Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

15. srpnja 2020. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 15. sjednici održanoj 8. srpnja 2020. donijelo je Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. O Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina je prethodno provedeno javno savjetovanje u trajanju od 22. svibnja do 5. lipnja 2020. godine.

Tijekom trajanja javnog savjetovanja pristigla su tri anonimna očitovanja te očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju

Popratni dokument uz Metodologiju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

22. svibnja 2020. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 22. svibnja do 5. lipnja 2020.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 5. lipnja 2020. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "savjetovanje-2020-04"
    • obrazac imenujte "savjetovanje-2020-04 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke