UPITNIK O PARAMETRIMA STANDARDNE KVALITETE PLINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Svrha ovog upitnika je sveobuhvatno prikupljanje podataka zainteresiranih strana s ciljem analize parametara standardne kvalitete plina u Republici Hrvatskoj radi usporedbe i prilagodbe propisane standardne kvalitete plina s europskim propisima i smjernicama za uspostavu jedinstvenog europskog standarda kvalitete plina.

Standardna kvaliteta plina propisana je važećim Općim uvjetima opskrbe plinom ("Narodne novine", broj 50/18) u Prilogu 2., Tablici 3., koje Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) donosi na temelju članka 95. stavka 5. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 18/18).

Više o HERA-i možete pronaći na stranici O nama, a kontaktne podatke možete pronaći na našoj stranici Kontakti.

Sudjelovanje u ispunjavanju upitnika je dobrovoljno.

Ako se odlučite na ispunjavanje upitnika, od vas ćemo tražiti da napišete svoje osobne podatke (ime i prezime te e-mail adresu). Ako upitnik ispunjava osoba koja je predstavnik pravne osobe, od nje će se također tražiti osobni podaci (ime i prezime i e-mail adresa) uz podatke o društvu (naziv i sjedište društva).

Sve informacije o prikupljanju, obradi i zaštiti vaših osobnih podataka možete pronaći na našoj stranici Zaštita osobnih podataka te u Pravilima privatnosti u kojima smo detaljno opisali prava ispitanika u pogledu pristupa osobnim podacima i zaštite privatnosti.

Vaše osobne podatke HERA će koristiti samo u svrhu analize odgovora na upitnik o standardnoj kvalitete plina u Republici Hrvatskoj, a po završetku obrade bit će trajno obrisani.

Ako želite ostvariti pristup svojim osobnim podacima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi vaših osobnih podataka, molimo vas da se obratite službeniku za zaštitu osobnih podataka HERA-e. Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

  • e-mail:
  • tel.: +385 1 6323-742.

U svako vrijeme možete uložiti i pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva ulica 14.

Online upitnik bit će dostupan od 10. kolovoza do 15. rujna 2018. godine.

Ovaj Upitnik i Popratni dokument uz upitnik izrađen je u okviru studije "Analiza standardne kvalitete plina s obzirom na dobavne pravce u Republici Hrvatskoj" (dalje: Studija). U skladu s Ugovorom o nabavi Studije broj 7/2018. od 22. ožujka 2018., kojega je HERA sklopila s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, Zagreb (dalje: RGN fakultet), zbirni rezultati ovog upitnika, bez vaših osobnih podataka, bit će proslijeđeni RGN fakultetu da u ime HERA-e obradi i analizira prikupljene podatke u skladu s navedenim Ugovorom.

Jedan od glavnih ciljeva Studije je izrada prijedloga prilagodbe nacionalnih propisa obzirom na mogućnost uvoza ukapljenog prirodnog plina (UPP) iz različitih dobavnih pravaca i razlike u pojedinim parametrima kvalitete UPP-a s različitih lokacija, kao i usklađivanje s parametrima kvalitete plina s novih domaćih plinskih polja. Ciljevi su također i osiguravanje preduvjeta za povećanje korištenja prirodnog plina u prometu kao i standardizacija propisa obzirom na specifikacije plinskih trošila. Jedan od ciljeva Studije je i prelazak s izračuna isporučene energije plina temeljem gornje, umjesto donje ogrjevne vrijednosti, a kako bi postupak bio usklađen s ostalim europskim članicama u okruženju. Temeljem prikupljenih podataka i njihove analize HERA će odlučiti o potrebi izmjena vezanih propisa (opći uvjeti opskrbe plinom, mrežna pravila, metodologije, ...).

Postupak ispunjavanja upitnika

  1. Proučite Popratni dokument uz upitnik.
  2. Pogledajte Pregled upitnika.
  3. Ispunite online upitnik pri čemu molimo da pokušate što detaljnije obrazložiti svoje odgovore.

Za sva eventualna objašnjenja kontakt osoba je Željko Krklec, mag. ing. mech., tel.: +385 (1) 6323-779, e-mail: .