HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

1. prosinca 2016. - Sukladno odredbama Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom ("Narodne novine", br. 158/13 i 91/16) HERA je donijela Odluku o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.


21. studenoga 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o novom Prijedlogu Pravila korištenja sustava skladišta plina a koju provodi operator sustava skladišta plina Podzemno skladište plina d.o.o. Javna rasprava će se održati od 18. studenoga do 5. prosinca 2016. godine.

Više ...


Na 24. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 18. studenoga 2016. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Na 23. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 14. studenoga 2016. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Na 22. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 28. listopada 2016. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


19. listopada 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave za podnošenje prijedloga kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu koja će se održati u razdoblju od 19. listopada do 30. prosinca 2016. godine.

Više ...


Arhiva...

Copyright © 2005-2016 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129