Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom

17. rujna 2021. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 18. sjednici održanoj 9. rujna 2021. donijelo je Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom. O Prijedlogu izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom provedeno je javno savjetovanje u trajanju od 9. srpnja 2021. do 2. kolovoza 2021.

Tijekom javnog savjetovanja pristigla su četiri anonimna očitovanja te očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

i jedno očitovanje zainteresirane javnosti:

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju

Popratni dokument uz Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Opći uvjeti opskrbe plinom – neslužbeni pročišćeni tekst


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

9. srpnja 2021. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 9. srpnja do 2. kolovoza 2021.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 2. kolovoza 2021. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "savjetovanje-2021-02"
    • obrazac imenujte "savjetovanje-2021-02 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke