Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

15. ožujka 2024. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 5. sjednici održanoj 8. ožujka 2024. donijelo je Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.

O Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu provedeno je javno savjetovanje u razdoblju od 14. do 29. veljače 2024. godine.

Tijekom javnog savjetovanja pristiglo je jedno anonimno očitovanje i očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javnog savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju

Popratni dokument uz Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

14. veljače 2024. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 14. do 29. veljače 2024. godine.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 29. veljače 2024. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2024-01"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2024-01 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke