Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Na 23. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 29. studenoga do 13. prosinca 2013. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

te predstavnika zainteresirane javnosti:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

29. studenog 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 29. studenoga do 13. prosinca 2013. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12), Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13) dužna donijeti metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. S obzirom na istim zakonima definirane okvire tržišnog uređenja plinskog sektora, prijedlog Metodologije temelji se na unaprijeđenom pristupu koji predstavlja prijelaznu fazu razvoja tržišta plina Republike Hrvatske.

Prijedlogom Metodologije određuju se:

 • ciljevi i načela Metodologije,
 • značajke Metodologije,
 • tarifne stavke i tarifni modeli,
 • struktura i način formiranja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom,
 • način, elementi i kriteriji za izračun pojedinih komponenti u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom, i to troška nabave plina, troška transporta plina za izlaze iz transportnog sustava, troška distribucije plina i troška poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge,
 • način određivanja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu,
 • dostava podataka i podloga koji se koriste za izračun krajnje cijene opskrbe plinom.

Prema prijedlogu Metodologije, za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom utvrdili bi se u Prilogu 2. koji je sastavni dio prijedloga Metodologije. Za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2014., HERA bi odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom donijela najkasnije do 15. ožujka 2014.

Metodologija bi stupila na snagu 1. siječnja 2014., čime bi prestali važiti Tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki („Narodne novine“, broj 34/07, 47/07, 87/09 i 13/12) i Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki („Narodne novine“, broj 49/12 i 99/12).

Detaljniji opis elemenata modela regulacije primijenjenih u Metodologiji prikazan je u Popratnom dokumentu uz Prijedlog Metodologije za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 13. prosinca 2013. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2013-16"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2013-16 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke