HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14, 102/15) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

Na 1. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 5. siječnja 2017. donesene su sljedeće odluke:


Obavijest kupcima električne energije

2. siječnja 2017. - Od 1. siječnja 2017. za kupce električne energije nastupile su sljedeće zakonske promjene:

  1. smanjena je stopa PDV-a s 25% na 13%,
  2. tržišni opskrbljivači će svojim krajnjim kupcima na niskom naponu početi izdavati jedinstveni račun s iznosima za korištenje mreže (mrežarinu) i za električnu energiju,
  3. HEP-ODS više neće obavljati djelatnost javne usluge opskrbe električnom energijom, već će to obavljati nova tvrtka HEP-Elektra.

Razgraničenje potrošnje

HEP-ODS, koji je zadužen za očitanje brojila, napravit će razgraničenje potrošnje s datumom 1. siječnja 2017. na temelju procjene, korištenjem mjernih podataka dobivenih redovnim očitanjem ili dostavljenog stanja brojila.

Kupci koji žele razgraničenje potrošnje temeljem očitanja brojila, stanje brojila mogu do 4. siječnja 2017. dostaviti HEP-ODS-u putem web-a, potrošačkog telefona ili u nadležno distribucijsko područje.

Jedinstveni račun i akontacije

Krajnjim kupcima koji su s tržišnim opskrbljivačem sklopili ugovor o opskrbi električnom energijom, HEP-ODS će poslati završni obračun za 2016. godinu. Od svojih opskrbljivača kupci će dobiti nove uplatnice za 2017. godinu, koje će sadržavati iznose za korištenje mreže (mrežarinu) i za električnu energiju. Stare uplatnice i od HEP-ODS-a i od opskrbljivača bit će stornirane.

Prijelaz na HEP-Elektru i akontacije

Krajnji kupci koji su bili kod HEP-ODS-a, automatizmom postaju kupci HEP-Elektre te njihove akontacijske rate koje se odnose na 2017. godinu vrijede i dalje. Prema informacijama dobivenim iz HEP-Elektre tim kupcima će se završni obračun sa smanjenim PDV-om napraviti po isteku obračunskog razdoblja.


Na 29. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 30. prosinca 2016. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 29. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


21. prosinca 2016. - Preliminarna informacija o iznosima tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. ožujka 2017. godine.


Na 28. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 27. prosinca 2016. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Na 27. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 16. prosinca 2016. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 27. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Arhiva...

Copyright © 2005-2017 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129