carousel slide 01 carousel slide 02 carousel slide 03 carousel slide 04 carousel slide 05 carousel slide 06 carousel slide 07 carousel slide 08 carousel slide 09 carousel slide 10 carousel slide 11 carousel slide 12

Novosti

Donesene izmjene i dopune podzakonskih akata iz područja prirodnog plina

21. rujna 2021. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 18. sjednici održanoj 9. rujna 2021. donijelo je:

  • Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom,
  • Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava,
  • Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava energetskom subjektu PLINACRO d.o.o.

Više ...


Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena Odluka o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. godine

9. srpnja 2021. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) ja na 14. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 9. srpnja 2021. donijela Odluku o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. (Odluka). Odluka je donesena na temelju rezultata javnog natječaja za odabir zajamčenog opskrbljivača kojeg je HERA provela u razdoblju od 9. do 30. lipnja 2021. u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina (NN, br. 18/18 i 23/20) te je za zajamčenog opskrbljivača plinom u RH za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. određen energetski subjekt Termoplin d.d.

Više ...


31. ožujka 2021. - Donesene odluke za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad: o opskrbljivaču plinom za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. godine te o krajnjoj cijeni plina za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. prosinca 2021.

Više ...


Informacije za kupce plina iz kategorije kućanstvo

25. ožujka 2021. - Nakon donošenja Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) zaprimila je brojne upite krajnjih kupaca plinom vezane uz javnu uslugu opskrbe plinom i reguliranu krajnju cijenu plina za kućanstva. Stoga u nastavku objavljujemo relevantne informacije s ciljem boljeg razumijevanja funkcioniranja tržišta plina te prava kupca plina iz kategorije kućanstvo.


Obavijest krajnjim kupcima plina - donesena krajnja cijena plina za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. prosinca 2021., za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom

22. ožujka 2021. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 17. ožujka 2021. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. kojom je određena cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. prosinca 2021., i to za 32 distribucijska područja u Republici Hrvatskoj.

Više ...


2. ožujka 2021. - Priopćenje Hrvatske energetske regulatorne agencije za krajnje kupce plina iz kategorije kućanstvo na distribucijskom području operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad, povodom Obavijesti svim kupcima plina koje opskrbljuje IVAPLIN d.o.o., objavljene na mrežnoj stranici energetskog subjekta IVAPLIN d.o.o., a za koju je utvrđeno da sadrži neistinite odnosno nepotpune i zavaravajuće informacije čime se krajnji kupci kategorije kućanstvo dovode u zabludu.

Više ...


23. prosinca 2020. - Donesene Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina i Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina - za regulacijsko razdoblje 2021. - 2025.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 28. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 18. prosinca 2020., donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina (NN 144/20) i Odluku o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (NN 144/20), za regulacijsko razdoblje 2021. - 2025.

Više ...


18. prosinca 2020. - Donesene odluke o određivanju opskrbljivača plinom za kućanstva koja koriste javnu uslugu za sva distribucijska područja u RH – za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. godine

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 27. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 11. prosinca 2020. godine, nakon završenog javnog natječaja, donijela odluke kojima su za sva 33 plinska distribucijska područja u Republici Hrvatskoj određeni opskrbljivači plinom u obvezi javne usluge – za razdoblje od 1. travnja 2021. godine do 30. rujna 2024. godine.

Javnim natječajem za izbor opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge proveden je predviđeni korak postupne deregulacije hrvatskog plinskog tržišta – koji je definiran važećim Zakonom o tržištu plina (NN 18/18 i 23/20).

Više ...


Priopćenje za javnost sa 18. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 9. rujna 2021.

Priopćenje za javnost sa 17. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 31. kolovoza 2021.

Priopćenje za javnost sa 15. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 23. srpnja 2021.


Najave

Arhiva...


Copyright © 2005-2021 HERA. Sva prava zadržana. –