carousel slide 01 carousel slide 02 carousel slide 03 carousel slide 04 carousel slide 05 carousel slide 06 carousel slide 07 carousel slide 08 carousel slide 09 carousel slide 10 carousel slide 11 carousel slide 12

Novosti

Obavijest - prava krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo na promjenu opskrbljivača i propisane obveze opskrbljivača plinom u dijelu promjene opskrbljivača

7. lipnja 2024. - Hrvatska energetska regulatorna agencija je 29. svibnja 2024. godine, nakon provedenog javnog natječaja, donijela odluke kojima su za svih 27 plinskih distribucijskih područja u Republici Hrvatskoj određeni opskrbljivači plinom u obvezi javne usluge – za razdoblje od 1. listopada 2024. godine do 30. rujna 2027. godine. Potaknuti upitima krajnjih kupaca kategorije kućanstvo, HERA ovim putem informira javnost u vezi s pravima krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo na promjenu opskrbljivača i u vezi s propisanim obvezama i dužnostima opskrbljivača plinom u dijelu promjene opskrbljivača.

Više ...


Donesene odluke o određivanju opskrbljivača plinom za kućanstva koja koriste javnu uslugu za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj – za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine

29. svibnja 2024. - Na 15. sjednici Upravnog vijeća HERA-e, održanoj 29. svibnja 2024. godine donesene su odluke o opskrbljivačima plinom u obvezi javne usluge – za razdoblje od 1. listopada 2024. godine do 30. rujna 2027., za 27 plinskih distribucijskih područja.

Više ...


Obavijest o otvaranju javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom

16. svibnja 2024. - HERA obavještava o pokretanju postupka javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027., koji se provodi u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 18/18 i 23/20).

Propisanu dokumentaciju, dokaze i ponude u sklopu javnog natječaja zainteresirani opskrbljivači plinom (ponuditelji) dostavljaju najkasnije do 24. svibnja 2024. do 11:00 sati.

Dokumentaciju za javni natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. možete pronaći u nastavku:

 • Dokumentacija za javni natječaj

 • Obavijest krajnjim kupcima plina - donesena krajnja cijena plina za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024., za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom

  22. ožujka 2024. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 19. ožujka 2024. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024. (NN 33/24).

  Više ...


  Obavijest obveznicima primjene Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije

  29. rujna 2023. - Hrvatska energetska regulatorna agencija ovim putem obavještava da su objavljeni odgovori na česta pitanja povezana s provedbom Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (Narodne novine, br. 71/23).


  Obavijest obveznicima primjene Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije

  25. kolovoza 2023. - Hrvatska energetska regulatorna agencija ovim putem obavještava kako 30. kolovoza 2023. ističe rok iz članka 5. stavka 1. Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (Narodne novine, br. 71/23) kojim je propisano kako slijedi:

  "(1) Obveznik iz članka 3. stavka 3. podstavaka 1. i 3. ovoga Zakona čija cijena proizvodnje električne energije prelazi iznos od 180 eura po MWh može Agenciji podnijeti zahtjev, s pripadajućim dokazima, za ograničenje na gornju granicu cijene koja je viša od 180 eura po MWh proizvedene električne energije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona."

  Zahtjev iz citiranog stavka bi, uz opće podatke o podnositelju zahtjeva, postrojenju i predmetu zahtjeva, trebao minimalno sadržavati podatke o prosječnoj mjesečnoj cijeni proizvodnje električne energije za razdoblje od 1. prosinca 2022 do 30. lipnja 2023.


  Obavijest – Upute o postupanju energetskim subjektima

  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u vezi s Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije ("Narodne novine", broj 104/22, 106/22 i 121/22) donijelo 27. listopada 2022.:


  Obavijest kupcima toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava

  23. rujna 2022. - Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (Narodne novine, br. 106/2022; u daljnjem tekstu: Uredba) Vlada Republike Hrvatske je, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uredila posebne mjere koje se, između ostalog, odnose i na kupce toplinske energije u samostalnim toplinskim sustavima.

  Više ...


  Obavijest kupcima plina iz kategorije kućanstvo o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom

  23. rujna 2022. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 23. rujna 2022. donijelo Odluku o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorija kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom.

  Odlukom su propisani potrebni koraci i obveze dionika na tržištu plina kako kupci iz kategorije kućanstvo od 1. listopada 2022. ne bi ostali bez opskrbe plinom te kako bi mogli započeti koristiti javnu uslugu opskrbe plinom po reguliranoj cijeni. Promjena opskrbljivača i početak pružanja javne usluge opskrbe plinom, krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom za vrijeme važenja Uredbe, provest će se automatski.

  Više ...


  Informacije za krajnje kupce plina

  9. rujna 2022. - Potaknuti brojnim upitima krajnjih kupaca kategorije kućanstvo kao i temeljem učestalih informacija o opskrbljivačima plinom koji prestaju s pružanjem opskrbe plinom kućanstvima po tržišnim načelima, HERA ovim putem informira javnost u vezi s pravima krajnjih kupaca i dužnostima opskrbljivača plinom koje su propisane Zakonom o tržištu plina i Općim uvjetima opskrbe plinom.

  Više ...


  Priopćenje za javnost sa 19. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 20. lipnja 2024.

  Priopćenje za javnost sa 18. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane 11. lipnja 2024.


  Najave

  Arhiva...


  Copyright © 2005-2024 HERA. Sva prava zadržana. –