Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom

19. rujna 2019. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 20. sjednici održanoj 16. rujna 2019. donijelo je Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom. O Prijedlogu izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom je prethodno provedeno javno savjetovanje u trajanju od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine.

Tijekom javnog savjetovanja pristigla su tri anonimna očitovanja te očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju

Popratni dokument uz Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Opći uvjeti opskrbe plinom – neslužbeni pročišćeni tekst


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

26. srpnja 2019. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 31. kolovoza 2019. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2019-03"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2019-03 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke