Savjetovanje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom

13. prosinca 2021. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 25. sjednici održanoj 6. prosinca 2021. donijelo je Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom. O Prijedlogu izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom provedeno je javno savjetovanje u trajanju od 12. studenoga do 26. studenoga 2021. godine.

Tijekom javnog savjetovanja pristiglo je jedno anonimno očitovanja i očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

 1. Koprivnica plin d.o.o., Koprivnica; Moslavina plin d.o.o., Kutina; Plin-projekt d.o.o., Nova Gradiška; Montcogim plinara d.o.o., Sveta Nedelja
 2. Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb
 3. Međimurje-plin d.o.o., Čakovec
 4. Gradska plinara Bjelovar d.o.o., Bjelovar
 5. Termoplin d.d., Varaždin

Rezultati javnog savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju

Popratni dokument uz Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom

Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom – neslužbeni pročišćeni tekst


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

12. studenoga 2021. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 12. studenoga do 26. studenoga 2021. godine.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 26. studenoga 2021. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2021-05"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2021-05 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke