carousel slide 01 carousel slide 02 carousel slide 03 carousel slide 04 carousel slide 05 carousel slide 06 carousel slide 07 carousel slide 08 carousel slide 09 carousel slide 10 carousel slide 11 carousel slide 12

Novosti

Obavijest – Upute o postupanju energetskim subjektima

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u vezi s Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije ("Narodne novine", broj 104/22, 106/22 i 121/22) donijelo 27. listopada 2022. i 25. studenoga 2022. sljedeće upute:


Obavijest kupcima toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava

23. rujna 2022. - Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (Narodne novine, br. 106/2022; u daljnjem tekstu: Uredba) Vlada Republike Hrvatske je, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uredila posebne mjere koje se, između ostalog, odnose i na kupce toplinske energije u samostalnim toplinskim sustavima.

Više ...


Obavijest kupcima plina iz kategorije kućanstvo o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom

23. rujna 2022. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 23. rujna 2022. donijelo Odluku o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorija kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom.

Odlukom su propisani potrebni koraci i obveze dionika na tržištu plina kako kupci iz kategorije kućanstvo od 1. listopada 2022. ne bi ostali bez opskrbe plinom te kako bi mogli započeti koristiti javnu uslugu opskrbe plinom po reguliranoj cijeni. Promjena opskrbljivača i početak pružanja javne usluge opskrbe plinom, krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom za vrijeme važenja Uredbe, provest će se automatski.

Više ...


Obavijest krajnjim kupcima plina - Izmjena načina obračuna i naplate isporučenog plina primjenom gornje ogrjevne vrijednosti

20. rujna 2022. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (NN 108/22; Odluka), koja stupa na snagu 1. listopada 2022., kada prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (NN 32/22). Odluka je donesena s obzirom na izmjene u načinu obračuna i naplate isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti, počevši od 1. listopada 2022.

Također, s obzirom na navedene izmjene u načinu obračuna, odnosno utvrđivanja energije isporučenog plina pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti na istoj sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesene su i druge s tim povezane odluke.

Više ...


Informacije za krajnje kupce plina

9. rujna 2022. - Potaknuti brojnim upitima krajnjih kupaca kategorije kućanstvo kao i temeljem učestalih informacija o opskrbljivačima plinom koji prestaju s pružanjem opskrbe plinom kućanstvima po tržišnim načelima, HERA ovim putem informira javnost u vezi s pravima krajnjih kupaca i dužnostima opskrbljivača plinom koje su propisane Zakonom o tržištu plina i Općim uvjetima opskrbe plinom.

Više ...


Obavijest - Realiziran europski regionalni Core FB MC projekt

9. lipnja 2022. - Iako je prvotno predviđeno krajem 2020. godine, dana 8. lipnja 2022. godine uspješno je realiziran europski regionalni Core FB MC projekt čime su se prvi puta prekozonski kapaciteti za dan unaprijed tržište (isporuka električne energije 9. lipnja 2022.) na hrvatskim granicama sa Slovenijom i Mađarskom koordinirano izračunali zajedno sa svim ostalim granicama iz Core regije i implicitno dodijelili tržišnim sudionicima. Time je uspostavljeno povezivanje hrvatskog i mađarskog dan unaprijed tržišta. Osim toga, izračun unutardnevnih kapaciteta se također počeo primjenjivati na koordiniran način u Core regiji. Realizacija Core FB MC projekta je bitna i za donošenje akcijskog plana za osiguranje 70% kapaciteta za prekozonsko trgovanje.


Obavijest - Donesena nova Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

25. ožujka 2022. - Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 38/22) koje obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija. Predmetna Odluka stupa na snagu 2. travnja 2022.

Više ...


Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena krajnja cijena za javnu uslugu opskrbe plinom i krajnja cijena zajamčene opskrbe plinom, za razdoblje od 1. travnja 2022.

11. ožujka 2022. - Donesena je Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (NN 32/22) kojom je određena cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje primjene od 1. travnja 2022. Prema navedenoj Odluci prosječno povećanje krajnje cijene plina, bez PDV-a od 1. travnja 2022. iznosit će 77%, a zbog promjene troška nabave plina u strukturi krajnje cijene. Međutim, uzimajući u obzir mjere Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, prosječno povećanje krajnje cijene plina za javnu uslugu opskrbe plinom, s PDV-om, od 1. travnja 2022. iznosit će 16%.

Više ...


Informacije za krajnje kupce u pogledu ugovaranja opskrbe plinom

11. ožujka 2022. - Svi krajnji kupci kategorije kućanstvo imaju pravo odabira kupnje plina po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge ili slobodno na tržištu od istog ili bilo kojeg drugog opskrbljivača plinom koji je aktivan na maloprodajnom tržištu plina. O načinu ugovaranja opskrbe plinom, kao i pravima krajnjih kupaca vidi ovdje.


Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena Odluka o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. godine

4. ožujka 2022. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. ožujka 2022., donijela je Odluku o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. Odluka je donesena temeljem javnog natječaja za odabir zajamčenog opskrbljivača kojeg je HERA provela u razdoblju od 18. do 25. veljače 2022. te je, u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina (NN, br. 18/18 i 23/20), za zajamčenog opskrbljivača plinom u RH za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. određen energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o.


Priopćenje za javnost sa 35. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 21. studenoga 2022.


Najave

Poziv za 36. sjednicu Upravnog vijeća HERA-e koja će se održati 7. prosinca 2022.

Arhiva...


Copyright © 2005-2021 HERA. Sva prava zadržana. –