carousel slide 01 carousel slide 02 carousel slide 03 carousel slide 04 carousel slide 05 carousel slide 06 carousel slide 07 carousel slide 08 carousel slide 09 carousel slide 10 carousel slide 11 carousel slide 12

Novosti

17. ožujka 2023. - HERA obavještava zainteresiranu javnost da će se o Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu provesti dodatna javna rasprava u trajanju od 10 dana počevši od 17. ožujka 2023. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja najkasnije do 26. ožujka 2023.

Više ...


Obavijest – donesene Upute za provedbu Uredbe o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije

27. siječnja 2023. - Hrvatska energetska regulatorna agencija, na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. siječnja 2023., donijela je Upute za provedbu Uredbe o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije.


Obavijest – Upute o postupanju energetskim subjektima

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u vezi s Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije ("Narodne novine", broj 104/22, 106/22 i 121/22) donijelo 27. listopada 2022. i 25. studenoga 2022. sljedeće upute:


Obavijest kupcima toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava

23. rujna 2022. - Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (Narodne novine, br. 106/2022; u daljnjem tekstu: Uredba) Vlada Republike Hrvatske je, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uredila posebne mjere koje se, između ostalog, odnose i na kupce toplinske energije u samostalnim toplinskim sustavima.

Više ...


Obavijest kupcima plina iz kategorije kućanstvo o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom

23. rujna 2022. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 23. rujna 2022. donijelo Odluku o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorija kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom.

Odlukom su propisani potrebni koraci i obveze dionika na tržištu plina kako kupci iz kategorije kućanstvo od 1. listopada 2022. ne bi ostali bez opskrbe plinom te kako bi mogli započeti koristiti javnu uslugu opskrbe plinom po reguliranoj cijeni. Promjena opskrbljivača i početak pružanja javne usluge opskrbe plinom, krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom za vrijeme važenja Uredbe, provest će se automatski.

Više ...


Obavijest krajnjim kupcima plina - Izmjena načina obračuna i naplate isporučenog plina primjenom gornje ogrjevne vrijednosti

20. rujna 2022. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (NN 108/22; Odluka), koja stupa na snagu 1. listopada 2022., kada prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (NN 32/22). Odluka je donesena s obzirom na izmjene u načinu obračuna i naplate isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti, počevši od 1. listopada 2022.

Također, s obzirom na navedene izmjene u načinu obračuna, odnosno utvrđivanja energije isporučenog plina pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti na istoj sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesene su i druge s tim povezane odluke.

Više ...


Informacije za krajnje kupce plina

9. rujna 2022. - Potaknuti brojnim upitima krajnjih kupaca kategorije kućanstvo kao i temeljem učestalih informacija o opskrbljivačima plinom koji prestaju s pružanjem opskrbe plinom kućanstvima po tržišnim načelima, HERA ovim putem informira javnost u vezi s pravima krajnjih kupaca i dužnostima opskrbljivača plinom koje su propisane Zakonom o tržištu plina i Općim uvjetima opskrbe plinom.

Više ...


Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena krajnja cijena za javnu uslugu opskrbe plinom i krajnja cijena zajamčene opskrbe plinom, za razdoblje od 1. travnja 2022.

11. ožujka 2022. - Donesena je Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (NN 32/22) kojom je određena cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje primjene od 1. travnja 2022. Prema navedenoj Odluci prosječno povećanje krajnje cijene plina, bez PDV-a od 1. travnja 2022. iznosit će 77%, a zbog promjene troška nabave plina u strukturi krajnje cijene. Međutim, uzimajući u obzir mjere Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, prosječno povećanje krajnje cijene plina za javnu uslugu opskrbe plinom, s PDV-om, od 1. travnja 2022. iznosit će 16%.

Više ...


Informacije za krajnje kupce u pogledu ugovaranja opskrbe plinom

11. ožujka 2022. - Svi krajnji kupci kategorije kućanstvo imaju pravo odabira kupnje plina po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge ili slobodno na tržištu od istog ili bilo kojeg drugog opskrbljivača plinom koji je aktivan na maloprodajnom tržištu plina. O načinu ugovaranja opskrbe plinom, kao i pravima krajnjih kupaca vidi ovdje.


Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena Odluka o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. godine

4. ožujka 2022. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. ožujka 2022., donijela je Odluku o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. Odluka je donesena temeljem javnog natječaja za odabir zajamčenog opskrbljivača kojeg je HERA provela u razdoblju od 18. do 25. veljače 2022. te je, u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina (NN, br. 18/18 i 23/20), za zajamčenog opskrbljivača plinom u RH za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. određen energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o.


Priopćenje za javnost sa 6. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 16. ožujka 2023.


Najave

Poziv za 7. sjednicu Upravnog vijeća HERA-e koja će se održati 20. ožujka 2023.

Arhiva...


Copyright © 2005-2023 HERA. Sva prava zadržana. –