Novosti

Obavijest krajnjim kupcima plina - objavljena Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.

14. veljače 2019. - U Narodnim novinama broj 15 od 13. veljače 2019. objavljena je Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. (Odluka) koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) održanoj 8. veljače 2019.

Više ...


Obavijest krajnjim kupcima plina - donesena krajnja cijena plina za kućanstva za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020.

8. veljače 2019. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na sjednici održanoj 8. veljače 2019. donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. (Odluka), koja će biti objavljena u Narodnim novinama i na internetskoj stranici HERA-e. Prema Odluci, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo od 1. travnja 2019. bit će viša u odnosu na važeću cijenu, i to prosječno za 6,9%. Razlog tome je porast veleprodajne komponente krajnje cijene plina, odnosno referentne cijene, za 9,7%.

Više ...


Priopćenje za javnost sa 3. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 8. veljače 2019.


18. siječnja 2019. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 18. siječnja do 18. veljače 2019.

Više ...


18. prosinca 2018. - HERA obavještava nacionalna regulatorna tijela svih izravno povezanih država članica i svu zainteresiranu javnost o početku savjetovanja koje se provodi u skladu sa člankom 28. Uredbe Komisije (EU) 2017/460, od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (Uredba 2017/460), a o razini izračunatih i predloženih popusta, množitelja i sezonskih faktora. Savjetovanje će se održati u razdoblju od 18. prosinca 2018. do 18. veljače 2019. godine.

Više ...


18. prosinca 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku Završnog savjetovanja o prijedlogu metodologije za utvrđivanje referentne cijene plinskih transportnih usluga sukladno članku 26. Uredbe Komisije (EU) 2017/460, od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (Uredba 2017/460). Završno savjetovanje će se održati u razdoblju od 18. prosinca 2018. do 18. veljače 2019. godine.

Više ...


Najave

Arhiva...


Copyright © 2005-2019 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –