Zbirni pregled
Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

R.b. Djelatnost Broj dozvola
1. Proizvodnja električne energije 57
2. Prijenos električne energije 1
3. Distribucija električne energije 1
4. Organiziranje tržišta električne energije 1
5. Opskrba električnom energijom 13
6. Trgovina električnom energijom 33
7. Proizvodnja prirodnog plina 1
8. Transport plina 1
9. Skladištenje plina 1
10. Upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin 1
11. Distribucija plina 35
12. Organiziranje tržišta plina 1
13. Trgovina plinom 12
14. Opskrba plinom 53
15. Upravljanje mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom i/ili stlačenim prirodnim plinom 0
16. Proizvodnja toplinske energije 33
17. Opskrba toplinskom energijom 26
18. Distribucija toplinske energije 9
19. Proizvodnja biogoriva 4
20. Trgovina na veliko biogorivom 8
21. Skladištenje biogoriva 5
22. Proizvodnja naftnih derivata 1
23. Transport nafte naftovodima 1
24. Transport naftnih derivata produktovodima 0
25. Trgovina na veliko naftnim derivatima 47
26. Skladištenje nafte i naftnih derivata 21
27. Skladištenje ukapljenog naftnog plina 5
28. Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom 13

Copyright © 2005-2019 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –