Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti znači prijavljivanje nepravilnosti poslodavcu.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) obvezna je prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine", br. 46/22) osigurati sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.

U tom cilju HERA je 13. lipnja 2022. donijela Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u HERA-i te su imenovani povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u HERA-i i njezin zamjenik.

Više o tome tko može biti prijavitelj nepravilnosti možete pronaći ovdje.

Unutarnje nepravilnosti u HERA-i mogu se prijaviti na sljedećem obrascu.

Kontakt adresa elektroničke pošte za prijavljivanje nepravilnosti je