Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

11. siječnja 2021. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 21. sjednici održanoj 6. listopada 2020. donijelo je Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 10. do 24. rujna 2020. godine.

Tijekom javne rasprave pristiglo je pet anonimnih očitovanja te očitovanje sljedećeg energetskog subjekta:

  1. Termoplin d.d., Varaždin

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju

Popratni dokument uz Metodologiju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

10. rujna 2020. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 10. rujna do 24. rujna 2020. godine.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 24. rujna 2020. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2020-07"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2020-07 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke