Savjetovanje o Prijedlogu Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom

31. ožujka 2017. - Na 10. sjednici Upravnog vijeća HERA-e doneseni su Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom. O Prijedlogu Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 25. srpnja do 23. rujna 2016. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata koji imaju dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti te ostalih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

25. srpnja 2016. - Prijedlog Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom donosi se na temelju članka 60. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", br. 22/13 i 102/15).

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Prijedlogom Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom razmatraju se kvaliteta usluga, pouzdanost napajanja i kvaliteta napona. Javna rasprava će se održati od 25. srpnja do 23. rujna 2016. godine.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 23. rujna 2016. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2016-10"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2016-10 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke