Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

26. listopada 2015. - Na 22. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesene su Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. O Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 29. rujna do 13. listopada 2015. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata koji imaju dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 29. rujna do 13. listopada 2015. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 120/12), Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13) (dalje: Zakon), temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 21. lipnja 2013. donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina ("Narodne novine", broj 85/13) (dalje: Metodologija). Nadalje, HERA je temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 17. prosinca 2013. donijela izmjene i dopune Metodologije ("Narodne novine", broj 158/13).

U međuvremenu, ukazala se potreba za izmjenama i dopunama Metodologije koje su detaljnije obrazložene u Popratnom dokumentu uz Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (dalje: Prijedlog Metodologije).

Prijedlogom Metodologije usklađuju se odredbe Metodologije s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 984/2013 od 14. listopada 2013. o uspostavi mrežnog kodeksa za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te odredbama Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 u dijelu koji se odnosi na postupke upravljanja zagušenjima.

Također, Prijedlogom Metodologije uvodi se i Tarifna stavka za ulaz u transportni sustav iz terminala za ukapljeni prirodni plin, budući da je u tijeku izrada metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina, u skladu s odredbama članka 88. Zakona.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 13. listopada 2015. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2015-04"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2015-04 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke