Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom

2. travnja 2020. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 7. sjednici održanoj 30. ožujka 2020. donijelo je Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom. O Prijedlogu izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom je prethodno provedeno javno savjetovanje u trajanju od 11. ožujka do 22. ožujka 2020. godine.

Tijekom javnog savjetovanja pristiglo je jedno anonimno očitovanje te očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju

Popratni dokument uz Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Opći uvjeti opskrbe plinom – neslužbeni pročišćeni tekst


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

11. ožujka 2020. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 11. ožujka do 22. ožujka 2020. godine.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 22. ožujka 2020. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "savjetovanje-2020-03"
    • obrazac imenujte "savjetovanje-2020-03 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke