Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

U skladu sa Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, HERA provodi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja propisa i metodologija iz djelokruga svoga rada.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih propisa, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog propisa.

Predstavnicima zainteresirane javnosti, energetskim subjektima, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi propis u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu


Otvorena savjetovanja - javna rasprava u tijeku

- ~ -

Otvorena savjetovanja - javna rasprava završena

Okončana savjetovanja

2024.

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.