Savjetovanje o Prijedlogu Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom

18. svibnja 2015. - Na 11. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena su Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom. O Prijedlogu Pravila je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 20. svibnja do 4. lipnja 2014. godine, te nakon promjene koncepcije Pravila provedena je nova javna rasprava u razdoblju od 24. prosinca 2014. do 24. siječnja 2015. godine.

Tijekom javne rasprave u razdoblju od 24. prosinca 2014. do 24. siječnja 2015. godine pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA je, u skladu s odredbama članka 47. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13) dužna donijeti Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom.

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 24. prosinca 2014. godine do 24. siječnja 2015. godine.

U prijedlogu ovih Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom usvojena su sljedeća načela:

 1. Postupak promjene opskrbljivača provodi operator distribucijskog sustava odnosno operator prijenosnog sustava, korištenjem sučelja za razmjenu podataka.
 2. Postupak promjene opskrbljivača započinje danom primitka zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka, a završava danom sklapanja ugovora o opskrbi električnom energijom.
 3. Postupak promjene opskrbljivača provodi se bez posebnog očitanja brojila od strane operatora prijenosnog sustava odnosno operatora distribucijskog sustava.
 4. Postojeći ugovor o opskrbi električnom energijom raskida se na način da operator prijenosnog sustava odnosno operator distribucijskog sustava obavještava postojećeg opskrbljivača o izvršenoj promjeni opskrbljivača.
 5. Novi opskrbljivač i krajnji kupac sklapaju ugovor o opskrbi električnom energijom nakon što novi opskrbljivač od operatora distribucijskog sustava odnosno operatora prijenosnog sustava zaprimi potvrdu o usklađenosti podataka i podatke o razgraničenju potrošnje.

Propisan je rok za prilagodbu uvjeta poslovanja operatora distribucijskog sustava odnosno operatora prijenosnog sustava te opskrbljivača Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 24. siječnja 2015. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-14"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-14 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke