Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije

6. veljače 2020. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 28. sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. donijela Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije. O Prijedlogu izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije je prethodno provedeno javno savjetovanje u trajanju od 18. listopada do 18. studenoga 2019. godine.

Tijekom javne rasprave pristiglo je zajedničko očitovanje sljedećih energetskih subjekata:

 • HEP d.d.
 • HEP Proizvodnja d.o.o.
 • HEP Trgovina d.o.o.
 • HEP Opskrba d.o.o.
 • HEP Elektra d.o.o.

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju

Popratni dokument uz Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije

Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije - neslužbeni pročišćeni tekst


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

18. listopada 2019. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 18. listopada do 18. studenoga 2019.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 18. studenoga 2019. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2019-06"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2019-06 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke