HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14, 102/15) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

12. travnja 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 12. travnja do 12. svibnja 2017. godine.

Više ...


Na 11. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 11. travnja 2017. donesene su sljedeće odluke:


Na 10. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 31. ožujka 2017. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Obavijest kupcima plina

31. ožujka 2017. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) obavještava kupce plina da su na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu na snazi nove cijene (tarifne stavke) javne usluge opskrbe plinom za krajnje kupce. Nove cijene donesene su za sva opskrbna područja u Republici Hrvatskoj i primjenjuju se od 1. travnja 2017.

Isto tako, napominjemo da sukladno članku 11, stavak 2. Metodologije, opskrbljivač u obvezi javne usluge može samostalno donijeti odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, uz uvjet da ti iznosi nisu veći od iznosa tarifnih stavki koje je donijela HERA. Odluke o iznosu krajnje cijene za javnu uslugu opskrbe plinom, donesene sukladno odlukama opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2017., možete pronaći ovdje.

Važeću cijenu plina po pojedinim područjima i pojedinim tarifnim modelima, kao i točan iznos godišnje uštede za pojedinog kupca na bilo kojem području Republike Hrvatske, možete provjeriti korištenjem aplikacije iPlin.


17. ožujka 2017. - Na 9. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina.


Na 9. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 16. ožujka 2017. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


22. veljače 2017. - Zbog velikog interesa javnosti i medija, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) ovim putem podsjeća na zakonski propisan način ODREĐIVANJA KRAJNJE CIJENE PLINA ZA kupce iz kategorije KUĆANSTVO – dakle one cijene plina koju plaćaju kućanstva koja koriste JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM, odnosno nisu koristili pravo promjene opskrbljivača i prešli na tržišnu opskrbu plinom.

Više ...


Arhiva...

Copyright © 2005-2017 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129