Savjetovanje o Prijedlogu Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2021.-2030.

11. siječnja 2021. - Na 28. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije odobren je Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2021.-2030.. O Prijedlogu Desetogodišnjeg plana prethodno je provedena javna rasprava u trajanju od 13. studenoga do 27. studenoga 2020. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

  1. PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec
  2. PETROKEMIJA d.d., Kutina
  3. LNG HRVATSKA d.o.o., Zagreb
  4. GRADSKA PLINARA ZAGREB, Zagreb

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

13. studenoga 2020. - U skladu sa Zakonom o tržištu plina ("Narodne novine", broj 18/18, i 23/20) (Zakon) operator transportnog sustava dužan je izraditi desetogodišnji plan razvoja transportnog sustava u skladu sa Strategijom energetskog razvoja i Programom provedbe Strategije energetskog razvoja te ga dostaviti Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA) na odobrenje svake dvije godine i uz zahtjev za određivanje odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina. Desetogodišnji plan se izrađuje za razdoblje koje započinje s godinom koja slijedi godinu u kojoj je plan dostavljen na odobrenje.

HERA se savjetuje sa svim postojećim ili potencijalnim korisnicima transportnog sustava o desetogodišnjem planu razvoja transportnog sustava kroz javnu raspravu koja traje 15 dana. Od osoba ili subjekata koji za sebe tvrde da su potencijalni korisnici mreže može se zatražiti odgovarajući dokaz. HERA provjerava pokriva li desetogodišnji plan razvoja transportnog sustava sve investicijske potrebe prepoznate tijekom savjetodavnog postupka.

HERA odobrava Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava temeljem članka 28. stavak 1. Zakona, a savjetovanje se provodi temeljem članka 28. stavka 5. Zakona.

HERA obavještava sve postojeće i potencijalne korisnike transportnog sustava o početku javne rasprave o prijedlogu Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2021. - 2030.

Obzirom da prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja transportnog sustava u poglavlju 2.3. sadrži i podatke o tehničkom kapacitetu ulaza u i izlaza iz transportnog sustava, pri čemu su tehnički kapaciteti izlaza iz transportnog sustava značajno umanjeni u odnosu na posljednji odobreni Desetogodišnji plan razvoja transportnog sustava 2018.-2027. i u odnosu na priključne kapacitete izlaza iz transportnog sustava, HERA je trenutno u postupku razmatranja podloga na kojima operator transportnog sustava temelji umanjenja iskazanih iznosa tehničkih kapaciteta, kako bi ocijenila stavlja li se postojećim i novim korisnicima transportnog sustava na raspolaganje maksimalni tehnički kapacitet transportnog sustava, uzimajući u obzir cjelovitost sustava, sigurnost i učinkovit rad transportnog sustava.

Ovim putem pozivamo postojeće i potencijalne korisnike transportnog sustava da dostave svoje primjedbe, prijedloge ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 13. studenoga do 27. studenoga 2020.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 27. studenoga 2020. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2020-09"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2020-09 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika postojećeg ili potencijalnog korisnika transportnog sustava

Datoteke