Savjetovanje o Prijedlogu Uputa za provedbu Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije

17. listopada 2023. - Na 26. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 12. listopada 2023. donesene su Upute za provedbu Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (DOCX, PDF).

O Prijedlogu Uputa za provedbu Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 2. do 8. listopada 2023. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

  • AS SOLAR d.o.o.
  • MAKS SOLAR d.o.o.

Rezultati javnog savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

2. listopada 2023. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Uputama za provedbu Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije koje će trajati od 2. do 8. listopada 2023. godine.

Pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 8. listopada 2023. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "savjetovanje-2023-06"
    • obrazac imenujte "savjetovanje-2023-06 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke