HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

19. listopada 2016. - HERA poziva zainteresiranu javnost na podnošenje zahtjeva za klasifikaciju tehnologije proizvodnog modula u tehnologiju u nastajanju u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu. Zahtjev je potrebno podnijeti najkasnije do 17. studenoga 2016. godine.

Više ...


19. listopada 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave za podnošenje prijedloga kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu koja će se održati u razdoblju od 19. listopada do 30. prosinca 2016. godine.

Više ...


17. listopada 2016. - HERA obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2017. - 2026., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 17. listopada do 31. listopada 2016. godine.

Više ...


Na 20. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 26. rujna 2016. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Na 19. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 15. rujna 2016. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Arhiva...

Copyright © 2005-2016 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129