Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

17. travnja 2023. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 9. sjednici održanoj 4. travnja 2023. donijelo je Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu provedeno je javno savjetovanje u razdoblju od 8. do 14. ožujka 2023. te dodatno u razdoblju od 17. do 26. ožujka 2023. godine.

Tijekom javnog savjetovanja koje je provedeno u razdoblju od 8. do 14. ožujka 2023. pristiglo je jedno anonimno očitovanje i očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Tijekom dodatnog javnog savjetovanja koje je provedeno u razdoblju od 17. do 26. ožujka 2023. pristigla su tri anonimna očitovanja i očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javnog savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju

Popratni dokument uz Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu – neslužbeni pročišćeni tekst


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

17. ožujka 2023. - HERA obavještava zainteresiranu javnost da će se o Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu provesti dodatna javna rasprava u trajanju od 10 dana počevši od 17. ožujka 2023. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja najkasnije do 26. ožujka 2023.

8. ožujka 2023. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 8. ožujka do 14. ožujka 2023. godine.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 26. ožujka 2023. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "savjetovanje-2023-04"
    • obrazac imenujte "savjetovanje-2023-04 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke