Novosti iz HERA-e

Na 25. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 3. studenoga 2017. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Na 24. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 20. listopada 2017. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Na 23. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 16. listopada 2017. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Arhiva...

Copyright © 2005-2017 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –