Savjetovanje o Prijedlogu Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 8. sjednici održanoj 2. travnja 2021. donijelo je Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. O Prijedlogu Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina je prethodno provedeno javno savjetovanje u trajanju od 17. ožujka do 31. ožujka 2021. godine.

Tijekom trajanja javnog savjetovanja nisu zaprimljena očitovanja energetskih subjekata.

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju

Popratni dokument uz Metodologiju

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina – neslužbeni pročišćeni tekst


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

17. ožujka 2021. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 17. ožujka do 31. ožujka 2021.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 31. ožujka 2021. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "savjetovanje-2021-01"
    • obrazac imenujte "savjetovanje-2021-01 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke