Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu

14. srpnja 2022. - Na 18. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu. O Prijedlogu Metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 20. svibnja do 5. lipnja 2022. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata koji imaju dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti te ostalih subjekata:

 • HEP d.d., Zagreb, HEP Proizvodnja d.o.o., Zagreb
 • ENCRO d.o.o, Zagreb
 • ENNA Opskrba d.o.o, Vukovar
 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 • Obnovljivi izvori energije Hrvatske, Zagreb
 • HOPS d.d., Zagreb
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za energetiku, Zagreb

Rezultati javnog savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

20. svibnja 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu koje će trajati od 20. svibnja do 5. lipnja 2022. godine.

Pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 5. lipnja 2022. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "savjetovanje-2022-04"
  • obrazac imenujte "savjetovanje-2022-04 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke