Novosti iz HERA-e

Na 17. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 5. srpnja 2017. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Na 16. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 29. lipnja 2017. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća HERA-eArhiva...

Copyright © 2005-2017 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –