Savjetovanje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

27. srpnja 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 27. srpnja do 23. kolovoza 2022.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 23. kolovoza 2022. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "savjetovanje-2022-11"
    • obrazac imenujte "savjetovanje-2022-11 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke