Uputa za dostavu financijskih izvještaja za 2022. godinu

U skladu s Odlukom o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (Narodne novine, br. 111/18, 106/22) energetski subjekti dužni su godišnje financijske izvještaje i ostalu financijsku dokumentaciju dostaviti HERA-i u elektroničkom obliku na e-mail adresu: .

Prilozi Odluke u obliku XLSX-tablica:

 • Prilog 2 – Bilješke uz bilančne pozicije
  (popunjavaju energetski subjekti: operator prijenosnog sustava električne energije, operator distribucijskog sustava električne energije, operator plinskog distribucijskog sustava, operator tržišta električne energije i operator tržišta plina, proizvođač toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu i distributer toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu),
 • Prilog 3a – Bilješke uz račun dobiti i gubitka
  (popunjava operator prijenosnog sustava električne energije),
 • Prilog 3b – Bilješke uz račun dobiti i gubitka
  (popunjava operator distribucijskog sustava električne energije),
 • Prilog 4a – Bilješke uz račun dobiti i gubitka
  (popunjava operator transportnog sustava plina),
 • Prilog 4b – Bilješke uz račun dobiti i gubitka
  (popunjava operator sustava skladišta plina),
 • Prilog 4c – Bilješke uz račun dobiti i gubitka
  (popunjava operator plinskog distribucijskog sustava),
 • Prilog 4d – Bilješke uz račun dobiti i gubitka
  (popunjava opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge i zajamčeni opskrbljivač),
 • Prilog 4e – Bilješke uz račun dobiti i gubitka
  (popunjava operator terminala za UPP),
 • Prilog 5 – Bilješke uz račun dobiti i gubitka
  (popunjavaju operator tržišta električne energije i operator tržišta plina),
 • Prilog 6 – Bilješke uz račun dobiti i gubitka
  (popunjavaju proizvođač toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu i distributer toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu),
 • Prilog 7 – Izvještaj o prihodima od obavljanja tržišne energetske djelatnosti - NOVO
  (popunjavaju energetski subjekti koji obavljaju jednu ili više tržišnih energetskih djelatnosti),
 • Prilog 8 – Izvještaj o prihodima od obavljanja energetske djelatnosti u RH
  (popunjavaju energetski subjekti iz države članice Europske unije koji u Republici Hrvatskoj obavljaju energetsku djelatnost trgovine električnom energijom, opskrbe električnom energijom, trgovine plinom i opskrbe plinom).

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem e-maila na adresu ili telefonom sljedećim osobama za kontakt:

 • Sektor za električnu energiju - Gordana Stanković, dipl. oec. 01/6323755
 • Sektor za plin i naftu - Sanja Sandalj, dipl. oec. 01/6323739
 • Sektor za toplinsku energiju - Sanja Bašić Garašić, dipl. oec. univ. spec. oec. 01/6323736