Odluke - Arhiva

2021.

 1. Odluka o donošenju IV. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu
 2. Odluka o davanju odobrenja Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. za odstupanje od obveza propisanih člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije
 3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravila za eksplicitnu dnevnu dodjelu kapaciteta na granici između zona trgovanja Hrvatske i Srbije i Pravila za dodjelu unutardnevnog prekozonskog kapaciteta između zona trgovanja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i EMS AD Beograd
 4. Odluka o donošenju Ispravka Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.
 5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Desetogodišnjeg (2022.-2031.) plana razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 6. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže 2022.-2031., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Usklađena pravila za dodjelu dugoročnih prava prijenosa i Posebni dodatak usklađenim pravilima za dodjelu za granicu između zona trgovanja Hrvatske i Srbije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 8. Odluka o revidiranju i davanju odobrenja na Prijedlog Regionalnog dodatka Usklađenim pravilima za dodjelu dugoročnih prava prijenosa za Core regiju za proračun kapaciteta u skladu s člankom 52. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 9. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog doprinosa namirenju troškova uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja za 2022. godine energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWel trgovačkog društva Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Grubišno Polje
 11. Odluka o donošenju odluke o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
 12. Odluka o donošenju odluke o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava
 13. Odluka o donošenju odluke o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina
 14. Odluka o donošenju odluke o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava
 15. Odluka o donošenju odluke o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin
 16. Odluka o određivanju određivanje naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu energetskog subjekta PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
 17. Odluka o određivanju naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu energetskog subjekta ENERGO d.o.o., Rijeka
 18. Odluka o određivanju naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu energetskog subjekta EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb
 19. Odluka o određivanju naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu energetskog subjekta PLINARA, d.o.o., Pula
 20. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
 21. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.
 22. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022. - 2026.
 23. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta KOPRIVNICA PLIN d.o.o., Koprivnica
 24. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb
 25. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina
 26. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta ČAPLIN d.o.o., Čazma
 27. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Daruvar
 28. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica
 29. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta PLINKOM d.o.o., Pitomača
 30. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta MONTCOGIM - PLINARA d.o.o., Sveta Nedelja
 31. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec
 32. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta ENERGO d.o.o., Rijeka
 33. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
 34. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec
 35. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci
 36. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci
 37. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok
 38. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta PAKRAC-PLIN d.o.o., Pakrac
 39. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina
 40. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Krapina
 41. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb
 42. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac
 43. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta Brod-plin d.o.o., Slavonski Brod
 44. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 45. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta PLIN d.o.o., Garešnica
 46. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta HUMPLIN d.o.o., Hum Na Sutli
 47. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec
 48. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta TERMOPLIN d.d., Varaždin
 49. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad
 50. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo
 51. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina
 52. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta ENERGO METAN d.o.o., Samobor
 53. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar
 54. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta PLINARA, d.o.o., Pula
 55. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec
 56. Odluka o donošenju III. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu
 57. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
 58. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
 59. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije za 2022. godinu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 60. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije za 2022. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 61. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o dugoročnom zajmu koji bi se trebao sklopiti između Hrvatske elektroprivrede d.d. i Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.
 62. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o prekograničnom redispečingu koji bi se trebao sklopiti između energetskih subjekata Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-Proizvodnja d.o.o. za 2022. godinu
 63. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
 64. Odluka o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., Sveti Ivan Zelina
 65. Odluka o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina
 66. Odluka o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec
 67. Odluka o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli
 68. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje OVČARA trgovačkog društva Energija Gradec d.o.o., Zagreb
 69. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži za 2022. godinu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 70. Odluka o odbacivanju Zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o priključenju SE Konačnik na prijenosnu mrežu br. N-123/21 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 71. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži za 2022. godinu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 72. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge ugovora o pružanju pomoćnih usluga za 2022. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 73. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta između regulacijskih područja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. ("HOPS") i Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini ("NOSBiH")
 74. Odluka o donošenju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatske energetske regulatorne agencije
 75. Odluka o donošenju II. izmjene i dopune Financijskog plana HERA-e za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.
 76. Odluka o davanju Mišljenja na Nacrt Prijedloga Uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije
 77. Odluka o donošenju Pravilnika o obrazovanju i stručnom usavršavanju
 78. Odluka o donošenju Pravila o izmjeni Pravila o uvjetima koje moraju ispunjavati stručni voditelji Hrvatske energetske regulatorne agencije i o njihovim pravima, dužnostima i odgovornostima
 79. Odluka o donošenju Etičkog kodeksa Hrvatske energetske regulatorne agencije
 80. Odluka o davanju odobrenja na Izvješće o strukturnim zagušenjima energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 81. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
 82. Odluka o odbacivanju zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o priključenju Vjetroelektrane Zelovo na prijenosnu mrežu br. N-83/21 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 83. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o opskrbi električnom energijom za razdoblje od jedne godine energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 84. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MEe/80 MWt u TETO Zagreb trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb
 85. Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
 86. Odluka o donošenju Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatske energetske regulatorne agencije
 87. Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
 88. Odluka o odbacivanju zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 89. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Hidroelektrana Sklope trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb
 90. Odluka o odbacivanju Zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 91. Odluka o odbacivanju Zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti na prihvaćanje Ponude (Ugovora) o izvršenju radova na izmještanju i kabliranju energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 92. Odluka o donošenju Pravilnika o provedbi mjera i standarda informacijske sigurnosti u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji
 93. Odluka o imenovanju članova Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača
 94. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 31. prosinca 2021. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 95. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
 96. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom
 97. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava
 98. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
 99. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Uvjeta ugovora o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca energetskog subjekta TERMOPLIN d.d., Varaždin
 100. Odluka o davanju suglasnosti na promjene financijskog okvira odobrenog Desetogodišnjeg (2021.–2030.) plana razvoja distribucijske mreže HEP-ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 101. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin operatora terminala za ukapljeni prirodni plin LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb
 102. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin operatora terminala za ukapljeni prirodni plin LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb
 103. Odluka o davanju odobrenja Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. za odstupanje od obveza propisanih člancima 20. i 21. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja
 104. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za 2020. godinu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 105. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe za 2020. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 106. Odluka o donošenju II. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu
 107. Odluka o donošenju Izvješća o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. od dodjele prekozonskih kapaciteta u 2020. godini
 108. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
 109. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom
 110. Odluka o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024.
 111. Odluka o odbacivanju Zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 112. Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz 2020. godine
 113. Odluka o donošenju Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu
 114. Odluka o donošenju Godišnjeg izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu
 115. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. rujna 2021. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 116. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. rujna 2021. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 117. Odluka o pokretanju postupka za odabir zajamčenog opskrbljivača plinom
 118. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija Ogulin trgovačkog društva RENETEH OGULIN d.o.o., Ogulin
 119. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača
 120. Odluka o načinu određivanja jedinične cijene plina za gubitke plina u distribucijskom sustavu za opskrbljivače u obvezi javne usluge opskrbe plinom
 121. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracijsko postrojenje Županja trgovačkog društva ENERGANA ŽUPANJA d.o.o., Županja
 122. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina, energetskog subjekta Podzemno skladište plina d.o.o., Zagreb
 123. Odluka o revidiranju i davanju odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora prijenosnih sustava Core regije za proračun kapaciteta Prve izmjene metodologije koordiniranog proračuna kapaciteta za razdoblje tržišta dan unaprijed za proračun kapaciteta u skladu s člankom 20. i nadalje Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 оd 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima
 124. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Financijskog plana HERA-e za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.
 125. Odluka o donošenju Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
 126. Odluka o donošenju I. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu
 127. Odluka o donošenju Dopune Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.
 128. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 129. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW trgovačkog društva UNI VIRIDAS d.o.o., Zagreb
 130. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava, uključujući spojne vodove energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 131. Odluka o utvrđivanju Nacrta rješenja o izdavanju certifikata trgovačkom društvu PLINACRO, d.o.o., Zagreb, kao vlasnički razdvojenom operatoru transportnog sustava
 132. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana BRANA I trgovačkog društva BRANA d.o.o., Virovitica
 133. Odluka o davanju prethodnog odobrenja na Prijedlog Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Zagreb
 134. Odluka o odbacivanju zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o priključenju Solarne elektrane Sukošan na prijenosnu mrežu br. N-69/21 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 135. Odluka o referentnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na niskom naponu i referentnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s člankom 62. stavkom 2. i 3. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom ("Narodne novine", broj 37/17, 47/17, 31/18 i 16/20)
 136. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Dodatka 2. Ugovora o zakupu poslovnog prostora energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 137. Odluka o odbacivanju zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o zamjeni nekretnina i prijedlog Aneksa Ugovora o osnivanju prava služnosti energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 138. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Desetogodišnjeg (2021.-2030.) plana razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 139. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.
 140. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
 141. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. lipnja 2021. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o, Zagreb
 142. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. lipnja 2021. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o, Zagreb
 143. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Dodatka I. Ugovora o međusobnim odnosima vezano uz obračun i naplatu naknade za korištenje prijenosne mreže energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 144. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže 2021.-2030., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 145. Odluka o davanju Mišljenja na Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog tijela za sigurnost opskrbe električnom energijom
 146. Odluka o davanju odobrenja na Dodatna svojstva FCR-a u skladu s člankom 154. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava
 147. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Ugovora o prekograničnom redispečingu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 148. Odluka o donošenju Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu
 149. Odluka o davanju odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora prijenosnog sustava regije pogona sustava Centralne Europe o uspostavi regionalnih koordinacijskih centara u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava, Zagreb
 150. Odluka o uskraćivanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o priključenju Solarne elektrane Korlat na prijenosnu mrežu br. N-64/20 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb

2020.

 1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja ENNA Biomasa Vukovar, trgovačkog društva ENNA Biomasa Vukovar d.o.o.,Vukovar
 2. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži za 2021. godinu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 3. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina
 4. Odluka o poništavanju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina ("Narodne novine", broj 144/20)
 5. Odluka o donošenju Programa rada i razvoja HERA-e za 2021. godinu
 6. Odluka o zahtjevu za redovnu reviziju drugog regulacijskog razdoblja 2017.-2020. i određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina za treće regulacijsko razdoblje 2021.-2025. energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 7. Odluka o donošenju Odluke o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin
 8. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina za godine prvog regulacijskog razdoblja 2021. - 2025.
 9. Odluka o uspostavi regulatornog računa za upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin energetskom subjektu LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb
 10. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina energetskog subjekta LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb
 11. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2021. - 2025.
 12. Odluka o zahtjevu za redovnu reviziju drugog regulacijskog razdoblja 2017.-2020. i određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina za treće regulacijsko razdoblje 2021.-2025. energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 13. Odluka o davanju odobrenja na Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2021.-2030. energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 14. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za 2021. godinu
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 16. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava EVN Croatia Plin društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Zagrebačka avenija 104, Zagreb, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 17. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN, društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Lastine 1, Hum na Sutli, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 18. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju plina, Slavka Kolara 4, Dugo Selo, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 19. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAKRAC-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina, Ulica križnog puta 18, Pakrac, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 20. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić Grad, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 21. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVKOM-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Vladimira Nazora 96/b, Ivanec, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 22. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina, Mate Lovraka 30, Garešnica, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 23. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o. za obavljanje djelatnosti u sektoru plina, Vladimira Nazora 14, Orahovica, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 24. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Kolodvorska 29, Vrbovec, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 25. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ČAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Sv. Andrije 14, Čazma, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 26. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 27. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju plinom, Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 28. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Blajburških žrtava 18, Bjelovar, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 29. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava RADNIK-PLIN d.o.o. za opskrbu i distribuciju plina, Ulica kralja Tomislava 45, Križevci, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 30. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOMUNALIJE - PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Radnička cesta 61, Đurđevac, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 31. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINKOM društvo sa ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Vinogradska 41, Pitomača, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 32. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN KONJŠČINA društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Bistrička cesta 1, Konjščina, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 33. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. za distribuciju plina, Josipa Kozarca 19, Daruvar, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 34. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 35. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 36. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Brod-plin, društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 37. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću, Radnička cesta 1, Zagreb, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 38. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA, društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Industrijska 17, Pula, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 39. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Frana Galovića 7 B/II, Krapina, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 40. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 41. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 42. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju plina, Trg kralja Tomislava 6, Kutina, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 43. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Montcogim - Plinara d.o.o. za izgradnju distribucijskih mreža, distribuciju plina i održavanje, Trg Ante Starčevića 3A, Sveta Nedelja, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 44. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 45. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Dolac 14, Rijeka, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 46. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 47. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ohridska 17, Vinkovci, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 48. Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO METAN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Vlade Gotovca 2, Samobor, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
 49. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin energetskog subjekta LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb
 50. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za dodjelu unutardnevnog kapaciteta za granicu između zona trgovanja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i EMS AD Beograd energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 51. Odluka o donošenju odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 52. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 53. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge ugovora o pružanju pomoćnih usluga za 2021. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 54. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o imenovanju osobe za praćenje usklađenosti (službenik za usklađenost) energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 55. Odluka o davanju odobrenja za odstupanje od obveza propisanih člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 56. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Elektrana na bioplin Crnac 1 trgovačkog društva BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Crnac
 57. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Projekt SPIN VALIS 1525 kWe trgovačkog društva SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Požega
 58. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt E.ON Plin d.o.o., Zagreb.
 59. Odluka o donošenju Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije
 60. Odluka o donošenju Pravilnika o sustavu videonadzora u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji
 61. Odluka o donošenju Pravilnika o zaštiti osobnih podataka u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji
 62. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o dugoročnom zajmu broj 7/2020 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 63. Odluka o pokretanju postupka za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom
 64. Odluka o utvrđivanju prijedloga odluke o davanju odobrenja za odstupanje od obveza propisanih člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 65. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. studenoga 2020. do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Daruvar
 66. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 67. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Bioplinsko postrojenje Hrastin trgovačkog društva MICO d.o.o., Brijest
 68. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila prijenosnog sustava energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 69. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog doprinosa namirenju troškova uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja za 2021. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 70. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog doprinosa namirenju troškova uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja za 2020. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 71. Odluka o određivanju aranžmana prijenosa za jedinstveno unutardnevno povezivanje tržišta električne energije Hrvatske burze električne energije d.o.o., Zagreb
 72. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o opskrbi električnom energijom za razdoblje od jedne godine energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 73. Odluka o donošenju Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
 74. Odluka o donošenju Izmjene Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
 75. Odluka o donošenju Izmjene Financijskog plana HERA-e za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.
 76. Odluka o visini naknade za rad u Savjetu za regulatorne poslove i zaštitu potrošača
 77. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 78. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga
 79. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. listopada 2020. do 31. prosinca 2020. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 80. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
 81. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. rujna 2020. do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 82. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 83. Odluka o donošenju Odluke iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 84. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog Metodologije operatora prijenosnih sustava Core regije za proračun kapaciteta za raspodjelu dugoročnog prekozonskog kapaciteta u skladu s člankom 16. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 85. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog Plana ispitivanja opreme i sposobnosti relevantnih za plan obrane sustava i plan ponovne uspostave sustava energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 86. Odluka o donošenju Izvješća o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. od dodjele prekozonskih kapaciteta u 2019. godini
 87. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu
 88. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
 89. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
 90. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog trećih izmjena regionalnog koncepta dugoročnih prava prijenosa operatora prijenosnih sustava Core regije za proračun kapaciteta u skladu s člankom 4(12) Uredbe Komisije (EU) 2016/1719, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 91. Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz 2019. godine
 92. Odluka o razrješenju članova Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača Hrvatske energetske regulatorne agencije
 93. Odluka o donošenju Pravilnika o radu Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača
 94. Odluka o donošenju Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu
 95. Odluka o donošenju Izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu
 96. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja BPE BIOEL trgovačkog društva BIOEL d.o.o., Maslenjača
 97. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Desetogodišnjeg (2020.-2029.) plana razvoja distribucijske mreže HEP-ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 98. Odluka o davanju odobrenja za odstupanje od obveza propisanih člankom 53. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 99. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnog sustava zajedničkih pravila obračuna primjenjivih na sve planirane razmjene energije iz procesa održavanja frekvencije i iz razdoblja promjene snage u skladu s člankom 50. stavkom 3. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 100. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnog sustava zajedničkih pravila obračuna primjenjivih na sve neplanirane razmjene energije u skladu s člankom 51. stavkom 1. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 101. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. srpnja 2020. do 30. rujna 2020. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 102. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
 103. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
 104. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
 105. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
 106. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.
 107. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Zagreb
 108. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava II trgovačkog društva KLASA d.o.o., Varaždin
 109. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava I trgovačkog društva KLASA d.o.o., Varaždin
 110. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za 2019. godinu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 111. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe za 2019. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 112. Mišljenje o ispunjavanju kriterija za dobivanje koncesije za izgradnju plinskog distribucijskog sustava, uključujući distribuciju plina, na dijelu Ličko-senjske županije, energetskog subjekta EVN Croatia Plin d.o.o.
 113. Odluka o donošenju Izmjena Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
 114. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila distribucijskog sustava
 115. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog ugovora o isporuci električne energije za pokriće dijela gubitaka u prijenosnoj mreži za 2022. i 2023. godinu, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 116. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava VI, trgovačkog društva SONET d.o.o, Ivanec
 117. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava V, trgovačkog društva JAVA d.o.o, Ivanec
 118. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava IV, trgovačkog društva KLASA d.o.o, Varaždin
 119. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava III, trgovačkog društva KLASA d.o.o, Varaždin
 120. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Konjščina III, trgovačkog društva SOLIDA d.o.o., Ivanec
 121. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Konjščina II, trgovačkog društva SOLIDA d.o.o., Ivanec
 122. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Konjščina I, trgovačkog društva SOLIDA d.o.o., Ivanec
 123. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
 124. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom
 125. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin energetskog subjekta LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb
 126. Odluka o donošenju I. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu
 127. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 128. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
 129. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog lzmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Zagreb
 130. Odluka o cijeni električne energije za krajnje kupce na niskom naponu i cijeni električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s člankom 62. stavkom 2. i 3. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom ("Narodne novine", broj 37/17, 47/17, 31/18 i 16/20)
 131. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina energetskog subjekta Podzemno skladište plina d.o.o., Zagreb
 132. Odluka o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije
 133. Odluka o uskraćivanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o korištenju mreže za  Energetski park Korlat d.o.o. - VE Korlat broj: 83/20 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 134. Odluka o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom
 135. Odluka o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
 136. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Predugovora o priključenju Hidroelektrane Kosinj broj 47/20 koji bi se trebao sklopiti između Hrvatske elektroprivrede d.d. i Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.
 137. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 138. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 139. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Velmart, trgovačkog društva VELMART d.o.o., Varaždin
 140. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.
 141. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom
 142. Odluka o uskraćivanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o korištenju mreže za Hidroelektranu Sklope broj: 68/20 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 143. Odluka o donošenju Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 144. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 145. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog doprinosa namirenju troškova uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja
 146. Odluka o donošenju Plana nabave HERA-e za 2020. godinu
 147. Odluka o davanju Mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina
 148. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o dugoročnom zajmu broj 5/2019 koji bi se trebao sklopiti između Hrvatske elektroprivrede d.d. i Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.

2019.

 1. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
 2. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
 3. Odluka o davanju mišljenja na Prijedlog Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj učinkovitosti
 4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge ugovora o pružanju pomoćnih usluga za 2020. energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o prekograničnom redispečingu između trgovačkih društava Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb i HEP - Proizvodnja d.o.o., Zagreb za 2020. godinu
 6. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije
 7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 trgovačkog društva SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagreb
 8. Odluka o donošenju Programa rada i razvoja HERA-e za 2020. godinu
 9. Odluka o donošenju Financijskog plana HERA-e za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana" trgovačkog društva BRANA d.o.o., Virovitica
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija na drvnu biomasu "Brana 1" trgovačkog društva BRANA DAR d.o.o., Daruvar
 12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija na drvnu biomasu "ENERGIJA INVEST" trgovačkog društva ENERGIJA INVEST d.o.o., Grubišno Polje
 13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" trgovačkog društva ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Voćin
 14. Odluka o donošenju Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji
 15. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom
 16. Odluka o davanju odobrenja za odstupanje od obveza propisanih člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 17. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog Pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 18. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži za 2020. godinu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 19. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za 2020. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 20. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 21. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina
 22. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 23. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za transport plina za godine drugog regulacijskog razdoblja 2020.-2021., energetskom subjektu HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 24. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za 2020. i 2021. godinu
 25. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za transport plina za godine drugog regulacijskog razdoblja 2020.-2021., energetskom subjektu PLINACRO d.o.o., Zagreb
 26. Odluka o donošenju odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 27. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za eksplicitnu dnevnu dodjelu kapaciteta za granicu između zona trgovanja Hrvatske i Srbije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za dodjelu unutardnevnog kapaciteta za granicu između zona trgovanja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i EMS AD Beograd i Prijedlog Pravila za nominiranje za granicu između zona trgovanja Hrvatske i Srbije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta između regulacijskih područja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog ugovora o isporuci električne energije za pokriće dijela gubitaka u prijenosnoj mreži u 2020. godini energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 32. Odluka o donošenju Računovodstvenih politika HERA-e
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za eksplicitnu dnevnu dodjelu kapaciteta za granice između zona AT-CZ, AT-HU, HR-HU, CZ-DE, CZ-PL, PL-SK i PL-DE, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 34. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 35. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Financijskog plana HERA-e za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.
 36. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika Hrvatske energetske regulatorne agencije
 37. Odluka o davanju suglasnosti na početak implicitne dodjele prekozonskih unutardnevnih kapaciteta između zona trgovanja Slovenije i Hrvatske te Mađarske i Hrvatske
 38. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog Pravila za eksplicitnu unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona trgovanja između Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i ELES d.o.o
 39. Odluka o davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog ugovora o isporuci električne energije za pokriće dijela gubitaka u prijenosnoj mreži u 2020. godini, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 40. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Solarna elektrana Babić trgovačkog društva K. M. D. BABIĆ d.o.o., Viškovo
 41. Odluka o odavanju Mišljenja na Nacrt Prijedloga uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije
 42. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila organiziranja tržišta električne energije energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Zagreb
 43. Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021.
 44. Odluka o davanju odobrenja na Regionalni dodatak Usklađenim pravilima za dodjelu dugoročnih prava prijenosa za Core regiju za proračun kapaciteta u skladu s člankom 52. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 45. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o opskrbi električnom energijom za razdoblje od jedne godine, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 46. Odluka o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije
 47. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Zadravec, Robert Zadravec, Macinec
 48. Odluka o pokretanju postupka za odabir opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina
 49. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava, energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 50. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
 51. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom
 52. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Landia-Gradina trgovačkog društva LANDIA d.o.o., Tordinci
 53. Odluke o davanju mišljenja na Prijedlog Uredbe o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije
 54. Odluka o davanju mišljenja na Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu
 55. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. listopada 2019. do 31. prosinca 2019., za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 56. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. listopada 2019. do 31. prosinca 2019., za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 57. Odluka o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
 58. Odluka o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom
 59. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za 2018. godinu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 60. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u prijenosnom sustavu za 2018. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 61. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja mTEO - MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT trgovačkog društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb
 62. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije, energetskog subjekta Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb
 63. Odluka o davanju odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora prijenosnih sustava kontinentalne Europe o metodologiji za određivanje graničnih vrijednosti količine razmjene i dijeljenja FRR-a među sinkronim područjima u skladu s člankom 176. stavkom 1. i člankom 177. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava
 64. Odluka o davanju odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora prijenosnih sustava kontinentalne Europe o metodologiji za određivanje graničnih vrijednosti količine razmjene i dijeljenja RR-a među sinkronim područjima u skladu s člankom 178. stavkom 1. i člankom 179. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava
 65. Odluka o davanju odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora prijenosnih sustava kontinentalne Europe o pravilima dimenzioniranja rezerve za održavanje frekvencije u skladu s člankom 153. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava
 66. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog Popisa značajnih korisnika mreže koji su na svojim postrojenjima dužni provesti mjere navedene u obveznim uvjetima iz uredaba (EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 i (EU) 2016/1447 i/ili iz nacionalnog zakonodavstva te popis mjera koje moraju provesti ti značajni korisnici mreže, a koje je utvrdio HOPS u skladu s člankom 1/3 P/123420 11. stavkom 4. točkom (c) i člankom 23. stavkom 4. točkom (c) Uredbe (EU) 2017/2196, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 67. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog Popisa značajnih korisnika mreže visokog prioriteta i popis uvjeta za njihovo isključenje i ponovno stavljanje pod napon, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 68. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog Uvjeta za rad kao pružatelji usluge obrane sustava na ugovornoj osnovi, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 69. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog Uvjeta za rad kao pružatelji usluge ponovne uspostave sustava na ugovornoj osnovi, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 70. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže 2019.-2028., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 71. Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz 2018. godine
 72. Odluka o donošenju Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. godinu
 73. Odluka o donošenju Izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. godinu
 74. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog metodologije svih operatora prijenosnih sustava za raspodjelu prihoda od zagušenja u skladu s člankom 57. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 75. Odluka o davanju odobrenja na metodologije i uvjete iz Prijedloga Sporazuma o radu za LFC blok SHB energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 76. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Desetogodišnjeg (2019.–2028.) plana razvoja distribucijske mreže HEP-ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 77. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. srpnja 2019. do 30. rujna 2019., za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 78. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. srpnja 2019. do 30. rujna 2019., za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 79. Odluka o uskraćivanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama u vezi s izmještanjem dalekovoda DV110 KV Osijek 2 – Beli Manastir energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 80. Odluka o donošenju II. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu
 81. Odluka o popustima, množiteljima i sezonskim faktorima u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin
 82. Odluka o elementima metodologije za utvrđivanje referentne cijene plinskih transportnih usluga u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin
 83. Odluka o cijeni električne energije za krajnje kupce na niskom naponu i cijeni električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu sukladno članku 62. stavku 2. i 3. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom ("Narodne novine", broj 37/17, 47/17 i 31/18)
 84. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Atlantska plovidba trgovačkog društva LUMISS d.o.o., Dubrovnik
 85. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Projekt SPIN VALIS 1525 kWe trgovačkog društva SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Požega
 86. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o isporuci električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži br. 3-00_/2019 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 87. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije
 88. Odluka o donošenju Izmjene Poslovnika o radu Upravnog vijeća
 89. Odluka o donošenju Pravila o uvjetima koje moraju ispunjavati stručni voditelji Hrvatske energetske regulatorne agencije i o njihovim pravima, dužnostima i odgovornostima
 90. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Mipcro trgovačkog društva CONCEPTUS ELECTRICA d.o.o., Varaždin
 91. Odluka o davanju mišljenja na Nacrt Pravilnika o izradi analize troškova i koristi
 92. Odluka o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom TEHNOSTAN d.o.o., Vukovar
 93. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja BIOENERGANA BJELOVAR I energetskog subjekta BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar
 94. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 trgovačkog društva BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec
 95. Odluka o donošenju Izvješća o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. od dodjele prekograničnih prijenosnih kapaciteta u razdoblju od srpnja 2017. do lipnja 2018.
 96. Odluka o davanju odobrenja na Regionalni dodatak Usklađenim pravilima za dodjelu dugoročnih prava prijenosa za Core regiju za proračun kapaciteta u skladu s člankom 52. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 97. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog Metodologije za analizu troškova i koristi u svrhu procjene razdoblja tijekom kojeg jedinice ili grupe za pružanje FCR-a s ograničenim spremnicima moraju biti raspoložive u ugroženom normalnom pogonu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 98. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži za 2019. godinu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 99. Odluka o donošenju Pravilnika o dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika Hrvatske energetske regulatorne agencije
 100. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjene Mrežnih pravila transportnog sustava energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 101. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog metodologije proračuna planiranih razmjena koje su rezultat jedinstvenog unutardnevnog povezivanja u skladu s člankom 56. Uredbe  Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 102. Odluka o davanju Mišljenja na Prijedlog Pravilnika o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
 103. Odluka o donošenju Izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
 104. Odluka o donošenju I. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu
 105. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o zakupu poslovnog prostora energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 106. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. travnja 2019. do 30. lipnja 2019. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 107. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. travnja 2019. do 30. lipnja 2019. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 108. Odluka o utvrđivanju Prijedloga izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
 109. Odluka o uskraćivanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o raskidu predugovora o priključenju broj 31/14 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 110. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog Odluke o utvrđivanju zahtjeva za opću primjenu za priključenje sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 111. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog Odluke o utvrđivanju zahtjeva za opću primjenu za priključenje kupaca energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 112. Odluka o donošenju Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
 113. Odluka o davanju Mišljenja na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o tržištu električne energije s Konačnim prijedlogom zakona
 114. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog metodologije proračuna planiranih razmjena koje su rezultat jedinstvenog povezivanja dan unaprijed u skladu s člankom 43. Uredbe  Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 115. Odluka o davanju Mišljenja na Nacrt prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
 116. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o zaštiti od požara Hrvatske energetske regulatorne agencije
 117. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Vinka trgovačkog društva ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb
 118. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Popovac trgovačkog društva ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb
 119. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.
 120. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o prekograničnom redispečingu između energetskih subjekata Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-Proizvodnja d.o.o. za 2019. godinu
 121. Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020.
 122. Odluka o donošenju Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu
 123. Odluka o pokretanju postupka za odabir opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina
 124. Odluka o davanju mišljenja na Prijedlog Pravilnika o sustavu obveze energetske učinkovitosti
 125. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije
 126. Odluka o davanju odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora prijenosnih sustava o ključnim organizacijskim zahtjevima, ulogama i odgovornostima u vezi s razmjenom podataka u skladu s člankom 40. stavkom 6. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava
 127. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

2018.

 1. Mišljenje u skladu s člankom 20. stavkom 4. Zakona o tržištu toplinske energije ("Narodne novine", broj 80/13, 14/14 i 76/18) na zahtjev Gradskog vijeća Grada Osijeka, Osijek
 2. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog pravila o izmjenama i dopunama Pravila nestandardnih usluga s prilogom: Cjenik nestandardnih usluga energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 3. Odluka o donošenju Programa rada i razvoja HERA-e za 2019. godinu
 4. Odluka o donošenju Financijskog plana HERA-e za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.
 5. Odluka o davanju suglasnosti Šibensko-kninskoj županiji za produljenje razdoblja na koje je dana koncesija energetskom subjektu EVN Croatia Plin d.o.o. za izgradnju plinskog distribucijskog sustava i distribuciju plina
 6. Odluka o davanju suglasnosti Splitsko-dalmatinskoj županiji za produljenje razdoblja na koje je dana koncesija energetskom subjektu EVN Croatia Plin d.o.o. za izgradnju plinskog distribucijskog sustava i distribuciju plina
 7. Odluka o uskraćivanju prethodne suglasnosti na prijedloge ugovora o korištenju mreže energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 8. Odluka o pokretanju savjetovanja o popustima, množiteljima i sezonskim faktorima, u skladu s člankom 28. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017., o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin
 9. Odluka o pokretanju završnog savjetovanja o prijedlogu metodologije za utvrđivanje referentne cijene u skladu s člankom 26. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017., o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin
 10. Odluka o davanju Mišljenja na Nacrt prijedloga uredbe o neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije
 11. Odluka o davanju Mišljenja na Nacrt prijedloga uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije za 2019. godinu za energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 13. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije za 2019. godinu za energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 14. Mišljenje u skladu s člankom 20. stavkom 4. Zakona o tržištu toplinske energije ("Narodne novine", broj 80/13, 14/14 i 76/18) na zahtjev Gradskog vijeća Grada Siska, Sisak
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog ugovora o međusobnim odnosima vezano za obračun i naplatu naknade za korištenje prijenosne mreže energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog ugovora o isporuci električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži u 2019. godini energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 17. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije za 2019. godinu za energetski subjekt HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 18. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije za 2019. godinu za energetski subjekt HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 19. Odluka o donošenju Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
 20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge ugovora o pružanju pomoćnih usluga za 2019. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravila za dodjelu unutardnevnog kapaciteta za granicu između zona trgovanja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. ("HOPS") i EMS AD Beograd ("EMS") energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 22. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za transport plina energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 23. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina
 24. Odluka o davanju suglasnosti na Popis specifičnih područja, specifičnih točaka i pripadajućih priključaka specifičnog područja transportnog sustava energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 25. Odluka o davanju Mišljenja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti
 26. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog odluke o utvrđivanju nacionalnih pragova maksimalne snage za proizvodne module tipa A, B, C i D i zahtjeva za opću primjenu svih tipova proizvodnih modula energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 27. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 28. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 29. Odluka davanju Mišljenja na Nacrt Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
 30. Odluka o donošenju Pravilnika o dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta HERA-e
 31. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog doprinosa namirenju troškova uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 32. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za 2019. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 33. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. i projekcija za 2019. i 2020.
 34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o opskrbi električnom energijom za razdoblje od jedne godine energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 35. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta HERA-e
 36. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
 37. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnih sustava za određivanje LFC blokova za sinkrono područje kontinentalna Europa u skladu s člankom 141. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava
 38. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Uvjeta ugovora o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., Zagreb
 39. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog pravila nominacije fizičkih prava prijenosa za granice između zona trgovanja Austrije, Hrvatske, Republike Češke, Njemačke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije u skladu s člankom 36. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta
 40. Odluka o davanju Mišljenja na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti
 41. Odluka o davanju Mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
 42. Odluka o davanju Mišljenja na Nacrt Uredbe o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije
 43. Odluka o donošenju II. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. godinu
 44. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta HERA-e
 45. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Mrežnih pravila distribucijskog sustava energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 46. Odluka o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2021.
 47. Odluka o davanju Mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije
 48. Odluka o davanju Dopune Mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
 49. Odluka o pokretanju postupka za određivanje zajamčenog opskrbljivača plinom
 50. Odluka o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za 2017. godinu, energetskog subjekta HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 51. Odluka o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe hrvatskog EES-a za 2017. godinu, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 52. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog Metodologije svih operatora prijenosnih sustava zajedničkog modela mreže u skladu s člankom 6. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava
 53. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog operatora prijenosnih sustava Core regije za izmjenu regionalnog koncepta dugoročnih prava prijenosa u skladu s člankom 4. stavkom 12. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta
 54. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog Metodologije svih operatora prijenosnih sustava zajedničkog modela mreže u skladu s člankom 18. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta
 55. Odluka donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.
 56. Odluka o davanju mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
 57. Odluka o davanju Mišljenja na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije
 58. Odluka o davanju mišljenja na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti
 59. Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz 2017. godine
 60. Odluka o donošenju Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2017. godinu
 61. Odluka o donošenju Izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2017. godinu
 62. Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2019.
 63. Odluka o donošenju Ispravka Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
 64. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin operatora terminala za ukapljeni prirodni plin LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb
 65. Odluka o donošenju Odluke o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
 66. Odluka o donošenju Odluke o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina
 67. Odluka o davanju suglasnosti na prijedloge ugovora o isporuci električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 68. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravila za alternativnu dodjelu kapaciteta energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 69. Odluka o davanju suglasnosti na početak implicitne dodjele prekozonskih kapaciteta za dan unaprijed između zona trgovanja Slovenije i Hrvatske energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 70. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb, za razdoblje 2021.-2040.
 71. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina za razdoblje 2021.-2040.
 72. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina za razdoblje 2021.-2040.
 73. Odluka o pokretanju postupka za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina
 74. Odluka o utvrđivanju prijedloga dopisa u predmetu Zajednički zahtjev za dodatne eksplicitne unutardnevne dodjele kapaciteta na granici između zona trgovanja Hrvatske i Slovenije
 75. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravila nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava, energetskog subjekta HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 76. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije, energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Zagreb
 77. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa broj l Ugovora o zakupu poslovnog prostora energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 78. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 79. Odluka o donošenju Odluke o iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 80. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila korištenja sustava skladišta plina, energetskog subjekta PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Zagreb
 81. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava, energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 82. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina, energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Zagreb
 83. Odluka o donošenju Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
 84. Odluka o donošenju Općih uvjeta opskrbe plinom
 85. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
 86. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
 87. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
 88. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
 89. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
 90. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
 91. Odluka o davanju mišljenja na Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
 92. Odluka o davanju mišljenja na Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije
 93. Odluka o davanju mišljenja na Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti
 94. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta HERA-e
 95. Odluka o pokretanju postupka za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina
 96. Odluka o odabiru informacijskog modela u Republici Hrvatskoj
 97. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
 98. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Općih uvjeta opskrbe plinom
 99. Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda energetskog subjekta CRODUX PLIN d.o.o., Zagreb
 100. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
 101. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
 102. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
 103. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
 104. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
 105. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
 106. Odluka o davanju prethodnog odobrenja na Prijedlog Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 107. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog doprinosa namirenju troškova uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 108. Odluka o donošenju I. dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. godinu
 109. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 110. Odluka o davanju prethodnog odobrenja na Prijedlog Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 111. Odluka o cijeni električne energije za krajnje kupce na niskom naponu i cijeni električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu sukladno članku 62. stavku 2. i 3. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom ("Narodne novine", broj 37/17 i 47/17)
 112. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin operatora terminala za ukapljeni prirodni plin LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb
 113. Odluka o uskraćivanju prethodnog odobrenja na Prijedlog Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 114. Odluka o davanju prethodnog odobrenja na Prijedlog Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu energetskog subjekta HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 115. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
 116. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom
 117. Odluka o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec
 118. Odluka o izboru članice Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača Hrvatske energetske regulatorne agencije
 119. Odluka o davanju odobrenja na Sporazum o raspodjeli aukcijskih premija energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 120. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta HERA-e
 121. Odluka o donošenju Odluke o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina energetskog subjekta LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb, za razdoblje 2020.-2039.
 122. Odluka o određivanju indikativnih iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina za razdoblje 2020.-2039.
 123. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine
 124. Odluka o davanju suglasnosti na Popis specifičnih područja i specifičnih točaka na transportnom sustavu za kontinuirano utvrđivanje kvalitete plina i pripadajućih priključaka pojedinog specifičnog područja, energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 125. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava, energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 126. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 127. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom
 128. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
 129. Odluka o uskraćivanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o korištenju mreže reverzibilne hidroelektrane Velebit broj 60/18 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 130. Odluka o donošenju Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. godinu
 131. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog proizvoda koji se mogu uzeti u obzir u postupku jedinstvenog unutardnevnog povezivanja, trgovačkog društva Hrvatska burza električne energije d.o.o., Zagreb
 132. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog proizvoda koji se mogu uzeti u obzir u postupku jedinstvenog povezivanja dan unaprijed, trgovačkog društva Hrvatska burza električne energije d.o.o., Zagreb
 133. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog metodologije pričuvnih postupaka, trgovačkog društva Hrvatska burza električne energije d.o.o., Zagreb
 134. Odluka o zahtjevu za davanje suglasnosti na prijedlog Dodatka broj 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 135. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača HERA-e
 136. Odluka o razrješenju člana Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača HERA-e

2017.

 1. Odluka o donošenju Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. i projekcija za 2019. i 2020.
 2. Odluka o donošenju Programa rada i razvoja Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. godinu
 3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Desetogodišnjeg (2018.-2027.) plana razvoja distribucijske mreže HEP-ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje, energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 4. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 5. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina za razdoblje 2020.-2039.
 6. Odluka o zahtjevu za izmjenu Odluke o određivanju indikativnih iznosa tarifnih stavki za transport plina energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb, za razdoblje 2020.-2039.
 7. Odluka o donošenju Izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
 8. Odluka o davanju Mišljenja na Prijedlog Zakona o tržištu plina
 9. Odluka o davanju Mišljenja na Prijedlog Uredbe o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
 10. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Dodatka broj 6 Ugovoru o obračunu i naplati naknade za korištenje prijenosne mreže koja je obračunata kupcima električne energije koji su priključeni na distribucijsku mrežu, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 11. Odluka o uskraćivanju suglasnosti na izmjenu planske cijene za nabavu električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za 2018. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 12. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže 2018.-2027., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 13. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 1. siječnja - 31. ožujka 2018.
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za godine drugog regulacijskog razdoblja 2018.-2021.
 15. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina za razdoblje 2020.-2039.
 16. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina za razdoblje 2020.-2039.
 17. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za godine drugog regulacijskog razdoblja 2018.-2021.
 18. Odluka o davanju suglasnosti na prijedloge ugovora o nabavi pomoćnih usluga za 2018. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 19. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina
 20. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec
 21. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok
 22. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta TERMOPLIN d.d., Varaždin
 23. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci
 24. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta PLINKOM d.o.o., Pitomača
 25. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za opskrbu plinom, Vinkovci
 26. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta PLIN VTC d.o.o., Virovitica
 27. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec
 28. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta PLIN d.o.o., Garešnica
 29. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica
 30. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta PAKRAC-PLIN d.o.o., Pakrac
 31. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina
 32. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta MONTCOGIM - PLINARA d.o.o., Sveta Nedelja
 33. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Čakovec
 34. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina d.o.o., Koprivnica
 35. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac
 36. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec
 37. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta IVAPLIN d.o.o., Ivanić Grad
 38. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli
 39. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 40. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb
 41. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Krapina
 42. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta ENERGO METAN d.o.o., Samobor
 43. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Bjelovar
 44. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo
 45. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Daruvar
 46. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta ČAPLIN d.o.o., Čazma
 47. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog subjekta BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 48. Odluka o zahtjevu za određivanje indikativnih iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina energetskog subjekta LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb, za razdoblje 2020.-2039.
 49. Odluka o zahtjevu za određivanje indikativnih iznosa tarifnih stavki za transport plina energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb, za razdoblje 2020.-2039.
 50. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 51. Odluka o davanju odobrenja na Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2018.-2027. energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 52. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o imenovanju osobe za praćenje usklađenosti (službenik za usklađenost) energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 53. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
 54. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravila za dodjelu unutardnevnog kapaciteta za granicu između zona trgovanja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i Elektromreže Srbije d.d. i Pravila za nominiranje za granicu između zona trgovanja Hrvatske i Srbije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 55. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravila za eksplicitnu dnevnu dodjelu kapaciteta za granice između zona AT-CZ, AT-HU, HR-HU, HR-SI, CZ-DE, CZ-PL, PL-SK i PL-DE energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 56. Odluka o odavanju suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži za 2018. godinu energetskog subjekta HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 57. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnih sustava za uspostavu jedinstvene platforme za dodjelu i metodologije za raspodjelu tih troškova
 58. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog Metodologije svih operatora prijenosnih sustava o dostavi informacija o proizvodnji i opterećenjima
 59. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja energetskog subjekta HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 60. Odluka o davanju suglasnosti na prijedloge Ugovora o isporuci električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži u 2018. godini i dijela gubitaka u 2019. godini energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 61. Odluka o donošenju II. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2017. godinu
 62. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravila za eksplicitnu dnevnu dodjelu kapaciteta na dugoročnoj i dnevnoj razini na granici između zona trgovanja Hrvatske i Srbije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 63. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. za energetski subjekt HEP-ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 64. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. za energetski subjekt HEP-ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 65. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
 66. Odluka o određivanju strane koja će objavljivati informacije prije godišnje aukcije godišnjeg kapaciteta plinskog transportnog sustava i prije tarifnog razdoblja u Republici Hrvatskoj
 67. Odluka o određivanju strane koja će provoditi redovita savjetovanja o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene za kapacitetni proizvod za stalni kapacitet trajanja od godinu dana koja je primjenjiva na ulaznim i izlaznim točkama plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske
 68. Odluka o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 69. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Posebni dodatak usklađenim pravilima za dodjelu za granice za koje uslugu dodjele pruža SEE CAO i Pravila za eksplicitnu dnevnu dodjelu kapaciteta za granice za koje uslugu dodjele pruža SEE CAO energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 70. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
 71. Odluka o davanju Mišljenja na Prijedlog Uredbe o utvrđivanju uvjeta i postupaka priključenja na elektroenergetsku mrežu
 72. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za 2018. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 73. Odluka o donošenju Izvješća o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. od dodjele prekograničnih prijenosnih kapaciteta u razdoblju od srpnja 2016. do lipnja 2017.
 74. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnih sustava o izmjenama u vezi s određivanjem regija za proračun kapaciteta u skladu s člankom 9. stavkom 13. Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 оd 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 75. Odluka o davanju odobrenja na Regionalni posebni dodatak za Core CCR za Usklađena pravila za dodjelu dugoročnih prava prijenosa u skladu s člankom 52. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 76. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog Core CCR operatora prijenosnih sustava regionalnog koncepta dugoročnih prava prijenosa u skladu s člankom 31. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 77. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o opskrbi električnom energijom za razdoblje od jedne godine energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 78. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika
 79. Odluka o traženju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske o uplati viška prihoda u proračunu Hrvatske energetske regulatorne agencije u Državni proračun
 80. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa usklađenosti neovisnog operatora prijenosa Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 81. Odluka o donošenju Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda
 82. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog Pravila raspodjele kapaciteta transportnog sustava na interkonekcijskoj točki Dravaszerdahely u obvezujućoj fazi Open Season postupka energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb
 83. Odluka o donošenju Analize troška i dobiti uvođenja naprednih mjernih uređaja i sustava za njihovo umrežavanje Hrvatske energetske regulatorne agencije
 84. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom
 85. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o prekograničnom redispečingu između energetskih subjekata Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-Proizvodnja d.o.o. za razdoblje od 1. rujna 2017. do 31. prosinca 2018. godine
 86. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda
 87. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Analize troška i dobiti uvođenja naprednih mjernih uređaja i sustava za njihovo umrežavanje
 88. Odluka o donošenju I. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2017. godinu
 89. Odluka o donošenju Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu
 90. Odluka o donošenju Izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu
 91. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom
 92. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Mrežnih pravila prijenosnog sustava energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 93. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog Plana za utvrđivanje zajedničke uspostave i izvođenja funkcija operatora tržišnog povezivanja
 94. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnih sustava za određivanje jamstvenog roka tržišta dan unaprijed u skladu s člankom 69. Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima
 95. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za 2016. godinu energetskog subjekta HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 96. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe hrvatskog EES-a za 2016. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 97. Odluka o donošenju Kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka
 98. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
 99. Odluka o donošenju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta HERA-e
 100. Odluka o visini naknade za rad u Savjetu za regulatorne poslove i zaštitu potrošača HERA-e
 101. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 102. Odluka o donošenju Odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb
 103. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog Metodologije svih operatora prijenosnih sustava zajedničkog modela mreže
 104. Odluka o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva Remeha B.V., Apeldoorn, Nizozemska, za klasifikaciju proizvodnih modula "Remeha eVita 28c" i "Remeha eVita 25s" u tehnologiju u nastajanju u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu
 105. Odluka o odobrenju zahtjeva trgovačkog društva ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs Ges.m.b.H., Niederkappel, Austrija, za klasifikaciju proizvodnog modula "Pellematic Smart_e ST16" u tehnologiju u nastajanju u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu
 106. Odluka o donošenju Kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1388 оd 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca
 107. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača HERA-e
 108. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
 109. Odluka o donošenju Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova
 110. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka
 111. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
 112. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova
 113. Odluka o donošenju Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom
 114. Odluka o donošenju Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
 115. Odluka o donošenju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
 116. Odluka o davanju suglasnosti na Pravila o korištenju sustava skladišta plina, energetskog subjekta Podzemno skladište plina d.o.o., Zagreb
 117. Odluka o davanju suglasnosti na Pravila o organizaciji tržišta plina, energetskog subjekta Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb
 118. Odluka o davanju suglasnosti na Mrežna pravila transportnog sustava, energetskog subjekta Plinacro d.o.o., Zagreb
 119. Odluka o određivanju predviđajuće strane u Republici Hrvatskoj
 120. Odluka o davanju odobrenja na Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2017.-2026. energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 121. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 122. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 123. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za transport plina energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 124. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 125. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 126. Odluka o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
 127. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena Pravila korištenja sustava skladišta plina, energetskog subjekta PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Zagreb
 128. Odluka o donošenju Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2017. godinu
 129. Odluka o davanje suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina, energetskog subjekta Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb
 130. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava, energetskog subjekta Plinacro d.o.o., Zagreb
 131. Odluka o donošenju Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije
 132. Odluka o odbijanju zahtjeva za davanje suglasnosti na prijedlog Ugovora o osiguranju rezerve snage tercijarne regulacije i isporuke električne energije za 2017. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 133. Odluka o donošenju Ispravka Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
 134. Odluka o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o donošenju Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu i Nacrt Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu (NOP)
 135. Odluka o donošenju Kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisijom (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu
 136. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina energetskog subjekta PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Veslačka 2-4, Zagreb
 137. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjene Pravila korištenja sustava skladišta plina energetskog subjekta PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Veslačka 2-4, Zagreb
 138. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži za 2017. godinu energetskog subjekta HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 139. Odluka o davanju Mišljenja na Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

2016.

 1. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila korištenja sustava skladišta plina energetskog subjekta PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Veslačka 2-4, Zagreb
 2. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže 2017.-2026. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Desetogodišnjeg (2017.-2026.) plana razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
 4. Odluka o donošenju Programa rada i razvoja HERA-e za 2017. godinu
 5. Odluka o donošenju Financijskog plana HERA-e za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.
 6. Odluka o donošenju Pravilnika o uredskom poslovanju HERA-e
 7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta između regulacijskih područja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini
 8. Odluka o zahtjevu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb za davanje prethodne suglasnosti na:
  - prijedlog Pravila za dnevne dražbe za dodjelu kapaciteta između zona trgovanja EMS AD Beograd i Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. za 2017. i
  - prijedlog Pravila za unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona trgovanja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i EMS AD Beograd za 2017.
 9. Odluka o davanju Mišljenja na Prijedlog Uredbe o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
 11. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina energetskom subjektu PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Zagreb
 12. Odluka o zahtjevu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb za davanje suglasnosti na prijedloge:
  - Ugovora o osiguravanju rezerve snage i regulacijske električne energije iz automatske sekundarne regulacije frekvencije i snage razmjene
  - Ugovora o osiguravanju rezerve radne snage i regulacijske električne energije iz tercijarne regulacije za uravnoteženje sustava
  - Ugovora o osiguravanju rezerve radne snage i regulacijske električne energije iz tercijarne regulacije za sigurnost sustava
  - Ugovora o pružanju usluge kompenzacijskog rada za potrebe regulacije napona i jalove snage
  - Ugovora o pružanju usluge otočnog pogona
  - Ugovora o pružanju usluge crnog starta
 13. Odluka o davanju odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnog sustava metodologije dostave informacija o proizvodnji i opterećenjima
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja energetskog subjekta HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
 15. Odluka o Utvrđivanju prijedloga Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
 16. Odluka o odobrenju naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu energetskom subjektu PLIN-PROJEKT d.o.o. za izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Nova Gradiška
 17. Odluka o odobrenju naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu energetskog subjekta PLINARA d.o.o. za opskrbu plinom, Pula
 18. Odluka o odobrenju naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu energetskog subjekta EVN Croatia Plin d.o.o., za distribuciju plina, Zagreb
 19. Odluka o odobrenju naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu energetskog subjekta ENERGO d.o.o., za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Rijeka
 20. Odluka o zatvaranju regulatornog računa za distribuciju plina za razdoblje 2014.-2031. energetskom subjektu PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., Vukovar
 21. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
 22. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLINARA d.o.o., Pula
 23. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu EVN CROATIA PLIN d.o.o., Zagreb
 24. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ENERGO d.o.o., Rijeka
 25. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina
 26. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec
 27. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok
 28. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu TERMOPLIN d.d., Varaždin
 29. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci
 30. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., Vukovar
 31. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLINKOM d.o.o., Pitomača
 32. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci
 33. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN VTC d.o.o., Virovitica
 34. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec
 35. Odluka o odobrenju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina
 36. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN d.o.o., Garešnica
 37. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica
 38. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PAKRAC-PLIN d.o.o., Pakrac
 39. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina
 40. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu MONTCOGIM - PLINARA d.o.o., Sveta Nedjelja
 41. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Čakovec
 42. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina d.o.o., Koprivnica
 43. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac
 44. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec
 45. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu IVAPLIN d.o.o., Ivanić Grad
 46. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli
 47. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 48. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb
 49. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Krapina
 50. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ENERGO METAN d.o.o., Samobor
 51. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ELEKTROMETAL-DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Bjelovar
 52. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo
 53. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Daruvar
 54. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ČAPLIN d.o.o., Čazma
 55. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 56. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017.-2021. godina
 57. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 1.1.2017.-31.3.2017.
 58. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
 59. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
 60. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o isporuci električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 61. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021
 62. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.
 63. Odluka o davanju suglasnosti na uvjete Ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec
 64. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
 65. Odluka o donošenju Izvješća o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. od dodjele prekograničnih prijenosnih kapaciteta u razdoblju od srpnja 2015. do lipnja 2016.
 66. Odluka o zahtjevu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb za davanje prethodne suglasnosti na:
  - prijedlog Pravila za godišnju i mjesečne dražbe za dodjelu kapaciteta između zona trgovanja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. ("HOPS") i JP EMS BEOGRAD ("EMS") za 2017.
  - prijedlog Pravila za dnevne dražbe za dodjelu kapaciteta između zona trgovanja JP EMS BEOGRAD ("EMS") i Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. ("HOPS") za 2017.
  - prijedlog Pravila za unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona trgovanja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. ("HOPS") i JP EMS BEOGRAD ("EMS") za 2017.
 67. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravila za dnevne dražbe za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na granicama CEE regije te na hrvatsko-mađarskoj i hrvatsko-slovenskoj granici energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 68. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravila o korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 69. Odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. za energetski subjekt HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
 70. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. za energetski subjekt HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
 71. Odluka o davanju Mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
 72. Odluka o donošenju Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatske energetske regulatorne agencije
 73. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 74. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Dopune Cjenika nestandardnih usluga operatora transportnog sustava PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb, za regulacijsko razdoblje 2014.-2016.
 75. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava energetskog subjekta Plinacro d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb
 76. Odluka o donošenju Dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
 77. Odluka o donošenju IV. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu
 78. Odluka o davanju prethodnog mišljenja na prijedlog Pravila prodaje električne energije
 79. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
 80. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za 2017. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 81. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravila dodjele dugoročnih kapaciteta energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 82. Odluka u vezi s provedenim nadzorom nad energetskim subjektom HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 83. Odluka u vezi s provedenim nadzorom nad energetskim subjektom GEN-I Zagreb d.o.o., Zagreb
 84. Odluka u vezi s provedenim nadzorom nad energetskim subjektom HEP - Opskrba d.o.o., Zagreb
 85. Odluka u vezi s provedenim nadzorom nad energetskim subjektom Hrvatski telekom d.d., Zagreb
 86. Odluka u vezi s provedenim nadzorom nad energetskim subjektom RWE ENERGIJA d.o.o., Zagreb
 87. Odluka o pokretanju prekršajnog postupka nad energetskim subjektom 220V d.o.o., Zagreb
 88. Odluka u vezi s provedenim nadzorom nad energetskim subjektom 220V d.o.o., Zagreb
 89. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravila za dražbe za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta u Uredu za koordinirane dražbe jugoistočne Europe (SEE CAO), v.1.4., kolovoz 2016. energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 90. Odluka o davanju Očitovanja na Nacrt Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije
 91. Odluka o donošenju Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
 92. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
 93. Odluka o odbijanju zahtjeva za davanje suglasnosti na prijedlog Ugovora o međusobnoj operativnoj suradnji i osiguranju pružanja usluga energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 94. Odluka o odbijanju zahtjeva za davanje suglasnosti na prijedlog Ugovora o zakupu poslovnog prostora energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 95. Odluka o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
 96. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 97. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
 98. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
 99. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom
 100. Odluka u vezi s provedenim nadzorom nad energetskim subjektom GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., Zagreb
 101. Odluka u vezi s provedenim nadzorom nad energetskim subjektom MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec
 102. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
 103. Odluka o donošenju Procjene potencijala za povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture za električnu energiju
 104. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravila za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača, energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 105. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izvješće za 2015. godinu o osiguranju načela razvidnosti, objektivnosti i nepristranosti, u skladu s donesenim Programom usklađenosti HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o., energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 106. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravila nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava s prilogom Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava, energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 107. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o opskrbi električnom energijom za razdoblje od jedne godine, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 108. Odluka o donošenju Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja
 109. Odluka o Utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
 110. Odluka o donošenju III. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu
 111. Odluka o donošenju Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2015. godinu
 112. Odluka o donošenju Izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2015. godinu
 113. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Dodatka broj 3 Ugovoru o obračunu i naplati naknade za korištenje prijenosne mreže koja je obračunata kupcima električne energije koji su priključeni na distribucijsku mrežu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 114. Odluka o izboru članova Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača Hrvatske energetske regulatorne agencije
 115. Odluka o donošenju II. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu
 116. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
 117. Odluka o davanju Mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
 118. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
 119. Odluka o donošenju Odluke iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
 120. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
 121. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
 122. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za 2015. godinu, energetskog subjekta HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 123. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe hrvatskog EES-a za 2015. godinu, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 124. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 125. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije, energetskog subjekta Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb
 126. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja
 127. Odluka o donošenju Metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage
 128. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Desetogodišnjeg (2016.-2025.) plana razvoja distribucijske mreže HEP-ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
 129. Odluka o davanju odobrenja na prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže 2016.-2025. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 130. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine
 131. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage
 132. Odluka o donošenju Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 133. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 134. Odluka o donošenju I. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu
 135. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o preuzimanju obveza po izdanim obveznicama br. 02/2016 i prijedlog Dodatka III. Ugovora o preuzimanju obveza po izdanim obveznicama br. 07/2013 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 136. Odluke o odbijanju iznosa naknade za organiziranje tržišta plina za energetski subjekt HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
 137. Odluka o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske, dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
 138. Odluka o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
 139. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
 140. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava energetskog subjekta Plinacro d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb
 141. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača Hrvatske energetske regulatorne agencije
 142. Odluka o davanju suglasnosti na cijenu gubitaka električne energije u prijenosnoj mreži za 2016. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 143. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za 2016. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 144. Odluka o davanju Mišljenja na Nacrt Pravilnika o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

2015.

 1. Odluka o donošenju Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2015. godinu
 2. Odluka o donošenju Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika HERA-e
 3. Odluka o donošenju Proračunu HERA-e za 2016. godinu
 4. Odluka o donošenju Programa rada i razvoja HERA-e za 2016. godinu
 5. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila za raspoređivanje računovodstvenih kategorija na pojedine energetske djelatnosti energetskog subjekta HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb
 6. Odluka o donošenju Pravilnika o zaštiti na radu HERA-e
 7. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2015. godinu
 8. Odluka o donošenju I. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2015. godinu
 9. Odluka o davanju suglasnosti energetskom subjektu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, za priključenje trgovačkog društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. na elektroenergetske objekte i instalacije Ministarstva obrane Republike Hrvatske
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Popis specifičnih točaka za kontinuirano utvrđivanje kvalitete plina i pripadajućih priključaka specifičnog područja transportnog sustava energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb
 11. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., za 2016. godinu, prvog regulacijskog razdoblja 2014.-2016.
 12. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o isporuci energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb
 13. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., za 2016. godinu, prvog regulacijskog razdoblja 2014.-2016.
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu
 15. Odluka o zahtjevu za davanje suglasnosti na prijedlog Ugovora o prekograničnom redispečingu između energetskih subjekata Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-Proizvodnja d.o.o. za razdoblje od dana potpisivanja do 31. prosinca 2016. godine energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 16. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. za energetski subjekt HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 17. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. za energetski subjekt HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 18. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije za 2016. godinu za energetski subjekt HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 19. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije za 2016. godinu za energetski subjekt HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
 20. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije za 2016. godinu za energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 21. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije za 2016. godinu za energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 22. Odluka o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Izvješće o gubicima u prijenosnoj mreži za 2014. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 23. Odluka o zahtjevu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb za davanje prethodne suglasnosti na:
  - prijedlog Pravila za zajedničku godišnju i zajedničke mjesečne dražbe za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta za 2016. između regulacijskih područja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i JP Elektromreža Srbije,
  - prijedlog Pravila za dnevne dražbe za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta između regulacijskih područja JP Elektromreža Srbije i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,
  - prijedlog Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta između regulacijskih područja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i JP Elektromreža Srbije za 2016. godinu,
  - prijedlog Pravila za zajedničke unutardnevne dodjele prekograničnih prijenosnih kapaciteta između regulacijskih područja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i ELES d.o.o. i
  - prijedlog Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta između regulacijskih područja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu
 24. Odluka o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Pravila za dnevne dražbe za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na granicama CEE regije te na hrvatsko-mađarskoj i hrvatsko-slovenskoj granici energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 25. Odluka o donošenju Izmjena Općih uvjeta za isporuku toplinske energije
 26. Odluka o donošenju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatske energetske regulatorne agencije
 27. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava energetskog subjekta Plinacro d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb
 28. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
 29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila organiziranja tržišta električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
 30. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa broj 1 Ugovora o priključenju broj 32/13 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravila za dražbe za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta u Uredu za koordinirane dražbe jugoistočne Europe (SEE CAO) energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 32. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatske energetske regulatorne agencije
 33. Odluka o utvrđivanju Nacrta rješenja o izdavanju certifikata trgovačkom društvu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, Republika Hrvatska, kao neovisnom operatoru prijenosa
 34. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Općih uvjeta za isporuku toplinske energije
 35. Odluka o odgodi početka primjene Uredbe Komisije (EU) br. 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (Tekst značajan za EGP) (SL L 91, 27.3.2014.) do 1. listopada 2016. na zahtjev energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb
 36. Odluka o donošenju Metodologije i kriterija za ocjenu ulaganja u infrastrukturne projekte u području električne energije i plina
 37. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina
 38. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o praćenju gubitaka u distribucijskoj mreži i godišnjoj analizi gubitaka, kao i planiranju gubitaka radi nabave za 2014. godinu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
 39. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta i Usklađena pravila za dodjelu EU HAR energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 40. Odluka o pokretanju postupka za određivanje nominiranog operatora tržišta električne energije
 41. Odluka o donošenju Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
 42. Odluka o donošenju Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
 43. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvješća o sigurnosti opskrbe hrvatskog EES-a za 2014. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 44. Odluka o odbijanju prethodne suglasnosti na prijedloge Desetogodišnjeg plana razvoja distribucijske mreže HEP-ODS-a (2015.-2024.), Trogodišnjeg plana razvoja distribucijske mreže HEP-ODS-a (2015.-2017.) i Plana investicija HEP-ODS-a za 2015. godinu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
 45. Odluka o odbijanju prethodne suglasnosti na prijedloge Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže (2015.-2024.), Trogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže za razdoblje 2015.-2017. godine i Godišnjeg investicijskog plana razvoja prijenosne mreže za 2015. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 46. Odluka o davanju Mišljenja na Prijedlog Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
 47. Odluka o donošenju Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
 48. Odluka o donošenju Metodologije za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja
 49. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan gubitaka u distribucijskoj mreži za 2015. godinu s uključenom procjenom tehničkih gubitaka i neovlašteno preuzete električne energije energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
 50. Odluka o davanju Mišljenja na Nacrt Prijedloga Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
 51. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta HERA-e
 52. Odluka o zahtjevu za davanje suglasnosti na prijedlog Ugovora o opskrbi električnom energijom za razdoblje od jedne godine energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 53. Odluka o davanju mišljenja na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije
 54. Odluka o donošenju Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2014. godinu
 55. Odluka o donošenju Izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2014. godinu
 56. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb, za 2015. i 2016. godinu, prvog regulacijskog razdoblja 2014.-2016.
 57. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
 58. Odluka o odobrenju Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2015.-2024. energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
 59. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
 60. Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
 61. Odluka o davanju Mišljenja na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije
 62. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o kupoprodaji komutacijskog sustava energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 63. Odluka o donošenju Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
 64. Odluka o davanje suglasnosti na prijedlog Ugovora o pružanju usluga tranzitiranja prometa komutacijskih sustava HEP-a i usluga vezanih uz telefonske priključke HEP-a
 65. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
 66. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
 67. Odluka o davanju mišljenja na Nacrt prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu
 68. Odluka o uskraćivanju suglasnosti na ugovore za telekomunikacijske usluge energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 69. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o zakupu poslovnog prostora - garaža, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 70. Odluka o davanju mišljenja na Nacrt Prijedloga Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
 71. Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
 72. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila za raspoređivanje računovodstvenih kategorija na pojedine energetske djelatnosti energetskog subjekta HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
 73. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina
 74. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec
 75. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok
 76. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu TERMOPLIN d.d., Varaždin
 77. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci
 78. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLINKOM d.o.o., Pitomača
 79. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci
 80. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN VTC d.o.o., Virovitica
 81. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec
 82. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina
 83. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN d.o.o., Garešnica
 84. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica
 85. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PAKRAC-PLIN d.o.o., Pakrac
 86. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina
 87. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu MONTCOGIM - PLINARA d.o.o., Sveta Nedjelja
 88. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Čakovec
 89. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina d.o.o., Koprivnica
 90. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu KOMUNALIJE - PLIN d.o.o., Đurđevac
 91. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec
 92. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu IVAPLIN d.o.o., Ivanić Grad
 93. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli
 94. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 95. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb
 96. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Krapina
 97. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ENERGO METAN d.o.o., Samobor
 98. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Bjelovar
 99. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo
 100. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Daruvar
 101. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ČAPLIN d.o.o., Čazma
 102. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 103. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Plana poslovanja Službenika za usklađenost Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. za 2015. godinu, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 104. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravila nestandardnih usluga Hrvatskog operatora prijenosnog sustava s prilogom Cjenik nestandardnih usluga Hrvatskog operatora prijenosnog sustava, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 105. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu
 106. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
 107. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 108. Odluka o davanju Mišljenja na Prijedlog Odluke o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
 109. Odluka o davanju Mišljenja na Prijedlog Odluke o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske, dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
 110. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 111. Odluka o donošenju Pravilnika o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije
 112. Odluka o davanju mišljenja na prijedlog Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
 113. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja
 114. Odluka u vezi s provedenim nadzorom nad energetskim subjektom ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka

2014.

 1. Odluka o donošenju Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2014. godinu
 2. Odluka o donošenju Pravilnika o dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta HERA-e
 3. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava
 4. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plinom
 5. Odluka o Programu rada i razvoja HERA-e za 2015. godinu
 6. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
 7. Odluka o donošenju Prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
 8. Odluka o donošenju Prijedloga Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o., Celine 2, Zabok
 10. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravila korištenja sustava skladišta plina energetskog subjekta Podzemno skladište plina d.o.o., Veslačka 2-4, Zagreb
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu
 12. Odluka o donošenju Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
 13. Odluka o donošenju Proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2015. godinu
 14. Odluka o donošenju Uputa za postupanje u postupku registracije sudionika na tržištu u CEREMP
 15. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o isporuci el. energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine energetskom subjektu HOPS d.o.o. Kupska 4, Zagreb
 16. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Okvirnog ugovora o kupoprodaji el. energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine energetskom subjektu HOPS d.o.o. Kupska 4, Zagreb
 17. Odluka o davanje suglasnosti na prijedlog Okvirnog ugovora o kupoprodaji el. energije za potrebe kompenzacijskog programa za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine energetskom subjektu HOPS d.o.o. Kupska 4, Zagreb
 18. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za 2015. i 2016. godinu energetskog subjekta ZAGORSKI METALAC d.o.o., Celine 2, Zabok
 19. Odluka o razrješenju dužnosti članova Savjeta za regulatorne poslove i Savjeta za zaštitu potrošača
 20. Odluka o davanje prethodne suglasnosti na imenovanje osobe za praćenje usklađenosti (službenik za usklađenost) energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4, Zagreb
 21. Odluka o davanju suglasnosti na cijenu gubitaka električne energije u 2015. godini
 22. Odluka o davanje suglasnosti na Godišnji plan gubitaka električne energije u prijenosnoj mreži za 2015. godinu
 23. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
 24. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
 25. Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
 26. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
 27. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
 28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4, Zagreb
 29. Odluka o davanju mišljenja na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije
 30. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije
 31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 32. Odluka o donošenju Izmjena Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje
 33. Odluka o davanju mišljenja na Nacrt Prijedloga Odluke o donošenju Plana prevencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
 34. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora broj U8-41/14 o isporuci licenci sustava "HiPath 4000" proizvođača Unify energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 35. Odluka o imenovanju zamjenice predsjednika Upravnog vijeća
 36. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Programa usklađenosti neovisnog operatora prijenosa Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 37. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina
 38. Odluka o utvrđivanju prijedloga Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
 39. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor energetskom subjektu HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb
 40. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor energetskom subjektu HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb
 41. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak energetskom subjektu HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb
 42. Odluka o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak energetskom subjektu HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb
 43. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Borovo Naselje, energetskom subjektu TEHNOSTAN d.o.o., Vukovar
 44. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Borovo Naselje, energetskom subjektu TEHNOSTAN d.o.o., Vukovar
 45. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Olajnica, energetskom subjektu TEHNOSTAN d.o.o., Vukovar
 46. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Olajnica, energetskom subjektu TEHNOSTAN d.o.o., Vukovar
 47. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, energetskom subjektu GRADSKA TOPLANA d.o.o., Karlovac
 48. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, energetskom subjektu GRADSKA TOPLANA d.o.o., Karlovac
 49. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Gornja Vežica, energetskom subjektu ENERGO d.o.o., Rijeka
 50. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Gornja Vežica, energetskom subjektu ENERGO d.o.o., Rijeka
 51. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Vojak, energetskom subjektu ENERGO d.o.o., Rijeka
 52. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Vojak, energetskom subjektu ENERGO d.o.o., Rijeka
 53. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Krnjevo, energetskom subjektu ENERGO d.o.o., Rijeka
 54. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Krnjevo, energetskom subjektu ENERGO d.o.o., Rijeka
 55. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, energetskom subjektu BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 56. Odluka o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, energetskom subjektu BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 57. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Dodatka broj 1 Ugovoru o obračunu i naplati naknade za korištenje prijenosne mreže koja je obračunata kupcima električne energije koji su priključeni na distribucijsku mrežu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 58. Odluka o odobrenju desetogodišnjeg plana razvoja transportnog sustava Republike Hrvatske 2014.-2023. energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb
 59. Odluka u vezi s provedenim nadzorom nad trgovačkim društvom UNIVERZAL d.o.o., Cehovska 10, Varaždin
 60. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje
 61. Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
 62. Odluka o davanju prethodne suglasnosti energetskom subjektu HOPS d.o.o., Kupska 4, Zagreb, na prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže (2014.-2023.)
 63. Odluka o davanju prethodne suglasnosti energetskom subjektu HEP-ODS d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, na Godišnje izvješće o praćenju gubitaka u distribucijskoj mreži i godišnjoj analizi gubitaka, kao i planiranju gubitaka radi nabave za 2013. godinu
 64. Odluka o odbijanju Zahtjeva energetskog subjekta HOPS d.o.o., Zagreb, za davanje suglasnosti na prijedloge ugovora o nabavi pomoćnih usluga
 65. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu energetskog subjekta PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. za distribuciju plina, Kardinala A. Stepinca 27, 32000 Vukovar
 66. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu energetskog subjekta PLINARA d.o.o. za opskrbu plinom, Industrijska 17, 52100 Pula
 67. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu energetskog subjekta ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Dolac 14, Rijeka
 68. Odluka o utvrđivanju naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu energetskom subjektu PLIN-PROJEKT d.o.o. za izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, 35400 Nova Gradiška
 69. Odluka o prihvaćanju zahtjeva za određivanje naknada za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu energetskog subjekta EVN Croatia Plin d.o.o. za distribuciju plina, Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb
 70. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
 71. Odluka o donošenju Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu
 72. Odluka o donošenju Izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu
 73. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
 74. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
 75. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
 76. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina
 77. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava
 78. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
 79. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
 80. Odluka o donošenju Pravilnika o provedbi postupka nabave robe, radova i/ili usluga bagatelne vrijednosti
 81. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Ugovora o opskrbi električnom energijom za razdoblje jedne godine energetskom subjektu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 82. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije
 83. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije
 84. Odluka o davanju suglasnosti operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Miramarska 23, Zagreb, na obrazac tipskog ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s ponuditeljem energije uravnoteženja na godišnjoj razini na tržištu plina
 85. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za raspoređivanje računovodstvenih kategorija na pojedine energetske djelatnosti energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
 86. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije
 87. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije
 88. Odluka o donošenju Upute za provedbu postupaka i načina obavješćivanja tržišnih sudionika o potrebi registracije i o odredbama Agencije za suradnju energetskih regulatora
 89. Odluka o donošenju Izmjena Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
 90. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 91. Ispravak Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Okvirnog ugovora o kupoprodaji električne energije za potrebe kompenzacijskog programa hrvatskog EES-a energetskom subjektu HOPS d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 92. Ispravak Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Okvirnog ugovora o kupoprodaji električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži energetskom subjektu HOPS d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 93. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 94. Odluka o donošenju Mrežnih pravila za distribuciju toplinske energije
 95. Odluka o donošenju Općih uvjeta za isporuku toplinske energije
 96. Odluka o donošenju Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom
 97. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Okvirnog ugovora o kupoprodaji električne energije za potrebe kompenzacijskog programa hrvatskog EES-a energetskom subjektu HOPS d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 98. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Okvirnog ugovora o kupoprodaji električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži energetskom subjektu HOPS d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 99. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
 100. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina energetskom subjektu Podzemno skladište plina d.o.o., Veslačka 2-4, Zagreb
 101. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
 102. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
 103. Odluka o odbijanju Zahtjeva opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Čakovec, za davanje suglasnosti na Prijedlog Cjenika nestandardnih usluga za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016.
 104. Odluka o odbijanju Zahtjeva operatora distribucijskog sustava MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Čakovec, za davanje suglasnosti na Prijedlog Cjenika nestandardnih usluga za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016.
 105. Odluka o davanju suglasnosti na Program usklađenosti neovisnog operatora prijenosa Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 106. Odluka o davanju suglasnosti na obrasce tipskih ugovora o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu plina HROTE-a
 107. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina
 108. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika
 109. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
 110. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije
 111. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga

2013.

 1. Odluka o davanju suglasnosti na cijenu gubitaka električne energije u 2014. godini
 2. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta HERA-e
 3. Odluka o donošenju Ispravka Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 4. Odluka o donošenju Proračuna HERA-e za 2014. godinu
 5. Odluka o donošenju Programa rada i razvoja HERA-e za 2014. godinu
 6. Odluka o donošenju Plana implementacije REMIT-A
 7. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Općih uvjeta za isporuku toplinske energije
 8. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
 9. Odluka o uspostavi regulatornog računa za distribuciju plina energetskom subjektu PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., Vukovar
 10. Odluka o uspostavi regulatornog računa za distribuciju plina energetskom subjektu PLINARA d.o.o., Pula
 11. Odluka o uspostavi regulatornog računa za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
 12. Odluka o uspostavi regulatornog računa za distribuciju plina energetskom subjektu EVN CROATIA PLIN d.o.o., Zagreb
 13. Odluka o uspostavi regulatornog računa za distribuciju plina energetskom subjektu ENERGO d.o.o., Rijeka
 14. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina
 15. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec
 16. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok
 17. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu TERMOPLIN d.d., Varaždin
 18. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci
 19. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., Vukovar
 20. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLINKOM d.o.o., Pitomača
 21. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci
 22. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLINARA d.o.o., Pula
 23. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
 24. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN VTC d.o.o., Virovitica
 25. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec
 26. Odluka o odobrenju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina
 27. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PLIN d.o.o., Garešnica
 28. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica
 29. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu PAKRAC-PLIN d.o.o., Pakrac
 30. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina
 31. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu MONTCOGIM - PLINARA d.o.o., Sveta Nedjelja
 32. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Čakovec
 33. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina d.o.o., Koprivnica
 34. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu KOMUS d.o.o. - u stečaju, Donja Stubica
 35. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac
 36. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec
 37. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu IVAPLIN d.o.o., Ivanić Grad
 38. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli
 39. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 40. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb
 41. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Krapina
 42. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu EVN CROATIA PLIN d.o.o., Zagreb
 43. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ENERGO METAN d.o.o., Samobor
 44. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ENERGO d.o.o., Rijeka
 45. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ELEKTROMETAL-DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Bjelovar
 46. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo
 47. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Daruvar
 48. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu ČAPLIN d.o.o., Čazma
 49. Odluka o odbijanju zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 50. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila korištenja sustava skladišta plina
 51. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina
 52. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava
 53. Odluka o odobrenju izuzeća od obveze objavljivanja podataka o količini plina u rezerviranom radnom volumenu, podataka o korištenju kapaciteta utiskivanja i kapaciteta povlačenja, te podataka o slobodnim kapacitetima sustava skladišta plina, za korisnika sustava skladišta plina Prirodni plin d.o.o., Šubićeva 29, Zagreb te o odobrenju izuzeća od obveze objavljivanja podataka o korištenju kapaciteta utiskivanja i kapaciteta povlačenja, te podataka o slobodnim kapacitetima sustava skladišta plina kojim upravlja energetski subjekt Podzemno skladište plina d.o.o., Veslačka 2-4, Zagreb
 54. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
 55. Odluka o donošenju Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
 56. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 57. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
 58. Odluka o donošenju Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
 59. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
 60. Odluka o donošenju Općih uvjeta opskrbe plinom
 61. Odluka o donošenju Odluka o traženju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske o uplati viška prihoda u proračunu HERA-e u Državni proračun
 62. Odluka o donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta HERA-e
 63. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o isporuci električne energije za pokriće gubitaka za 2014. godinu
 64. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan gubitaka električne energije u prijenosnoj mreži za 2014. godinu
 65. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
 66. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom
 67. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Mrežnih pravila za distribuciju toplinske energije
 68. Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije
 69. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o priključenju 32/13, HOPS d.o.o., Zagreb
 70. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Općih uvjeta opskrbe plinom
 71. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
 72. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
 73. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu
 74. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu
 75. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Ugovora o okvirnom revolving depozitu broj 01/2013, za HOPS d.o.o., Zagreb
 76. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta, za HOPS d.o.o., Zagreb
 77. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
 78. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
 79. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije
 80. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije
 81. Odluka o donošenju Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije
 82. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
 83. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Dopune Cjenika za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava ELEKTROMETAL-DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Bjelovar
 84. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije
 85. Odluka o iznosu tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 8, Ogulin, u Gradu Ogulinu
 86. Odluka o odobrenju iznosa tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom energetskom subjektu Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 8, Ogulin
 87. Odluka o donošenju Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje
 88. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o isporuci električne energije za pokriće gubitaka za razdoblje listopad-prosinac 2013. koji je dostavio Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb
 89. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije
 90. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
 91. Odluka o donošenju Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
 92. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o obračunu i naplati naknade za korištenje prijenosne mreže koja je obračunata kupcima električne energije koji su priključeni na distribucijsku mrežu
 93. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije
 94. Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
 95. ENERGIJA GRADEC d.o.o., Zagreb – Odluka o davanju prethodne suglasnosti za promjenu tehničko-tehnoloških značajki i uvjeta korištenja postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Gradec
 96. Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt PLIN VTC d.o.o., F. Rusana 2, Virovitica, u Gradu Virovitici
 97. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, energetskom subjektu PLIN VTC d.o.o., F. Rusana 2, Virovitica
 98. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb
 99. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za transport plina energetskom subjektu PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb
 100. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
 101. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
 102. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
 103. Odluka o donošenju druge Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu
 104. Odluka o storniranju obračunate naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti koje obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija
 105. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Programa mjera radi osiguranja provedbe načela i zahtjeva neovisnosti i zaštite tajnosti podataka koji uključuje i posebne obveze zaposlenika Plinacro d.o.o.
 106. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije za određivanje cijena za obračun energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje
 107. Odluka o donošenju Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2012. godinu
 108. Odluka o donošenju Izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2012. godinu
 109. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
 110. Odluka o donošenju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
 111. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina
 112. Odluka o donošenju Računovodstvenih politika
 113. Odluka o storniranju obračunate naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti koje obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija
 114. Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt GRADSKA TOPLANA d.o.o., Karlovac, u Gradu Karlovcu
 115. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, energetskom subjektu GRADSKA TOPLANA d.o.o., Karlovac, za Grad Karlovac
 116. Odluka o donošenju Izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu
 117. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
 118. Odluka o izuzeću od obveze objavljivanja podataka o kapacitetu sustava skladišta plina operatora sustava skladišta plina PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb
 119. Odluka o donošenju Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu
 120. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina
 121. Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt GTG Vinkovci d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, u Gradu Vinkovci
 122. Odluka o odobrenju iznosa tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt GTG Vinkovci d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, u Gradu Vinkovci
 123. Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Grijanje Varaždin d.o.o., Međimurska 31, Varaždin, u Gradu Varaždinu
 124. Odluka o odobrenju iznosa tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Grijanje Varaždin d.o.o., Međimurska 31, Varaždin, u Gradu Varaždinu

2012.

 1. Odluka o donošenju Proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu.
 2. Odluka o donošenju Programa rada i razvoja Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu.
 3. Odluka o izuzeću od obveze objavljivanja podataka za pojedine ulaze u transportni sustav i izlaze iz transportnog sustava operatora transportnog sustava Plinacro d.o.o., Savska 88a, Zagreb
 4. Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Osijeku
 5. Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Sisku
 6. Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Velika Gorica
 7. Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zaprešiću
 8. Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Samoboru
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zagrebu
 10. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, energetskom subjektu HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Osijeku
 11. Odluka o odobrenju iznosa tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, energetskom subjektu HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Sisku
 12. Odluka o odobrenju iznosa tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, energetskom subjektu HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Velika Gorica
 13. Odluka o odobrenju iznosa tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, energetskom subjektu HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zaprešiću
 14. Odluka o odobrenju iznosa tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, energetskom subjektu HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Samoboru
 15. Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, energetskom subjektu HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zagrebu
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti energetskom subjektu HEP - Operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb na Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za promjenu tehničko-tehnoloških značajki i uvjeta korištenja postrojenja Vjetroelektrana ZD6 (1. faza) trgovačkom društvu VELIKA POPINA d.o.o., Zagreb
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za promjenu tehničko-tehnoloških značajki i uvjeta korištenja postrojenja Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO trgovačkom društvu LIKA ENERGO EKO d.o.o., Udbina
 19. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina
 20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti energetskom subjektu HEP - Operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
 21. Odluka o davanju suglasnosti energetskom subjektu Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Miramarska 23, Zagreb na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila djelovanja tržišta električne energije
 22. Odluka o donošenju Izmjena Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
 23. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjene Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
 24. Odluka o donošenju Izmjena Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
 25. Odluka o donošenju Izmjena Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

2011.

 1. Odluka o davanju suglasnosti energetskom subjektu HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, na cijenu gubitaka električne energije u prijenosnoj mreži Republike Hrvatske za 2012. godinu
 2. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
 3. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
 4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
 5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti energetskom subjektu HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
 6. Odluka o donošenju Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povečanje priključnog kapaciteta
 7. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
 8. Odluka o donošenju Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
 9. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
 10. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
 11. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina
 12. Odluka o donošenju Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki
 13. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki
 14. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki
 15. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki
 16. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
 17. Odluka o iznosu tarifa za transport nafte naftovodom za 2011. godinu
 18. Odluka o donošenju Metodologije za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu
 19. Odluka o davanju suglasnosti HEP - Operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, za potpisivanje višegodišnjeg ITC sporazuma
 20. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije za određivanje cijena energije uravnoteženja u elektrenergetskom sustavu
 21. Odluka o donošenju Dopuna Metodologije za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu

2010.

 1. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Hrvatske energetske regulatorne agencije
 2. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Dopune Metodologije za pružanje uravnoteženja električne energije elektroenergetskom sustavu
 3. Odluka o donošenju Izmjena Tarifnog sustava za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
 4. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila djelovanja tržišta električne energije
 5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
 6. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije za pružanje usluga uravnoteženja prirodnog plina u plinskom sustavu
 7. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Tarifnog sustava za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
 8. Odluka o izboru članova Savjeta za zaštitu potrošača Hrvatske energetske regulatorne agencije
 9. Odluka o izboru članova Savjeta za regulatorne poslove Hrvatske energetske regulatorne agencije
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti tvrtki HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
 11. Odluka o razrješenju dužnosti članova Savjeta za regulatorne poslove
 12. Odluka o razrješenju dužnosti članova Savjeta za zaštitu potrošača
 13. Odluka o donošenju Pravilnika o radu savjeta Hrvatske energetske regulatorne agencije
 14. Odluka o davanju suglasnosti tvrtki HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, na cijenu gubitaka električne energije u prijenosnoj mreži Republike Hrvatske za 2011. godinu
 15. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Dopune Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
 16. Odluka o obustavljanju postupka za utvrđivanje Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Montcogim-Plinara d.o.o. iz Svete Nedelje
 17. Odluka o obustavljanju postupka za utvrđivanje Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Montcogim-Plinara d.o.o. iz Svete Nedelje
 18. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZELINA-PLIN d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline
 19. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZELENJAK PLIN d.o.o. iz Klanjca
 20. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o. iz Zaboka
 21. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt TERMOPLIN-NOVI MAROF d.d. iz Novog Marofa
 22. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt TERMOPLIN d.d. iz Varaždina
 23. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt RADNIK-PLIN d.d. iz Križevaca
 24. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PRVO PLINARSKO d.o.o. iz Vukovara
 25. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN-PROJEKT d.o.o. iz Nove Gradiške
 26. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLINKOM d.o.o. iz Pitomače
 27. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. iz Vinkovaca
 28. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLINARA d.o.o. iz Pule
 29. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN VTC d.o.o. iz Virovitice
 30. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN VRBOVEC d.o.o. iz Vrbovca
 31. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN KONJŠČINA d.o.o. iz Konjščine
 32. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN d.o.o. iz Garešnice
 33. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PAPUK PLIN d.o.o. iz Orahovice
 34. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PAKRAC-PLIN d.o.o. iz Pakraca
 35. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt MOSLAVINA PLIN d.o.o. iz Kutine
 36. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. iz Čakovca
 37. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KROPLIN d.o.o. iz Šandrovca
 38. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOPRIVNICA PLIN d.o.o. iz Koprivnice
 39. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUS d.o.o. - u stečaju iz Donje Stubice
 40. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. iz Đurđevca
 41. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt IVKOM-PLIN d.o.o. iz Ivanca
 42. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt IVAPLIN d.o.o. iz Ivanić-Grada
 43. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt HUMPLIN d.o.o. iz Huma na Sutli
 44. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. iz Osijeka
 45. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. iz Zagreba
 46. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. iz Krapine
 47. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ENERGO METAN d.o.o. iz Samobora
 48. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ENERGO d.o.o. iz Rijeke
 49. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ELEKTROMETAL-DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. iz Bjelovara
 50. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt DUKOM PLIN d.o.o. iz Dugog Sela
 51. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. iz Daruvara
 52. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ČAPLIN d.o.o. iz Čazme
 53. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt BROD-PLIN d.o.o. iz Slavonskog Broda
 54. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline
 55. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZELENJAK PLIN d.o.o. iz Klanjca
 56. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o. iz Zaboka
 57. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt TERMOPLIN-NOVI MAROF d.d. iz Novog Marofa
 58. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt TERMOPLIN d.d. iz Varaždina
 59. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt RADNIK d.d. iz Križevaca
 60. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PRVO PLINARSKO d.o.o. iz Vukovara
 61. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN-PROJEKT d.o.o. iz Nove Gradiške
 62. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. iz Vinkovaca
 63. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN VTC d.o.o. iz Virovitice
 64. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLINARA d.o.o. iz Pule
 65. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN VRBOVEC d.o.o. iz Vrbovca
 66. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN KONJŠČINA d.o.o. iz Konjščine
 67. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PAPUK d.o.o. iz Orahovice
 68. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt MOSLAVINA PLIN d.o.o. iz Kutine
 69. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt METALPRODUKT d.d. iz Šandrovca
 70. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. iz Čakovca
 71. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUS d.o.o. - u stečaju iz Donje Stubice
 72. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. iz Pitomače
 73. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. iz Đurđevca
 74. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALIJE d.o.o. iz Čazme
 75. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALAC d.o.o. iz Pakraca
 76. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALAC d.o.o. iz Koprivnice
 77. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALAC d.o.o. iz Garešnice
 78. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt IVKOM-PLIN d.o.o. iz Ivanca
 79. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt IVAPLIN d.o.o. iz Ivanić-Grada
 80. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt HUMKOM d.o.o. iz Huma na Sutli
 81. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. iz Osijeka
 82. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. iz Zagreba
 83. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. iz Krapine
 84. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ENERGO METAN d.o.o. iz Samobora
 85. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ENERGO d.o.o. iz Rijeke
 86. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ELEKTROMETAL d.d. iz Bjelovara
 87. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt DUKOM d.o.o. iz Dugog Sela
 88. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt DARKOM d.o.o. iz Daruvara
 89. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt BROD-PLIN d.o.o. iz Slavonskog Broda
 90. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Metodologije za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu
 91. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu
 92. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina
 93. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Metodologije za pružanje usluga uravnoteženja prirodnog plina u plinskom sustavu
 94. Odluka o donošenju Izmjena Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki
 95. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki
 96. Odluka o donošenju Izmjena Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki
 97. Odluka o obustavi postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt AMGA ADRIA d.o.o. iz Kraljevice
 98. Odluka o obustavi postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt AMGA ADRIA d.o.o. iz Kraljevice
 99. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki
 100. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki.
 101. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
 102. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Metodologije za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu
 103. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
 104. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki
 105. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki
 106. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki
 107. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
 108. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki
 109. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki
 110. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki
 111. Odluka o donošenju Dopune Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki
 112. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Dopune Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki

2009.

 1. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZELINA-PLIN d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline
 2. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZELENJAK-PLIN d.o.o. iz Klanjca
 3. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o. iz Zaboka
 4. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt TERMOPLIN d.d. iz Varaždina
 5. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Termoplin - Novi Marof d.d. iz Novog Marofa
 6. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt RADNIK-PLIN d.o.o. iz Križevaca
 7. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PRVO PLINARSKO d.o.o. iz Vukovara
 8. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLINKOM d.o.o. iz Pitomače
 9. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. iz Vinkovaca
 10. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLINARA d.o.o. iz Pule
 11. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN VTC d.o.o. iz Virovitice
 12. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN VRBOVEC d.o.o. iz Vrbovca
 13. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN KONJŠČINA d.o.o. iz Konjščine
 14. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN d.o.o. iz Garešnice
 15. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN-PROJEKT d.o.o. iz Nove Gradiške
 16. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PAPUK PLIN d.o.o. iz Orahovice
 17. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt MOSLAVINA PLIN d.o.o. iz Kutine
 18. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Montcogim-plinara d.o.o. iz Svete Nedelje
 19. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt METALPRODUKT d.d. iz Šandrovca
 20. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt MEĐIMURJE PLIN d.o.o. iz Čakovca
 21. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina d.o.o. iz Koprivnice
 22. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUS d.o.o. - u stečaju iz Donje Stubice
 23. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. iz Đurdevca
 24. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALAC d.o.o. iz Pakraca
 25. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt IVKOM-PLIN d.o.o. iz Ivanca
 26. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt IVAPLIN d.o.o. iz Ivanić-Grada
 27. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt HUMKOM d.o.o. iz Huma na Sutli
 28. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. iz Osijeka
 29. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. iz Zagreba
 30. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Gradska plinara Krapina d.o.o. iz Krapine
 31. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ENERGO METAN d.o.o. iz Samobora
 32. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ENERGO d.o.o. iz Rijeke
 33. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ELEKTROMETAL-DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. iz Bjelovara
 34. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt DUKOM d.o.o. iz Dugog Sela
 35. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. iz Daruvara
 36. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ČAPLIN d.o.o. iz Čazme
 37. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt BROD-PLIN d.o.o. iz Slavonskog Broda
 38. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt AMGA ADRIA d.o.o. iz Kraljevice
 39. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline
 40. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZELENJAK PLIN d.o.o. iz Klanjca
 41. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o. iz Zaboka
 42. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Termoplin d.d. iz Varaždina
 43. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Termoplin - Novi Marof d.d. iz Novog Marofa
 44. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt RADNIK d.d. iz Križevaca
 45. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PRVO PLINARSKO d.o.o. iz Vukovara
 46. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Plinara Istočne Slavonije d.o.o. iz Vinkovaca
 47. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Plinara d.o.o. iz Pule
 48. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN VTC d.o.o. iz Virovitice
 49. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN VRBOVEC d.o.o. iz Vrbovca
 50. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN KONJŠČINA d.o.o. iz Konjščine
 51. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN-PROJEKT d.o.o. iz Nove Gradiške
 52. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PAPUK d.o.o. iz Orahovice
 53. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt MOSLAVINA PLIN d.o.o. iz Kutine
 54. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Montcogim-plinara d.o.o. iz Svete Nedelje
 55. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Metalprodukt d.d. iz Šandrovca
 56. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. iz Čakovca
 57. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Komus d.o.o. iz Donje Stubice
 58. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. iz Pitomače
 59. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Komunalije d.o.o. iz Čazme
 60. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. iz Đurđevca
 61. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Komunalac d.o.o. iz Pakraca
 62. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Komunalac d.o.o. iz Koprivnice
 63. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Komunalac d.o.o. iz Garešnice
 64. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt IVKOM-PLIN d.o.o. iz Ivanca
 65. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt IVAPLIN d.o.o. iz Ivanić-Grada
 66. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt HUMKOM d.o.o. iz Huma na Sutli
 67. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. iz Osijeka
 68. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. iz Zagreba
 69. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. iz Krapine
 70. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ENERGO METAN d.o.o. iz Samobora
 71. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ENERGO d.o.o. iz Rijeke
 72. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Elektrometal d.d. iz Bjelovara
 73. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Dukom d.o.o. iz Dugog Sela
 74. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Darkom d.o.o. iz Daruvara
 75. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt BROD-PLIN d.o.o. iz Slavonskog Broda
 76. Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt AMGA ADRIA d.o.o. iz Kraljevice
 77. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., Sv. Ivan Zelina
 78. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec
 79. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok
 80. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt TERMOPLIN-NOVI MAROF d.d., Novi Marof
 81. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt TERMOPLIN d.d., Varaždin
 82. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt RADNIK d.d., Križevci
 83. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PRVO PLINARSKO d.o.o., Vukovar
 84. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
 85. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci
 86. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLINARA d.o.o., Pula
 87. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN VTC d.o.o., Virovitica
 88. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec
 89. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina
 90. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PAPUK d.o.o., Orahovica
 91. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina
 92. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Montcogim-plinara d.o.o., Sveta Nedelja
 93. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt METALPRODUKT d.d., Šandrovac
 94. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec
 95. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUS d.o.o. u stečaju, Donja Stubica
 96. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o., Pitomača
 97. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac
 98. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALIJE d.o.o., Čazma
 99. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALAC d.o.o., Pakrac
 100. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica
 101. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALAC d.o.o., Garešnica
 102. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Ivkom-Plin d.d., Ivanec
 103. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt IVAKOP d.o.o., Ivanić-Grad
 104. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt HUMKOM d.o.o., Hum na Sutli
 105. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 106. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt GRADSKA PLINARA-OPSKRBA d.o.o., Zagreb
 107. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Krapina
 108. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ENERGO METAN d.o.o., Samobor
 109. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ENERGO d.o.o., Rijeka
 110. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ELEKTROMETAL d.d., Bjelovar
 111. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt DUKOM d.o.o., Dugo Selo
 112. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt DARKOM d.o.o., Daruvar
 113. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 114. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt AMGA ADRIA d.o.o., Kraljevica
 115. Odluka o davanju suglasnosti HEP - Operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, za potpisivanje ITC Sporazuma za 2010. godinu
 116. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
 117. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., Sv. Ivan Zelina
 118. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec
 119. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok
 120. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt TERMOPLIN-NOVI MAROF d.d., Novi Marof
 121. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt TERMOPLIN d.d., Varaždin
 122. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt RADNIK d.d., Križevci
 123. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PRVO PLINARSKO d.o.o., Vukovar
 124. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
 125. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci
 126. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLINARA d.o.o., Pula
 127. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN VTC d.o.o., Virovitica
 128. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec
 129. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina
 130. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PAPUK d.o.o., Orahovica
 131. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina
 132. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Montcogim-plinara d.o.o., Sveta Nedelja
 133. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt METALPRODUKT d.d., Šandrovac
 134. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec
 135. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUS d.o.o. u stečaju, Donja Stubica
 136. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o., Pitomača
 137. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac
 138. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALIJE d.o.o., Čazma
 139. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALAC d.o.o., Pakrac
 140. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica
 141. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt KOMUNALAC d.o.o., Garešnica
 142. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt IVKOM d.d., Ivanec
 143. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt IVAKOP d.o.o., Ivanić-Grad
 144. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt HUMKOM d.o.o., Hum na Sutli
 145. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 146. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., Zagreb
 147. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Krapina
 148. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ENERGO METAN d.o.o., Samobor
 149. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ENERGO d.o.o., Rijeka
 150. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ELEKTROMETAL d.d., Bjelovar
 151. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt DUKOM d.o.o., Dugo Selo
 152. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt DARKOM d.o.o., Daruvar
 153. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 154. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt AMGA ADRIA d.o.o. iz Kraljevice
 155. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
 156. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Uredbe o dopuni Uredbe o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti
 157. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
 158. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina
 159. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
 160. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Uredbe o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
 161. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

2008.

 1. Odluka o donošenju Dopune Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki
 2. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
 3. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Dopune Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki
 4. Odluka o donošenju Tarifnog sustava za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
 5. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, za energetski subjekt BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 6. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Tarifnog sustava za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
 7. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Plinara d.o.o., Pula
 8. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Zelinske komunalije d.o.o., Sveti Ivan Zelina
 9. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Zelenjak d.o.o., Klanjec
 10. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Radnik d.d., Križevci
 11. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Plin-projekt d.o.o., Nova Gradiška
 12. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Plinara istočne Slavonije d.o.o., Vinkovci
 13. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Virkom d.o.o., Virovitica
 14. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PRVO PLINARSKO d.o.o., Vukovar
 15. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina
 16. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Termoplin d.d., Varaždin
 17. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok
 18. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt PAPUK d.o.o., Orahovica
 19. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Termoplin - Novi Marof d.d., Novi Marof
 20. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt ENERGOMETAN d.o.o., Samobor
 21. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt DUKOM d.o.o., Dugo Selo
 22. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Metalprodukt d.d., Šandrovec
 23. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Darkom d.o.o., Daruvar
 24. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Komunalac, Pakrac
 25. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Amga Adria d.o.o., Kraljevica
 26. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Papuk d.o.o., Orahovica
 27. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Ivkom d.d., Ivanec
 28. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Međimurje-plin d.o.o., Čakovec
 29. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Termoplin d.d., Varaždin
 30. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt Humkom d.o.o., Hum na Sutli
 31. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, za energetski subjekt HEP-Plin d.o.o., Osijek
 32. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Uredbe o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
 33. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
 34. Odluka o davanju suglasnosti tvrtki HEP-OPS d.o.o. na Trogodišnji plan razvoja i izgradnje prijenosne mreže za razdoblje od 2008.do 2010. godine
 35. Odluka o davanju suglasnosti tvrtki HEP-ODS d.o.o. na Trogodišnji plan razvoja i izgradnje distribucijske mreže za razdoblje od 2008.do 2010. godine
 36. Odluka o davanju suglasnosti tvrtki HEP-OPS d.o.o. na cijenu gubitaka električne energije u prijenosnoj mreži Republike Hrvatske za 2008.

2007.

 1. Odluka o davanju suglasnosti za stupanje na snagu ITC Sporazuma za 2008.-2009. godinu
 2. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
 3. Odluka o imenovanju voditelja Savjeta za regulatorne poslove
 4. Odluka o određivanju naknade za korištenje usluge tranzita električne energije prijenosnom mrežom
 5. Odluka o izboru člana Savjeta za regulatorne poslove

2006.

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki
 2. Odluka o Donošenju Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
 3. Odluka o donošenju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
 4. Odluka o osnivanju Savjeta za regulatorne poslove
 5. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača

2005.

 1. Odluka o naknadi za sudjelovanje u radu savjeta pri Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji
 2. Odluku o iznosu tarifa za transport nafte naftovodom za 2006. godinu
 3. Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Hrvatske energetske regulatorne agencije
 4. Odluka o konstituiranju Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

2004.

 1. Odluka o iznosu tarifa za transport plina za 2005. godinu
 2. Odluka o iznosu tarifa za transport nafte naftovodom za 2005. godinu
 3. Odluka kojom se obvezuje Hrvatski neovisni operator sustava i tržišta d.o.o. (HNOSIT) da poduzme mjere koje će omogućiti da Operator tržišta obavlja svoje zadaće neovisno, objektivno i razvidno pod nadzorom Vijeća za regulaciju

2003.

 1. Odluka o iznosu tarifa za transport nafte naftovodom za 2004. godinu
 2. Odluka o davanju suglasnosti na tehničke uvjete za pristup transportnim kapacitetima Jadranskog naftovoda d.d.
 3. Odluka o iznosu tarifa za transport plina za 2004. godinu
 4. Odluka o prijedlogu teksta pravila djelovanja tržišta električnom energijom
 5. Pojašnjenje pojmova iz Odluke VRED-a o iznosu naknada za korištenje prijenosne i distribucijske mreže
 6. Odluka o iznosu naknada za korištenje prijenosne i distribucijske mreže
 7. Odluka VRED-a o Zbirnom pregledu registra dozvola

2002.

 1. Odluka o donošenju Statuta VRED-a za regulaciju energetskih djelatnosti