Savjetovanje o Prijedlogu Uputa za provedbu Uredbe o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije

30. siječnja 2023. - Hrvatska energetska regulatorna agencija, na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. siječnja 2023., donijela je Upute za provedbu Uredbe o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije.

Pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

 • HROTE
 • MADIRAZZA & PARTNERI d.o.o.
 • MIPCRO d.o.o.
 • GEN-I Hrvatska d.o.o. (dostavio je dopunu primjedbe 18. siječnja 2023.)
 • Danske Commodities AS
 • E.ON Energija d.o.o.
 • Hidro-watt d.o.o.
 • Vjetroelektrana Trtar Krtolin d.o.o.
 • Moslavina proizvodi d.o.o.
 • OSILOVAC d.o.o.
 • METRON ARISTON d.o.o.
 • HEP d.d.
 • Bioplin-maks d.o.o.
 • tri anonimno dostavljena očitovanja

Rezultati javnog savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

12. siječnja 2023. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Uputama za provedbu Uredbe o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije koje će trajati od 12. do 17. siječnja 2023. godine.

Pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 17. siječnja 2023. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "savjetovanje-2023-01"
  • obrazac imenujte "savjetovanje-2023-01 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke