HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

12. kolovoza 2016. - HERA objavljuje Oglas za zasnivanje radnog odnosa. Prijave na oglas podnose se do zaključno 29. kolovoza 2016.


Na 17. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 26. srpnja 2016. donesene su sljedeće odluke:


25. srpnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 25. srpnja do 23. rujna 2016. godine.

Više ...


25. srpnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 25. srpnja do 8. rujna 2016. godine.

Više ...


Na 16. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 22. srpnja 2016. donesene su sljedeće odluke:


Na 15. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 15. srpnja 2016. donesene su sljedeće odluke:


Arhiva...

Copyright © 2005-2016 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129