carousel slide 01 carousel slide 02 carousel slide 03 carousel slide 04 carousel slide 05 carousel slide 06 carousel slide 07 carousel slide 08 carousel slide 09 carousel slide 10 carousel slide 11 carousel slide 12

Novosti

Obavijest o početku pružanja zajamčene opskrbe plinom i otvaranju javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom

25. travnja 2022. - HERA obavještava o pokretanju postupka javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina.

HERA pokreće javni natječaj slijedom utvrđenog početka pružanja zajamčene opskrbe plinom, odnosno slijedom donošenja Odluke kojom će zajamčeni opskrbljivač HEP-Plin d.o.o., Osijek, od 1. svibnja 2022. započeti opskrbljivati krajnje kupce opskrbljivača plinom ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., Sveti Ivan Zelina, kojemu je Rješenjem HERA-e od 25. travnja 2022. privremeno oduzeta dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom.

Javni natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom otvoren je do 17. svibnja 2022. do 12:00 sati.

Dokumentaciju za javni natječaj za prikupljanje ponuda za određivanje opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom možete naći u nastavku:


Obavijest - Donesena nova Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

25. ožujka 2022. - Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 38/22) koje obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija. Predmetna Odluka stupa na snagu 2. travnja 2022.

Više ...


Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena krajnja cijena za javnu uslugu opskrbe plinom i krajnja cijena zajamčene opskrbe plinom, za razdoblje od 1. travnja 2022.

11. ožujka 2022. - Donesena je Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (NN 32/22) kojom je određena cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje primjene od 1. travnja 2022. Prema navedenoj Odluci prosječno povećanje krajnje cijene plina, bez PDV-a od 1. travnja 2022. iznosit će 77%, a zbog promjene troška nabave plina u strukturi krajnje cijene. Međutim, uzimajući u obzir mjere Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, prosječno povećanje krajnje cijene plina za javnu uslugu opskrbe plinom, s PDV-om, od 1. travnja 2022. iznosit će 16%.

Više ...


Informacije za krajnje kupce u pogledu ugovaranja opskrbe plinom

11. ožujka 2022. - Svi krajnji kupci kategorije kućanstvo imaju pravo odabira kupnje plina po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge ili slobodno na tržištu od istog ili bilo kojeg drugog opskrbljivača plinom koji je aktivan na maloprodajnom tržištu plina. O načinu ugovaranja opskrbe plinom, kao i pravima krajnjih kupaca vidi ovdje.


Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena Odluka o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. godine

4. ožujka 2022. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. ožujka 2022., donijela je Odluku o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. Odluka je donesena temeljem javnog natječaja za odabir zajamčenog opskrbljivača kojeg je HERA provela u razdoblju od 18. do 25. veljače 2022. te je, u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina (NN, br. 18/18 i 23/20), za zajamčenog opskrbljivača plinom u RH za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. određen energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o.


18. veljače 2022. - Donesena Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za ožujak 2022. (Narodne novine, br. 21/22), a na temelju Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 20/22).

Više ...


Obavijest krajnjim kupcima plina – Donesena Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. i Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.

30. prosinca 2021. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 20. prosinca 2021. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. (NN 141/21) i Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. (NN 141/21 i NN 147/21).

Više ...


21. rujna 2021. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 18. sjednici održanoj 9. rujna 2021. donijelo je:

  • Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom,
  • Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava,
  • Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava energetskom subjektu PLINACRO d.o.o.

Više ...


Priopćenje za javnost sa 17. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 10. svibnja 2022.

Priopćenje za javnost sa 16. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 25. travnja 2022.

Priopćenje za javnost sa 15. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 11. travnja 2022.

Priopćenje za javnost sa 14. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 1. travnja 2022.


Najave

Poziv za 18. sjednicu Upravnog vijeća HERA-e koja će se održati 20. svibnja 2022.

Arhiva...


Copyright © 2005-2021 HERA. Sva prava zadržana. –