroj: 371-01/13-04, od 4. ožujka 2013., umjesto trgovačkog društva ITRS d.o.o., Zagreb
 51. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ITRS energija d.o.o., Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/98, urbroj: 371-01/13-04, od 4. ožujka 2013., umjesto trgovačkog društva ITRS d.o.o., Zagreb
 52. BIOPLIN PROIZVODNJA d.o.o., Bjelovar, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Slatina" 1 MW – Rješenje
 53. BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za postrojenje BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 54. BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za postrojenje BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 55. BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za postrojenje Bioplinska elektrana Orehovec – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 56. BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za postrojenje Bioplinska elektrana Orehovec – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 57. SAVA d.o.o., Stara Gradiška, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 58. MIAGRO ENERGO d.o.o., Ribnjak, Stjepana Radića 1, Našice, za postrojenje Bioplin Kućanci – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 59. Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Orlovnjak – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 60. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva HRAŠĆE d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Rješenju, klasa: UPI 034-02/12-31/51, urbroj: 371-01/14-10 od 31. srpnja 2014., umjesto nositelja projekta LE-ENERGIJA d.o.o., Zagreb
 61. ENERGOSTATIK d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWel – Rješenje
 62. AGER GAMA d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase elektrana "Ager Gama" – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje rješenja
 63. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Ozalj 2 – Rješenje
 64. SLAVONIJA OIE d.o.o., Slavonski Brod, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 65. SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Požega, za postrojenje Projekt SPIN VALIS 1525 kWe – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 66. DEPOD PROJEKTI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Projekt proizvodnje energije iz biomase na području Općine Brinje – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 67. DRVNI CENTAR GLINA d.o.o., Glina, za postrojenje BE-TO DRVNI CENTAR – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 68. PANA ENERGY d.o.o., Čakovec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Pana 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 69. ENNA Biomasa Vukovar d.o.o., Vukovar, za postrojenje "ENNA Biomasa Vukovar" – Rješenje
 70. BE-TO GLINA d.o.o, Glina, za postrojenje Bioelektrana-toplana Glina – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 71. UNI VIRIDAS d.o.o, Babina Greda – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2018. godinu
 72. NTC GAJ d.o.o., Lipik, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Gaj" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 73. SENSE ESCO BELIŠĆE 2 d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 2 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 74. ENTRAF d.o.o., Zagreb, za postrojenje MTE Logorište – Djelomično rješenje
 75. BIONARDO GUNJA d.o.o., Gunja, za postrojenje Bioplinska elektrana Gunja (1000 kW) – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 76. BIOMASA VALPOVO d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - SOLARIS PONS – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 77. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BIOMASA VALPOVO d.o.o., Osijek, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/55, urbroj: 371-01/15-04 od 9. prosinca 2015., umjesto nositelja projekta SOLARIS PONS d.o.o., Osijek
 78. ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o., Korenica, za postrojenje EG1 kogeneracijsko energetsko postrojenje na drvnu biomasu 5 MW – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 79. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva KORANA 354 d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/31, urbroj: 371-01/15-03, od 12. listopada 2015., umjesto nositelja projekta EKOLOŠKI SISTEMI d.o.o., Karlovac
 80. GEOEN d.o.o., Zagreb, za postrojenje Geotermalna elektrana "Velika 1" – Rješenje
 81. BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar, za postrojenje BIOENERGANA BJELOVAR I – Rješenje
 82. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje HE Zakučac – Rješenje
 83. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje HE Zavrelje – Rješenje
 84. EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK d.o.o., Glina, za postrojenje MHE Fajerov mlin na rijeci Glini – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 85. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BE-TO KARLOVAC d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/41, urbroj: 371-01/15-07, od 23. studenoga 2015., umjesto nositelja projekta PCC BIOMASA KARLOVAC d.o.o., Zagreb
 86. Elektrane Sabadin d.o.o., Varaždin, za postrojenje Fotonaponska elektrana Sabadin – Rješenje
 87. EKO KOTOR d.o.o., Kotoriba, za postrojenje Bioelektrana-energana na bioplin EKO KOTOR 1 – Rješenje
 88. DRVNA INDUSTRIJA NOVOSELEC d.o.o., Novoselec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu DIN Energo – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 89. PANONSKA BIOMASA d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase "Panonska biomasa" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja

2018.

 1. ENERGY 9 d.o.o., Slatina, za postrojenje ENERGY 9 – Rješenje
 2. HIDRO-WATT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Mala hidroelektrana Roški slap – Rješenje
 3. MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o., Žakanje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MWe MAKSIM TRADE ENERGIJA - ŽAKANJE – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 4. A&A BIOENERGY VIRO d.o.o., Darda, za postrojenje Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 5. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gradec – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 6. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Popovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 7. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Mitrovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 8. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje OVČARA – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 9. Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje VINKA – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 10. MIAGRO ENERGO d.o.o., Našice, za postrojenje Bioplin Kućanci – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 11. BIOPLIN-MAKS d.o.o., Zagreb, za postrojenje BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 12. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje HE Miljacka – Rješenje
 13. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje RHE Velebit – Rješenje
 14. VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec, za postrojenje Bio postrojenje Viljevo – Rješenje
 15. ENERGIJA INVEST d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "ENERGIJA INVEST" – Rješenje
 16. BIOPLIN-MAKS d.o.o., Zagreb, za postrojenje BIOPLIN ROVIŠĆE (99 kW) – Rješenje o izmjeni rješenja
 17. Rješenje o odobrenju zahtjeva Dušanke Bradić, Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-31/24, urbroj: 371-01/13-04 od 15. srpnja 2013.
 18. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje HE Golubić – Rješenje
 19. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje HE Vinodol – Rješenje
 20. ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Voćin, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" – Rješenje
 21. BRANA DAR d.o.o., Daruvar, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Brana 1" – Rješenje
 22. ENERGANA CERNA d.o.o., Cerna, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Cerna 1 MW – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 23. Eco-biogas d.o.o., Pisarovina, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Pisarovina 1200kWel – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 24. PCC BIOMASA KARLOVAC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Elektrana na biomasu BE-TO Karlovac – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 25. Zlatko Markan, nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Zlatko Markan, Koprivnica, za postrojenje BP "SIZIM BIO-NERG" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 26. VJETROELEKTRANA TRTAR-KRTOLIN d.o.o., Šibenik, za postrojenje Vjetroelektrana Trtar-Krtolin – Rješenje
 27. VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec, za postrojenje Bio postrojenje Donji Miholjac – Rješenje
 28. BRANA d.o.o., Virovitica, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana" – Rješenje
 29. IGS BIOMASA d.o.o., Korenica, za postrojenje IGS kogeneracijsko energetsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MW – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 30. Orlovnjak d.o.o., Antunovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Orlovnjak – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 31. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje HE Rijeka – Rješenje
 32. BIOEL d.o.o., Đulovac, za postrojenje BPE BIOEL – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 33. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb – Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja
 34. ASTEK 15 d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - Marina – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 35. BIO SNAGA d.o.o., Darda, za postrojenje Kogeneracija na drvenu biomasu "Darda 1" – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 36. BIOENERGIJA KLISA d.o.o., Osijek, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Klisa – Rješenje
 37. ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Voćin, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 38. KIRCEK ENERGY d.o.o., Ljubešćica, za postrojenje ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU – Rješenje
 39. SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 40. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 41. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana 2 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 42. SLK PROJEKT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hercegovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 43. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 44. Clip Bio Plus d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Clip Bio Plus – Rješenje
 45. OSILOVAC d.o.o., Feričanci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Osilovac 999kW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 46. BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar, za postrojenje BIOENERGANA BJELOVAR I – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 47. BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC d.o.o., Vrbovsko, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Benkovac – Rješenje
 48. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt – Rješenje
 49. SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d.o.o., Malinska, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare - ZRK – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 50. SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 51. VJETROELEKTRANA LUKOVAC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana Lukovac – Rješenje
 52. DRVNA INDUSTRIJA NOVOSELEC d.o.o., Novoselec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu DIN Energo – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 53. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje HE Gojak – Rješenje
 54. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje HE Senj – Rješenje
 55. ENERGOSTATIK d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWel – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 56. CARPE DIEM d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "Antunovac 1" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 57. PANA ENERGY d.o.o., Čakovec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Pana 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 58. BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Crnac, za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 59. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, za postrojenje mTEO-MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 60. BIOPLIN PROIZVODNJA d.o.o., Bjelovar, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Slatina" 1 MW – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 61. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima, povlaštenog proizvođača OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za 2017. godinu
 62. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja Kogeneracija Tomašanci 1 MW + 1 MW, povlaštenog proizvođača OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za 2017. godinu
 63. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d., povlaštenog proizvođača SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o., Županja, za 2017. godinu
 64. SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Požega, za postrojenje Projekt SPIN VALIS 1525 kWe – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 65. BRANA d.o.o., Virovitica, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana" – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 66. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN, povlaštenog proizvođača TERMOPLIN d.d., Varaždin, za 2017. godinu
 67. Rješenje o određivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida, povlaštenog proizvođača ENERGO d.o.o., Rijeka, za 2017. godinu
 68. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje mala hidroelektrana MHE Prančevići – Rješenje
 69. VIŠEVICA ENERGO d.o.o., Zagreb, za postrojenje VIŠEVICA ENERGO PERUŠIĆ – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 70. UNI VIRIDAS d.o.o., Babina Greda, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 71. BE-TO GLINA d.o.o., Glina, za postrojenje Bioelektrana-toplana Glina – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 72. SLAVONIJA OIE d.o.o., Slavonski Brod, za postrojenje izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2017. godinu
 73. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida, povlaštenog proizvođača ENERGO d.o.o., Rijeka, za 2014. godinu
 74. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida, povlaštenog proizvođača ENERGO d.o.o., Rijeka, za 2015. godinu
 75. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida, povlaštenog proizvođača ENERGO d.o.o., Rijeka, za 2016. godinu
 76. SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d.o.o., Malinska, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 60kW i sušare - ZRK – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 77. BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Crnac, za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 78. STRIZIVOJNA HRAST d.o.o., Strizivojna, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase "Strizivojna Hrast" – Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 79. MICO d.o.o., Brijest, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hrastin – Rješenje
 80. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt – Rješenje
 81. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Dubrovnik – Rješenje
 82. ALFA SOLAR d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana Durus – Rješenje
 83. BETA SOLAR d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana Krčevina 1 – Rješenje
 84. GAMA SOLAR d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana Krčevina 2 – Rješenje
 85. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Popovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2016. godinu
 86. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Ovčara – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2016. godinu
 87. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Vinka – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2016. godinu
 88. ĐAKOVO HRAST d.o.o., Đakovo, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase – Rješenje
 89. C.E.M.P. d.o.o., Donji Stupnik, za postrojenje vjetroelektrana Krš Pađene-Proširenje – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 90. C.E.M.P. d.o.o., Donji Stupnik, za postrojenje Vjetroelektrana Krš Pađene – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 91. C.E.M.P. d.o.o., Donji Stupnik, za postrojenje Vjetroelektrana Pađene – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 92. VJETROELEKTRANA LUKOVAC d.o.o., Slatina, za postrojenje Vjetroelektrana Lukovac – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 93. ENERGY 9 d.o.o., Slatina, za postrojenje ENERGY 9 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 94. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d., povlaštenog proizvođača SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o., Županja, za 2014. godinu
 95. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d., povlaštenog proizvođača SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o., Županja, za 2015. godinu
 96. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d., povlaštenog proizvođača SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o., Županja, za 2016. godinu
 97. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN, povlaštenog proizvođača TERMOPLIN d.d., Varaždin, za 2014. godinu
 98. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN, povlaštenog proizvođača TERMOPLIN d.d., Varaždin, za 2015. godinu
 99. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN, povlaštenog proizvođača TERMOPLIN d.d., Varaždin, za 2016. godinu

2017.

 1. Rješenje o odbijanju zahtjeva trgovačkog društva IMPERA d.o.o., Varaždin, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-30/147, urbroj: 371-01/12-04 od 13. prosinca 2012.
 2. VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana "Kom-Orjak-Greda" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 3. SOLITUDO d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracija Nard-Valpovo – Rješenje
 4. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja "Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima" povlaštenog proizvođača OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za 2014. godinu
 5. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja "Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima" povlaštenog proizvođača OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za 2015. godinu
 6. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja "Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima" povlaštenog proizvođača OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za 2016. godinu
 7. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja "Kogeneracija Tomašanci 1 MW + 1 MW" povlaštenog proizvođača OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za 2015. godinu
 8. Rješenje o utvrđivanju uštede primarne energije proizvodnog postrojenja "Kogeneracija Tomašanci 1 MW + 1 MW" povlaštenog proizvođača OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za 2016. godinu
 9. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BERKO SOLAR d.o.o., Čakovec, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-31/39, urbroj: 371-01/13-02 od 7. studenoga 2013.
 10. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BERKO SOLAR d.o.o., Čakovec, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-31/42, urbroj: 371-01/13-02 od 7. studenoga 2013.
 11. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BERKO SOLAR d.o.o., Čakovec, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-31/44, urbroj: 371-01/13-02 od 7. studenoga 2013.
 12. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BERKO SOLAR d.o.o., Čakovec, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-31/17, urbroj: 371-01/13-02 od 29. svibnja 2013.
 13. RENETEH OGULIN d.o.o., Ogulin, za postrojenje Kogeneracija Ogulin – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 14. OBIK ZELINA d.o.o., Sveti Ivan Zelina, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 90 kW, OBIK 90 – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 15. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak 2 – Rješenje
 16. POŠTAK d.o.o., Zagreb, za postrojenje vjetroelektrana Proširenje ZD6 (dio) snage oko 45 MW – Rješenje
 17. VJETROPARK JASENICE d.o.o., Udbina, za postrojenje Vjetropark Jasenice – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 18. MAVIS d.o.o., Barilović, za postrojenje mala hidroelektrana Kamešćaki – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 19. RELAXO d.o.o., Beli Manastir, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "TRPINJA I" – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 20. Stečajna masa iza ENERGANA FUŽINE d.o.o. u stečaju, Čavle, za postrojenje "Kogeneracijska bioenergana Fužine" – Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu upravnog postupka produženja Prethodnog rješenja
 21. BIOPLIN GUDOVAC d.o.o., Gudovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gudovac – Rješenje
 22. PANAGRA d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana Panagra 3 – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 23. DRVNI CENTAR GLINA d.o.o., Glina, za postrojenje BE-TO DRVNI CENTAR – Rješenje
 24. VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o., Vrbovsko, za postrojenje Projekt VRBOVSKO 1900 kWe – Rješenje
 25. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BIT ENERGY d.o.o., Osijek, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/18, urbroj: 371-01/15-04 od 31. kolovoza 2015., umjesto nositelja projekta PRETIUM d.o.o., Osijek
 26. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ASTEK 16 d.o.o., Osijek, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/27, urbroj: 371-01/15-04 od 25. rujna 2015., umjesto nositelja projekta BENDIX d.o.o., Vinkovci
 27. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ASTEK 17 d.o.o., Osijek, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/35, urbroj: 371-01/15-02 od 26. listopada 2015., umjesto nositelja projekta BENDIX d.o.o., Vinkovci
 28. EKO KOTOR d.o.o., Kotoriba, za postrojenje "Bioelektrana-energana na bioplin EKO KOTOR 1" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 29. DAR PRIRODE d.o.o., Vukovar, za postrojenje BIOPLINSKO POSTROJENJE – Rješenje
 30. AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o., Sesvete, za postrojenje Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije – Rješenje
 31. BPEL d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinska elektrana Pisarovina – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 32. OBIK ZELINA d.o.o., Sveti Ivan Zelina, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 90 kW, OBIK 90 – Rješenje o obnovi postupka produženja prethodnog rješenja
 33. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ASTEK 15 d.o.o., Osijek, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/16-31/09, urbroj: 371-01/16-05 od 22. srpnja 2016., umjesto nositelja projekta BENDIX d.o.o., Vinkovci
 34. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva DYNAMIS d.o.o., Zaprešić, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/107, urbroj: 371-01/15-05 od 30. prosinca 2015., umjesto nositelja projekta GRADITELJ-ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić
 35. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Čakovec – Rješenje
 36. BIO SNAGA d.o.o., Darda, za postrojenje Kogeneracija na drvenu biomasu "Darda 1" – Rješenje
 37. VJETROELEKTRANA KATUNI d.o.o., Dubrovnik, za postrojenje Vjetroelektrana Katuni – Rješenje
 38. WHITEFIELD ENERGY d.o.o., Bjelopolje, za postrojenje Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje – Rješenje
 39. KIRCEK ENERGY d.o.o., Ljubešćica, za postrojenje ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 40. BIOPLIN-MAKS d.o.o., Zagreb, za postrojenje BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2016. godinu
 41. BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Crnac, za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2016. godinu
 42. OSILOVAC d.o.o., Feričanci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 kW – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2016. godinu
 43. PANA ENERGY d.o.o., Čakovec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Pana 1 – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2016. godinu
 44. SLAVONIJA OIE d.o.o., Slavnoski Brod, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2016. godinu
 45. SAVA d.o.o., Stara Gradiška, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase – Rješenje
 46. EUCON d.o.o., Samobor, za postrojenje mala hidroelektrana Čabranka 1– Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 47. BIOENERGETIKA d.o.o., Slavonski Brod, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja biomase – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 48. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/59, urbroj: 371-01/15-03, od 14. prosinca 2015., umjesto nositelja projekta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb
 49. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/53, urbroj: 371-01/15-03, od 23. studenoga 2015., umjesto nositelja projekta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb
 50. MAHE HIDROELEKTRANA j.d.o.o., Brodski Drenovac, za postrojenje mala hidroelektrana Orljava 8 – Rješenje
 51. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2016. godinu
 52. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2016. godinu
 53. SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d.o.o., Malinska, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare - ZRK – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2016. godinu
 54. ENERGANA GUNJA d.o.o., Gunja, za postrojenje "Mala kogeneracija na bioplin ENERGANA GUNJA 1 MWel" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 55. TEREBRO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "Terebro Otok" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 56. Rješenje o odobrenju zahtjeva Ilinke Knežević, vlasnice obrta SE KNEŽEVIĆ, obrt za proizvodnju električne energije, Kneza Branimira 1, Đakovo, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/12-31/107, urbroj: 371-01/13-02 od 4. ožujka 2013.
 57. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, za postrojenje mTEO - MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT - Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja za 2016. godinu
 58. Rješenje o odobrenju zahtjeva Želimira Stilina, Kralja Zvonimira 90, Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/07-31/03, urbroj: 371-01/10-13 od 14. travnja 2010., umjesto trgovačkog društva KUĆA STILIN d.o.o., Zagreb
 59. DRAGOMIR GABRIĆ d.o.o., Zagreb, za postrojenje Rekonstrukcija stare vodenice u malu hidroelektranu "Crljenac" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 60. KELEMEN ENERGIJA d.o.o., Tounj, za postrojenje mala hidroelektrana Dabrova dolina 1 – Rješenje
 61. UNI VIRIDAS d.o.o., Babina Greda, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW - Rješenje vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja
 62. BE-TO GLINA d.o.o., Glina, za postrojenje Bioelektrana-toplana Glina - Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
 63. UNI VIRIDAS d.o.o., Babina Greda, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW - Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
 64. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gradec - Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
 65. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Mitrovac - Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
 66. SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Požega, za postrojenje Projekt SPIN VALIS 1525 kWe - Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
 67. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ELVI d.o.o., Bukovlje, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/12-31/37, urbroj: 371-01/12-04 od 1. lipnja 2012., umjesto nositelja projekta Miroslava Marića, Slavnoski Brod
 68. NAVALIS d.o.o., Podstrana, za postrojenje Sunčana elektrana IH2-30 kW – Rješenje
 69. MATVEJ d.o.o., Zagreb, za postrojenje Elektrana na bioplin "MATVEJ" – Rješenje
 70. DRVO SNAGA d.o.o., Oroslavje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu "Oroslavje 2" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 71. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje "Hidroelektrana Orlovac" – Rješenje
 72. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje "HE Dubrava" – Rješenje
 73. Josip Bujan, Karlovac, za postrojenje "Mala hidroelektrana Bujan" – Rješenje
 74. PVI d.o.o., Osijek, za postrojenje "Solarna elektrana LEKO 1" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 75. PANAGRA d.o.o., Osijek, za postrojenje "Sunčana elektrana Panagra 3" – Rješenje o obnovi postupka izdavanja prethodnog rješenja
 76. Rješenje o odobrenju zahtjeva Zlatka Markana, nositelja Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Zlatko Markan, Starogradska ulica 22a, Koprivnica, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/08, urbroj: 371-01/15-04 od 29. lipnja 2015., umjesto nositelja projekta SIZIM BIO-NERG, d.o.o. za proizvodnju električne energije, Veliki otok
 77. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva PVI d.o.o. za izgradnju električnih postrojenja, Osijek, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/47, urbroj: 371-01/15-03 od 23. studenoga 2015., umjesto nositelja projekta Ankice Leko, nositeljice seljačkog ili poljoprivrednog gospodarstva - Leko Ankica, Osijek
 78. ENERGANA FUŽINE d.o.o., Fužine, za postrojenje "Kogeneracijska bioenergana Fužine" – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje rješenja
 79. VJETROELEKTRANE GLUNČA d.o.o., Šibenik, za postrojenje Vjetroelektrana Glunča – Rješenje
 80. Clip Bio Plus d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Clip Bio Plus – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 81. OBIK ZELINA d.o.o., Sveti Ivan Zelina, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 90 kW, OBIK 90 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 82. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva VJETROPARK JASENICE d.o.o., Udbina, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-30/103, urbroj: 371-01/13-04 od 28. studenoga 2013., umjesto nositelja projekta C.E.N.S.U.R.-Zrmanja, Obrovac
 83. CENT d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Konjščina V – Rješenje
 84. PLAVI SVOD d.o.o., Zlatar, za postrojenje Sunčana elektrana Konjščina VII – Rješenje
 85. BIOINTEGRA d.o.o., Slatina, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Slatina" – Rješenje

2016.

 1. KAPTOL-GRUPA d.o.o., Zagreb, za postrojenje "Mala hidroelektrana Letaj" – Rješenje
 2. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana 2 – Rješenje
 3. ADRIA WIND POWER d.o.o. za proizvodnju električne energije, Sesvete, za postrojenje Mala vjetroelektrana Ravna 1 – Rješenje
 4. BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za postrojenje Bioplinska elektrana Orehovec – Rješenje
 5. NOVA DUGA d.o.o., Križevci, za postrojenje Sunčana elektrana Konjščina VI – Rješenje
 6. SOLARNI PROJEKTI d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - SPH-1 – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 7. SOLARNI PROJEKTI d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - SPH-2 – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 8. SOLARNI PROJEKTI d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - SPH-3 – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 9. SOLARNI PROJEKTI d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - JURA – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 10. SOLARNI PROJEKTI d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - MARINO – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 11. BARJAK d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - BARJAK – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 12. SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 – Rješenje
 13. AGER GAMA d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase elektrana "Ager Gama" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 14. AGNER d.o.o., Vukovar, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase "Agner" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 15. BIOPLIN ČAKOVEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Zdenačka farma – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 16. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BIOPLIN ČAKOVEC d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/15-30/20, urbroj: 371-01/15-02 od 31. kolovoza 2015., umjesto nositelja projekta ZDENAČKA FARMA d.o.o., Veliki Zdneci
 17. Dalibor Vrček, vl. obrta Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Vrček, Črnec Biškupečki, za postrojenje "BIOPLINSKA ELEKTRANA" – Rješenje
 18. Elektrane Sabadin d.o.o., Zagreb, za postrojenje "Fotonaponska elektrana Sabadin" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 19. BIOINTEGRA d.o.o., Slatina, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Slatina" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 20. BRANA d.o.o., Virovitica, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 21. BRANA DAR d.o.o., Daruvar, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Brana 1" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 22. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK d.o.o., Glina, za promjenu nositelja projekta u prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/15-30/52, urbroj: 371-01/15-05 od 23. prosinca 2015., umjesto nositelja projekta Josip Cerjak, vlasnik obrta "EKO ENERGIJA JOSIP, proizvodni obrt, vl. Josip Cerjak, Glina, Mlinarska 14", Mlinarska 14, Glina
 23. SLK PROJEKT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hercegovac – Rješenje
 24. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Varaždin – Rješenje
 25. BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec , za postrojenje BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 – Rješenje
 26. VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec, za postrojenje Bio postrojenje Donji Miholjac – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 27. VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec, za postrojenje Bio postrojenje Viljevo – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 28. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gradec – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
 29. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje MITROVAC – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
 30. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
 31. ZAGREBAČKI HOLDING, d.o.o., Zagreb, za postrojenje mTEO-MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
 32. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje mala hidroelektrana ABM HE Varaždin – Rješenje
 33. AGER ALPHA d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase "Alpha" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 34. Vinko Perinić, Oroslavje, za postrojenje Solarna elektrana na k.č.br. 2772, k.o. Oroslavje – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 35. LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o., Ploče, za postrojenje Postrojenje za sušenje drvne sječke i pripadajuće kogeneracijsko postrojenje na biomasu - LPE 5,0 MW – Prethodno rješenje
 36. Krunoslav Balog, Donji Kraljevec, za postrojenje BIOPLINARA 150 kW – Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja
 37. ENERGIJA INVEST d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "ENERGIJA INVEST" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 38. BENDIX d.o.o., Vinkovci, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - BENDIX 1 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 39. BENDIX d.o.o., Vinkovci, za postrojenje "Izgradnja elektrane na biomasu - KREŠO" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 40. BIOPLIN ĐELEKOVEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinska energana Imbriovec – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 41. ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Voćin, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 42. MAHE HIDROELEKTRANA j.d.o.o., Brodski Drenovac, za postrojenje mala hidroelektrana Orljava 8 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 43. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - INVESTICIJE d.o.o., Vukovar, za postrojenje Postrojenje za sušenje drvne sječke i pripadajuće kogeneracijsko postrojenje na biomasu - PPDI 5,0 MW – Prethodno rješenje
 44. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje mala hidroelektrana ABM HE Varaždin – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 45. PRETIUM d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Pretium" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 46. ENERGO EXPERT d.o.o., Brest Pokupski, za postrojenje "Energana na šumsku biomasu 300 kW" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 47. DRUGI NIVO d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana MRAZOVICA 1 CERJE TUŽNO – Rješenje
 48. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe / 80 MWt u TETO Zagreb – Rješenje
 49. BENDIX d.o.o., Vinkovci, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - MARINA – Rješenje
 50. TRASA d.o.o., Zlatar, za postrojenje Sunčana elektrana Zlatar Bistrica I – Rješenje
 51. SOLIDA NOVA d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Zlatar Bistrica 3 – Rješenje
 52. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva Migrit energija d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/12-31/79, urbroj: 371-01/12-04 od 22. listopada 2012., umjesto nositelja projekta SUNSTROOM ENERGIJA d.o.o., Split
 53. NAJAM ZA VAS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Mala protočna hidroelektrana na rijeci Glini – Rješenje
 54. FLAMTRON d.o.o., Kutina, za postrojenje Fotonaponska elektrana Ambarine – Rješenje
 55. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gradec – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
 56. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Mitrovac – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
 57. OSATINA GRUPA d.o.o., Općina Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
 58. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana – Rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
 59. VIZ-Molendinum d.o.o., Zagreb, za postrojenje mala hidroelektrana Klipić – Rješenje
 60. BIO SNAGA d.o.o., Darda, za postrojenje Kogeneracija na drvenu biomasu "Darda 1" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 61. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva POŠTAK d.o.o., Zagreb, za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-30/125, urbroj: 371-01/13-03, od 24. prosinca 2013.
 62. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec, za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-30/50, urbroj: 371-01/13-08, od 13. rujna 2013.
 63. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec, za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-30/46, urbroj: 371-01/13-08 od 13. rujna 2013.
 64. BENDIX d.o.o., Vinkovci, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - MARINA – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 65. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ARCHEA F&C d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/12-30/147, urbroj: 371-01/12-04, od 13. prosinca 2012. umjesto nositelja Biokor, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Grubišno Polje
 66. MIAGRO ENERGO d.o.o., Našice, za postrojenje Bioplin Kućanci – Prethodno rješenje
 67. Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Orlovnjak – Rješenje
 68. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BIOEL d.o.o., Đulovac, za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-30/33, urbroj: 371-01/13-04 od 14. svibnja 2013.
 69. BIOEL d.o.o., Đulovac, za postrojenje BPE BIOEL – Rješenje
 70. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/15-31/36, urbroj: 371-01/15-03, od 12. listopada 2015. umjesto nositelja projekta PIK-VINKOVCI d.d., Vinkovci
 71. KELEMEN ENERGIJA d.o.o., Tounj, za postrojenje mala hidroelektrana Dabrova dolina 1 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 72. WHITEFIELD ENERGY d.o.o., Bjelopolje, za postrojenje Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 73. SOLIDA NEKRETNINE d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana KONJŠČINA IV – Rješenje
 74. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BIOMASS TO ENERGY ŽUPANJA d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-30/29, urbroj: 371-01/13-03, od 5. travnja 2013., umjesto nositelja projekta STRATEŠKI PLAN - ENERGETSKI PROJEKTI d.o.o., Zagreb
 75. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-30/01, urbroj: 371-01/13-04, od 22. veljače 2013., umjesto nositelja projekta STRATEŠKI PLAN - ENERGETSKI PROJEKTI d.o.o., Zagreb
 76. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BERKO d.o.o., Čakovec, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/14-31/34, urbroj: 371-01/14-03 od 11. prosinca 2014.
 77. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BIOINTEGRA d.o.o., Slatina, za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-30/36, urbroj: 371-01/13-04 od 15. srpnja 2013.
 78. DRAGOMIR GABRIĆ d.o.o., Zagreb, za postrojenje Rekonstrukcija stare vodenice u malu hidroelektranu "Crljenac" – Prethodno rješenje
 79. PILANA KRASNO d.o.o., Gerovo, za postrojenje Kogeneracija Pilana Krasno 500 kW – Prethodno rješenje
 80. VITAL ENERGO j.d.o.o., Otočac, za postrojenje Vital Energo 300 kW – Prethodno rješenje
 81. ENERGO VIRJE d.o.o., Virje, za postrojenje Energo Virje 275 kW – Prethodno rješenje
 82. MAVIS d.o.o., Barilović, za postrojenje mala hidroelektrana Kamešćaki – Prethodno rješenje
 83. CENT d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Konjščina V – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 84. TRASA d.o.o., Zlatar, za postrojenje Sunčana elektrana Zlatar Bistrica I – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 85. STRATEŠKI PLAN - ENERGETSKI PROJEKTI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Benkovac – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 86. STRATEŠKI PLAN - ENERGETSKI PROJEKTI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Županja – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 87. ENERGANA FUŽINE d.o.o., Fužine, za postrojenje Kogeneracijska bioenergana Fužine – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 88. ŠPELIĆ ENERGO d.o.o., Slunj, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu ŠPELIĆ ENERGO 700 kWel – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 89. NOVA DUGA d.o.o., Križevci, za postrojenje Sunčana elektrana Konjščina VI – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 90. PLAVI SVOD d.o.o., Zlatar, za postrojenje Sunčana elektrana Konjščina VII – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 91. DRUGI NIVO d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Mrazovica 1 Cerje Tužno – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 92. SOLIDA NOVA d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Zlatar Bistrica 3 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 93. VJETROELEKTRANA RUDINE d.o.o., Zagreb, za postrojenje vjetroelektrana Rudine – Rješenje

2015.

 1. UNI VIRIDAS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW – Rješenje
 2. Aiolos projekt d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana Ogorje – Rješenje
 3. BIOKOR d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Projekt Biokor – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 4. VIZ-Molendinum d.o.o., Zagreb, za postrojenje mala hidroelektrana Klipić – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 5. FLAMTRON, d.o.o., Kutina, za postrojenje Fotonaponska elektrana Županja snage 1 MW – Rješenje
 6. BIOPLIN ROVIŠĆE d.o.o., Bjelovar, za postrojenje Bioplin Rovišče (999 kW) – Rješenje
 7. ENTRAF d.o.o., Zagreb, za postrojenje MTE Logorište – Rješenje o produženju i izmjeni Prethodnog rješenja
 8. GEOEN d.o.o., Zagreb, za postrojenje Geotermalna elektrana "Velika - 1" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 9. KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Rekonstrukcija vjetroelektrane Pometeno brdo – Rješenje
 10. PANAGRA d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana Panagra 3 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 11. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva GAMA SOLAR d.o.o., Novi Čeminac, za promjenu nositelja projekta u prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-30/83, urbroj: 371-01/13-04 od 28. studenoga 2013., umjesto nositelja projekta Krešimira Terzića, vlasnika obrta DURUS, obrt za poljoprivredu vl. Krešimir Terzić, Novi Čeminac
 12. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BETA SOLAR d.o.o., Novi Čeminac, za promjenu nositelja projekta u prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-30/82, urbroj: 371-01/13-05 od 28. studenoga 2013., umjesto nositelja projekta DURUS d.o.o. za proizvodnju i usluge, Novi Čeminac
 13. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ALFA SOLAR d.o.o., Novi Čeminac, za promjenu nositelja projekta u prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/13-30/81, urbroj: 371-01/13-05 od 28. studenoga 2013., umjesto nositelja projekta Krešimira Terzića, vlasnika obrta DURUS, obrt za poljoprivredu vl. Krešimir Terzić, Novi Čeminac
 14. SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d.o.o., Malinska, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare-ZRK – Rješenje
 15. SENEGA d.o.o., Stankovci, za postrojenje Fotonaponska elektrana Stankovci – Rješenje
 16. TEKONET d.o.o., Zagreb, za postrojenje MHE ILOVAC - pilot projekt – Rješenje
 17. BIOEL d.o.o., Đulovac, za postrojenje BPE ORGANICA BIOEL 1 – Rješenje o obnovi postupka izdavanja prethodnog rješenja
 18. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-31/37, urbroj: 371-01/15-02 od 25. rujna 2015., umjesto nositelja projekta AGROKOR-ENERGIJA d.o.o., Zagreb
 19. SOLIDA NEKRETNINE d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Konjščina IV – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 20. Dalibor Vrček, vl. obrta Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Vrček, Črnec Biškupečki, za postrojenje BIOPLINSKA ELEKTRANA – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 21. ORKAN ENERGIJA d.o.o., Medulin, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvenu biomasu Tršće 1 MW – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 22. VJETROELEKTRANE GLUNČA d.o.o., Šibenik, za postrojenje Vjetroelektrana Glunča – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 23. KAPTOL-GRUPA d.o.o., Zagreb, za postrojenje mala hidroelektrana Letaj – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 24. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva GEOEN d.o.o., Zagreb, za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/11-30/130, urbroj: 371-01/12-06 od 6. ožujka 2012.
 25. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva SAVA d.o.o., Stara Gradiška, za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/14-30/17, urbroj: 371-01/14-04 od 26. kolovoza 2014.
 26. FLAMTRON d.o.o., Kutina, za postrojenje Fotonaponska elektrana Ambarine – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 27. Krešimir Terzić vl. obrta DURUS, obrt za poljoprivredu, Tina Ujevića 4, Novi Čeminac, za postrojenje Sunčana elektrana Krčevina 1 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 28. Krešimir Terzić vl. obrta DURUS, obrt za poljoprivredu, Tina Ujevića 4, Novi Čeminac, za postrojenje Sunčana elektrana Krčevina 2 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 29. Krešimir Terzić vl. obrta DURUS, obrt za poljoprivredu, Tina Ujevića 4, Novi Čeminac, za postrojenje Sunčana elektrana Durus – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 30. PIK-VINKOVCI d.d., Vinkovci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje VINKA – Rješenje
 31. AGROKOR-ENERGIJA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje OVČARA – Rješenje
 32. BE-TO GLINA d.o.o., Glina, za postrojenje Bioelektrana-toplana Glina – Rješenje
 33. BIOEL d.o.o., Đulovac, za postrojenje BPE ORGANICA BIOEL 1 – Rješenje o obnovi postupka izdavanja prethodnog rješenja
 34. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/13-31/02, urbroj: 371-01/13-07 od 22. veljače 2015.
 35. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva HIN d.o.o., Bjelovar, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/12-31/08, urbroj: 371-01/12-04, od 6. ožujka 2012.
 36. SLAVONIJA OIE d.o.o., Slavonski Brod, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE – Rješenje
 37. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Lešće – Rješenje
 38. STRIZIVOJNA HRAST d.o.o., Strizivojna, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase "Strizivojna Hrast" – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izmjenu Rješenja
 39. PANA ENERGY d.o.o., Čakovec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Pana 1 – Rješenje
 40. OSILOVAC d.o.o., Feričanci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 kW – Rješenje
 41. ENERGO EXPERT d.o.o., Brest Pokupski, za postrojenje Energana na šumsku biomasu 300 kW – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 42. BIO SNAGA d.o.o., Darda, za postrojenje Kogeneracija na drvenu biomasu "Darda 1" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 43. ELCO SOLAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Đakovo, za postrojenje Sunčana elektrana ELCO 1 – Rješenje
 44. SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Požega, za postrojenje Projekt SPIN VALIS 1525 kWe – Rješenje
 45. Željko Čvek, vl. Poljoprivrednog gospodarstva Rastina, Kuševac, za postrojenje Sunčana elektrana ČVEK 6 – Rješenje
 46. BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Crnac, za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 – Rješenje
 47. SOLARNI PROJEKTI društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering i ostale usluge, Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana DUVNJAK 4 – Rješenje
 48. EKOTOK d.o.o. za građenje, proizvodnju i distribuciju električne energije, Draganić, za postrojenje mala hidroelektrana Križančića mlin – Rješenje
 49. SOLVIS d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Brezje – Rješenje
 50. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 5 – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje Prethodnog rješenja
 51. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 4 – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje Prethodnog rješenja
 52. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 3 – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje Prethodnog rješenja
 53. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 2 – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje Prethodnog rješenja
 54. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 1 – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje Prethodnog rješenja
 55. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/13-30/60, urbroj: 371-01/13-05 od 13. rujna 2013.
 56. Ivan Levačić, vl. obrta PERAD "GOJI-PILE", IVAN LEVAČIĆ, STANETINEC BB, Štrigova, za postrojenje Sunčana elektrana Levačić V – Rješenje
 57. Ivan Levačić, vl. obrta PERAD "GOJI-PILE", IVAN LEVAČIĆ, STANETINEC BB, Štrigova, za postrojenje Sunčana elektrana Levačić IV – Rješenje
 58. VR ENBEKON d.o.o., Zagreb, za postrojenje Sunčana elektrana Feks 3 – Rješenje
 59. VR ENBEKON d.o.o., Zagreb, za postrojenje Sunčana elektrana Feks 2 – Rješenje
 60. SOL NAVITAS LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Novi Labin VI – Rješenje
 61. SOL NAVITAS LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Novi Labin V – Rješenje
 62. SOL NAVITAS LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Novi Labin IV – Rješenje
 63. SOL NAVITAS LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Novi Labin III – Rješenje
 64. SOL NAVITAS LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Novi Labin II – Rješenje
 65. SOL NAVITAS LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Novi Labin I – Rješenje
 66. VJETROELEKTRANE GLUNČA d.o.o., Šibenik, za postrojenje Vjetroelektrana Glunča – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 67. Grad Rijeka, Rijeka, za postrojenje Fotonaponska elektrana Dječji vrtić Pehlin – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 68. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-31/17, urbroj: 371-01/15-02 od 12. veljače 2015., umjesto nositelja projekta AGROKOR-ENERGIJA d.o.o., Zagreb
 69. AGROKOR-ENERGIJA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje POPOVAC – Rješenje
 70. BETAPLAST d.o.o., Donji Kraljevec, za postrojenje Sunčana elektrana Betaplast DK – Rješenje
 71. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere XVI – Rješenje
 72. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere XV – Rješenje
 73. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere XIV – Rješenje
 74. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere XIII – Rješenje
 75. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere XII – Rješenje
 76. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere XI – Rješenje
 77. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere X – Rješenje
 78. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere IX – Rješenje
 79. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere VIII – Rješenje
 80. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere VII – Rješenje
 81. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere VI – Rješenje
 82. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere V – Rješenje
 83. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere IV – Rješenje
 84. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere III – Rješenje
 85. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere II – Rješenje
 86. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere I – Rješenje
 87. Rješenje o odobrenju zahtjeva Dubravke Bedeniković, Dubanjak 20, Vantačići, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/74, urbroj: 371-01/12-05 od 16. studenoga 2012., umjesto Emila El Assadia, Ivana Mažuranića 80, Varaždin
 88. GRADITELJ-ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu 5,00 MW – Prethodno rješenje
 89. BIOENERGIJA KLISA d.o.o., Osijek, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Klisa – Prethodno rješenje
 90. BIOENERGIJA LIPOVLJANI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase – Prethodno rješenje
 91. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe / 80 MWt u TETO Zagreb – Prethodno rješenje
 92. BIOVELEKOM d.o.o., Gospić, za postrojenje Projekt BIOVELEKOM 610 kWel – Prethodno rješenje
 93. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - TRGOVINA ENERGIJOM d.o.o., Vukovar, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu PPDTE 2,0 MWel – Prethodno rješenje
 94. FINKON ENERGIJA d.o.o., Kerestinec, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - VRBOVSKO 2 – Prethodno rješenje
 95. FINKON ENERGIJA d.o.o., Kerestinec, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - VRBOVSKO 1 – Prethodno rješenje
 96. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak 2 – Prethodno rješenje
 97. DRVO SNAGA d.o.o., Oroslavje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu "Oroslavje 2" – Prethodno rješenje
 98. DRVO SNAGA d.o.o., Oroslavje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu "Oroslavje 1" – Prethodno rješenje
 99. CLEAN ENERGY d.o.o., Veliki Bukovec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu CE1-CE4 – Prethodno rješenje
 100. Bioelektrana Gacka d.o.o., Otočac, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu "Otočac" – Prethodno rješenje
 101. MISCANTHUS-SLATINA d.o.o., Ivanbrijeg, za postrojenje Energana Miscanthus-Slatina – Prethodno rješenje
 102. BIOPLIN GUDOVAC d.o.o., Gudovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gudovac – Prethodno rješenje
 103. GREEN ENERGY PROJECTS d.o.o., Virovitica, za postrojenje Green energy projects 5000kW – Prethodno rješenje
 104. Općina Voćin, Voćin, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - VOĆIN – Prethodno rješenje
 105. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana 2 – Prethodno rješenje
 106. ELEKTRANA PIKO d.o.o., Jastrebarsko, za postrojenje Elektrana Piko – Prethodno rješenje
 107. CROPELLETS-ENERGIJA j.d.o.o., Zagreb, za postrojenje Cropellets-Energija 1000 kW – Prethodno rješenje
 108. OBIK ZELINA d.o.o., Sveti Ivan Zelina, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 90 kW, OBIK 90 – Prethodno rješenje
 109. ĐAKOVO HRAST d.o.o., Đakovo, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase – Prethodno rješenje
 110. ORKAN ENERGIJA d.o.o., Medulin, za postrojenje Biomasa Gacka – Prethodno rješenje
 111. Clip Bio Plus d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Clip Bio Plus – Prethodno rješenje
 112. PREMIUM d.o.o., Karlovac, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu sa proizvodnjom peleta i mogućnošću suspaljivanja mulja – Prethodno rješenje
 113. RES BIOENERGIJA JASENOVAC d.o.o., Jasenovac, za postrojenje RES Bioenergija Jasenovac – Prethodno rješenje
 114. Drvna industrija SPAČVA d.d., Vinkovci, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase – Prethodno rješenje
 115. IZOPAN d.o.o., Križevci, za postrojenje Građevina poslovno proizvodne namjene - kogeneracijsko postrojenje Tesla 499 kW – Prethodno rješenje
 116. IZOPAN d.o.o., Križevci, za postrojenje Građevina poslovno proizvodne namjene - kogeneracijsko postrojenje Kloštar 499 kW – Prethodno rješenje
 117. IZOPAN d.o.o., Križevci, za postrojenje Građevina poslovno proizvodne namjene - kogeneracijsko postrojenje Raven 499 kW – Prethodno rješenje
 118. NTC KRAKA d.o.o., Malo Vukovje, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Kraka – Prethodno rješenje
 119. NTC BJELOVAR d.o.o., Bjelovar, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Kapelica" – Prethodno rješenje
 120. Josip Cerjak, vlasnik obrta "EKO ENERGIJA JOSIP, proizvodni obrt, vl. Josip Cerjak, Glina, Mlinarska 14", Mlinarska 14, Glina, za postrojenje MHE Fajerov mlin na rijeci Glini – Prethodno rješenje
 121. QUERCUS-ENERGIJA d.o.o., Bročice, za postrojenje Quercus-Energija 1100 kW – Prethodno rješenje
 122. ENERGANA CERNA d.o.o., Cerna, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Cerna 1 MW – Prethodno rješenje
 123. SENSE ESCO ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Šibenik – Prethodno rješenje
 124. BIONARDO GUNJA d.o.o., Gunja, za postrojenje Bioplinska elektrana Gunja (1000 kW) – Prethodno rješenje
 125. IGS BIOMASA d.o.o., Korenica, za postrojenje IGS kogeneracijsko energetsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MW – Prethodno rješenje
 126. ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o., Korenica, za postrojenje EG1 kogeneracijsko energetsko postrojenje na drvnu biomasu 5 MW – Prethodno rješenje
 127. EKO VOLT j.d.o.o., Slavonski Brod, za postrojenje Kinetička elektrana od 1 MW – Prethodno rješenje
 128. ENERGIJA VIROVITICA d.o.o., Virovitica, za postrojenje Energana Virovitica – Prethodno rješenje
 129. ECO-BIOGAS d.o.o., Pisarovina, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Pisarovina 1200kWel – Prethodno rješenje
 130. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt – Prethodno rješenje
 131. Općina Veliki Grđevac, Veliki Grđevac – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje Prethodnog rješenja
 132. BARJAK d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - BARJAK – Prethodno rješenje
 133. SOLARNI PROJEKTI d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu SPH-2 – Prethodno rješenje
 134. DRVNA INDUSTRIJA NOVOSELEC d.o.o., Novoselec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu DIN Energo – Prethodno rješenje
 135. SLK PROJEKT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hercegovac – Prethodno rješenje
 136. SOLARIS PONS d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - SOLARIS PONS – Prethodno rješenje
 137. MICO d.o.o., Brijest, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hrastin – Prethodno rješenje
 138. PCC BIOMASA KARLOVAC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Elektrana na biomasu BE-TO Karlovac – Prethodno rješenje
 139. MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o., Žakanje, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MWe MAKSIM TRADE ENERGIJA - ŽAKANJE – Prethodno rješenje
 140. SENSE ESCO BELIŠĆE 2 d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 2 – Prethodno rješenje
 141. NTC GAJ d.o.o., Bjelovar, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Gaj" – Prethodno rješenje
 142. BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za postrojenje Bioplinska elektrana Orehovec – Prethodno rješenje
 143. LEKO ANKICA, Kaptolska 7, Osijek, za postrojenje Solarna elektrana LEKO 1 Ankice Leko – Prethodno rješenje
 144. BRANA DAR d.o.o., Daruvar, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Brana 1" – Prethodno rješenje
 145. AGNER d.o.o., Vukovar, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase "Agner" – Prethodno rješenje
 146. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt – Prethodno rješenje
 147. AGER GAMA d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase elektrana "Ager Gama" – Prethodno rješenje
 148. BRANA d.o.o., Virovitica, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana" – Prethodno rješenje
 149. ZELOVO d.o.o., Zagreb, za postrojenje vjetroelektrana ST3-1/2 – Prethodno rješenje
 150. A&A BIOENERGY VIRO d.o.o., Darda, za postrojenje Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica – Prethodno rješenje
 151. BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar, za postrojenje BIOENERGANA BJELOVAR I – Prethodno rješenje
 152. DAR PRIRODE d.o.o., Vukovar, za postrojenje BIOPLINSKO POSTROJENJE – Prethodno rješenje
 153. DRVNI CENTAR GLINA d.o.o., Glina, za postrojenje BE-TO DRVNI CENTAR – Prethodno rješenje
 154. BENDIX d.o.o., Vinkovci, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - KREŠO – Prethodno rješenje
 155. AGER ALPHA d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase "Alpha" – Prethodno rješenje
 156. PANONSKA BIOMASA d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase "Panonska biomasa" – Prethodno rješenje
 157. SOLITUDO d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracija Nard-Valpovo – Prethodno rješenje
 158. EKOLOŠKI SISTEMI d.o.o., Karlovac, za postrojenje Mala hidroelektrana KORANA 1 - KARLOVAC – Prethodno rješenje
 159. SOLARNI PROJEKTI d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - JURA – Prethodno rješenje
 160. MATVEJ d.o.o., Zagreb, za postrojenje Elektrana na bioplin "MATVEJ" – Prethodno rješenje
 161. BENDIX d.o.o., Vinkovci, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - BENDIX 1 – Prethodno rješenje
 162. SOLARNI PROJEKTI d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - MARINO – Prethodno rješenje
 163. PEHARDA IZGRADNJA d.o.o., Rovinj, za postrojenje Sunčana elektrana "Marići" – Prethodno rješenje
 164. SOLARNI PROJEKTI d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - SPH-3 – Prethodno rješenje
 165. SOLARNI PROJEKTI d.o.o., Osijek, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - SPH-1 – Prethodno rješenje
 166. BIOPLIN ĐELEKOVEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinska energana Imbriovec – Prethodno rješenje
 167. MAHE HIDROELEKTRANA j.d.o.o., Brodski Drenovac, za postrojenje mala hidroelektrana Orljava 8 – Prethodno rješenje
 168. PRETIUM d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Pretium" – Prethodno rješenje
 169. ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Voćin, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" – Prethodno rješenje
 170. BARJAK d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana BARJAK 10 – Prethodno rješenje
 171. BARJAK d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana BARJAK 9 – Prethodno rješenje
 172. ENERGIJA INVEST d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Kogeneracija na drvnu biomasu "ENERGIJA INVEST" – Prethodno rješenje
 173. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje mala hidroelektrana ABM HE Varaždin – Prethodno rješenje
 174. ZDENAČKA FARMA d.o.o., Veliki Zdenci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Zdenačka farma – Prethodno rješenje
 175. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Hidroelektrana Lešće – Prethodno rješenje
 176. SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagreb, za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 – Prethodno rješenje
 177. Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Orlovnjak – Prethodno rješenje
 178. Krunoslav Balog, Kolodvorska 15, Donji Kraljevec, za postrojenje BIOPLINARA 150 kW – Prethodno rješenje
 179. BARJAK d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana BARJAK 8 – Prethodno rješenje
 180. SIZIM BIO-NERG d.o.o., Veliki Otok, za postrojenje BP "SIZIM BIO-NERG" – Prethodno rješenje
 181. PIK-VINKOVCI d.d., Vinkovci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje VINKA – Prethodno rješenje
 182. BENDIX d.o.o., Vinkovci, za postrojenje Izgradnja elektrane na biomasu - MARINA – Prethodno rješenje
 183. MIAGRO ENERGO d.o.o., Našice, za postrojenje Bioplin Kućanci – Prethodno rješenje
 184. KELEMEN ENERGIJA d.o.o., Tounj, za postrojenje Mala hidroelektrana Dabrova dolina 1 – Prethodno rješenje
 185. EKO - ENERGIJA d.o.o., Obrovac, za postrojenje vjetroelektrana Zelengrad-Obrovac 99 MW – Prethodno rješenje
 186. DEPOD PROJEKTI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Projekt proizvodnje energije iz biomase na području općine Brinje – Prethodno rješenje
 187. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje mala hidroelektrana MHE Prančevići – Prethodno rješenje
 188. VELEBIT PRO SOL d.o.o., Obrovac, za postrojenje Fotonaponska elektrana VELEBIT OBROVAC – Prethodno rješenje
 189. BIOPLIN PROIZVODNJA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Slatina" 1 MW – Prethodno rješenje
 190. VIŠEVICA ENERGO d.o.o., Zagreb, za postrojenje VIŠEVICA ENERGO PERUŠIĆ – Prethodno rješenje
 191. SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d.o.o., Malinska, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare-ZRK – Prethodno rješenje
 192. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva SOLVIS d.o.o., Cehovska 106, Varaždin, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/13-30/06, urbroj: 371-01/13-04 od 18. ožujka 2013., umjesto trgovačkog društva SIBARIS d.o.o., Brezje 67, Brezje

2014.

 1. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ZAGREBAČKI HOLDING, d.o.o., Zagreb, za promjenu tehničko-tehnoloških značajki i uvjeta korištenja postrojenja mTEO - MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT
 2. AUTO-BLAŽI d.o.o., Vidovec, za postrojenje Sunčana elektrana Auto-Blaži-Petrijanec I – Rješenje
 3. PAUK d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Pauk Kotoriba II – Rješenje
 4. Rajko Cmrečnjak, vl. obrta VINOGRADARSTVO - PODRUMARSTVO "CMREČNJAK", Rajko Cmrečnjak, Sveti Urban 273, Štrigova, za postrojenje Sunčana elektrana Cmrečnjak II – Rješenje
 5. EKO - ENERGIJA d.o.o., Obrovac, za postrojenje vjetroelektrana Zelengrad-Obrovac 99 MW (I faza - 42 MW) – Rješenje
 6. SONET d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Selnik Sonet – Rješenje
 7. JAVA d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Java Selnik – Rješenje
 8. SONET d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava VI – Rješenje
 9. JAVA d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava V – Rješenje
 10. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava IV – Rješenje
 11. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava III – Rješenje
 12. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava II – Rješenje
 13. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava I – Rješenje
 14. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva MAHE HIDROELEKTRANA j.d.o.o., za proizvodnju i prodaju električne energije, Brodski Drenovac, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/14-30/08, urbroj: 371-01/14-06 od 12. lipnja 2014., umjesto nositelja projekta Ljiljane Šoch, Drenovac 1B, Ratkovica
 15. KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Mala hidroelektrana Zvečevo – Rješenje
 16. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva WHITEFIELD ENERGY d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, Bjelopolje, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/13-30/11, urbroj: 371-01/13-03 od 22. veljače 2013., umjesto trgovačkog društva PERGAMENT d.o.o., Bjelopolje 65, Bjelopolje
 17. ENERGANA FUŽINE d.o.o., Fužine – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 18. KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Mala hidroelektrana Zvečevo – Rješenje
 19. SOLIDA d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Konjšćina III – Rješenje
 20. SOLIDA d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Konjšćina II – Rješenje
 21. SOLIDA d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Konjšćina I – Rješenje
 22. CESTICA SUN j.d.o.o., Cestica, za postrojenje Sunčana elektrana btSOLAR 2 – Rješenje
 23. CESTICA SUN j.d.o.o., Cestica, za postrojenje Sunčana elektrana btSOLAR 1 – Rješenje
 24. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ELCO SOLAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Đakovo, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-30/04, urbroj: 371-01/13-08 od 7. svibnja 2013., umjesto nositelja projekta Ivana Kočiša, vl. obrta ELCO, obrt za elektroniku, informatiku i telekomunikacije, vl. Ivan Kočiš, Đakovo, J. Ivakića 50
 25. EKO - ENRGIJA d.o.o., Obrovac, za postrojenje vjetroelektrana Zelengrad-Obrovac 99 MW – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 26. e-two-energy proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Termoelektrana "KOPRIVNIČKI IVANEC" – Rješenje o odbacivanju zahtjeva za Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 27. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana – Rješenje
 28. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva LE-ENERGIJA d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/51, urbroj: 371-01/12-04 od 12. srpnja 2012., umjesto trgovačkog društva JVR d.o.o., Zagreb
 29. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva Energija Gradec d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/13-31/49, urbroj: 371-01/13-03 od 17. prosinca 2013., umjesto trgovačkog društva AGROKOR-ENERGIJA d.o.o., Zagreb
 30. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., Novalja, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/59, urbroj: 371-01/12-04 od 21. rujna 2012., umjesto trgovačkog društva KOMUNALIJE d.o.o., Novalja
 31. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/78, urbroj: 371-01/12-02 od 22. listopada 2012., umjesto trgovačkog društva PONIKVE d.o.o., Krk
 32. BRANA d.o.o., Virovitica, za postrojenje Sunčana elektrana Brana I – Rješenje
 33. Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet, Rijeka, za postrojenje Fotonaponska elektrana RITEH-1 – Rješenje
 34. RP GLOBAL DANILO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana Velika Glava, Bubrig i Crni Vrh – Rješenje
 35. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o., Split, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: 034-02/13-30/120, urbroj: 371-01/13-03 od 17. prosinca 2013., umjesto trgovačkog društva SEM 1986 d.d., Split
 36. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva CESTICA SUN j.d.o.o., Cestica, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: 034-02/12-30/140, urbroj: 371-01/12-05 od 22. listopada 2012., umjesto trgovačkog društva BT Solar d.o.o., Varaždin
 37. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva CESTICA SUN j.d.o.o., Cestica, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: 034-02/12-30/139, urbroj: 371-01/12-05 od 22. listopada 2012., umjesto trgovačkog društva BT Solar d.o.o., Varaždin
 38. Srećko Moharić, Dragoslavec Selo 20, Macinec, za postrojenje Sunčana elektrana Moharić – Rješenje
 39. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Kogeneracija Tomašanci 1 MW + 1 MW – Rješenje
 40. SANJA OŽBOLT vl. obrta OBRTNIČKA RADNJA "POTOK", Čabar, za postrojenje Mala hidroelektrana Potok – Rješenje o odbacivanju zahtjeva za Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 41. PERANOVIĆ d.o.o., Dugo Selo, za postrojenje Mala hidroelektrana Badljevina – Rješenje
 42. PELET GRUPA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Proizvodnja električne energije i kućnog peleta iz biomase – Rješenje
 43. ZELOVO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ST3-1/2 – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje Prethodnog rješenja
 44. Ivan Levačić, vl. obrta PERAD "GOJI-PILE", IVAN LEVAČIĆ, STANETINEC BB, Štrigova, za postrojenje Sunčana elektrana Levačić III – Rješenje
 45. Ivan Levačić, vl. obrta PERAD "GOJI-PILE", IVAN LEVAČIĆ, STANETINEC BB, Štrigova, za postrojenje Sunčana elektrana Levačić II – Rješenje
 46. FEKS d.o.o., Bjelovar – VR ENBEKON d.o.o., Zagreb, za postrojenje Sunčana elektrana Feks 3 – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 47. FEKS d.o.o., Bjelovar – VR ENBEKON d.o.o., Zagreb, za postrojenje Sunčana elektrana Feks 2 – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 48. FEKS d.o.o., Bjelovar – VR ENBEKON d.o.o., Zagreb, za postrojenje Sunčana elektrana Feks 1 – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 49. PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOS d.o.o., Osijek, za postrojenje Fotonaponska elektrana Bios Osijek 1 – Rješenje
 50. AMNIS ENERGIJA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana Barban – Rješenje
 51. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva SLAVONIJA OIE d.o.o., Slavonski Brod, za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-30/52, urbroj: 371-01/13-04 od 28. kolovoza 2013.
 52. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 5 – Rješenje o obnovi postupka izdavanja prethodnog rješenja
 53. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 4 – Rješenje o obnovi postupka izdavanja prethodnog rješenja
 54. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 3 – Rješenje o obnovi postupka izdavanja prethodnog rješenja
 55. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 2 – Rješenje o obnovi postupka izdavanja prethodnog rješenja
 56. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 1 – Rješenje o obnovi postupka izdavanja prethodnog rješenja
 57. SOLEKTRA d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Solektra III – Rješenje
 58. Rješenje o odobrenju zahtjeva Augustina Tomića vlasnika obrta TAMAS, obrta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, Krč 13, Domaslovec, za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/11-31/20, urbroj: 371-01/11-04 od 20. prosinca 2011.
 59. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Klasa IV – Rješenje
 60. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Klasa III – Rješenje
 61. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Klasa II – Rješenje
 62. VIZ-Molendinum d.o.o., Zagreb, za postrojenje mala hidroelektrana Klipić – Prethodno rješenje
 63. CARPE DIEM d.o.o., Osijek, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "Antunovac 1" – Prethodno rješenje
 64. AGROKOR-ENERGIJA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje POPOVAC – Prethodno rješenje
 65. AGROKOR-ENERGIJA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje OVČARA – Prethodno rješenje
 66. KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Mala hidroelektrana Zvečevo – Prethodno rješenje
 67. AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o., Sesvete, za postrojenje Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije – Prethodno rješenje
 68. ENERGO EXPERT d.o.o., Brest Pokupski, za postrojenje Energana na šumsku biomasu 300 kW – Prethodno rješenje
 69. VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o., Vrbovsko, za postrojenje Projekt VRBOVSKO 1900 kWe – Prethodno rješenje
 70. KIRCEK ENERGY d.o.o., Ljubešćica, za postrojenje ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU – Prethodno rješenje
 71. KAPTOL-GRUPA d.o.o., Zagreb, za postrojenje mala hidroelektrana Letaj – Prethodno rješenje
 72. ENERGOSTATIK d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWel – Prethodno rješenje
 73. RENETEH OGULIN d.o.o., Ogulin, za postrojenje Kogeneracija Ogulin – Prethodno rješenje
 74. RELAXO d.o.o., Beli Manastir, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "TRPINJA I" – Prethodno rješenje
 75. SAVA d.o.o., Stara Gradiška, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase – Prethodno rješenje
 76. KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Rekonstrukcija vjetroelektrane Pometeno brdo – Prethodno rješenje
 77. KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Rekonstrukcija vjetroelektrane Pometeno brdo – Prethodno rješenje
 78. EKO KOTOR d.o.o., Kotoriba, za postrojenje Bioelektrana-energana na bioplin EKO KOTOR 1 – Prethodno rješenje
 79. Ankica Leko, Kaptolska 7, Osijek, za postrojenje Solarna elektrana LEKO 1 – Prethodno rješenje
 80. BIO SNAGA d.o.o., Darda, za postrojenje Kogeneracija na drvenu biomasu "Darda 1" – Prethodno rješenje
 81. Ljiljana Šoch, Drenovac 1b, Ratkovica, za postrojenje Mala hidroelektrana Orljava 8 – Prethodno rješenje
 82. SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Požega, za postrojenje Projekt SPIN VALIS 1525 kWe – Prethodno rješenje
 83. EKOTOK d.o.o., Draganić, za postrojenje mala hidroelektrana Križančića mlin – Prethodno rješenje
 84. ENERGANA GUNJA d.o.o., Gunja, za postrojenje Mala kogeneracija na bioplin ENERGANA GUNJA 1 MWel – Prethodno rješenje
 85. BIOENERGETIKA d.o.o., Slavonski Brod, za postrojenje Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja biomase – Prethodno rješenje
 86. BPEL d.o.o., Pisarovina, za postrojenje Bioplinska elektrana Pisarovina – Prethodno rješenje
 87. S.E.G. INŽENJERING d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana SEG 2 – Prethodno rješenje
 88. TEREBRO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "Terebro Otok" i tvornica drvenih peleta – Prethodno rješenje
 89. Grad Rijeka, Rijeka, za postrojenje Fotonaponska elektrana Dječji vrtić Pehlin – Prethodno rješenje
 90. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Kogeneracija Tomašanci 1 MW + 1 MW – Prethodno rješenje
 91. PANAGRA d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana Panagra 3 – Prethodno rješenje
 92. APRICIS d.o.o., Široko Polje, za postrojenje Sunčana elektrana Apricis 1 – Prethodno rješenje
 93. FORS d.o.o., Široko Polje, za postrojenje Sunčana elektrana Fors 1 – Prethodno rješenje

2013.

 1. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva VJETROELEKTRANA RUDINE d.o.o., Slano, za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-30/142, urbroj: 371-01/12-03 od 16. studenoga 2012.
 2. ŠVENDA d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Švenda – Rješenje
 3. AGROKOR-ENERGIJA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Mitrovac – Rješenje
 4. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva SOLARNI PROJEKTI d.o.o., Osijek, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/13-30/05, urbroj: 371-01/13-08 od 7. svibnja 2013., umjesto nositelja projekta Luka Duvnjak, vl. obrta GOSPODARSTVO DUVNJAK, obrt za poljoprivredu, trgovinu i usluge, vl. Luka Duvnjak, Đakovo, Franje Račkog 207
 5. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, za postrojenje mTEO - MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT – Rješenje
 6. GEOEN d.o.o., Zagreb, za postrojenje Geotermalna elektrana "Marija 1" – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 7. OSATINA GRUPA d.o.o., Općina Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak – Rješenje
 8. Mario Mlinarić, vl. obrta USLUŽNO-PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT "MISTEKS", VL. MARIO MLINARIĆ, VUKOVAR, LIČKA 25, Vukovar, za postrojenje Fotonaponski sustav Dar sunca – Rješenje
 9. OBIK ZELINA d.o.o., Sveti Ivan Zelina, za postrojenje Sunčana elektrana OBIK 120 kW – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje Prethodnog rješenja
 10. Robert Zadravec, Dragoslavec Selo 46, Gornji Mihaljevec, za postrojenje Sunčana elektrana Zadravec – Rješenje
 11. BERKO d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Berko Kotoriba II – Rješenje
 12. BERKO d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Berko Kotoriba I – Rješenje
 13. BERKO d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Berko Belica II – Rješenje
 14. BERKO d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Berko Belica I – Rješenje
 15. GeoTop d.o.o., Štefanec, za postrojenje Sunčana elektrana GeoTop – Rješenje
 16. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI, Vinkovci, za postrojenje Sunčana elektrana Srednja strukovna škola Vinkovci – Rješenje
 17. COMPROM PLUS d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Comprom plus – Rješenje
 18. BERA d.o.o., Čakovec, za postrojenje Solarna elektrana Bera – Rješenje
 19. CONCEPTUS ELECTRICA d.o.o., Ludbreg, za postrojenje Sunčana elektrana Mipcro – Rješenje
 20. CONCEPTUS ELECTRICA d.o.o., Ludbreg, za postrojenje Sunčana elektrana Consors – Rješenje
 21. SOLAR MODUS d.o.o., Marasi, za postrojenje Solarna elektrana Vrsar – Rješenje
 22. IKONA j.d.o.o., Nedelišće, za postrojenje Sunčana elektrana Sabol – Rješenje
 23. Damir Sabol, Nedelišće – IKONA j.d.o.o., Nedelišće, za postrojenje Sunčana elektrana Sabol – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 24. ZRAKE SUNCA d.o.o., Selnica, za postrojenje Sunčana elektrana Zrake sunca – Rješenje
 25. DIGICOM d.o.o., Zagreb, za postrojenje Sunčana elektrana Digicom – Rješenje
 26. Robert Kos, Dragoslavec Selo 16, Macinec, za postrojenje Sunčana elektrana Kos II – Rješenje
 27. WORK-ING d.o.o., Varaždin, za postrojenje Fotonaponsko postrojenje Work-ing – Rješenje
 28. DEPOCOM SOLAR d.o.o., Vularija, za postrojenje Sunčana elektrana Bratuša – Rješenje
 29. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva VELIKA POPINA d.o.o., Zagreb, za promjenu tehničko-tehnoloških značajki i uvjeta korištenja postrojenja Vjetroelektrana ZD6 (1. faza)
 30. EKO ZADAR DVA d.o.o., Benkovac, za postrojenje Vjetroelektrana ZD4 – Rješenje
 31. DALMATI d.o.o., Drniš, za postrojenje Sunčana elektrana Etnolend 1 – Rješenje
 32. MA-HER d.o.o., Ivanovec, za postrojenje Sunčana elektrana MA-HER – Rješenje
 33. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva SOLARNI PARK ORO 1 d.o.o., Oroslavje, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-30/37, urbroj: 371-01112-06 od 16. travnja 2012., umjesto nositelja projekta OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI, Novigrad Podravski
 34. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ARTICULATIO d.o.o., Dugopolje, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/12-31/72, urbroj: 371-01/12-03 od 21. rujna 2012., umjesto nositelja projekta MUCIĆ & Co d.o.o., Dugopolje
 35. TEKELI PROJEKT - INŽENJERING d.o.o., Mursko Središće, za postrojenje Sunčana elektrana Tekeli – Rješenje
 36. Katarina Novak, Tupkovec 30, Macinec, za postrojenje Sunčana elektrana Novak – Rješenje
 37. Dragutin Bradić, Kralja Zvonimira 2, Zagreb, za postrojenje Sunčana elektrana Bradić – Rješenje
 38. AUTO-PERŠAK d.o.o., Novo Selo Rok, Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Auto Peršak – Rješenje
 39. OŠTRA STINA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ST1-2 – Rješenje
 40. VJETROELEKTRANA JELINAK d.o.o., Split, za postrojenje Vjetroelektrana Jelinak – Rješenje
 41. SPLIT PROJEKT d.o.o, Sesvete, za postrojenje Fotonaponski sustav tracking Sesvete – Rješenje
 42. HRASTOVIĆ INŽENJERING d.o.o., Đakovo, za postrojenje Fotonaponska elektrana Hrastović 1 – Rješenje
 43. KUBAT d.o.o., Varaždinske toplice, za postrojenje Sunčana elektrana Kubat – Rješenje
 44. BERKO d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Berko Sivica 2 – Rješenje
 45. BERKO d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Berko Sivica 1 – Rješenje
 46. OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima – Rješenje
 47. SUNČANE ELEKTRANE PETROKOV d.o.o., Zagreb, za postrojenje Sunčana elektrana Kanfanar – Rješenje
 48. Primorsko-goranska županija, Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav Slogin kula – Rješenje
 49. Mirko Višić vl. obrta Obrt za vodoinstalaciju VIŠIC TIM, Podstrana, za postrojenje Fotonaponska elektrana Višić-Tim – Rješenje
 50. VJETROELEKTRANE GLUNČA d.o.o., Šibenik, za postrojenje Vjetroelektrana Glunča – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 51. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Klasa – Rješenje
 52. MALA HIDROELEKTRANA PLETERNICA d.o.o., Pleternica, za postrojenje Mala hidroelektrana Pleternica na rijeci Orljavi – Rješenje
 53. 3RZ d.o.o., Kostrena, za postrojenje Sunčana elektrana 3R Zbašnik Dramalj – Rješenje o izmjeni rješenja
 54. VJETROELEKTRANA JELINAK d.o.o., Split, za postrojenje Vjetroelektrana Jelinak – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 55. ENERCO SOLAR d.o.o., Zaprešić, za postrojenje Sunčana elektrana Zagreb 1 – Rješenje
 56. Konzum, trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Konzum-Sopot – Rješenje
 57. Ilinka Knežević, Kneza Branimira 1, Đakovo, za postrojenje Sunčana elektrana Knežević 1 – Rješenje
 58. VELPAPIR d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Velpapir – Rješenje
 59. Marko Mijakić, Pavićeva 24, Đakovo, za postrojenje Sunčana elektrana Mijakić-1 – Rješenje
 60. Vinko Martić, Ladvić 3c, Crikvenica, za postrojenje Sunčana elektrana Crikvenica Ladvić 1 – Rješenje
 61. LUMISS d.o.o., Dubrovnik, za postrojenje Sunčana elektrana Atlantska plovidba – Rješenje
 62. FLAMTRON, d.o.o., Kutina, za postrojenje Fotonaponski sustav Brunkovac Kutina – Rješenje
 63. VIPnet d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Žitnjak-VIPNET – Rješenje
 64. GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK d.d., Krk, za postrojenje Solarna elektrana GP Krk 30-1 – Rješenje
 65. Alojz Kovač, vl. obrta "ELEKTROMEHANIKA", RADIONICA ZA POPRAVAK I PROIZVODNJU PLINSKIH I ELEKTRIČNIH UREĐAJA, ČAKOVEC, VINKA ŽGANCA 4, za postrojenje Fotonaponski sustav Elektromehanika-Kovač – Rješenje
 66. ZAGREB-DEAN d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Brezje, Sveta Nedelja – Rješenje
 67. ITRS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW Drinovci 3 – Rješenje
 68. ITRS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW Drinovci 2 – Rješenje
 69. ITRS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW – Rješenje
 70. ZELENO DEMERJE d.o.o., Demerje, za postrojenje Sunčana elektrana Zeleno Demerje – Rješenje
 71. TEHNIČKA ŠKOLA, Slavonski Brod, za postrojenje Fotonaponska elektrana "SB Solar TŠ" – Rješenje
 72. IKS PAVIĆ d.o.o., Sesvete, za postrojenje Fotonaponski sustav Pavić – Rješenje
 73. VJETROELEKTRANA PONIKVE d.o.o., Dubrovnik, za postrojenje Vjetroelektrana Ponikve – Rješenje
 74. ENERGO d.o.o., Rijeka, za postrojenje Sunčana elektrana Rijeka – Rješenje
 75. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gradec – Rješenje
 76. C.E.M.P. d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana Krš Pađene-Proširenje – Prethodno rješenje
 77. EUCON d.o.o., Samobor, za postrojenje Mala hidroelektrana Čabranka 1 – Prethodno rješenje
 78. SOLAR ENERGIJA d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Mura III – Prethodno rješenje
 79. SOLAR ENERGIJA d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Mura II – Prethodno rješenje
 80. SOLAR ENERGIJA d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Mura I – Prethodno rješenje
 81. C.E.M.P. d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana Pađene – Prethodno rješenje
 82. C.E.M.P. d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana Krš Pađene – Prethodno rješenje
 83. POŠTAK d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana Proširenje ZD6 (dio) snage oko 45 MW – Prethodno rješenje
 84. SEM 1986 d.d., Split, za postrojenje Vjetroelektrana "Kom-Orjak-Greda" – Prethodno rješenje
 85. Elektrane Sabadin d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana Sabadin – Prethodno rješenje
 86. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 5 – Prethodno rješenje
 87. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 4 – Prethodno rješenje
 88. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 3 – Prethodno rješenje
 89. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 2 – Prethodno rješenje
 90. SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 1 – Prethodno rješenje
 91. DALEKOVOD PROFESSIO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana Voštane – Prethodno rješenje
 92. NAJAM ZA VAS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Mala protočna hidroelektrana na rijeci Glini – Prethodno rješenje
 93. ENERGY 9 d.o.o., Slatina, za postrojenje ENERGY 9 – Prethodno rješenje
 94. ORNATUS d.o.o., Novi Stankovci, za postrojenje Fotonaponska elektrana Novi Stankovci - Zona A3 – Prethodno rješenje
 95. BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Crnac, za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 – Prethodno rješenje
 96. SOLAR ART d.o.o., Split, za postrojenje Sunčana elektrana Kolan 2 – Prethodno rješenje
 97. SOLAR ART d.o.o., Split, za postrojenje Sunčana elektrana Kolan 1 – Prethodno rješenje
 98. C.E.N.S.U.R.-ZRMANJA d.o.o., Obrovac, za postrojenje Kompleks male vjetroelektrane Jasenice (radni naziv Jasenice I i Jasenice II) – Prethodno rješenje
 99. SUNSTROOM INVESTICIJE d.o.o., Split, za postrojenje Sunčana elektrana Barbara – Prethodno rješenje
 100. SUNSTROOM INVESTICIJE d.o.o., Split, za postrojenje Sunčana elektrana Ružica – Prethodno rješenje
 101. SUNSTROOM INVESTICIJE d.o.o., Split, za postrojenje Sunčana elektrana Katarina – Prethodno rješenje
 102. Krešimir Terzić vl. obrta DURUS, obrt za poljoprivredu, Tina Ujevića 4, Novi Čeminac, za postrojenje Sunčana elektrana Durus – Prethodno rješenje
 103. Krešimir Terzić vl. obrta DURUS, obrt za poljoprivredu, Tina Ujevića 4, Novi Čeminac, za postrojenje Sunčana elektrana Krčevina 2 – Prethodno rješenje
 104. DURUS d.o.o., Novi Čeminac, za postrojenje Sunčana elektrana Krčevina 1 – Prethodno rješenje
 105. Dalibor Vrček, vl. obrta Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Vrček, Črnec Biškupečki, za postrojenje BIOPLINSKA ELEKTRANA – Prethodno rješenje
 106. Josip Čvek, vl. obrta ČVEK, obrt u poljoprivredi, Viškovci, za postrojenje Sunčana elektrana JOSIP 2 – Prethodno rješenje
 107. Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet, Rijeka, za postrojenje Fotonaponska elektrana RITEH-1 – Prethodno rješenje
 108. FLAMTRON d.o.o., Kutina, za postrojenje Fotonaponska elektrana Ambarine – Prethodno rješenje
 109. VJETROELEKTRANA KATUNI d.o.o., Dubrovnik, za postrojenje Vjetroelektrana Lukovac – Prethodno rješenje
 110. VJETROELEKTRANA KATUNI d.o.o., Dubrovnik, za postrojenje Vjetroelektrana Katuni – Prethodno rješenje
 111. ENTRAF d.o.o., Zagreb, za postrojenje MTE Logorište – Prethodno rješenje
 112. Kristina Išasegi, vl. obrta MIEM, Đakovačka 131, Ivanovci Gorjanski, za postrojenje Sunčana elektrana MIEM – Prethodno rješenje
 113. BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec, za postrojenje Bioplionara organica Kalnik 1 – Prethodno rješenje
 114. DANIJELA SOLAR d.o.o., Domašin, za postrojenje Sunčana elektrana Danijela Solar III – Prethodno rješenje
 115. DANIJELA SOLAR d.o.o., Domašin, za postrojenje Sunčana elektrana Danijela Solar – Prethodno rješenje
 116. ENVITEC BIOGAS d.o.o., Slatina, za postrojenje Bio postrojenje Donji Miholjac – Prethodno rješenje
 117. ENVITEC BIOGAS d.o.o., Slatina, za postrojenje Bio postrojenje Viljevo – Prethodno rješenje
 118. Marinko Božić, vl. obrta ELBO za proizvodnju, trgovinu i usluge, Piškorevci, za postrojenje Sunčana elektrana ELBO 1 – Prethodno rješenje
 119. MIHOLJSKO SUNCE LOVAS d.o.o., Ilok, za postrojenje Fotonaponska elektrana Miholjsko sunce – Prethodno rješenje
 120. MERIDIAN SOLIS 3 d.o.o., Zadar, za postrojenje Fotonaponska elektrana Bokanjac 2 – Prethodno rješenje
 121. MERIDIAN SOLIS 3 d.o.o., Zadar, za postrojenje Fotonaponska elektrana Bokanjac – Prethodno rješenje
 122. SLAVONIJA DI d.o.o., Slavonski Brod, za postrojenje Kogeneracija na biomasu SLAVONIJA DI – Prethodno rješenje
 123. Srećko Moharić, Dragoslavec Selo 20, Dragoslavec Selo, OIB: 26703887453, za postrojenje Sunčana elektrana Moharić – Prethodno rješenje
 124. PLAVI SVOD d.o.o., Zabok, za postrojenje Sunčana elektrana Konjščina VII – Prethodno rješenje
 125. NOVA DUGA d.o.o., Križevci, za postrojenje Sunčana elektrana Konjščina VI – Prethodno rješenje
 126. CENT d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Konjščina V – Prethodno rješenje
 127. BRANA d.o.o., Virovitica, za postrojenje Sunčana elektrana Brana I – Prethodno rješenje
 128. Rajko Cmrečnjak i Marta Cmrečnjak, vl. obrta VINOGRADARSTVO - PODRUMARSTVO "CMREČNJAK", RAJKO CMREČNJAK I MARTA CMREČNJAK, SVETI URBAN 273, Štrigova, za postrojenje Sunčana elektrana Cmrečnjak II – Prethodno rješenje
 129. AGROKOR-ENERGIJA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Mitrovac – Prethodno rješenje
 130. Ivan Levačić, vl. obrta PERAD "GOJI-PILE", IVAN LEVAČIĆ, STANETINEC BB, Štrigova, za postrojenje Sunčana elektrana Levačić V – Prethodno rješenje
 131. Ivan Levačić, vl. obrta PERAD "GOJI-PILE", IVAN LEVAČIĆ, STANETINEC BB, Štrigova, za postrojenje Sunčana elektrana Levačić IV – Prethodno rješenje
 132. SOLARNI PARK ORO 1 d.o.o., Oroslavje, za postrojenje Solarna elektrana na k.č.br. 2772, k.o. Oroslavje – Prethodno rješenje
 133. SOL NAVITAS LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Novi Labin VI – Prethodno rješenje
 134. SOL NAVITAS LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Novi Labin V – Prethodno rješenje
 135. SOL NAVITAS LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Novi Labin IV – Prethodno rješenje
 136. SOL NAVITAS LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Novi Labin III – Prethodno rješenje
 137. SOL NAVITAS LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Novi Labin II – Prethodno rješenje
 138. SOL NAVITAS LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Novi Labin I – Prethodno rješenje
 139. FLAMTRON, d.o.o., Kutina, za postrojenje Fotonaponska elektrana Županja – Prethodno rješenje
 140. BIOINTEGRA d.o.o., Lukavac, za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Slatina" – Prethodno rješenje
 141. TRASA d.o.o., Zlatar, za postrojenje Sunčana elektrana Zlatar Bistrica 1 – Prethodno rješenje
 142. SENEGA d.o.o., Stankovci, za postrojenje Fotonaponska elektrana Stankovci – Prethodno rješenje
 143. SOLIDA NOVA d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Zlatar Bistrica 3 – Prethodno rješenje
 144. MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o., Sišćani, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Bojana; – Prethodno rješenje
 145. BIOEL d.o.o., Đulovac, za postrojenje BPE ORGANICA BIOEL 1 – Prethodno rješenje
 146. DRUGI NIVO d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Mrazovica 1 Cerje Tužno – Prethodno rješenje
 147. Ivan Kočiš, vl. obrta ELCO, obrt za elektroniku, informatiku i telekomunikacije, vl. Ivan Kočiš, Đakovo, J. Ivakića 50, za postrojenje Sunčana elektrana ELCO 1 – Prethodno rješenje
 148. Luka Duvnjak, vl. obrta GOSPODARSTVO DUVNJAK, obrt za poljoprivredu, trgovinu i usluge, Franje Račkog 207, Đakovo, za postrojenje Sunčana elektrana DUVNJAK 4 – Prethodno rješenje
 149. Željko Čvek, vl. Poljoprivrednog gospodarstva Rastina, Ante Starčevića 57, Kuševac, za postrojenje Sunčana elektrana ČVEK 6 – Prethodno rješenje
 150. PANA ENERGY d.o.o., Čakovec, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Pana I – Prethodno rješenje
 151. STRATEŠKI PLAN - ENERGETSKI PROJEKTI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Županja – Prethodno rješenje
 152. Darko Valek, Braće Radića 122, Grubišno Polje, za postrojenje Sunčana elektrana Valek – Prethodno rješenje
 153. SIBARIS d.o.o., Brezje, za postrojenje Sunčana elektrana Brezje – Prethodno rješenje
 154. DAR PRIRODE d.o.o., Vukovar, za postrojenje Bioplinsko postrojenje – Prethodno rješenje
 155. TEKONET d.o.o., Zagreb, za postrojenje MHE ILOVAC - pilot projekt – Prethodno rješenje
 156. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere XVI – Prethodno rješenje
 157. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere XV – Prethodno rješenje
 158. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere XIV – Prethodno rješenje
 159. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere XIII – Prethodno rješenje
 160. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere XII – Prethodno rješenje
 161. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere XI – Prethodno rješenje
 162. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere X – Prethodno rješenje
 163. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere IX – Prethodno rješenje
 164. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere VIII – Prethodno rješenje
 165. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere VII – Prethodno rješenje
 166. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere VI – Prethodno rješenje
 167. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere V – Prethodno rješenje
 168. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere IV – Prethodno rješenje
 169. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere III – Prethodno rješenje
 170. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere II – Prethodno rješenje
 171. ENERGO SOL LABIN d.o.o., Labin, za postrojenje Sunčana elektrana Cere I – Prethodno rješenje
 172. Darko Grošić, vl. obrta POSLOVANJE NEKRETNINAMA, DARKO GROŠIĆ, Donji Banovec 4, Koprivnica, za postrojenje Sunčana elektrana Grošić-Baška – Prethodno rješenje
 173. ŠPELIĆ ENERGO d.o.o., Slunj, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu Špelić Energo 700 kWel – Prethodno rješenje
 174. ŠPELIĆ ENERGO d.o.o., Slunj, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu Špelić Energo 700 kWel – Prethodno rješenje
 175. STRATEŠKI PLAN - ENERGETSKI PROJEKTI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Benkovac – Prethodno rješenje
 176. UNI VIRIDAS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW – Prethodno rješenje
 177. PERGAMENT d.o.o., Korenica, za postrojenje Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje – Prethodno rješenje
 178. BE-TO GLINA d.o.o., Glina, za postrojenje Bioelektrana-toplana Glina – Prethodno rješenje
 179. BIOPLIN ROVIŠĆE d.o.o., Bjelovar, za postrojenje Bioplin Rovišče (999 kW) – Prethodno rješenje
 180. AUTO-BLAŽI d.o.o., Vidovec, za postrojenje Sunčana elektrana Auto-Blaži-Petrijanec I – Prethodno rješenje

2012.

 1. KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Zagreb, za postrojenje VJETROELEKTRANA POMETENO BRDO (druga i treća faza izgradnje, vjetroagregati: VA 2, VA 6, VA 7, VA 8, VA 9, VA 10, VA 11, VA 14, VA 15 i VA 16) – Rješenje
 2. BINI d.o.o., Varaždin, za postrojenje Fotonaponska elektrana Bini 1 – Rješenje
 3. VELMART d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Velmart – Rješenje
 4. S.E.G. INŽENJERING d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana SEG 3 – Rješenje
 5. HRASTEK d.o.o., Križanec, za postrojenje Fotonaponska elektrana Seketin – Rješenje
 6. ELEKTRO ŠARIĆ USLUGE d.o.o., Bestovje, za postrojenje Sunčana elektrana snage 9,88 kW – Rješenje
 7. Zdenka Đurković, Kneza Domagoja 29, Slavonski Brod, za postrojenje Sunčana FN elektrana 10 kW Đurković 1 – Rješenje
 8. REA KVARNER, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav S. Š. "Hrvatski kralj Zvonimir" Krk – Rješenje
 9. REA KVARNER, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav Srednja škola Dr. Antuna Barca, Crikvenica – Rješenje
 10. REA KVARNER, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav O. Š. Čavle – Rješenje
 11. REA KVARNER, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav Dom zdravlja Crikvenica – Rješenje
 12. Marko Jurić, vl. obrta Obrt za usluge DOMO, Sv. Mihovila 26, Dugopolje – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje Prethodnog rješenja
 13. PAUK d.o.o., Varaždin – BERKO d.o.o., Čakovec – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 14. ELEKTRO PERFORMANCE d.o.o., Donji Stupnik, za postrojenje Sunčana elektrana Stupnik 1 – Rješenje
 15. Emil El Assadi, Ivana Mažuranica 80, Varaždin, za postrojenje Fotonaponska elektrana El Assadi – Rješenje
 16. GRAD RIJEKA, Rijeka, za postrojenje Fotonaponske elektrane na nadstrešnici parkirališta dječjeg vrtića Srdoči u Rijeci – Rješenje
 17. SOLAR MODUS d.o.o., Marasi, za postrojenje Solarna elektrana Marasi – Rješenje
 18. MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Međimurske vode – Rješenje
 19. AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb, za postrojenje Solarni paneli na zidu za zaštitu od buke na zaobilaznici grada Rijeke – Rješenje
 20. REA KVARNER, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav O.Š. Frane Petrića, Cres – Rješenje
 21. REA KVARNER, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav O.Š. Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski – Rješenje
 22. BETAPLAST d.o.o., Donji Kraljevec – Rješenje
 23. SUNSTROOM ENERGIJA d.o.o., Split, za postrojenje Sunčana elektrana Orahovica 1 – Rješenje
 24. PONIKVE d.o.o., Krk, za postrojenje Fotonaponski sustav Treskavac na otoku Krku – Rješenje
 25. LANDIA d.o.o., Tordinci, za postrojenje Landia-Gradina – Rješenje
 26. DALMATI d.o.o., Drniš, za postrojenje Sunčana elektrana Etnolend 1 – Rješenje
 27. KERMAN d.o.o., Nedelišće, za postrojenje Fotonaponska elektrana Kerman 1 – Rješenje
 28. MUCIĆ & Co d.o.o., Dugopolje, za postrojenje Solarna elektrana Solero 2B – Rješenje
 29. Tehnička škola Šibenik, Ulica Ante Šupuka 31, Šibenik, za postrojenje Fotonaponska elektrana na krovu Tehničke škole Šibenik – Rješenje
 30. SOLAR SUTRA d.o.o., Kanfanar, za postrojenje Sunčana elektrana Rupnjak – Rješenje
 31. PATRIČAR d.o.o., Županja, za postrojenje Sunčana elektrana Patričar 2 – Rješenje
 32. CENTROMETAL d.o.o., Macinec, za postrojenje Sunčana elektrana Centrometal – Rješenje
 33. CROMA-VARAŽDIN d.o.o., Sveti Ilija, za postrojenje Fotonaponske elektrane Croma-Larix solar TS – Rješenje
 34. ENERGIJA CHLUDA d.o.o., Bjelovar, za postrojenje Sunčana elektrana Chluda BS1076.5 – Rješenje
 35. S.E.G. INŽENJERING d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana SEG 5 – Rješenje
 36. KOMUNALIJE d.o.o., Novalja, za postrojenje Solarna elektrana Komunalije Novalja – Rješenje
 37. EnviTec Biogas d.o.o., Slatina, za postrojenje BIO POSTROJENJE VILJEVO – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 38. ITRS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW Drinovci 2 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 39. KLEX d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana Zelene Remete – Rješenje
 40. PROMEX d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Patarčec – Rješenje
 41. RP GLOBAL DANILO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana Velika Glava, Bubrig i Crni Vrh – Prethodno rješenje
 42. Antun Irić vl. obrta OBRADA METALA, VL. ANTUN IRIĆ, GORNJA OBRIJEŽ, GORNJA OBRIJEŽ 35, Gornja Obrijež, za postrojenje Solarna elektrana Irić 1 – Rješenje
 43. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva SUNSTROOM ENERGIJA d.o.o., Split, za promjenu nositelja projekta u prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/10-30/11, urbroj: 371-01/10-05 od 20. listopada 2010., umjesto nositelja projekta Grada Orahovice, Orahovica
 44. ELPOS d.o.o., Požega, za postrojenje Sunčana elektrana Elpos – Rješenje
 45. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Agregat biološkog minimuma HE Lešće – Rješenje
 46. GRAD ZAGREB, Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav - Trg Stjepana Radića 1 – Rješenje
 47. Franjo Blažeka, Gornji kraj 25, Donji Kraljevec, za postrojenje Sunčana elektrana Blažeka – Rješenje
 48. EkoKon - ekonomski konzalting d.o.o., Split, za postrojenje Fotonaponska elektrana Stari Grad – Rješenje
 49. JVR d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana Karlovac – Rješenje
 50. ADRIA SOL d.o.o., Kukuljanovo, za postrojenje Solarna elektrana Peter – Rješenje
 51. ADRIA SOL d.o.o., Kukuljanovo, za postrojenje Solarna elektrana Maja – Rješenje
 52. Drago Perković, vl. obrta KAMEN - PLEHAN KLESARSKI OBRT, GORNJA VRBA, VRBSKA 5, VL. DRAGO PERKOVIĆ, Gornja Vrba, za postrojenje Fotonaponska elektrana Kamen Plehan 1 – Rješenje
 53. Anto Jerković, vl. obrta ANTO, obrt za proizvodnju električne energije, Posavska 31, Slavonski Brod, za postrojenje Sunčana elektrana Anto – Rješenje
 54. CHROMECO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Chromeco – Rješenje
 55. Robert Kos, Dragoslavec Selo 16, Macinec, za postrojenje Sunčana elektrana Kos – Rješenje
 56. SOLAR MODEL d.o.o., Plešce, za postrojenje Sunčana elektrana Irena Andlar - Plešce – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 57. MATRA d.o.o., Ključić Brdo – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje Prethodnog rješenja
 58. NOVI AGRAR d.o.o., Osijek, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 1 – Rješenje
 59. Ivan Juzbašić, J. J. Strossmayera 113a, Bošnjaci, za postrojenje Sunčana elektrana Juzbašić 1 – Rješenje
 60. Tomislav Bošnjak, Petra Zrinskog 7, Tenja, za postrojenje Sunčana elektrana Tenja 1 – Rješenje
 61. Atila Listović, Kiš Rajna 2a, Zmajevac, za postrojenje Sunčana elektrana Zmajevac 1 – Rješenje
 62. MARIOMONT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Petrokov-2 – Rješenje
 63. PETROKOV d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Petrokov-1 – Rješenje
 64. MICROSTAR elektronika, telekomunikacije, informatika d.o.o., Bjelovar, za postrojenje Sunčana elektrana Microstar – Rješenje
 65. Anica Krmek, Poljska 2a, Vinkovci, za postrojenje Fotonaponska elektrana Krmek – Rješenje
 66. Miroslav Marić, Trg pobjede 21, Slavonski Brod, za postrojenje Sunčana elektrana Marić – Rješenje
 67. HIDRO-WATT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Mala hidroelektrana Roški slap – Rješenje
 68. ELVI d.o.o., Bukovlje, za postrojenje Fotonaponska elektrana Elvi 1 – Rješenje
 69. SOLEKTRA d.o.o., Nedelišće, za postrojenje Sunčana elektrana Solektra Zadravec – Rješenje
 70. SOLEKTRA d.o.o., Nedelišće, za postrojenje Sunčana elektrana Solektra II – Rješenje
 71. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/11-31/03, urbroj: 371-01/11-08 od 15. srpnja 2011., umjesto nositelja projekta POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OSATINA, Semeljci
 72. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/09-31/02, urbroj: 371-01/09-04 od 24. travnja 2009., umjesto nositelja projekta POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OSATINA, Semeljci
 73. EnviTec Biogas d.o.o., Slatina, za postrojenje Bio postrojenje Donji Miholjac – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 74. OŠTRA STINA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ST1-2 – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 75. OŠTRA STINA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ST1-1 – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 76. PETROKOV d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Petrokov-1 – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 77. Rješenje o odobrenju zahtjeva Ante Jerkovića vl. obrta ANTO, obrt za proizvodnju električne energije, Posavska 31, Slavonski Brod, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/11-30/129, urbroj: 371-01/12-02 od 24. siječnja 2012., umjesto nositelja projekta Ante Jerkovića, Posavska 31, Slavonski Brod
 78. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/11-30/19, urbroj: 371-01/11-08 od 3. listopada 2011., umjesto nositelja projekta POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OSATINA, Semeljci
 79. IVERPAN IDEA d.o.o., Goričica, za postrojenje Sunčana elektrana Iverpan – Rješenje
 80. K. M. D. BABIĆ d.o.o., Viškovo, za postrojenje Solarna elektrana Babić Viškovo – Rješenje
 81. KUŠIĆ PROMET d.o.o., Sveti Ivan Zelina, za postrojenje Sunčana elektrana Kušić – Rješenje
 82. SOLEKUM d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Solekum 3 – Rješenje
 83. SOLEKUM d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Solekum 2 – Rješenje
 84. SOLEKUM d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Solekum 1 – Rješenje
 85. DOMI d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Hoić – Rješenje
 86. PRINCIPIUM d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana Principium Omišalj – Rješenje
 87. Ivan Dobošić, vl. obrta SVJEĆARSTVO "DOBOŠIĆ", IVAN DOBOŠIĆ, LOPATINEC, IVANA GORANA KOVAČIĆA 43, Lopatinec, za postrojenje Sunčana elektrana Dobošić – Rješenje
 88. Krešimir Vinković vl. obrta ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT - KREŠIMIR VINKOVIĆ, LUDBREG, PETRA ZRINSKOG 29, Ludbreg, za postrojenje Sunčana elektrana Vinković – Rješenje
 89. SPLIT PROJEKT d.o.o., Sesvete, za postrojenje Fotonaponski sustav Sesvete – Rješenje
 90. INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o., Čakovec, za postrojenje Fotonaponski sustav Instal-promet Kanižaj – Rješenje
 91. FARMA MUZNIH KRAVA MALA BRANJEVINA d.o.o., Osijek, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 2 – Rješenje
 92. ADRIA SOL d.o.o., Kukuljanovo, za postrojenje Solarna elektrana Čaporice – Rješenje
 93. ADRIA SOL d.o.o., Kukuljanovo, za postrojenje Solarna elektrana Kukuljanovo – Rješenje
 94. LIKA ENERGO EKO d.o.o., Udbina, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO – Rješenje
 95. GEC d.o.o., Plešce, za postrojenje Sunčana elektrana Gec – Rješenje
 96. 3RZ d.o.o., Kostrena, za postrojenje Sunčana elektrana 3R Zbašnik Dramalj – Rješenje
 97. 3RZ d.o.o., Kostrena, za postrojenje Sunčana elektrana 3R Zbašnik Kostrena – Rješenje
 98. S.E.G. INŽENJERING d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana SEG 1 – Rješenje
 99. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva MALA HIDROELEKTRANA PLETERNICA d.o.o., Pleternica, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02/11-30/07, urbroj: 371-01/11-08, od 8. lipnja 2011., umjesto nositelja projekta GRADA PLETERNICE, Pleternica
 100. ITRS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 101. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva SPLIT PROJEKT d.o.o., Sesvete, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/11-30/70, urbroj: 371-01/11-04 od 26. listopada 2011., umjesto nositelja projekta Damira Ćosića, Brestovečka 106, Sesvete
 102. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva PROMEX d.o.o., Čakovec, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/11-30/54, urbroj: 371-01/11-05 od 26. listopada 2011., umjesto o nositelja projekta Stanislava Patarčeca, Koče Racina 44, Čakovec
 103. SOLAR BAJKOVEC d.o.o., Novo Selo na Dravi, za postrojenje Sunčana elektrana Bajkovec II – Rješenje
 104. SOLAR BAJKOVEC d.o.o., Novo Selo na Dravi, za postrojenje Sunčana elektrana Bajkovec I – Rješenje
 105. MARIOMONT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Špansko-2 – Rješenje
 106. Ivan Levačić, vl. obrta PERAD "GOJI-PILE", IVAN LEVAČIĆ, STANETINEC BB, Štrigova, za postrojenje Sunčana elektrana Levačić – Rješenje
 107. INOSOLAR d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Sunčana elektrana Inosolar 1 – Rješenje
 108. Zagrebačke otpadne vode - upravljanje i pogon d.o.o., Zagreb, za postrojenje ME Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba – Rješenje
 109. STRIZIVOJNA HRAST d.o.o., Strizivojna, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase "Strizivojna Hrast" – Rješenje o izmjeni Rješenja
 110. EKO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ZD3 – Rješenje
 111. Antonija Kneževic, vlasnica obrta DRVNA GALANTERIJA, VL. ANTONIJA KNEŽEVIC, VUKOVINA, STARA CESTA 62, Vukovina, za postrojenje Fotonaponski sustav Ždrilo-Kneževići – Rješenje
 112. ACOT CROATIA d.o.o., Kamanje, za postrojenje Sunčana elektrana Orljakovo – Rješenje
 113. MARIOMONT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarni krov Špansko - Zagreb – Rješenje o izmjeni Rješenja
 114. KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Prototip vjetroagregata VA1, tipske oznake KO-VA 57/1 – Rješenje o ukidanju Rješenja
 115. Veterinarska ambulanta Dvor d.o.o., Dvor, za postrojenje Bioplinsko postrojenje u sklopu farme pilića Rosulje – Rješenje
 116. Suhomont d.o.o., Vinkovci, za postrojenje Fotonaponska elektrana Suhomont – Rješenje
 117. KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Zagreb, za postrojenje VJETROELEKTRANA POMETENO BRDO (prva faza izgradnje, vjetroagregati: VA 1, VA 3, VA 4, VA 5, VA 12 i VA 13) – Rješenje
 118. EKO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ZD2 – Rješenje
 119. ČULIĆ ELEKTRO CENTAR d.o.o., Solin, za postrojenje Fotonaponski sustav Čulić elektro centar – Rješenje
 120. ORKAN ENERGIJA d.o.o., Medulin, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvenu biomasu Tršće 1 MW – Prethodno rješenje
 121. PERANOVIĆ d.o.o., Dugo Selo, za postrojenje Mala hidroelektrana Badljevina – Prethodno rješenje
 122. PAUK d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Pauk Kotoriba II – Prethodno rješenje
 123. PAUK d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Pauk Kotoriba II – Prethodno rješenje
 124. OSATINA GRUPA d.o.o., Općina Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Slašćak – Prethodno rješenje
 125. FEKS d.o.o., Bjelovar, za postrojenje Sunčana elektrana Feks 3 – Prethodno rješenje
 126. FEKS d.o.o., Bjelovar, za postrojenje Sunčana elektrana Feks 2 – Prethodno rješenje
 127. FEKS d.o.o., Bjelovar, za postrojenje Sunčana elektrana Feks 1 – Prethodno rješenje
 128. BIOKOR d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Projekt Biokor – Prethodno rješenje
 129. BETAPLAST d.o.o., Donji Kraljevec, za postrojenje Sunčana elektrana Betaplast DK – Prethodno rješenje
 130. SONET d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Selnik Sonet – Prethodno rješenje
 131. SOLEKTRA d.o.o., Nedelišće, za postrojenje Sunčana elektrana Solektra III – Prethodno rješenje
 132. JAVA d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Java Selnik – Prethodno rješenje
 133. ECO SOLUTIO d.o.o., Sesvete, za postrojenje Majkovec 1 – Prethodno rješenje
 134. BIONARDO VRBANJA 1 d.o.o., Vrbanja, za postrojenje BIONARDO VRBANJA 1 – Prethodno rješenje
 135. Petar Burulic, vl. obrta "IRRA" AUTOMATI ZA IGRU, Okrugljača 80, Špišić Bukovica, za postrojenje Sunčana elektrana Burulic – Prethodno rješenje
 136. SOLIDA NEKRETNINE d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Konjščina IV – Prethodno rješenje
 137. SOLIDA d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Konjščina III – Prethodno rješenje
 138. SOLIDA d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Konjščina II – Prethodno rješenje
 139. SOLIDA d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Konjščina I – Prethodno rješenje
 140. Aiolos projekt d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana Ogorje – Prethodno rješenje
 141. SONET d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava VI – Prethodno rješenje
 142. JAVA d.o.o., Ivanec, za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava V – Prethodno rješenje
 143. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava IV – Prethodno rješenje
 144. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava III – Prethodno rješenje
 145. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava II – Prethodno rješenje
 146. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava I – Prethodno rješenje
 147. Katarina Novak, Tupkovec 30, Štrigova, za postrojenje Sunčana elektrana Novak – Prethodno rješenje
 148. VJETROELEKTRANA RUDINE d.o.o., Slano, za postrojenje Vjetroelektrana Rudine – Prethodno rješenje
 149. ENERGANA FUŽINE d.o.o., Fužine, za postrojenje Kogeneracijska bioenergana Fužine – Prethodno rješenje
 150. BT SOLAR d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana btSOLAR 2 – Prethodno rješenje
 151. BT SOLAR d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana btSOLAR 1 – Prethodno rješenje
 152. KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Mala hidroelektrana Zvečevo – Prethodno rješenje
 153. EKO - ENERGIJA d.o.o., Obrovac, za postrojenje vjetroelektrana Zelengrad-Obrovac 99 MW – Prethodno rješenje
 154. DANIJELA SOLAR d.o.o., Glavna 198, Domašinec, za postrojenje Sunčana elektrana Danijela Solar II – Prethodno rješenje
 155. AUTO-PERŠAK d.o.o., Novo Selo Rok, Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Auto Peršak – Prethodno rješenje
 156. ROTOCOMERC d.o.o., Prelog, za postrojenje Fotonaponski sustav Rotocomerc Prelog – Prethodno rješenje
 157. EMPORIUM d.o.o., Sveti Martin na Muri, za postrojenje Sunčana elektrana Emporium – Prethodno rješenje
 158. Općina Maruševec, Maruševec, za postrojenje Sunčana elektrana Maruševec – Prethodno rješenje
 159. Zdravko Turković, Jagode Truhelke 17, Tenja, za postrojenje Sunčana elektrana Turković Tenja – Prethodno rješenje
 160. BETAPLAST d.o.o., Donji Kraljevec, za postrojenje Sunčana elektrana Betaplast DK – Prethodno rješenje
 161. Dalida Alač vl. obrta PROIZVODNI OBRT "ALAČ", Kastav, za postrojenje Fotonaponski sustav "Alač 1" – Prethodno rješenje
 162. Vjekoslav Justić, Drage Gervaisa 13, Krk, za postrojenje Fotonaponski sustav 6,9 kW obiteljska kuća Vjeko Justić – Prethodno rješenje
 163. KGS-KLIMATIZACIJA, GRIJANJE, SOLAR d.o.o., Solin, za postrojenje Fotonaponska elektrana KGS 30 – Prethodno rješenje
 164. Mirko Višić vl. obrta Obrt za vodoinstalaciju VIŠIC TIM, Podstrana, za postrojenje Fotonaponska elektrana Višić-Tim – Prethodno rješenje
 165. ŠVENDA d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Švenda – Prethodno rješenje
 166. AMNIS ENERGIJA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana Barban – Prethodno rješenje
 167. ENERGIJA PRIRODE d.o.o., Strmec Samoborski, za postrojenje Sunčana elektrana Energija prirode 1 – Prethodno rješenje
 168. Ivan Levačić, vl. obrta PERAD "GOJI-PILE", IVAN LEVAČIĆ, STANETINEC BB, Štrigova, za postrojenje Sunčana elektrana Levačić III – Prethodno rješenje
 169. Ivan Levačić, vl. obrta PERAD "GOJI-PILE", IVAN LEVAČIĆ, STANETINEC BB, Štrigova, za postrojenje Sunčana elektrana Levačić II – Prethodno rješenje
 170. Ilinka Knežević, Kneza Branimira 1, Đakovo, za postrojenje Sunčana elektrana Knežević 1 – Prethodno rješenje
 171. PERKOVIĆ TRADE d.o.o., Aržano, za postrojenje Sunčana elektrana Perković – Prethodno rješenje
 172. HIDROPNEUMAT d.o.o., Trnovec Bartolovečki, za postrojenje Sunčana elektrana Hidropneumat – Prethodno rješenje
 173. SOLEKTRA d.o.o., Nedelišće, za postrojenje Sunčana elektrana Bratković – Prethodno rješenje
 174. TOPLO DOBA d.o.o., Samobor, za postrojenje Sunčana elektrana – Prethodno rješenje
 175. MARINA PUNAT d.o.o., Punat, za postrojenje Sunčana elektrana Marina Punat – Prethodno rješenje
 176. VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, Karlovac, za postrojenje Fotonaponski sustav Centar za održivi razvoj – Prethodno rješenje
 177. ZELENO DEMERJE d.o.o., Demerje, za postrojenje Sunčana elektrana Zeleno Demerje – Prethodno rješenje
 178. Luka Hrboka, Straža 10, Viškovo, za postrojenje Fotonaponski sustav obiteljska kuća Hrboka – Prethodno rješenje
 179. FOTOVOLT d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Fotovolt 4 – Prethodno rješenje
 180. FOTOVOLT d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Fotovolt 3 – Prethodno rješenje
 181. FOTOVOLT d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Fotovolt 2 – Prethodno rješenje
 182. FOTOVOLT d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Fotovolt 1 – Prethodno rješenje
 183. Keti Kamenar, Trg hrvatske mladeži 10, Duboševica, za postrojenje Sunčana elektrana Kamenar 1 – Prethodno rješenje
 184. DOMI d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Domi – Prethodno rješenje
 185. HMM SOLAR d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana HMM II – Prethodno rješenje
 186. HMM SOLAR d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana HMM I – Prethodno rješenje
 187. LARIX d.o.o., Jalkovec, za postrojenje Sunčana elektrana Larix SE 99,63 kWp – Prethodno rješenje
 188. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Klasa IV – Prethodno rješenje
 189. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Klasa III – Prethodno rješenje
 190. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Klasa II – Prethodno rješenje
 191. GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA d.d., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Gumiimpex VŽ II – Prethodno rješenje
 192. GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA d.d., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Gumiimpex VŽ I – Prethodno rješenje
 193. S.E.G. INŽENJERING d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana SEG 9 – Prethodno rješenje
 194. S.E.G. INŽENJERING d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana SEG 7 – Prethodno rješenje
 195. Marko Mijakić, Pavićeva 24, Đakovo, za postrojenje Sunčana elektrana Mijakić-1 – Prethodno rješenje
 196. Ružica Šikanić, Katarine Kotromanić 20, Vinkovci, za postrojenje Fotonaponski sustav Ružica Šikanić - Vinkovci – Prethodno rješenje
 197. Anton Marić, vl. obrta OBRT ZA IZRADU TENDI I ALUMINIJSKE BRAVARIJE "MARIĆ", VL. ANTON MARIĆ, KANFANAR, KURILI 21/F, Kanfanar, za postrojenje Sunčana elektrana tende Marić – Prethodno rješenje
 198. TEHNOCOLOR d.o.o., Đakovo, za postrojenje Sunčana elektrana Tehnocolor 1 – Prethodno rješenje
 199. OSILOVAC d.o.o., Feričanci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 kW – Prethodno rješenje
 200. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA EKO CIRKVENA, Cirkvena, za postrojenje Bioplinski pogon Cirkvena – Prethodno rješenje
 201. GeoTop d.o.o., Štefanec, za postrojenje Sunčana elektrana GeoTop – Prethodno rješenje
 202. EKO SOLAR d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana Eko Solar 1 – Prethodno rješenje
 203. Vladimir Hunjadi, Ivana pl. Zajca 10, Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Hunjadi – Prethodno rješenje
 204. EUROVOĆE ZADRUGA, Orahovica, za postrojenje Sunčane elektrane Eurovoće 1 – Prethodno rješenje
 205. Ivan Samaržija, Mate Gabrića 15, Oriovac, za postrojenje Sunčana elektrana Samaržija – Prethodno rješenje
 206. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gradec – Prethodno rješenje
 207. YTRES d.o.o., Donji Kneginec, za postrojenje Sunčana elektrana Ytres – Prethodno rješenje
 208. PAPAGAJ d.o.o., Darda, za postrojenje Sunčana elektrana SEG 4 – Prethodno rješenje
 209. Tomislav Klasan, Ivana Gorana Kovačića 17, Đakovo, za postrojenje Sunčana elektrana Lucija – Prethodno rješenje
 210. BETAPLAST d.o.o., Donji Kraljevec, za postrojenje Sunčana elektrana Betaplast Totovec – Prethodno rješenje
 211. Ivica Jerković, Vinogradska 51, Bukovlje, za postrojenje Solarna elektrana Jerković – Prethodno rješenje
 212. HERMO d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Hermo – Prethodno rješenje
 213. FRIDRIH d.o.o., Sesvete, za postrojenje Sunčana elektrana Fridrih Garešnica – Prethodno rješenje
 214. ELEKTRO ŠARIĆ USLUGE d.o.o., Bestovje, za postrojenje Sunčana elektrana snage 9,88 kW – Prethodno rješenje
 215. TUBLA d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Tubla – Prethodno rješenje
 216. RED INTERNATIONAL d.o.o., Velika Gorica, za postrojenje Fotonaponski sustav Red International – Prethodno rješenje
 217. GK d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana GK – Prethodno rješenje
 218. ENERCO SOLAR d.o.o., Zaprešić, za postrojenje Sunčana elektrana Jarun 1 – Prethodno rješenje
 219. KMG d.o.o., Vinica, za postrojenje Sunčana elektrana KMG – Prethodno rješenje
 220. PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOS d.o.o., Osijek, za postrojenje Fotonaponska elektrana Bios Osijek 1 – Prethodno rješenje
 221. VIGOR SOLIS d.o.o., Gundinci, za postrojenje Sunčana elektrana Vigor Solis – Prethodno rješenje
 222. OPG Marijan Kadić, Gundinci, za postrojenje Sunčana elektrana OPG Marijan Kadić – Prethodno rješenje
 223. PATRIČAR d.o.o., Županja, za postrojenje Sunčana elektrana Patričar 1 – Prethodno rješenje
 224. SANJA OŽBOLT vl. obrta OBRTNIČKA RADNJA "POTOK", Čabar, za postrojenje Mala hidroelektrana Potok – Prethodno rješenje
 225. OPĆINA TKON, Tkon, za postrojenje Fotonaponska elektrana na krovu Općine Tkon – Prethodno rješenje
 226. M-SOLAR d.o.o., Dugo Selo, za postrojenje Fotonaponski sustav M-Solar 2 – Prethodno rješenje
 227. M-SOLAR d.o.o., Dugo Selo, za postrojenje Fotonaponski sustav M-Solar 1 – Prethodno rješenje
 228. GRAD ZADAR, Zadar, za postrojenje Instalacija "Pozdrav Suncu" – Prethodno rješenje
 229. OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI, Novigrad Podravski, za postrojenje Sunčana elektrana na športskoj dvorani – Prethodno rješenje
 230. OPĆINA PRIMOŠTEN, Primošten, za postrojenje Solarni sustav na krovu Općine Primošten – Prethodno rješenje
 231. KLENTRANS d.o.o., Novi Marof, za postrojenje Sunčana elektrana Klentrans – Prethodno rješenje
 232. e-two-energy proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje Termoelektrana "Koprivnički Ivanec" – Prethodno rješenje
 233. JVR d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana Karlovac – Prethodno rješenje
 234. BINI d.o.o., Varaždin, za postrojenje Fotonaponska elektrana Bini 1 – Prethodno rješenje
 235. KEMAUČEK d.o.o., Bednja, za postrojenje Sunčana elektrana O.Š. Franjo Serta Bednja – Prethodno rješenje
 236. DIGICOM d.o.o., Zagreb, za postrojenje Sunčana elektrana Digicom – Prethodno rješenje
 237. GRAD RIJEKA, Rijeka, za postrojenje Fotonaponske elektrane na nadstrešnici parkirališta dječjeg vrtića Srdoči u Rijeci – Prethodno rješenje
 238. Arnej Beneš, vl. obrta "AVAD", Slatina, za postrojenje FN elektrana Beneš – Prethodno rješenje
 239. PAUK d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Pauk Kotoriba I – Prethodno rješenje
 240. Zdenka Đurković, Kneza Domagoja 29, Slavonski Brod, za postrojenje Sunčana FN elektrana 10 kW Đurković 1 – Prethodno rješenje
 241. Miroslav Uzelac, Bosanska 2c, Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana "Uzelac" – Prethodno rješenje
 242. WORLD NEW ENERGY d.o.o., Split, za postrojenje Sunčana elektrana Termoklima-Sinj – Prethodno rješenje
 243. WORK-ING d.o.o., Varaždin, za postrojenje Fotonaponsko postrojenje Work-ing – Prethodno rješenje
 244. VELMART d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Velmart – Prethodno rješenje
 245. TEKELI PROJEKT - INŽENJERING d.o.o., Mursko Središće, za postrojenje Sunčana elektrana Tekeli – Prethodno rješenje
 246. SOLAR MODUS d.o.o., Marasi, za postrojenje Solarna elektrana Vrsar – Prethodno rješenje
 247. S.E.G. INŽENJERING d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana SEG 3 – Prethodno rješenje
 248. Robert Kos, Dragoslavec Selo 16, Macinec, za postrojenje Sunčana elektrana Kos II – Prethodno rješenje
 249. PATRIČAR d.o.o., Županja, za postrojenje Sunčana elektrana Patričar 2 – Prethodno rješenje
 250. OPĆINA JARMINA, Jarmina, za postrojenje Solarna elektrana Jarmina – Prethodno rješenje
 251. MA-HER d.o.o., Ivanovec, za postrojenje Sunčana elektrana MA-HER – Prethodno rješenje
 252. HRASTOVIĆ INŽENJERING d.o.o., Đakovo, za postrojenje Fotonaponska elektrana Hrastović 1 – Prethodno rješenje
 253. GEOEN d.o.o., Zagreb, za postrojenje Geotermalna elektrana "Marija 1" – Prethodno rješenje
 254. ENERGIJA CHLUDA d.o.o., Bjelovar, za postrojenje Sunčana elektrana Chluda BS1076.5 – Prethodno rješenje
 255. ENERCO SOLAR d.o.o., Zaprešić, za postrojenje Sunčana elektrana Zagreb 1 – Prethodno rješenje
 256. Elektrostrojarska obrtnička škola, Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Zagreb, Selska 83 – Prethodno rješenje
 257. Damir Sabol, Čakovečka 23a, Nedelišće, za postrojenje Sunčana elektrana Sabol – Prethodno rješenje
 258. COMPROM PLUS d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Comprom plus – Prethodno rješenje
 259. BPEL d.o.o., Pisarovina, za postrojenje Bioplinska elektrana Pisarovina – Prethodno rješenje
 260. BERKO d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Berko Kotoriba I – Prethodno rješenje
 261. BERKO d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Berko Belica II – Prethodno rješenje
 262. BERKO d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Berko Belica I – Prethodno rješenje
 263. WORLD NEW ENERGY d.o.o., Split, za postrojenje Sunčana elektrana Novaković-Sinj – Prethodno rješenje
 264. Vinko Martić, Ladvić 3c, Crikvenica, za postrojenje Sunčana elektrana Crikvenica Ladvić 1 – Prethodno rješenje
 265. Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, za postrojenje Fotonaponski sustav Centar za održivi razvoj – Prethodno rješenje
 266. PELET GRUPA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Proizvodnja električne energije i kućnog peleta iz biomase – Prethodno rješenje
 267. CHROMECO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Chromeco – Prethodno rješenje
 268. CENTROMETAL d.o.o., Macinec, za postrojenje Sunčana elektrana Centrometal – Prethodno rješenje
 269. Tehnička škola Šibenik, Ulica Ante Šupuka 31, Šibenik, za postrojenje Fotonaponska elektrana na krovu Tehničke škole Šibenik – Prethodno rješenje
 270. SOLAR SUTRA d.o.o., Kanfanar, za postrojenje Sunčana elektrana Rupnjak – Prethodno rješenje
 271. REA KVARNER, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav O. Š. Viktora Cara Emina, Lovran – Prethodno rješenje
 272. PRINCIPIUM d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana Principium Omišalj – Prethodno rješenje
 273. Primorsko-goranska županija, Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav Slogin kula – Prethodno rješenje
 274. Općina Bukovlje, Bukovlje, za postrojenje Sunčana elektrana Bukovlje – Prethodno rješenje
 275. KUBAT d.o.o., Varaždinske toplice, za postrojenje Sunčana elektrana Kubat – Prethodno rješenje
 276. Konzum, trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Konzum-Sopot – Prethodno rješenje
 277. Drago Perković, vl. obrta KAMEN - PLEHAN KLESARSKI OBRT, GORNJA VRBA, VRBSKA 5, VL. DRAGO PERKOVIĆ, Gornja Vrba, za postrojenje Fotonaponska elektrana Kamen Plehan 1 – Prethodno rješenje
 278. Ivan Juzbašić, J. J. Strossmayera 113a, Bošnjaci, za postrojenje Sunčana elektrana Juzbašić 1 – Prethodno rješenje
 279. GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK d.d., Krk, za postrojenje Solarna elektrana GP Krk 30-1 – Prethodno rješenje
 280. Franjo Blažeka, Gornji kraj 25, Donji Kraljevec, za postrojenje Sunčana elektrana Blažeka – Prethodno rješenje
 281. DEPOCOM SOLAR d.o.o., Vularija, za postrojenje Sunčana elektrana Bratuša – Prethodno rješenje
 282. D.G. COMMERCE d.o.o., Prelog, za postrojenje Fotonaponska elektrana D.G. SPORT – Prethodno rješenje
 283. CONCEPTUS ELECTRICA d.o.o., Ludbreg, za postrojenje Sunčana elektrana Mipcro – Prethodno rješenje
 284. CONCEPTUS ELECTRICA d.o.o., Ludbreg, za postrojenje Sunčana elektrana Consors – Prethodno rješenje
 285. BERKO d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Berko Sivica 2 – Prethodno rješenje
 286. BERKO d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Berko Sivica 1 – Prethodno rješenje
 287. Atila Listović, Kiš Rajna 2a, Zmajevac, za postrojenje Sunčana elektrana Zmajevac 1 – Prethodno rješenje
 288. Anto Jerković, Posavska 31, Slavonski Brod, za postrojenje Sunčana elektrana Anto – Prethodno rješenje
 289. ADRIA SOL d.o.o., Kukuljanovo, za postrojenje Solarna elektrana Peter – Prethodno rješenje
 290. ADRIA SOL d.o.o., Kukuljanovo, za postrojenje Solarna elektrana Maja – Prethodno rješenje

2011.

 1. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva SOLAR MODEL d.o.o., Plešce, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/11-30/15, urbroj: 371-01/11-08 od 24. kolovoza 2011., umjesto nositelja projekta Irene Andlar, Antuna Muhvića 54, Plešce, Čabar
 2. Rješenje o odobrenju zahtjeva Miroslava Marića, Slavonski Brod, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/11-30/81, urbroj: 371-01/11-04 od 26. listopada 2011., umjesto nositelja projekta Miroslava Marića i Zrinke Banah Marić, Trg pobjede 21, Slavonski Brod
 3. Remzija Prstac, vl. obrta TEHNOPLAST 1. SUNČANA ELEKTRANA PV., VL. REMZIJA PRSTAC, GORNJA KUPČINA 61, KRAŠIĆ, Jastrebarsko, za postrojenje Sunčana elektrana Gornja Kupčina 1 – Rješenje
 4. TEHNIX d.o.o., Donji Kraljevec, za postrojenje Sunčana elektrana Tehnix – Rješenje
 5. SOLVIS d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Solvis – Rješenje
 6. MERITUM INŽENJERING d.o.o., Split, za postrojenje Sunčana elektrana Dugopolje-Podi – Rješenje
 7. MARIOMONT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Špansko-Tracking – Rješenje
 8. Ljekarna ČEBULC, Dubrovnik, za postrojenje Sunčana elektrana Ljekarna Čebulc – Rješenje
 9. AUGUSTIN TOMIĆ, Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Tomić – Rješenje
 10. STJEPAN NOVOSELAC, Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Novoselac – Rješenje
 11. MERITUM INŽENJERING d.o.o., Split, za postrojenje Sunčana elektrana Dugopolje-Podi – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 12. Božidar Fakin, Milovana Kovačevića 7, Zagreb, – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje Prethodnog rješenja
 13. VJETROELEKTRANA PONIKVE d.o.o., Dubrovnik, za postrojenje Vjetroelektrana Ponikve – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 14. STRIZIVOJNA HRAST d.o.o., Strizivojna, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase "Strizivojna Hrast" – Rješenje
 15. VJETROELEKTRANA CRNO BRDO d.o.o., Šibenik, za postrojenje Vjetroelektrana Crno Brdo – Rješenje
 16. Poljoprivredna zadruga Osatina, Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Tomašanci – Rješenje
 17. Farma Tomašanci d.o.o.,, Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Tomašanci 2 – Rješenje
 18. Voltis usluge d.o.o., Bestovje, za postrojenje Sunčana elektrana Bestovje 1 – Rješenje
 19. SOLEKTRA d.o.o., Nedelišće, za postrojenje Sunčana elektrana Solektra – Rješenje
 20. Ivan Lovrić, Sikirevci, za postrojenje Fotonaponska elektrana Lovrić – Rješenje
 21. BERKO d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Berko – Rješenje
 22. EKO d.o.o., Zagreb – Rješenje o prestanku važenja Prethodnog rješenja
 23. EKO d.o.o., Zagreb – Rješenje o prestanku važenja Prethodnog rješenja
 24. Energo d.o.o., Rijeka, za postrojenje Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida – Rješenje
 25. ORECO d.o.o., Vinkovci, za postrojenje Fotonaponski sustav ORECO - Crikvenica – Rješenje
 26. SPERT d.o.o., Umag, za postrojenje SPERT-BASAJ – Rješenje
 27. Tomislav Bošnjak, Petra Zrinskog 7, Tenja, za postrojenje Sunčana elektrana Tenja 1 – Prethodno rješenje
 28. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI, Vinkovci, za postrojenje Sunčana elektrana Srednja strukovna škola Vinkovci – Prethodno rješenje
 29. SPLIT PROJEKT d.o.o, Sesvete, za postrojenje Fotonaponski sustav tracking Sesvete – Prethodno rješenje
 30. SOLEKUM d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Solekum 3 – Prethodno rješenje
 31. SOLEKUM d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Solekum 2 – Prethodno rješenje
 32. SOLEKUM d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Solekum 1 – Prethodno rješenje
 33. SOLAR MODUS d.o.o., Marasi, za postrojenje Solarna elektrana Marasi – Prethodno rješenje
 34. S.E.G. INŽENJERING d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana SEG 5 – Prethodno rješenje
 35. Antun Irić vl. obrta OBRADA METALA, VL. ANTUN IRIĆ, GORNJA OBRIJEŽ, GORNJA OBRIJEŽ 35, Gornja Obrijež, za postrojenje Solarna elektrana Irić 1 – Prethodno rješenje
 36. MUCIĆ & Co d.o.o., Dugopolje, za postrojenje Solarna elektrana Solero 2B – Prethodno rješenje
 37. MICROSTAR elektronika, telekomunikacije, informatika d.o.o., Bjelovar, za postrojenje Sunčana elektrana Microstar – Prethodno rješenje
 38. MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Međimurske vode – Prethodno rješenje
 39. MARINA PUNAT d.o.o., Punat, za postrojenje Sunčana elektrana Marina Punat – Prethodno rješenje
 40. KLEX d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana Zelene Remete – Prethodno rješenje
 41. INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA, Slavonski Brod, za postrojenje Sunčana elektrana Solar-Industrijska – Prethodno rješenje
 42. IKS PAVIĆ d.o.o., Sesvete, za postrojenje Fotonaponski sustav Pavić – Prethodno rješenje
 43. HRASTEK d.o.o., Križanec, za postrojenje Fotonaponska elektrana Seketin – Prethodno rješenje
 44. ENERGO d.o.o., Rijeka, za postrojenje Sunčana elektrana Rijeka – Prethodno rješenje
 45. ELPOS d.o.o., Požega, za postrojenje Sunčana elektrana Elpos – Prethodno rješenje
 46. Krešimir Vinković vl. obrta ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT - KREŠIMIR VINKOVIĆ, LUDBREG, PETRA ZRINSKOG 29, Ludbreg, za postrojenje Sunčana elektrana Vinković – Prethodno rješenje
 47. DOMI d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Hoić – Prethodno rješenje
 48. BERA d.o.o., Čakovec, za postrojenje Solarna elektrana Bera – Prethodno rješenje
 49. VIPnet d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Žitnjak-VIPNET – Prethodno rješenje
 50. ADRIA SOL d.o.o., Kukuljanovo, za postrojenje Solarna elektrana Čaporice – Prethodno rješenje
 51. TEHNIČKA ŠKOLA, Slavonski Brod, za postrojenje Fotonaponska elektrana "SB Solar TŠ" – Prethodno rješenje
 52. OŠTRA STINA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ST1-2 – Prethodno rješenje
 53. OŠTRA STINA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ST1-1 – Prethodno rješenje
 54. EKO ZADAR DVA d.o.o., Benkovac, za postrojenje Vjetroelektrana ZD4 – Prethodno rješenje
 55. Dragutin Bradić, Zagreb, za postrojenje Sunčana elektrana Bradić – Prethodno rješenje
 56. FLAMTRON, d.o.o., Kutina, za postrojenje Fotonaponski sustav Brunkovac Kutina – Prethodno rješenje
 57. VELPAPIR d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Velpapir – Prethodno rješenje
 58. Ivan Dobošić, vl. obrta SVJEĆARSTVO "DOBOŠIĆ", IVAN DOBOŠIĆ, LOPATINEC, IVANA GORANA KOVAČIĆA 43, Lopatinec, za postrojenje Sunčana elektrana Dobošić – Prethodno rješenje
 59. Stanislav Patarčec, Koče Racina 44, Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Patarčec – Prethodno rješenje
 60. SOLAR d.o.o., Rovinj, za postrojenje Sunčana elektrana Kanfanar – Prethodno rješenje
 61. S.E.G. INŽENJERING d.o.o., Osijek, za postrojenje Sunčana elektrana SEG 1 – Prethodno rješenje
 62. Robert Zadravec, Dragoslavec Selo 46, Gornji Mihaljevec, za postrojenje Sunčana elektrana Zadravec – Prethodno rješenje
 63. REA KVARNER, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav O.Š. Hreljin – Prethodno rješenje
 64. PONIKVE d.o.o., Krk, za postrojenje Fotonaponski sustav Treskavac na otoku Krku – Prethodno rješenje
 65. Općina Murter-Kornati, Murter, za postrojenje Solarna elektrana Murter solar 1 – Prethodno rješenje
 66. Mario Mlinarić, vl. obrta USLUŽNO-PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT "MISTEKS", VL. MARIO MLINARIĆ, VUKOVAR, LIČKA 25, Vukovar, za postrojenje Fotonaponski sustav Dar sunca – Prethodno rješenje
 67. Miroslav Marić i Zrinka Banah Marić, Trg pobjede 21, Slavonski Brod, za postrojenje Sunčana elektrana Marić – Prethodno rješenje
 68. K. M. D. BABIĆ d.o.o., Viškovo, za postrojenje Solarna elektrana Babić Viškovo – Prethodno rješenje
 69. IVERPAN IDEA d.o.o., Goričica, za postrojenje Sunčana elektrana Iverpan – Prethodno rješenje
 70. ELVI d.o.o., Bukovlje, za postrojenje Fotonaponska elektrana Elvi 1 – Prethodno rješenje
 71. EkoKon - ekonomski konzalting d.o.o., Split, za postrojenje Fotonaponska elektrana Stari Grad – Prethodno rješenje
 72. Damir Ćosić, Brestovačka 106, Sesvete, za postrojenje Fotonaponski sustav Sesvete – Prethodno rješenje
 73. ADRIA SOL d.o.o., Kukuljanovo, za postrojenje Solarna elektrana Kukuljanovo – Prethodno rješenje
 74. RES BIOENERGIJA VRBANJA d.o.o., Vrbanja, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu RES Bioenergija Vrbanja – Prethodno rješenje
 75. REA KVARNER, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav Srednja škola Dr. Antuna Barca, Crikvenica – Prethodno rješenje
 76. Poljoprivredna zadruga Osatina, Semeljci, za postrojenje Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima – Prethodno rješenje
 77. LANDIA d.o.o., Tordinci, za postrojenje Landia-Gradina – Prethodno rješenje
 78. KUŠIĆ PROMET d.o.o., Sveti Ivan Zelina, za postrojenje Sunčana elektrana Kušić – Prethodno rješenje
 79. GRAD ZAGREB, Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav - Trg Stjepana Radića 1 – Prethodno rješenje
 80. ELEKTRO PERFORMANCE d.o.o., Donji Stupnik, za postrojenje Sunčana elektrana Stupnik 1 – Prethodno rješenje
 81. Antonija Knežević, vl. obrta DRVNA GALANTERIJA, VL. ANTONIJA KNEŽEVIĆ, VUKOVINA, STARA CESTA 62, za postrojenje Fotonaponski sustav Ždrilo-Kneževići – Prethodno rješenje
 82. PETROKOV d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Petrokov-1 – Prethodno rješenje
 83. Ivan Levačić, vl. obrta PERAD "GOJI-PILE", IVAN LEVAČIĆ, STANETINEC BB, Štrigova, za postrojenje Sunčana elektrana Levačić – Prethodno rješenje
 84. MARIOMONT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Petrokov-2 – Prethodno rješenje
 85. KOMUNALIJE d.o.o., Novalja, za postrojenje Solarna elektrana Komunalije Novalja – Prethodno rješenje
 86. SOLEKTRA d.o.o., Nedelišće, za postrojenje Sunčana elektrana Solektra Zadravec – Prethodno rješenje
 87. KERMAN d.o.o., Nedelišće, za postrojenje Fotonaponska elektrana Kerman 1 – Prethodno rješenje
 88. INOSOLAR d.o.o., Grubišno Polje, za postrojenje Sunčana elektrana Inosolar 1 – Prethodno rješenje
 89. GEC d.o.o., Plešce, za postrojenje Sunčana elektrana Gec – Prethodno rješenje
 90. Emil El Assadi, Ivana Mažuranica 80, Varaždin, za postrojenje Fotonaponska elektrana El Assadi – Prethodno rješenje
 91. ZAGREB-DEAN d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Brezje, Sveta Nedelja – Prethodno rješenje
 92. Remzija Prstac, vl. obrta TEHNOPLAST 1. SUNČANA ELEKTRANA PV., VL. REMZIJA PRSTAC, GORNJA KUPČINA 61, KRAŠIĆ, Jastrebarsko, za postrojenje Sunčana elektrana Gornja Kupčina 1 – Prethodno rješenje
 93. TEHNIX d.o.o., Donji Kraljevec, za postrojenje Sunčana elektrana Tehnix – Prethodno rješenje
 94. STJEPAN NOVOSELAC, Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Novoselac – Prethodno rješenje
 95. SOLEKTRA d.o.o., Nedelišće, za postrojenje Sunčana elektrana Solektra II – Prethodno rješenje
 96. SOLAR BAJKOVEC d.o.o., Novo Selo na Dravi, za postrojenje Sunčana elektrana Bajkovec II – Prethodno rješenje
 97. SOLAR BAJKOVEC d.o.o., Novo Selo na Dravi, za postrojenje Sunčana elektrana Bajkovec I – Prethodno rješenje
 98. MARIOMONT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Špansko-Tracking – Prethodno rješenje
 99. MARIOMONT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Špansko-2 – Prethodno rješenje
 100. LUMISS d.o.o., Dubrovnik, za postrojenje Sunčana elektrana Atlantska plovidba – Prethodno rješenje
 101. KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Klasa – Prethodno rješenje
 102. IRENA ANDLAR, Plešce, Čabar, za postrojenje Sunčana elektrana Irena Andlar - Plešce – Prethodno rješenje
 103. Alojz Kovač, vl. obrta "ELEKTROMEHANIKA", RADIONICA ZA POPRAVAK I PROIZVODNJU PLINSKIH I ELEKTRIČNIH UREĐAJA, ČAKOVEC, VINKA ŽGANCA 4, za postrojenje Fotonaponski sustav Elektromehanika-Kovač – Prethodno rješenje
 104. DALMATI d.o.o., Drniš, za postrojenje Sunčana elektrana Etnolend 1 – Prethodno rješenje
 105. CROMA-VARAŽDIN d.o.o., Sveti Ilija, za postrojenje Fotonaponske elektrane Croma-Larix solar TS – Prethodno rješenje
 106. AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb, za postrojenje Solarni paneli na zidu za zaštitu od buke na zaobilaznici grada Rijeke – Prethodno rješenje
 107. Augustin Tomić, Zagreb, za postrojenje Fotonaponski sustav Tomić – Prethodno rješenje
 108. ACOT CROATIA d.o.o., Kamanje, za postrojenje Sunčana elektrana Orljakovo – Prethodno rješenje
 109. 3RZ d.o.o., Kostrena, za postrojenje Sunčana elektrana 3R Zbašnik Kostrena – Prethodno rješenje
 110. 3RZ d.o.o., Kostrena, za postrojenje Sunčana elektrana 3R Zbašnik Dramalj – Prethodno rješenje
 111. NOVI AGRAR d.o.o., Osijek, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 1 – Prethodno rješenje
 112. REA KVARNER, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav O.Š. Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski – Prethodno rješenje
 113. REA KVARNER, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav O.Š. Frane Petrića, Cres – Prethodno rješenje
 114. REA KVARNER, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav O.Š. Čavle – Prethodno rješenje
 115. REA KVARNER, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav Dom zdravlja Crikvenica – Prethodno rješenje
 116. GRAD PLETERNICA, Pleternica, za postrojenje Mala hidroelektrana Pleternica na rijeci Orljavi – Prethodno rješenje
 117. VJETROELEKTRANA CRNO BRDO d.o.o., Šibenik, za postrojenje VJETROELEKTRANA CRNO BRDO – Rješenje o izmjeni Prethodnog rješenja
 118. ČULIĆ ELEKTRO CENTAR, d.o.o., Solin, za postrojenje Fotonaponski sustav Čulić elektro centar – Prethodno rješenje
 119. Robert Kos, Dragoslavec Selo 16, Macinec, za postrojenje Sunčana elektrana Kos – Prethodno rješenje
 120. FARMA MUZNIH KRAVA MALA BRANJEVINA d.o.o., Osijek, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 2 – Prethodno rješenje
 121. Ljekarna ČEBULC, Dubrovnik, za postrojenje Sunčana elektrana Ljekarna Čebulc – Prethodno rješenje
 122. EKO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ZD3 – Prethodno rješenje
 123. EKO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ZD2 – Prethodno rješenje
 124. VJETROELEKTRANE GLUNČA d.o.o., Šibenik, za postrojenje Vjetroelektrana Glunča – Prethodno rješenje
 125. INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o., Čakovec, za postrojenje Fotonaponski sustav Instal-promet Kanižaj – Prethodno rješenje
 126. Suhomont d.o.o., Vinkovci, za postrojenje Fotonaponska elektrana Suhomont – Prethodno rješenje
 127. Ankica Krmek, Poljska 2a, Vinkovci, za postrojenje Fotonaponska elektrana Krmek – Prethodno rješenje
 128. RES BIOENERGIJA JASENOVAC d.o.o., Jasenovac, za postrojenje RES Bioenergija Jasenovac – Prethodno rješenje
 129. REA KVARNER, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o., Rijeka, za postrojenje Fotonaponski sustav S. Š. "Hrvatski kralj Zvonimir" Krk – Prethodno rješenje
 130. LIPA d.o.o., Novi Marof, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu Lipa 1 – Prethodno rješenje
 131. Ivan Lovrić, Sikirevci, za postrojenje Fotonaponska elektrana Lovrić – Prethodno rješenje

2010.

 1. VELIKA POPINA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ZD6 (1. faza) – Rješenje
 2. SELAN d.o.o., Senj, za postrojenje Vjetroelektrana Vrataruša, 42 MW, Senj – Rješenje
 3. UNIVERZAL d.o.o., Varaždin, za postrojenje Energana Varaždin – Rješenje
 4. Selan d.o.o., Senj; Valalta d.o.o., Rovinj – Rješenje
 5. Rok Vincetić, Mihovljanska 50a, Čakovec, za postrojenje Fotonaponski sustav - Čakovec – Rješenje
 6. SLADORANA d.d., Županja, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d. – Rješenje
 7. Termoplin d.d., Varaždin, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN – Rješenje
 8. G.B.B. d.o.o., Žakanje – Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje Prethodnog rješenja
 9. KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Prototip vjetroagregata VA1, tipske oznake KO-VA 57/1 – Rješenje o produženju Rješenja
 10. VELIKA POPINA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ZD6 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 11. EKO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ZD3 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 12. EKO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ZD2 – Rješenje o produženju Prethodnog rješenja
 13. KUĆA STILIN d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kuća Stilin – Rješenje
 14. Rješenje o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva VELIKA POPINA d.o.o., Zagreb, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/07-30/07, urbroj: 371-01/08-05 od 06. lipnja 2008., umjesto nositelja projekta EKO d.o.o., Zagreb
 15. BOVIS d.o.o., Ivankovo, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Ivankovo 2 – Rješenje
 16. KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana Pometeno Brdo – Prethodno rješenje
 17. E.H.N. d.o.o., Split, za postrojenje Vjetroelektrana Jelinak – Prethodno rješenje
 18. ITRS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW Drinovci 3 – Prethodno rješenje
 19. BERKO d.o.o., Čakovec, za postrojenje Sunčana elektrana Berko – Prethodno rješenje
 20. VJETROELEKTRANA CRNO BRDO d.o.o., Šibenik, za postrojenje VJETROELEKTRANA CRNO BRDO – Prethodno rješenje
 21. ORECO d.o.o., Vinkovci, za postrojenje Fotonaponski sustav ORECO - Crikvenica – Prethodno rješenje
 22. LIKA ENERGO EKO d.o.o., Udbina, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO – Prethodno rješenje
 23. SOLEKTRA d.o.o., Nedelišće, za postrojenje Sunčana elektrana Solektra – Prethodno rješenje
 24. Grad Orahovica, Orahovica, za postrojenje Sunčana elektrana Orahovica 1 – Prethodno rješenje
 25. Voltis usluge d.o.o., Bestovje, za postrojenje Sunčana elektrana Bestovje 1 – Prethodno rješenje
 26. Veterinarska ambulanta Dvor d.o.o., Dvor, za postrojenje Bioplinsko postrojenje u sklopu farme pilića Rosulje – Prethodno rješenje
 27. EnviTec Biogas d.o.o., Slatina, za postrojenje BIO POSTROJENJE VILJEVO – Prethodno rješenje
 28. SOLVIS d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sunčana elektrana Solvis – Prethodno rješenje
 29. ITRS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW Drinovci 2 – Prethodno rješenje
 30. VJETROELEKTRANA PONIKVE d.o.o., Dubrovnik, za postrojenje Vjetroelektrana Ponikve – Prethodno rješenje
 31. Energo d.o.o., Rijeka, za postrojenje Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida – Prethodno rješenje
 32. EnviTec Biogas d.o.o., Slatina, za postrojenje Bio postrojenje Donji Miholjac – Prethodno rješenje
 33. ITRS d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW – Prethodno rješenje
 34. Poljoprivredna zadruga Osatina, Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Tomašanci – Prethodno rješenje
 35. FARMA TOMAŠANCI d.o.o., Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Tomašanci 2 – Prethodno rješenje

2009.

 1. Vjetroelektrana Orlice d.o.o., Šibenik, za postrojenje Vjetroelektrana Orlice – Rješenje
 2. KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Prototip vjetroagregata VA1, tipske oznake KO-VA 57/1 – Rješenje
 3. JUŽNI JADRAN proizvodnja i trgovina d.o.o., Metković, za postrojenje Solarni fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije – Rješenje
 4. Poljoprivredna zadruga Osatina, Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Ivankovo – Rješenje
 5. KUĆA STILIN d.o.o., Zagreb, za postrojenje Kuća Stilin – Prethodno rješenje
 6. BOVIS d.o.o., Ivankovo, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Ivankovo 2 – Prethodno rješenje
 7. UNIVERZAL d.o.o., Varaždin, za postrojenje Energana Varaždin – Prethodno rješenje
 8. STRIZIVOJNA HRAST d.o.o., Strizivojna, za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase "Strizivojna Hrast" – Prethodno rješenje
 9. MERITUM INŽENJERING d.o.o., Split, za postrojenje Sunčana elektrana Dugopolje-Podi – Prethodno rješenje
 10. BALA d.o.o., Tinjan, za postrojenje Sunčana elektrana KRINGA 2 – Prethodno rješenje
 11. BALA d.o.o., Tinjan, za postrojenje Sunčana elektrana KRINGA – Prethodno rješenje
 12. KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Zagreb, za postrojenje Prototip vjetroagregata VA1, tipske oznake KO-VA 57/1 – Prethodno rješenje

2008.

 1. Mladen Mataković, vlasnik obrta MATAKOVIĆ strojna obrada metala, Duga Resa, za postrojenje mHE Mataković – Rješenje
 2. Krunoslav Mataković, vlasnik obrta mHE MATAKOVIĆ, obrt za proizvodnju električne energije, Duga Resa, za postrojenje mHE Mataković – Rješenje
 3. MARIOMONT d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarni krov Špansko - Zagreb – Rješenje
 4. VJETROELEKTRANA ORLICE d.o.o., Šibenik, za postrojenje Vjetroelektrana Orlice – Prethodno rješenje
 5. SPERT d.o.o., Umag, za postrojenje Spert-Basaj (sunčana elektrana) – Prethodno rješenje
 6. Poljoprivredna zadruga Osatina, Semeljci, za postrojenje Bioplinsko postrojenje Ivankovo – Prethodno rješenje
 7. JUŽNI JADRAN proizvodnja i trgovina d.o.o., Metković, za postrojenje Solarni fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije – Prethodno rješenje
 8. EKO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ZD6 – Prethodno rješenje
 9. EKO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ZD3 – Prethodno rješenje
 10. EKO d.o.o., Zagreb, za postrojenje Vjetroelektrana ZD2 – Prethodno rješenje

2007.

 1. Vjetroelektrana Trtar - Krtolin d.o.o., Šibenik, za postrojenje Vjetroelektrana Trtar-Krtolin – Rješenje
 2. Adria Wind Power, Sesvete, za postrojenje Mala vjetroelektrana Ravne 1, otok Pag – Rješenje
 3. Valalta d.o.o., Rovinj, za postrojenje Vjetroelektrana Vrataruša – Prethodno rješenje