Savjetovanje o Prijedlogu izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

21. ožujka 2016. - Na 6. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. O Prijedlogu Izmjene Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 16. ožujka do 20. ožujka 2016. godine.

Tijekom javne rasprave pristiglo je očitovanje sljedećeg energetskog subjekta koji ima dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 16. ožujka do 20. ožujka 2016. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12, 14/14 i 102/15), Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14), temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 21. ožujka 2014. donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu ("Narodne novine", broj 38/14) (dalje: Metodologija). Nadalje, HERA je temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 10. ožujka 2015. donijela izmjene i dopune Metodologije ("Narodne novine", broj 28/15).

U međuvremenu, ukazala se potreba za izmjenom Metodologije koja je detaljnije obrazložena u Popratnom dokumentu uz Prijedlog izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (dalje: Prijedlog Metodologije).

Prijedlogom Metodologije mijenja se način određivanja troška opskrbe plinom, a koji se sastoji od varijabilnog iznosa naknade za opskrbu plinom - Ts1o (kn/kWh) i iznosa fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom - Ts2o,TMi (kn).

Predlaže se odrediti varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom Ts1o u apsolutnom iznosu od 0,0149 kn/kWh koji je identičan iznosu iz važeće Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu ("Narodne novine", broj 137/15). Na ovaj način se varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom više ne bi mijenjao s promjenom jediničnog troška nabave plina, te bi bolje odražavao troškove obavljanja djelatnosti opskrbe plinom u obvezi javne usluge.

Također, Prijedlogom Metodologije predlaže se odrediti iznos fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom Ts2o,TMi na način da se isti za pojedini tarifni model više ne izračunava prema fiksnoj mjesečnoj naknadi za distribuciju plina za odgovarajući tarifni model, već da se odredi u apsolutnom iznosu identičnom iznosu iz važeće Odluke.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 20. ožujka 2016. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2016-02"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2016-02 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke