Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

26. srpnja 2016. - Na sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 22. srpnja 2016. donesena je Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. O Prijedlogu Metodologije prethodno je provedena javna rasprava u trajanju od 14. lipnja do 5. srpnja 2016. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata koji imaju dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

14. lipnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 14. lipnja do 5. srpnja 2016. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12, 14/14 i 102/15), Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14), utvrdila Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (u daljnjem tekstu: Prijedlog Metodologije). Prijedlog Metodologije je izrađen na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, a zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda operatora terminala za ukapljeni prirodni plin (u daljnjem tekstu: terminal za UPP).

Prijedlogom Metodologije se određuju:

 • model regulacije energetske djelatnosti upravljanja terminalom za UPP,
 • formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora terminala za UPP,
 • postupak revizije dozvoljenog prihoda,
 • tarifne stavke te način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki,
 • koeficijenti za izračun naknade za korištenje terminala za UPP,
 • obračun naknade za korištenje terminala za UPP za korisnika terminala za UPP,
 • značajke i preduvjeti za uspostavu regulatornog računa te način, elementi i kriteriji za izračun i za reviziju iznosa tarifnih stavki u modelu regulatornog računa,
 • postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki,
 • podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda i za izračun iznosa tarifnih stavki.

Detaljniji opis elemenata modela regulacije primijenjenih u prijedlogu Metodologije prikazan je u Popratnom dokumentu uz Prijedlog Metodologije.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 5. srpnja 2016. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2016-06"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2016-06 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke