HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14, 102/15) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

22. veljače 2017. - Zbog velikog interesa javnosti i medija, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) ovim putem podsjeća na zakonski propisan način ODREĐIVANJA KRAJNJE CIJENE PLINA ZA kupce iz kategorije KUĆANSTVO – dakle one cijene plina koju plaćaju kućanstva koja koriste JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM, odnosno nisu koristili pravo promjene opskrbljivača i prešli na tržišnu opskrbu plinom.

Više ...


15. veljače 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2017.-2026. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 15. veljače do 28. veljače 2017.

Više ...


14. veljače 2017. - HERA je na 4. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. veljače 2017. donijela Odluku o donošenju Kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisijom (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu.


Na 3. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 30. siječnja 2017. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Na 2. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 12. siječnja 2017. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Obavijest kupcima električne energije

2. siječnja 2017. - Od 1. siječnja 2017. za kupce električne energije nastupile su sljedeće zakonske promjene:

  1. smanjena je stopa PDV-a s 25% na 13%,
  2. tržišni opskrbljivači će svojim krajnjim kupcima na niskom naponu početi izdavati jedinstveni račun s iznosima za korištenje mreže (mrežarinu) i za električnu energiju,
  3. HEP-ODS više neće obavljati djelatnost javne usluge opskrbe električnom energijom, već će to obavljati nova tvrtka HEP-Elektra.

Razgraničenje potrošnje

HEP-ODS, koji je zadužen za očitanje brojila, napravit će razgraničenje potrošnje s datumom 1. siječnja 2017. na temelju procjene, korištenjem mjernih podataka dobivenih redovnim očitanjem ili dostavljenog stanja brojila.

Kupci koji žele razgraničenje potrošnje temeljem očitanja brojila, stanje brojila mogu do 4. siječnja 2017. dostaviti HEP-ODS-u putem web-a, potrošačkog telefona ili u nadležno distribucijsko područje.

Jedinstveni račun i akontacije

Krajnjim kupcima koji su s tržišnim opskrbljivačem sklopili ugovor o opskrbi električnom energijom, HEP-ODS će poslati završni obračun za 2016. godinu. Od svojih opskrbljivača kupci će dobiti nove uplatnice za 2017. godinu, koje će sadržavati iznose za korištenje mreže (mrežarinu) i za električnu energiju. Stare uplatnice i od HEP-ODS-a i od opskrbljivača bit će stornirane.

Prijelaz na HEP-Elektru i akontacije

Krajnji kupci koji su bili kod HEP-ODS-a, automatizmom postaju kupci HEP-Elektre te njihove akontacijske rate koje se odnose na 2017. godinu vrijede i dalje. Prema informacijama dobivenim iz HEP-Elektre tim kupcima će se završni obračun sa smanjenim PDV-om napraviti po isteku obračunskog razdoblja.


Arhiva...

Copyright © 2005-2017 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129