SAVJETOVANJE O RAZVOJU MODELA JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Svrha ovog savjetovanja je prikupiti komentare i mišljenja svih zainteresiranih strana vezano uz model javne usluge opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj (RH), odnosno prikupiti ideje i prijedloge dionika energetskog sektora u pogledu razvoja modela javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021.

HERA je pripremila dokument naziva Razvoj modela javne usluge opskrbe plinom u RH (Popratni dokument) u kojem predstavlja svoje viđenje procesa deregulacije, koji uz Upitnik o razvoju modela javne usluge opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj čini cjelinu za ovo savjetovanje. Prateći strukturu dokumenta, online upitnik podijeljen je u dvije cjeline:

  • provedba javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. te
  • definiranje i izrada Plana deregulacije cijena plina.

Sudjelovanje u ispunjavanju upitnika je dobrovoljno stoga zahvaljujemo svima koji će odgovoriti na postavljena pitanja te dati svoje komentare i prijedloge. Prije ispunjavanja upitnika svakako preporučamo proučiti Popratni dokument. Odgovori i komentari koje ćemo zaprimiti neće biti javno objavljeni već će eventualno biti integralno komentirani. Obavezan podatak prije početka ispunjavanja upitnika je uloga na tržištu plina, a ako se osoba na početku ispunjavanja upitnika odluči navesti i svoje osobne podatke ti podaci će po završetku obrade biti trajno obrisani.

Sve informacije o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka mogu se pronaći na našoj internetskoj stranici u rubrici Zaštita osobnih podataka te u Pravilima privatnosti u kojima smo detaljno opisali prava ispitanika u pogledu pristupa osobnim podacima i zaštite privatnosti.

Osoba koja želi ostvariti pristup svojim osobnim podacima ili smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njenih osobnih podataka, potrebno je da se obrati službeniku za zaštitu osobnih podataka HERA-e. Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

  • e-mail:
  • broj telefona: +385 (1) 6323-742

U svako vrijeme može se uložiti i pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva ulica 14.

Upitnik o razvoju modela javne usluge opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj dostupan je za pregled prije ispunjavanja klikom na poveznicu Upitnik, a ispunjava se isključivo online putem poveznice Online upitnik.

Online Upitnik i Popratni dokument bit će dostupni na internetskoj stranici HERA-e od 1. do 25. kolovoza 2020. godine.

Za sva eventualna pitanja kontakt osoba je Vanja Belfinger, mag. ing. petrol.:

  • e-mail:
  • broj telefona: +385 (1) 6323-723