HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14, 102/15) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

17. ožujka 2017. - Na 9. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina.


16. ožujka 2017. - Na 9. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.


13. ožujka 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javnih rasprava, koje će održati od 11. ožujka do 25. ožujka 2017., o sljedećim aktima:

Predloženim propisima usklađuju se pravila uravnoteženja plinskog sustava Republike Hrvatske sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 312/2014.


13. ožujka 2017. - HERA objavljuje Oglas za zasnivanje radnog odnosa. Prijave na oglas podnose se do zaključno 21. ožujka 2017.


10. ožujka 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave za podnošenje prijedloga kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca, koja će se održati u razdoblju od 10. ožujka do 10. travnja 2017. godine.

Više ...


Na 7. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 27. veljače 2017. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Na 6. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 24. veljače 2017. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


22. veljače 2017. - Zbog velikog interesa javnosti i medija, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) ovim putem podsjeća na zakonski propisan način ODREĐIVANJA KRAJNJE CIJENE PLINA ZA kupce iz kategorije KUĆANSTVO – dakle one cijene plina koju plaćaju kućanstva koja koriste JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM, odnosno nisu koristili pravo promjene opskrbljivača i prešli na tržišnu opskrbu plinom.

Više ...


Na 5. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 17. veljače 2017. donesena su sljedeća rješenja:

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Na 4. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 10. veljače 2017. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Obavijest kupcima električne energije

2. siječnja 2017. - Od 1. siječnja 2017. za kupce električne energije nastupile su sljedeće zakonske promjene:

  1. smanjena je stopa PDV-a s 25% na 13%,
  2. tržišni opskrbljivači će svojim krajnjim kupcima na niskom naponu početi izdavati jedinstveni račun s iznosima za korištenje mreže (mrežarinu) i za električnu energiju,
  3. HEP-ODS više neće obavljati djelatnost javne usluge opskrbe električnom energijom, već će to obavljati nova tvrtka HEP-Elektra.

Razgraničenje potrošnje

HEP-ODS, koji je zadužen za očitanje brojila, napravit će razgraničenje potrošnje s datumom 1. siječnja 2017. na temelju procjene, korištenjem mjernih podataka dobivenih redovnim očitanjem ili dostavljenog stanja brojila.

Kupci koji žele razgraničenje potrošnje temeljem očitanja brojila, stanje brojila mogu do 4. siječnja 2017. dostaviti HEP-ODS-u putem web-a, potrošačkog telefona ili u nadležno distribucijsko područje.

Jedinstveni račun i akontacije

Krajnjim kupcima koji su s tržišnim opskrbljivačem sklopili ugovor o opskrbi električnom energijom, HEP-ODS će poslati završni obračun za 2016. godinu. Od svojih opskrbljivača kupci će dobiti nove uplatnice za 2017. godinu, koje će sadržavati iznose za korištenje mreže (mrežarinu) i za električnu energiju. Stare uplatnice i od HEP-ODS-a i od opskrbljivača bit će stornirane.

Prijelaz na HEP-Elektru i akontacije

Krajnji kupci koji su bili kod HEP-ODS-a, automatizmom postaju kupci HEP-Elektre te njihove akontacijske rate koje se odnose na 2017. godinu vrijede i dalje. Prema informacijama dobivenim iz HEP-Elektre tim kupcima će se završni obračun sa smanjenim PDV-om napraviti po isteku obračunskog razdoblja.


Arhiva...

Copyright © 2005-2017 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129